Liity verkostomme!

konflikti mineraaleja

Konfliktien kivennäisaineita: estäminen sotilaallinen ryhmien rahoitusta toimintaansa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20150413PHT41617_originalMineraalivarojen kaupalla voidaan rahoittaa sotilaallisia ryhmiä konfliktialueilla. © BELGA_AFP_L.Healing
Sotilaalliset ryhmät konfliktialueilla, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, käyttävät usein alueellaan löydettyjen mineraalien myyntiä toiminnan rahoittamiseen. Uuden EU-ehdotuksen tarkoituksena on lopettaa tämä luomalla EU: n itsesertifiointijärjestelmä, jolla kannustetaan maahantuojia, sulattoja ja jalostajia hankkimaan mineraalejaan vastuullisesti. Parlamentin jäsenet keskustelevat suunnitelmista tiistaina 19 toukokuuta ja äänestävät niistä seuraavana päivänä.

YK ja OECD ovat kehittäneet suuntaviivat yrityksille, jotka hankkivat mineraaleja konfliktialueilta. Yhdysvallat on jo ottanut käyttöön oikeudellisesti sitovia vaatimuksia yrityksille, jotka toistaiseksi keskittyvät vain Afrikan suurten järvien ympäristöön. Euroopan komissio on antanut ehdotuksen ns. Konfliktimineraalien tuonnin rajoittamiseksi. Nämä ovat mineraaleja, kuten tina, tantaali, volframi ja kulta, jotka tulevat maista ja alueilta, joissa on aseellisia konflikteja tai jotka ovat konfliktin vaarassa. Aloitteella pyritään luomaan EU: ssa vapaaehtoinen järjestelmä näitä mineraaleja käyttäville maahantuojille, sulatoille ja jalostajille. Nyt Euroopan parlamentin tehtävä on tutkia ehdotus ja muuttaa, hyväksyä tai hylätä tarvittaessa. Romanian EPP-jäsen Iuliu WinklerLainsäädännön ohjauksesta parlamentin välityksellä, sanoi: ”Tavoitteenani on laatia tehokas, tasapainoinen ja toimiva sääntely, joka pystyy pysäyttämään voitot mineraalien kaupasta, jota käytetään aseellisten konfliktien rahoittamiseen edistäen samalla vastuullista hankintaa konfliktista kärsineistä alueilla.”

Komissio ehdottaa vapaaehtoista eikä pakollista järjestelmää. Winkler, joka on myös kansainvälisen kauppakomitean varapuheenjohtaja, sanoi, ettei kyse ole siitä, toimiiko vapaaehtoinen vai pakollinen paremmin: "Todellinen haaste on tehokkaan ja toimivan sääntelyn laatiminen." Parlamentti on eri mieltä siitä, pitäisikö mahdollista pakollista sertifiointijärjestelmää soveltaa kaikkiin toimitusketjussa.

Mainos

Hyväksyttyään asetus antaisi EU: n maahantuojille mahdollisuuden syventää käynnissä olevia pyrkimyksiä puhtaiden toimitusketjujen varmistamiseksi, kun käydään laillista kauppaa konfliktien kärsineiden maiden toimijoiden kanssa. Alkuperäisen komission ehdotuksen mukaan julkaistaisiin vuotuinen luettelo vastuullisista sulattimista ja jalostajista EU: ssa julkisen vastuun lisäämiseksi, toimitusketjun avoimuuden lisäämiseksi ja vastuullisen mineraalihankinnan helpottamiseksi. Parlamentin mietinnössä vaaditaan kuitenkin pakollinen sulaton / jalostamon sertifiointi. EU: lla on yli 400 tällaisten malmien ja metallien maahantuojia, ja se on tinan, tantaalin, volframin ja kullan suurimpia markkinoita.

Lisätietoja

Mainos

konflikti mineraaleja

#ConflictMinerals: Sopimuksen tavoitteena rikkoa noidankehä välisen kaupan mineraalien ja konfliktien

Julkaistu

on

160616ConflictMinerals3EU on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksesta, jolla pyritään sulkemaan "konflikti mineraaleja" EU: n markkinoilla. Uutto ja kauppa mineraalien on yhdistetty konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia eri puolilla maailmaa, erityisesti itäisen alueen demokraattisen tasavallan Kongon (DRC). EU on merkittävä kohde "konflikti mineraaleja".

Konfliktimineraaleilla tarkoitetaan mineraaleja ja metalleja, jotka sisältävät ns. 3TG-elementtejä (tina, tantaali, volframi ja kulta) ja joita käytetään jokapäiväisissä tuotteissa, kuten matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, autoissa ja koruissa.

Alankomaiden ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Lilianne Ploumen sanoi Euroopan unionin neuvoston puolesta: "EU on sitoutunut estämään mineraalien kansainvälistä kauppaa rahoittamasta sotapäälliköitä, rikollisia ja ihmisoikeuksien väärinkäyttäjiä."

Mainos

Aloite perustuu OECD: n "due diligence Guidance for Responsible Mineral Sourcing" -direktiiviin. Kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoi: "Tämä konfliktimineraaleja koskeva poliittinen yhteisymmärrys auttaa kauppaa toimimaan rauhan ja vaurauden puolesta yhteisöissä ja alueilla ympäri maailmaa, joissa aseelliset konfliktit kärsivät."

Aloitteeseen on suhtautunut myönteisesti myös konfliktimineraaleja käsittelevä tiede- ja kehitystoiminnan edustaja Marie Arena, joka muistutti, että neuvottelujen alussa komissio ja neuvosto hylkäsivät täysin ajatuksen pakollisesta noudattamisesta. Arena sanoi: "Vain S&D: n johtaman parlamentin painostuksesta teimme läpimurron, ja nyt yritysten on analysoitava mahdollinen riski mineraalien alkuperästä, jonka kanssa he käyvät kauppaa."

Arena jatkoi, että vaikka parlamentti oli onnistunut ottamaan käyttöön pakollisia due diligence- ja julkistamisvaatimuksia yrityksille kaivoksesta sulattoon, hän haluaisi nähdä jatkotoimia edelleen toimitusketjussa: "Halusimme mennä pidemmälle, ja Tämä sopimus ei ole vain julkisivu. Vaadimme vahvasti uudelleentarkastelulauseketta, jotta yhtiöt sisältäisivät komponentteja valmistavia ja lopputuotetta (ns. tuotantoketjun loppupuolta) kauppaa. Aluksi Euroopan komissio perustaa vapaaehtoisen järjestelmää näille yrityksille, mutta tiukempi lainsäädäntö otetaan käyttöön, jos tämä vapaaehtoinen järjestelmä ei toimi. Taistelumme jatkuu, mutta ratkaiseva askel on toteutettu noidankehän murtamiseksi. "

Mainos

1606163TGTradeConflictMineralsChina

Valtaosa metallien ja mineraalien tuodaan EU: hun katetaan, kun taas vapauttaa pienet maahantuojat näistä velvoitteista.

Kansalaisjärjestö, Global Witness, tyytyväinen mitä ne pitävät ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, mutta sanovat asetuksessa lopulta jää alle sen päämäärän sekä että EU: n päättäjät ovat periksi vaatimuksiin suuryritysten vapauttamalla valtaosa EU kauppaa käyvät yritykset mineraaleja laista.

Iverna McGowan johtaja Amnesty Internationalin Euroopan unionin toimielinten Office, sanoi: "Tänään tehty päätös jättää yrityksiin, jotka tuovat mineraaleja niiden tuotteiden täysin pälkähästä. Se on puolinaista yritetään puuttua kaupan konflikti mineraaleja mikä vain yhtiöille tuovat raaka-aineiden perustarkastukset EU sijoittajien ja kuluttajien vielä ei ole mitään varmuutta siitä, että yhtiöt ne käsittelevät ovat käyttäytyy vastuullisesti. "

Maria van der Heide päässä ActionAid, sanoi: "Tämä laki voi olla vain ensimmäinen askel. On toteutettava nopeasti, jotta se voidaan pian ulottaa yrityksiin, jotka tuovat näitä mineraaleja osana teollisuustuotteita. Yhteisöjen konfliktimaissa ja suuren riskin alueilla vain voi hyötyä niiden ainevarallisuus ja vapautua väkivallan kierre liittyvät kaupan konfliktien mineraaleja jos yhtiöt pitkin koko toimitusketjussa seurata vastuussa hankintatavoilla. "

Continue Reading

konflikti mineraaleja

Conflict mineraalit: EP pyytää pakollisen sertifioinnin EU maahantuojien

Julkaistu

on

20150519PHT56775_originalTodistuksen myöntävät alkuperä metallien ja mineraalien auttaisi luukun myynti rahoitusta aseellinen konflikti esimerkiksi Koillis CongoBELGA_AFP_L.HEALING

EU: n tuojat tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa kulutustuotteita valmistaville on sertifioitu EU: ta varmistamaan, että ne eivät polttoaineen konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia konfliktialueilla, sanovat parlamentin jäsenet heidän asemaansa lakiehdotuksesta hyväksyi keskiviikkona ( 20 toukokuu) mukaan 402 puolesta 118, jossa 171 tyhjää.

Parlamentti äänesti äänin 400 puolesta, 285 vastaan ​​7: n pidättyessä äänestämästä komission ehdotuksen sekä kansainvälisen kauppakomitean hyväksymän ehdotuksen kumoamiseksi ja pyysi pakollista noudattamista konfliktialueilla hankkiville "kaikille unionin maahantuojille". eli 880 000 potentiaalisesti kärsivää EU: n yritystä, jotka käyttävät tinaa, volframia, tantaalia ja kultaa kulutustuotteiden valmistuksessa, on pakko antaa tietoja toimenpiteistä, jotka ne toteuttavat mineraalien ja metallien toimitusketjuissa esiintyvien riskien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi huolestunut.

Mainos

Pyyntö pakollisen sertifioinninKoska metallisulattimet ja kullanjalostamot ovat viimeinen piste, jossa mineraalien alkuperä voidaan tehokkaasti jäljittää, parlamentin jäsenet ylittävät komission "itsesertifiointimenetelmän" ja vaativat sulattoja ja jalostajia suorittamaan pakollisen, riippumattoman, kolmannen osapuolen tarkastuksen. tarkista heidän "due diligence" -käytäntönsä.

Parlamentti pyytää komissiota myös myöntämään taloudellista tukea mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat saada sertifikaatin EU: n COSME-ohjelman (EU: n yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten) kautta.
Vahvistetut tarkistuslauseke

Lisäksi parlamentti vaatii kovempia seurannan järjestelmää, jossa on katsaus kahden vuoden kuluttua sitä levitetään ja joka kolmas vuosi sen jälkeen (eikä kolmen ja kuusi vuotta vastaavasti suunnitelmien mukaan komissio)

Mainos

Maantieteellinen soveltamisalaAsetus koskee kaikkia konfliktin kärsineitä korkean riskin alueita maailmassa, joista Kongon demokraattinen tasavalta ja Suurten järvien alue ovat ilmeisin esimerkki. Lainluonnoksessa määritellään 'konfliktista kärsivät ja korkean riskin alueet' aseellisessa konfliktissa oleville alueille, joissa esiintyy laajaa väkivaltaa, siviili-infrastruktuurin romahtamista, hauraita konfliktin jälkeisiä alueita ja alueita, joilla hallinto ja turvallisuus ovat heikkoja tai olemattomia, ominaista "laajalle levinneille ja järjestelmällisille ihmisoikeusloukkauksille".

Seuraavat vaiheetVuonna äänestää 343 ääntä 331, yhdeksän tyhjää, parlamentti päätti olla lopettamatta ensimmäisen käsittelyn kanta ja aloittamaan epäviralliset keskustelut EU: n jäsenvaltioiden saamaan aikaan sopimuksen lopullisen version lakia.

Tin, tantaali, volframi ja kulta käytetään monissa kuluttajatuotteissa EU, erityisesti auto-, elektroniikka-, ilmailu-, pakkaus-, rakennus-, valaistus, koneet ja työkalut teollisuudessa, sekä koruja. Tuleva laki saattaa vaikuttaa 880,000 EU valmistajia, joista useimmat ovat pieniä tai medium-sized.EU Supply-Chain Due Diligence standardit otetaan perustuvat OECD Due Diligence Guidance suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä noudattamaan ihmisoikeuksia ja välttää tuetaan konfliktien kautta mineraali ostot konfliktimaissa ja korkean riskin alueille.

Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, 1st lukeminen

Lisätietoja

Continue Reading

konflikti mineraaleja

Euroopan parlamentin tuleva "konfliktimineraalien" äänestys: Kattavampi vastuullisen hankinnan vaatimus tarvitaan 140 kirkon johtajan vaatimusten täyttämiseksi

Julkaistu

on

5862709a955072db18888bde003a18d3Asetus kuten äänesti INTA komitea voi silti sallia konflikti mineraaleja syöttää elektronisia laitteita myydään Euroopassa. Täysistuntoäänestyksen toukokuu on parannettava tämän, sanoo Mgr Ambongo peräisin DRC.

On Tiistai 19 toukokuu 2015, Euroopan parlamentti äänestää täysistunnossa vastuullisesta mineraalivarannosta annetusta asetuksesta (niin sanotusta konfliktinimikkeistöasetuksesta). Tämä on tärkeä tilaisuus parantaa erittäin heikkoa lakiehdotusta, joka äänestettiin 14: ssäth huhtikuussa kansainvälisen kaupan (INTA) valiokunnan jäsenet, jotka eivät riitä lopettamaan luonnonvarojen leviämiseen liittyvää kärsimystä ja väkivaltaa monissa maissa. Toisin kuin monien kansalaisten toiveet, jotka ovat allekirjoittaneet tämä kampanja Verkkotoiminta, INTA: n nyt ehdottama asetus ei estä väärinkäytösten avulla louhittuja luonnonvaroja pääsemästä kannettaviin tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja muihin eurooppalaisten yritysten myymiin ja Euroopan kansalaisten käyttämiin elektronisiin laitteisiin.

"Asetus kuten äänesti INTA komitea ei muutu asiat omassa maassa, koska se koskee vain 20 Euroopan sulattojen kun on 320 maailmassa. Kuten kaikki tietävät, suurin osa kyseisen mineraalien kautta kulkevaksi Kaakkois-Aasiassa, missä niitä käsitellään ennen tuodaan EU: hun. Jotta asetus olisi tehokas, EU: n olisi vaadittava, että yhtiöt saattamisesta mineraaleja EU: n markkinoille, olipa niiden raaka muodossa tai osana tuotteita, on lain mukaan hankkia vastuullisesti. "Sanoi Kongon Piispa Fridolin Ambongo puheenjohtaja piispainkokouksen komission Luonnonvarapaneelin, yksi allekirjoittajista Piispan lausunto.

Mainos

Mgr. Ambongo puhui Berliinistä, jossa hän kutsui Saksan parlamentin todistamaan koskevat EU: n asetuksessa. Sisään tämä video, hän tiivistää vaatimuksensa paremmasta lainsäädännöstä. Hänen vaatimuksensa kaikuvat Euroopan parlamentin 29-huhtikuussa päätöslauselma Rana Plazan rakennuksen romahduksen toisena vuosipäivänä, jossa parlamentin jäsenet katsovat, että EU: n uusi lainsäädäntö on välttämätön, jotta EU: n vaateyrityksille olisi asetettava oikeudellinen velvoite ihmisoikeusdirektiivin johdosta, mukaan lukien sitovat toimenpiteet, jotka velvoittavat yrityksiä, jotka haluavat toimia Euroopan markkinoilla tuottaa tietoja tuotteidensa koko toimitusketjusta.

140 38-maanosien 5-maiden kirkon johtajat ovat allekirjoittaneet julkilausuman, joka julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2014, ja hän on jatkanut tukea piispojen keskuudessa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Lausumassa vaaditaan voimakasta sääntelyä tavoitteen saavuttamiseksi luonnonvarojen ja konfliktien välisen yhteyden katkaisemiseksi.

INTA-valiokunnan äänestämä lakiluonnos ei täytä kirkon johtajien pyyntöjä kahdella tavalla:

Mainos
  1. Kirkon johtajien vaati "pakollinen due diligence järjestelmä" yhdessä "yhteisen vastuun yhtiöiden pitkin koko toimitusketjussa" takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamista. INTA Työryhmä esittää pääosin vapaaehtoinen järjestelmä, rajoittamalla pakollinen vaatimus vain pieni määrä yrityksiä.
  2. Kirkon johtajien vaati "johdonmukaisuus alueella luonnonvarojen katettu" koskemaan kaikkia luonnonvaroja polttoaine ihmisoikeusloukkauksia. Kansainvälisen kaupan valiokunnan suostui kattamaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa.

Bishop Ambongo korosti, että täysistunnon äänestyksessä Euroopan parlamentissa "olisi hetki pohtia omaatuntoa Euroopan ihmisiä, ja vakuuttaa ihmisille molemmissa päissä nykypäivän maailmanlaajuisten toimitusketjujen siitä moraalia meidän kauppajärjestelmään."

Piispojen lausunnon koordinoi CIDSE - katolisten kehitysvirastojen kansainvälinen liitto. CIDSE kritisoi myös nykyistä konfliktimineraalilakia a yhteinen kansalaisyhteiskunnan lausuma.

Ehdotettu asetus toimitetaan nyt Euroopan parlamentin täysistunnolle toukokuussa (18-21st Saattaa). Kirkon johtajat toivovat parannusta. Ennen äänestystä täysistunnossa CIDSE lähestyy Euroopan parlamentin jäseniä, jotta kansalaisten ja kirkon johtajien ääni kuultaisiin.

CIDSE on katolisten kehitysvirastojen kansainvälinen liitto. Sen jäsenillä on yhteinen strategia pyrkimyksissään köyhyyden poistamiseksi ja maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden luomiseksi. CIDSE: n jäsenet ovat: Broederlijk Delen (Belgia), CAFOD (Englanti ja Wales), CCFD - Terre Solidaire (Ranska), Huolen keskus (USA), Cordaid (Alankomaat), Development & Peace (Kanada), Entraide et Fraternité (Belgia) ), eRko (Slovakia), Fastenopfer (Sveitsi), FEC (Portugali), FOCSIV (Italia), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburg), KOO (Itävalta), Manos Unidas (Espanja), MISEREOR (Saksa), SCIAF (Skotlanti), Trócaire (Irlanti).

Lisätietoja konflikti mineraaleja, valitse tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa