Liity verkostomme!

Talous

TTIP: Lisää USA: n markkinoille pääsyä, uudistus investointien suojaa, säilyttää EU: n normit

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20150528PHT60607_originalKansainvälisen kaupan parlamentin jäsenet vaativat nykyistä TTIP-neuvotteluissa lisää Yhdysvaltain markkinoille pääsyä, uudistamaan investointisuojaa ja säilyttämään EU: n normit

EU: n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen pitäisi syventää EU: n pääsyä Yhdysvaltain markkinoille, mutta se ei saa heikentää EU: n normeja tai oikeutta säännellä yleisen edun nimissä, sanotaan kauppakomitean parlamentin jäsenten suositusluonnoksissa, joista äänestettiin torstaina 28. toukokuuta. Työkaluja sijoittajien ja valtioiden välisten riitojen ratkaisemiseksi olisi uudistettava ja parannettava, he lisäävät.

Parlamentin on vielä hyväksyttävä transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut komission suosituksille, jotka valiokunnassa hyväksyttiin äänin 28 puolesta, 13 vastaan ​​ja XNUMX tyhjää.

Mainos

Tarvitaan kunnianhimoinen, mutta tasapainoinen sopimus

EU: n BKT on "voimakkaasti riippuvainen kaupasta ja viennistä", joten "hyvin suunniteltu" sopimus Yhdysvaltojen kanssa voi auttaa lisäämään teollisuuden osuutta EU: n BKT: sta 15-20% vuoteen 2020 mennessä, koska EU: n yritykset, erityisesti pienet, keskisuuret ja mikroyritykset yritykset hyötyvät 850 miljoonan kuluttajan markkinoista, sanotaan tekstissä.

Mutta samalla ristiriitaiset tutkimustulokset tekevät TTIP: n todellisista eduista EU: n taloudelle vaikea arvioida, huomauttavat parlamentin jäsenet. Siksi he korostavat, että neuvottelujen on oltava avoimia, jotta voidaan saavuttaa "kunnianhimoinen" mutta "tasapainoinen" sopimus, jolla on yhteiset edut EU: n jäsenvaltioissa, mikä johtaa "tehokkaaseen, kilpailua edistävään talousympäristöön" ja estää tullien ulkopuolisen kaupan. rajat. He lisäävät, että EU: n kuluttajien, heidän tietojensa, terveytensä ja turvallisuutensa korkeatasoinen suoja on taattava, ja sosiaalinen, verotuksellinen ja ympäristöllinen polkumyynti on estettävä.

Mainos

Sijoitussuojauudistus

EP: n jäsenten mukaan TTIP: n on lopetettava "eurooppalaisten sijoittajien eriarvoinen kohtelu Yhdysvalloissa" perustamalla uudistettu ja oikeudenmukainen järjestelmä sijoittajille "valitusten löytämiseksi ja saavuttamiseksi".

Uuden järjestelmän olisi perustuttava äskettäiseen uudistettua sijoittajansuojajärjestelmää koskevaan "käsiteasiakirjaan", jonka kauppakomissaari Cecilia Malmström esitti EP: n kauppavaliokunnalle 6. toukokuuta, ja myös EU: n kauppaministereiden käymiin keskusteluihin. Sen tulisi sisältää "pysyvä ratkaisu", johon kuuluu "julkisesti nimitetyt, riippumattomat tuomarit", "julkiset kuulemistilaisuudet" ja "muutoksenhakumekanismi", kunnioittaen samalla EU: n ja sen jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivaltaa. Keskipitkällä aikavälillä julkisia investointituomioistuimia voitaisiin käyttää sijoittajariitojen ratkaisemiseen, parlamentin jäsenet lisäävät.

He varoittavat myös, että oikeus yleisen edun mukaiseen sääntelyyn on suojattava ja kevytvaatimukset on estettävä.

Maatalous: ”Kattava luettelo” herkistä tuotteista

Molempien kumppaneiden olisi pyrittävä poistamaan kaikki tullitariffit "tyhjentävästä luettelosta" "arkaluontoisista maataloudesta ja teollisuustuotteista", jotka joko vapautettaisiin kaupan vapauttamisesta tai joihin sovellettaisiin pidempiä siirtymäkausia, sanovat parlamentin jäsenet.

He pyytävät EU: n neuvottelijoita "tekemään kaikkensa" lisäämään "suojalausekkeen", joka pidättää itsellään oikeuden sulkea markkinat tietyille tuotteille, jos tuonnin nousut uhkaavat aiheuttaa vakavaa haittaa kotimaiselle elintarviketuotannolle.

He pyytävät myös Euroopan komissiota kannustamaan Yhdysvaltoja poistamaan EU: n naudanlihan tuontikieltonsa ja sisällyttämään vahvan suojan EU: n maantieteellisten merkintöjen järjestelmälle.

Kansanterveysstandardit

Neuvottelijoiden on pyrittävä poistamaan liialliset menettelyt elintarvikkeiden ja kasvien terveydellisistä syistä tapahtuvan tuonnin tarkastamiseksi, ja "vastaavien standardien vastavuoroinen tunnustaminen" pitäisi olla, sanovat parlamentin jäsenet. Samanaikaisesti EU: n normit olisi turvattava alueilla, joilla Yhdysvaltain normit ovat "hyvin erilaisia", esimerkiksi kemikaalien hyväksymiselle, kloonaamiselle tai hormonaalista toimintaa häiritseville kemikaaleille. EU: n "ennalta varautumisen" periaatetta on kunnioitettava, he lisäävät.

Parempi pääsy Yhdysvaltain energiavaroihin

TTIP: n pitäisi poistaa EU: n ja Yhdysvaltojen väliset polttoaineiden, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn, vientiä koskevat rajoitukset tai esteet, jotta sopimus lisää EU: n energiavarmuutta ja alentaa energian hintoja, sanovat parlamentin jäsenet. TTIP-sopimukseen tulisi sisältyä erityinen energia-luku, jonka on myös autettava ylläpitämään EU: n ympäristöstandardeja ja ilmastotoimintatavoitteita.

Tietosuoja ei ole neuvoteltavissa

EU: n ja Yhdysvaltojen sähköisen kaupankäynnin ja rahoituspalvelumarkkinoiden yhdentyminen ei saa vaarantaa EU: n tietosuojasääntöjä, sanovat parlamentin jäsenet. TTIP-sopimuksella olisi nimenomaisesti vapautettava kaikki voimassa olevat ja tulevat henkilötietojen suojaa koskevat EU: n säännöt kaikista myönnytyksistä. Henkilötietojen kulkua koskevista säännöksistä voitaisiin neuvotella Yhdysvaltojen kanssa vain, jos samoja tietosuojasääntöjä sovelletaan "Atlantin molemmin puolin", he lisäävät.                                          

Avaa Yhdysvaltain liikennemarkkinat ja julkiset hankinnat

TTIP-neuvottelujen pitäisi poistaa Yhdysvaltojen nykyiset rajoitukset, jotka koskevat meri- ja lentoliikennepalvelujen ja lentoyhtiöiden ulkomaista omistusta, kuten "Jones-laki" tai "lentokabotaasilaki", jotka "estävät vakavasti EU: n yritysten markkinoille pääsyä". EU: n pääsy Yhdysvaltojen telemarkkinoille ”.

Parlamentin jäsenet toteavat, että molempien osapuolten julkisten hankintojen markkinoiden suuri avoimuus on korjattava. TTIP: n pitäisi saavuttaa Yhdysvaltojen julkisten hankintojen markkinoiden "merkittävä avaaminen" kaikilla hallinnon tasoilla, jotta EU: n yritykset ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä tarjouksia Yhdysvaltojen julkisista hankinnoista rakennuspalvelujen, maa- ja vesirakentamisen, liikenne ja energia, he lisäävät.

Parlamentin jäsenet myös pyytävät EU: n neuvottelijoita pitämään mielessä EU: n edut päästäessä "erittäin erikoistuneiden palvelujen", kuten suunnittelu- ja muiden ammattipalvelujen, rahoitus- tai kuljetuspalvelujen, markkinoille.

Jätä pois julkiset palvelut

Parlamentin jäsenet toistavat haluavansa jättää julkiset palvelut TTIP: n soveltamisalan ulkopuolelle (mukaan lukien vesi, terveys, sosiaalipalvelut, sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus).

Pidä silmällä työntekijöiden oikeuksia

Parlamentin jäsenet pyytävät EU: n neuvottelijoita vaatimaan Yhdysvaltoja ratifioimaan, panemaan täytäntöön ja panemaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön kahdeksan ydinsopimusta (se on tähän mennessä ratifioinut vain kaksi) ja sanovat, että Yhdysvaltojen yritysten työmääräysten täytäntöönpanoa tulisi seurata tarkemmin ottamalla mukaan työmarkkinaosapuolet kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Lisää avoimuutta parlamentin jäsenille ja yleisölle

Parlamentin jäsenet vaativat, että TTIP-neuvottelujen avoimuutta olisi edelleen parannettava asettamalla enemmän tekstejä yleisön saataville ja hankkimalla Yhdysvaltojen lupa julkaista lisää asiakirjoja. Parlamentin jäsenet varoittavat, että "kaiken kieltäytymisen neuvotteluehdotuksen julkistamisesta" pitäisi olla perusteltua, ja pyytää myös, että kaikille parlamentin jäsenille myönnetään pääsy "konsolidoituihin teksteihin" (luvuihin, jotka lujittavat EU: n ja Yhdysvaltojen kantaa).

Globaali roolimalli

Kahden maailman suurimman talousblokin välinen sopimus, joka jo "jakaa ja vaalia" samanlaisia ​​periaatteita ja arvoja, voi luoda globaaleja normeja ja välttää mahdollisuutta, että maat, joilla on "erilaiset standardit ja arvot", voivat ottaa tämän roolin ", sanotaan Euroopan parlamentin jäsenet.

Seuraavat vaiheet

Parlamentin on nyt hyväksyttävä kauppakomitean teksti täysistunnossa, joka on tällä hetkellä suunniteltu pidettäväksi 10. kesäkuuta.

Kun EU: n ja Yhdysvaltojen neuvottelijat ovat laatineet TTIP-sopimuksen, sen voimaantuloon tarvitaan Euroopan parlamentin ja EU: n neuvoston tuki.

Lisätietoja

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa