Liity verkostomme!

EU

YK: n ihmisoikeusneuvoston suosituksia EU

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Panorama_of_the_United_Nations_General_Assembly, _Oct_2012Ensimmäistä kertaa historiassa EU: ta tarkasteli YK: n ihmisoikeussopimuselin ja sai suosituksia heidän lähestymistavansa vahvistamiseksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin Euroopassa.

YK: n ihmisoikeuskomitea tarkasteli Genevessä 27. ja 28. elokuuta ensimmäistä kertaa Euroopan unionia - vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevää asiantuntijakomiteaa. Ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK: n yleissopimuksen vuonna 2010, EU: ta kehotettiin esittelemään työtä, jonka se on tehnyt yleissopimuksen täytäntöönpanon jälkeen. Tämä on ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeussopimus, jonka koko EU on koskaan ratifioinut.

EDF ja sen jäsenet olivat myös läsnä EU: n tarkastelussa Genevessä seuraamaan YK: n ja EU: n välistä rakentavaa vuoropuhelua.  Kaipasitko vuoropuhelua? Katso se YK: n verkkovirrassa.

Mainos

YK: n komitea on nyt julkaissut lopulliset huomautuksensa ja suosituksensa siitä, miten EU voi edistää ja suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia Euroopassa esimerkiksi seuraavilla aloilla: vapaa liikkuvuus, syrjimättömyys, itsenäinen elämä, koulutus, työllisyys, humanitaarinen apu ja kansainvälinen yhteistyö, oikeuskelpoisuus, oikeussuojan saatavuus, vapaus ja turvallisuus, terveys, osallistuminen vaaleihin jne.

Löydät YK: n päätelmät EU: lle YK: n verkkosivuilta.

EDF ja sen jäsenet suhtautuivat 7. syyskuuta lämpimästi YK: n suosituksiin EU: lle. EU: lle on annettu tehokkaita suosituksia vammaisten henkilöiden oikeuksien asettamisesta etusijalle.

Mainos

Mitä seuraavaksi?

YK vaati EU: ta antamaan palautetta vuoden kuluessa kolmesta alasta:

  • Edistyminen sen riippumattomassa seurantamekanismissa;
  • kauan odotetun eurooppalaisen esteettömyyslain hyväksyminen ja
  • tarkistamalla toimivaltuuksiensa julistusta - tämä tarkoittaa, että EU: n olisi saatettava ajan tasalle luettelo politiikan aloista, joihin yleissopimusta sovelletaan.

EU: lla on seurantakatsaus neljän vuoden kuluttua. Sen on tuolloin selitettävä, mitä toimia se on toteuttanut suositusten täytäntöönpanemiseksi. Seuraava raportti on toimitettava tammikuuhun 2019 mennessä.

EDF jatkaa jäsentensä ja kumppaneidensa kanssa aktiivista työtä valmistelukunnan mainostamiseksi seuraavien 4 vuoden ajan YK: n loppuhuomautusten perusteella.

”Tämä on meille historiallinen hetki. Säästö on kärsinyt vammaisista kaikkialla Euroopan unionissa, ja he kärsivät lisääntyvästä köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Tänään YK: n asiantuntijakomitea on tunnustanut tämän ja toimittanut voimakkaat ja kattavat suositukset EU: lle. Tämä antaa EU: lle, mukaan lukien kaikki sen toimielimet ja virastot, vahvat valtuudet puuttua täysin vammaisten henkilöiden osallisuuteen kaikessa työssään. EU on ollut maailman johtava sitoutumisena alueellisena elimenä tähän ihmisoikeussopimukseen. Se voi myös olla johtava yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Me EDF: nä jatkamme kovaa työtä jäsenten ja liittolaisten kanssa näiden suositusten edistämiseksi, jotta 80 miljoonaa vammaista eurooppalaista kokisi valmistelukunnan edun suoraan elämässään ", sanoi EDF: n puheenjohtaja Yannis Vardakastanis.

Lue EDF: n ensimmäiset huomautukset YK: n suosituksista EU: lle täältä.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa