Liity verkostomme!

EU

TTIP ja YK Perustamissopimus: EU: n on puolustettava ihmisoikeuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

CJO5VBYWoAAhrAbJerome Chaplier, koordinaattori, European Coalition for Corporate Justice, Paul de Clerk, koordinaattori, Earth of the Earth Europe Economic Justice -ohjelma ja Karim Lahidji, kansainvälisen ihmisoikeusliiton presidentti

Yritysten ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat päivittäin, ja ne menevät liian usein rankaisematta. Viime viikolla käytiin YK: ssa Genevessä keskusteluja, joissa otettiin käyttöön kansainvälinen sääntely, joka pitää yritykset vastuussa niiden aiheuttamasta vahingosta, ja tarjotaan kärsineille yhteisöille oikeussuojan saatavuus. Vaikka EU päätti olla osallistumatta näihin keskusteluihin, se osallistuu kuitenkin toiseen TTIP-neuvottelukierrokseen tällä viikolla. Meillä on kysyttävää siitä, kuka EU todella seisoo, kansalaiset tai yritysten voitot?

Huolimatta julkisesta vastustuksesta - TTIP: n vastainen online-vetoomus on toistaiseksi saanut yli 2.3 miljoonaa allekirjoitusta - kiistanalaisesta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta, joka tunnetaan paremmin nimellä TTIP, aloitettiin kymmenes neuvottelukierros maanantaina Brysselissä. EU: n komissio tekee innokkaasti yhteistyötä Yhdysvaltojen edustajien ja yritysten sidosryhmien kanssa sellaisen sopimuksen luomisessa, joka hyödyttää ulkomaisia ​​sijoittajia ja tarjoaa heille parhaan mahdollisen suojan, täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja oikeussuojakeinot. Tämä on silmiinpistävää vastakohtaa EU: n valtuuskunnan keskeytyneelle sitoutumiselle viime viikolla YK: ssa käydyissä keskusteluissa kansainvälisestä välineestä, jolla säännellään yritysten käyttäytymistä ja autetaan yritysten väärinkäytön uhreja hakemaan korvausta, jos heidän oikeuksiaan loukataan.

Mainos

Itse asiassa Yhdistyneiden Kansakuntien hallitustenvälisen työryhmän ensimmäinen istunto, joka koskee sitovaa kansainvälistä yhtiötä koskevaa sopimusta ja muita ihmisoikeuksia koskevia yrityksiä, joka järjestettiin heinäkuussa Genevessä 6-10issa, alkoi eurooppalaisella vastalauseella työohjelma. EU ja muutama tiloissa läsnä oleva jäsenvaltio pyysivät perustamissopimuksen mandaattin laajaa tulkintaa sisällyttämään kaikki yritykset neuvotteluihin eikä vain TNC: hen. Kun eräänä päivänä myöhemmin heidän ehdotuksessaan ei vieläkään ollut tukea muille valtioille, EU: n lohko päätti vetäytyä keskusteluista.

Sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt että ihmisoikeusasiantuntijat tukevat EU: n vahvistamaa soveltamisalan laajentumista. On kiistatonta, että samalla kun käsitellään rajat ylittävien yritysten toiminnan erityisiä haasteita, jotta vältetään porsaanreikiä, tulevassa sopimuksessa on otettava huomioon yritysten monimutkaisuus ja siten katettava kaikki yritykset, ei vain TNC: t.

Ongelma on se, että EU ei halunnut esittää argumentteja rakentavasti omassa istunnossaan, vaan päätti ottaa ne käyttöön alustavina edellytyksinä ennen keskustelujen aloittamista. Tämä johti menettelyn ennakoitavaan viivästymiseen, ja EU käytti myöhemmin sitä lopettamaan keskustelut. Taaksepäin katsomalla on vaikeaa olla ihmettelemättä, oliko EU: n "ota tai jätä se" -asenne todellakin poliittinen faux pas, tai suunnitelma rata neuvotteluista ja luoda poistumisstrategia.

Mainos

"Tyhjän tuolin" politiikan hyväksyminen Genevessä sen sijaan, että se olisi osallistunut tuottavaan keskusteluun komission tukeman TTIP: n voimakkaan toimielinten välisen työn ohella, syntyy synkkä kuva Euroopasta, joka asettaa yritysten edut ihmisoikeuksiin ja yrityksiin ennen ihmiset.

Olemme käännekohdassa, ja Euroopan ja maailman väestön tulevaisuus perustuu päättämättömien ja häikäilemättömien liiketoimintatapojen lopettamiseen ja oikeussuojan saatavuuden varmistamiseen kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Ihmisoikeuksien maailmanlaajuista täytäntöönpanoa koskevasta prosessista on tultava EU: n ja jäsenvaltioiden ensisijainen tavoite. Tämä voidaan saavuttaa vain kehittämällä kattava sääntely, jolla luodaan selkeät säännöt ja tehokkaat vastuuvelvollisuusmekanismit, joiden vuoksi väärinkäytökset ovat kalliita ja riskialttiita yrityksiä.

EU: n on erotettava toisistaan ​​sellaiset valtiot kuin Yhdysvallat, Kanada tai Australia ja todistettava, että se ei ainoastaan ​​väitä olevansa ihmisoikeuksien puolustaja, vaan itse asiassa sekä kotimaassa että ulkomailla. Geneven neuvottelujen aikana monien osallistuvien valtioiden, asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan keskuudessa saavutettiin yksimielisyys sitovan välineen tarpeellisuudesta. Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että valtioiden välisen sääntelyn kehittäminen on välttämätöntä niiden puutteiden korjaamiseksi, jotka ovat jättäneet uhrit aseista riisumaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Se olisi myös pakollinen askel vastaanottavien valtioiden ja ulkomaisten sijoittajien välisen vallan tasapainottamisessa ja sen varmistamisessa, että kansalaisten oikeudet tulevat ennen kansainvälisiä sopimuksia ja yksityistä taloudellista hyötyä. EU: n on osallistuttava rakentavasti ja vilpittömässä mielessä perustamissopimuksen prosessiin, jotta se antaisi historiallisen edistyksen ihmisoikeuksiin ja lopettaa yritysten rankaisemattomuuden.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa