Liity verkostomme!

EU

EU: n rahoitus vahvistaa turvallisuutta alan ja tuettava sosioekonomisesti ja aluekehitystä Tunisiassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tunisia_view_1890s2EU on hyväksynyt Tunisialle annettavan vuotuisen avustuspaketin ensimmäisen osan, jonka kokonaismäärä on 116.8 miljoonaa euroa. Sen tavoitteena on vahvistaa turvallisuusalaa ja tukea sosioekonomista ja alueellista kehitystä.

Ulkoasiain- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / Euroopan komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini totesi: "Vahva ja demokraattinen Tunisia on elintärkeää Euroopan naapuruston vakaudelle. Kumppanuutemme tukeminen on EU: n ensisijainen tavoite, koska tämän ensimmäisen paketin nopea hyväksyminen EU: n tuen antaminen Tunisialle osoittaa selvästi. On myös yhteisen edun mukaista varmistaa, että Tunisia pysyy esimerkkinä alueelle. Ei vain Tunisian, ei vain Tunisian kansan, vaan myös pitää toivoa hengissä yhdessä epävarmat alueet maailmassa.

"Meillä oli 20. heinäkuuta ulkoasiainneuvostossa pitkä keskustelu Tunisian pääministerin Habib Essidin kanssa maan ja koko alueen uhista, ja EU: na takasimme jälleen tukemme. Tämä hyväksyminen on yksi monista konkreettisia toimenpiteitä, jotka olemme tekemisissä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vastauksena Tunisiaan kohdistuviin poikkeuksellisiin haasteisiin. "

Mainos

Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista komissaari Johannes Hahn sanoi: "Tämänpäiväisellä päätöksellä EU osoittaa halukkuutensa tarjota jatkuvaa tukea Tunisialle sen demokraattisen siirtymävaiheen lujittamiseksi. Tämän 116.8 miljoonan euron tukipaketin nopea hyväksyminen on selkeä osoitus vahvasta sitoutumisestamme Tunisiaan ja Tunisian kansaan, ja se vahvistaa myös päättäväisyytemme tukea avainpartneriamme viimeaikaisten terrori-iskujen seurauksissa. EU on tässä yhteydessä osoittanut pystyvänsä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti vastauksena haastaviin tilanteisiin. "

Vuodesta 2011 lähtien EU on jatkuvasti tukenut Tunisiaa sen demokraattisessa siirtymävaiheessa ja lisännyt huomattavasti maalle antamaansa taloudellista tukea. Äskettäisten Tunisissa (maaliskuussa) ja Soussessa (kesäkuussa) tehtyjen terrori-iskujen jälkeen EU on entistä päättäväisempi lisäämään tukeaan Tunisialle.

EU: n poliittinen tahto vahvistaa suhteita Tunisian kanssa ilmaistiin selvästi maaliskuussa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julistuksessa ja heinäkuun ulkoasiainneuvoston päätelmissä. Viime kuukausina on tapahtunut useita EU: n korkean tason poliittisia vierailuja ja kokouksia - korkean edustajan / varapuheenjohtaja Mogherinin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Tuskin ja komission jäsen Hahnin vierailut Tunisiin ja Tunisian pääministerin Essidin viimeisimmät vierailut Brysseliin, jossa hän tapasi Euroopan komission puheenjohtaja Junckerin .

Mainos

Tausta

Sosioekonomiset uudistukset ja demokratiakehityksen lujittaminen

Tunisialle annettavan vuotuisen avustuspaketin (AAP 2015-osa 1) ensimmäinen osa rahoitetaan Euroopan naapuruusvälineestä (ENI), ja se koostuu viidestä ohjelmasta, joiden tarkoituksena on: 1) tukea sosioekonomista uudistusta; 2) edistää demokratian peruselementtien lujittamista; ja 3) edistää kestävää alueellista ja paikallista kehitystä.

Kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseksi kestävää taloudellista kehitystä tukevalla alueellisella aloitteella pyritään yhdistämään yksityinen sektori paremmin ammatilliseen koulutukseen ja lisäämään naisten ja miesten työllistettävyyttä Tunisiassa.

Demokratian peruselementtien vakiinnuttamisen edistämiseksi ohjelmassa keskitytään turvallisuusalan uudistamiseen, joka on viime aikojen terrori-iskujen valossa elintärkeä. Sen päätavoitteena on tukea Tunisian turvallisuusalaa tunnistamaan ja toteuttamaan institutionaalisia uudistuksia toimeksiantonsa täyttämiseksi ja vastaamiseksi Tunisian kansan tarpeisiin. Toinen ohjelma tukee kulttuurialaa vahvistamaan ja vahvistamaan kulttuurin strategisesti tärkeää roolia Tunisian yhteiskunnassa.

Kestävän alueellisen ja paikallisen kehityksen edistämiseksi hajauttamisen ja yhdennetyn aluekehityksen tukiohjelmalla pyritään tasoittamaan tietä Tunisian perustuslain mukaiselle alueellistamisprosessille. Ohjelman tavoitteena on myös vähentää alueellisia ja paikallisia eroja, joka on yksi Tunisian tärkeimmistä haasteista.

Lisäksi tämä paketti tukee maaliskuussa 2015 allekirjoitetun etuoikeutettua kumppanuutta koskevan EU: n ja Tunisian toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Erityisesti tuki liittyy syvällistä ja kattavaa vapaakauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin.

Nämä viisi ohjelmaa pannaan täytäntöön Tunisian eri alueilla, ja niissä otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet. Sekä julkiset laitokset että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot hyötyvät näistä toimista. Lisäksi nämä ohjelmat perustuvat aiempiin toimiin ja EU: n, sen jäsenvaltioiden ja Tunisian viranomaisten väliseen hedelmälliseen vuoropuheluun.

Lisärahoitus ja seuraavat vaiheet

Vuonna 2015 Tunisia hyötyi Euroopan naapuruusvälineen (ENI) kahdenvälisten määrärahojen lisäksi 71.8 miljoonalla eurolla ENI: n ns. Kattavasta kannustinrahoitusmekanismista, mikä palkitsee uudistusten edistymistä.

ENI: n kokonaismäärärahat Tunisialle vuonna 2015 ovat 186.8 miljoonaa euroa.

Tunisian vuoden 2015 vuotuisen avustuspaketin toinen osa hyväksytään myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Klikkaa tästä, tätä että tästä.

Neuvoston päätelmät Tunisiasta

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa