Liity verkostomme!

Kiina

EU: n ja Kiinan huippukokous

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kiina ja EU17th Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan kahdenvälinen huippukokous pidettiin Brysselissä maanantaina 29. kesäkuuta 2015. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja valtioneuvoston pääministeri Li Keqiang Kiinan kansantasavalta juhli 40-vuotisjuhliath EU: n ja Kiinan diplomaattisuhteiden vuosipäivä, jossa tunnustetaan merkittävät edistysaskeleet EU: n ja Kiinan välisissä poliittisissa, taloudellisissa, sosiaalisissa, ympäristöön liittyvissä ja kulttuurisissa suhteissa.

EU ja Kiina ovat sopineet a yhteinen huippukokouksen julistus ja piti a yhteisen lehdistötilaisuuden.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini osallistui myös työelämästä, kasvuun, investointeihin ja kilpailukykyyn vastaavan varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen, kauppakomissaari Cecilia Malmströmin ja tutkimus-, tiede- ja innovaatiokomissaari Carlosin ohella. Moedas. Presidentti Juncker ja varapuheenjohtaja Katainen myös pinna EU: n ja Kiinan välillä Business Summit että Kaupungistumisfoorumi huippukokouksen marginaaleissa.

Mainos

Huippukokouksen aikana molempien osapuolten johtajat vahvistivat sitoutumisensa vahvistamiseen yhteistyö henkisen omaisuuden (IP) oikeuksien suojelemiseksi ja valvomiseksi. EU: n ja Kiinan IP-vuoropuhelumekanismia vahvistettiin edelleen allekirjoittamalla kauppakomissaari Cecilia Malmström ja Kiinan kauppaministeri yhteisymmärryspöytäkirja, Gao Hucheng. Sen päätavoitteena on parantaa immateriaalioikeuksien ympäristöä yhtenä tärkeimmistä edellytyksistä luovuuden, innovaatioiden ja investointien edistämiseksi sekä syventää keskinäistä ymmärrystä ja yleistä tietoisuutta immateriaalioikeuksista EU: ssa ja Kiinassa. Siihen sisältyy vastavuoroinen sitoutuminen yhteisten aloitteiden kehittämiseen teollis- ja tekijänoikeuksien, liikesalaisuudet mukaan lukien, suojaamisen ja täytäntöönpanon sekä verkkoväärennösten ja piratismin torjunnan tukemiseksi.

EU ja Kiina sitoutuivat tänään myös helpottamaan osapuolten välistä kauppaa uuden merkittävän tullisopimuksen ansiosta. Osapuolet sanoivat a yhteinen lausuma että ne ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin teknisiin toimiin tasoittaakseen tietä marraskuussa 2015 voimaan tulevalle vastavuoroista tunnustamista koskevalle sopimukselle, jonka avulla EU: n ja Kiinan luotettavat kauppiaat voivat nauttia alhaisemmista kustannuksista, yksinkertaistetuista menettelyistä ja paremman ennustettavuuden toiminnassaan. Valtuutetun talouden toimijan vastavuoroinen tunnustaminen tarkoittaa, että yritykset hyötyvät nopeammasta valvonnasta ja hallinnon vähentämisestä tulliselvitystä varten. Luotettujen kauppiaiden vastavuoroinen tunnustaminen antaa tullille mahdollisuuden keskittää resurssit todellisiin riskialueisiin, mikä parantaa toimitusketjun turvallisuutta molemmin puolin. EU on ensimmäinen kauppakumppani, joka on tehnyt tällaisen sopimuksen Kiinan kanssa, allekirjoittanut samanlaiset sopimukset Yhdysvaltojen (2012) ja Japanin (2011) kanssa.

Kiinan ja EU: n välisen kaupan arvo on yli miljardi euroa päivittäin. Tänään muodostamme maailman toiseksi suurimman taloudellisen yhteistyön. Kahdenvälinen tavarakauppa saavutti 1 miljardia euroa vuonna 467.2. Kiina ilmaisi kiinnostuksensa EU: n 2014 miljardin euron investointisuunnitelmaan, jonka komission varapuheenjohtaja Katainen toivotti tervetulleeksi. Hän jatkaa keskusteluja Kiinan kanssa vieraillessaan maassa korkean tason taloudellisessa vuoropuhelussa 315. syyskuuta.

Mainos

EU ja Kiina sopivat myös tehostavansa yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. vuonna EU: n ja Kiinan julkilausuma ilmastonmuutoksesta molemmat osapuolet sitoutuvat aloittamaan vähähiilisen kehityksen ja tekevät yhteistyötä kustannustehokkaan vähähiilisen talouden kehittämiseksi. Lausunnossa korostetaan myös vähähiilisten investointien merkitystä ja tarvetta lisätä tavoitteita ajan myötä Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa. He sopivat tehostavansa kahdenvälistä ilmastoyhteistyötä esimerkiksi kotimaan hillintäpolitiikan, hiilimarkkinoiden, vähähiilisten kaupunkien, ilmailu- ja meriteollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen sekä fluorihiilivetyjen (HFCS) aloilla. Käynnissä olevaa päästökauppaa koskevaa yhteistyötä laajennetaan, kun otetaan huomioon Kiinan suunnitelmat perustaa valtakunnallinen päästökauppajärjestelmä vuoteen 2020 mennessä.

Tutkimus-, tiede- ja innovaatiokomissaari Carlos Moedas ja Kiinan tiede- ja teknologiaministeri Wan Gang sopivat tehostaa EU: n ja Kiinan yhteistyötä tutkimuksen ja innovaatioiden alalla EU: n ja Kiinan toisessa innovaatioyhteistyötä koskevassa vuoropuhelussa huippukokouksen yhteydessä. EU ja Kiina päättivät perustaa uuden yhteisrahoitusmekanismin strategisten alueiden yhteisten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tukemiseksi. Tämä rahoitetaan Horisontti 2 -puiteohjelmasta, EU: n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta sekä Kiinan tutkimus- ja innovaatio-rahoitusohjelmista. He pyrkivät myös varmistamaan vastavuoroisen pääsyn tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmiinsa osallistumissääntöjen, säännöllisen tietojenvaihdon ja tietojen toimittamisen osallistujille ajallaan.

Lisäksi komissaari Moedas ja ministeri Wan allekirjoittivat sopimuksen a uusi tutkimusaloite helpottaa kansallisten luonnontieteiden säätiön (NSFC) tukemia nuoria kiinalaisia ​​tutkijoita liittymään Euroopan tutkimusneuvosto (ERC). Sopimuksen odotetaan johtavan ensimmäisiin tieteellisiin vaihtoihin myöhemmin tänä syksynä. A uusi tutkimusyhteistyö Euroopan komission välillä Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) että Kiinan tiedeakatemian kaukokartoituksen ja digitaalisen maan instituutti (CAS-RADI) auttaa myös vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten kestävä kehitys, ilmastotoimet ja katastrofiriskien vähentäminen.

Aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Corina Creţun puolesta komissaari Moedas allekirjoitti myös Kiinan kansallisen kehitys- ja uudistuskomission puheenjohtajan XU Shaoshin. Yhteinen lausuma EU: n ja Kiinan aluepolitiikan kattavan syventämisen yhteistyöstä. Tämä vahvistaa edelleen yhteistyötä, mukaan lukien innovaatio ja kaupunkikehitys, vaihtamalla molempien osapuolten alueita ja kaupunkeja suoraan.

Lisätietoja

Huippukokouksen sivu; Unionin ja Kiinan suhteita; EU: n ja Kiinan välinen kauppa
Vankka kumppanuus - Presidentti Junckerin puhe EU: n ja Kiinan liike-elämän huippukokouksessa
Presidentti Junckerin huomautukset vuoden 2015 EU: n ja Kiinan kaupungistumiskumppanuusfoorumilla

Kiina

Liettuan kyberturvallisuusvirasto havaitsee, että kiinalaiset puhelimet vaarantavat henkilötietovuodon

Julkaistu

on

Liettuan kansallisen puolustusministeriön (NKSC) alainen kansallinen kyberturvallisuuskeskus suoritti Liettuassa myytävien kiinalaisten valmistajien Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ja OnePlus 8T 5G älykkäiden laitteiden turvallisuustutkimuksen.

”Tämä tutkimus aloitettiin Liettuassa myytävien 5G -mobiililaitteiden ja niiden sisältämien ohjelmistojen turvallisen käytön varmistamiseksi maassamme. On valittu kolme kiinalaista valmistajaa, jotka ovat tarjonneet 5G -mobiililaitteita liettualaisille kuluttajille viime vuodesta lähtien ja joiden kansainvälinen yhteisö on todennut aiheuttavan tiettyjä tietoturvariskejä ”, sanoi puolustusministeri Margiris Abukevičius.

Tutkimuksessa tunnistettiin neljä keskeistä kyberturvallisuusriskiä. Kaksi liittyy valmistajan laitteisiin asennettuihin gadgeteihin, toinen henkilötietojen vuotovaaraan ja toinen sananvapauden mahdollisiin rajoituksiin. Xiaomin laitteessa tunnistettiin kolme riskiä, ​​yksi Huaweissa, eikä OnePlus -mobiililaitteessa havaittu kyberturvallisuushaavoittuvuuksia.

Mainos

Riskiä gadgetien valmistajille

Analysoimalla Huawein 5G-älypuhelinten suorituskykyä tutkijat havaitsivat, että laitteen virallinen sovelluskauppa App App, joka ei löydä käyttäjän pyytämää sovellusta, ohjaa sen automaattisesti kolmannen osapuolen sähköpostiin. myymälät, joissa jotkin gadget -virustentorjuntaohjelmat on luokiteltu haitallisiksi tai viruksiksi tartunnan saaneiksi. Tutkijat ovat myös pitäneet kyberturvariskejä Xiaomin Mi Browser -laitteella. Se ei käytä vain vakiomuotoista Google Analytics -moduulia muissa selaimissa, vaan myös kiinalaista anturitietoa, joka kerää ja lähettää säännöllisesti jopa 61 parametritietoa käyttäjän puhelimessa suoritetuista toiminnoista.

”Mielestämme tämä on todella tarpeetonta tietoa käyttäjien toiminnoista. Se, että nämä runsaat tilastotiedot lähetetään ja tallennetaan salatulla kanavalla Xiaomi -palvelimille kolmansissa maissa, joissa yleistä tietosuoja -asetusta ei sovelleta, on myös riski ”, sanoi tohtori Tautvydas Bakšys.

Mainos

Sananvapauden rajoitukset

Analysoimalla Xiaomi -laitteen suorituskykyä tutkijat havaitsivat, että sillä oli tekniset valmiudet sensuroida siihen ladattu sisältö. Jopa useat puhelimen valmistajan gadgetit, mukaan lukien Mi -selain, saavat ajoittain valmistajan estettyjä avainsanaluetteloita. Kun laite havaitsee, että lähetettävä sisältö sisältää sanoja luettelossa, se estää sisällön automaattisesti.

Tutkimuksen aikaan luettelo sisälsi 449 kiinalaista merkkiä sisältävää avainsanaa tai avainsanaryhmää, kuten "Vapaa Tiibet", "Amerikan ääni", "Demokraattinen liike" "Longing Taiwan Independence" ja paljon muuta.

"Havaitsimme, että sisällönsuodatustoiminto oli poistettu käytöstä Liettuassa myytäviltä Xiaomi -puhelimilta eikä suorittanut sisällön sensuuria, mutta luettelot lähetettiin säännöllisesti. Laitteella on tekniset valmiudet aktivoida tämä suodatustoiminto etäkäytössä milloin tahansa ilman käyttäjän tietämistä ja Aloitamme ladatun sisällön analysoinnin. Emme sulje pois sitä mahdollisuutta, että estettyjen sanojen luettelo voidaan koota paitsi kiinaksi myös latinalaisin kirjaimin ”, Bakšys lisäsi.

Henkilötietojen vuotamisen vaara

Henkilötietojen vuotovaara on tunnistettu Xiaomi -laitteessa, kun käyttäjä päättää käyttää Xiaomi Cloud -palvelua Xiaomi -laitteessa. Palvelun aktivoimiseksi laitteelta lähetetään salattu tekstiviestin rekisteröintiviesti, jota ei tallenneta muualle myöhemmin. "Tutkijat eivät pystyneet lukemaan tämän salatun viestin sisältöä, joten emme voi kertoa, mitä tietoja laite lähetti. Tämä automaattinen viestien lähettäminen ja niiden sisällön piilottaminen valmistajan toimesta uhkaa käyttäjän henkilökohtaisten tietojen turvallisuutta tietoja, koska hänen tietämättään tuntemattoman sisällön tietoja voidaan kerätä ja lähettää kolmansien maiden palvelimille ", Bakšys lisäsi.

Liettua on jo kärsinyt Kiinan rancorista; elokuussa Peking vaati, että se kutsuu suurlähettiläänsä takaisin, kun se on perustanut Taiwaniin edustuston, joka väittää, että Taiwan (Kiinan tasavalta) on osa Kiinaa (Kiinan kansantasavalta).

Continue Reading

Kiina

Kilpailu: EU, Yhdysvallat ja Kiinan kansantasavalta osallistuivat viidenteen maailmanlaajuiseen merenkulun sääntelyhuippukokoukseen

Julkaistu

on

EU: n, Yhdysvaltojen ja Kiinan kansantasavallan korkeat virkamiehet osallistuivat 7. syyskuuta viidenteen maailmanlaajuiseen merenkulkualan sääntelyhuippukokoukseen. Osallistujia olivat kilpailun ja merenkulkuviranomaisten edustajat, jotka ovat vastuussa kansainvälisen linjaliikenteen sääntelystä maailman suurimmilla linjaliikennekaistoilla.

Huippukokouksessa käsiteltiin alakohtaista kehitystä koronaviruspandemian alkamisen jälkeen, mukaan lukien kansainvälisen konttikuljetusalan kohtaamat haasteet ja merenkulun toimitusketjujen laajemmat kysymykset. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että pandemia esitti varustamoiden, satamien ja logistiikkapalvelujen toimijoille poikkeuksellisia haasteita reiteillä EU: hun ja EU: sta sekä muualla maailmassa.

He vaihtoivat näkemyksiä lainkäyttöalueidensa toteuttamista toimista sekä tulevaisuuden näkymistä ja näkymistä, mukaan lukien mahdolliset toimet toimialan kestävyyden lisäämiseksi. Huippukokous järjestetään kahden vuoden välein ja se on foorumi kolmen viranomaisen välisen yhteistyön edistämiseksi. Seuraava huippukokous pidetään vuonna 2023 Kiinassa.

Mainos

Continue Reading

Kiina

Uudistetaan joustavampi YK -järjestelmä Taiwanin kanssa

Julkaistu

on

Yli 200 miljoonan tartunnan ja yli 4 miljoonan kuoleman ja laskemisen jälkeen COVID-19-pandemia on riehunut ympäri maailmaa. Tämä on luonut syvästi tuhoisan sosioekonomisen vaikutuksen yhteenliitettyyn maailmaan ilman, että käytännössä maita säästyy. Pandemia on häirinnyt maailmanlaajuista kauppaa, pahentanut köyhyyttä, vaikeuttanut koulutusta ja vaarantanut sukupuolten tasa -arvon. kirjoittaa Jaushieh Joseph Wu, ulkoministeri, Kiinan tasavalta (Taiwan) (kuvassa alla).

Kun monet maat varautuvat toiseen viruksen piikkiin erittäin tarttuvan Delta -muunnelman innoittamana, maailma odottaa Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tehostavan kokonaisvaltaisia ​​toimia kriisin ratkaisemiseksi, paremman elpymisen varmistamiseksi ja kestävän rakentamisen varmistamiseksi. Tämä on pelottava tehtävä, joka vaatii kaikki kädet kannella. Maailmanlaajuisen elimen on aika toivottaa Taiwan, arvokas ja kelvollinen kumppani, joka on valmis auttamaan.  

Viime kuukausien aikana Taiwan, kuten monet muut maat, on käsitellyt COVID-19-tapausten nousua lähes vuoden menestyksen jälkeen viruksen hillitsemisessä. Siitä huolimatta se otti tilanteen hallintaan ja tuli entistä valmiimmaksi työskentelemään liittolaisten ja kumppanien kanssa pandemian aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi. Taiwanin tehokas vastaus pandemiaan, sen nopea kapasiteetin laajentaminen vastaamaan maailmanlaajuista toimitusketjun kysyntää ja sen merkittävä apu kumppanimaille ympäri maailmaa osoittavat, että Taiwanilla ei ole pakottavia syitä toimia rakentavassa roolissa YK -järjestelmä.

Mainos

Kuitenkin Kiinan kansantasavallan (Kiinan) painostuksen alaisena YK ja sen erikoisjärjestöt hylkäävät edelleen Taiwanin vedoten vuoden 1971 YK: n yleiskokouksen päätöslauselmaan 2758 (XXVI) tämän poissulkemisen oikeusperustaksi. Mutta päätöslauselman kieli on kristallinkirkas: siinä käsitellään vain Kiinan edustusta YK: ssa; ei mainita Kiinan väitettä Taiwanin suvereniteetista, eikä se valtuuta Kiinaa edustamaan Taiwania YK -järjestelmässä. Tosiasia on, että Kiina ei ole koskaan hallinnoinut Taiwania. Tämä on todellisuus ja status quo Taiwanin salmen molemmin puolin. Taiwanin kansaa voi edustaa kansainvälisellä näyttämöllä vain heidän kansansa valitsema hallitus. Vertaamalla päätöslauselman kielen väärin Pekingin "yhden Kiinan periaatteeseen", Kiina pakottaa mielivaltaisesti poliittiset näkemyksensä YK: lle.

Absurdi ei lopu tähän. Tämä poissulkeminen estää myös Taiwanin kansalaisyhteiskunnan osallistumisen. Taiwanilaisten passinhaltijoilta evätään pääsy YK: n tiloihin sekä kiertueille että kokouksille, kun taas taiwanilaiset toimittajat eivät voi saada akkreditointia kattamaan YK: n tapahtumat. Ainoa syy tähän syrjivään kohteluun on heidän kansalaisuutensa. Taiwanin kansalaisyhteiskunnan jäsenten estäminen YK: sta torjuu monenvälisyyden ihanteen, rikkoo YK: n perusperiaatteita ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edistämisestä ja vaikeuttaa YK: n yleisiä pyrkimyksiä.

Taiwan on avustanut kumppanimaita ympäri maailmaa kuuden vuosikymmenen ajan. YK: n toimintaohjelman 2030 hyväksymisen jälkeen se on keskittynyt auttamaan kumppaneita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet ja viime aikoina osallistumaan pandemianvastaisiin toimiin ja toipumiseen. Samaan aikaan Taiwan on kotona saavuttanut tavoitteensa muun muassa sukupuolten tasa-arvon, puhtaan veden ja sanitaation sekä hyvän terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Innovatiiviset, yhteisöpohjaiset ratkaisumme hyödyntävät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koko yhteiskunnan hyväksi.

Mainos

- Maailman onnellisuusraportti 2021, julkaissut Sustainable Development Solutions Network, sijoitti Taiwanin onnellisimmaksi Itä -Aasiassa ja 24. sijalle maailmassa. Sijoitus osoittaa, miten maan ihmiset suhtautuvat saamaansa sosiaaliseen tukeen, ja heijastaa suurelta osin maan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Taiwan on valmis välittämään kokemuksensa ja työskentelemään maailmanlaajuisten kumppaneidensa kanssa rakentaakseen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden kaikille.

Samaan aikaan, kun maailma kuulee ilmastonmuutosta koskevia toimia ja hiilidioksidipäästöjen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä, Taiwan suunnittelee aktiivisesti etenemissuunnitelmaa kohti tavoitetta ja on laatinut erityislainsäädäntöä tämän prosessin helpottamiseksi. Ilmastonmuutos ei tunne rajoja, ja yhteiset ponnistelut ovat välttämättömiä, jos haluamme kestävän tulevaisuuden. Taiwan tietää tämän ja pyrkii parhaisiin tapoihin muuttaa hiilidioksidin vähentämisen haasteet uusiksi mahdollisuuksiksi.

YK: n pääsihteeri António Guterres korosti tämän vuoden kesäkuussa antamassaan valavalassa, että COVID-19-pandemia on paljastanut yhteisen haavoittuvuutemme ja yhteytemme. Hän sanoi, että YK, valtiot ja ihmiset, joita se palvelee, voivat hyötyä vain muiden tuomisesta pöytään.

Kumppanien kieltäminen, joilla on kyky osallistua, on moraalinen ja aineellinen menetys maailmalle, kun pyrimme toipumaan paremmin yhdessä. Taiwan on hyvä voima. Nyt on aika tuoda Taiwan pöytään ja antaa Taiwanin auttaa.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa