Liity verkostomme!

Biopolttoaineet

Ympäristövaliokunta tukee kompromissin puhtaampia biopolttoaineita

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

maissiParlamentin jäsenet ja ministerit pääsivät tiistaina (14. huhtikuuta) askeleen lähemmäs sopimusta suunnitelmista rajoittaa perinteisten biopolttoaineiden tuotantoa ja nopeuttaa siirtymistä vaihtoehtoisiin lähteisiin, kuten tietyntyyppisiin jätteisiin ja tähteisiin sekä uusiin lähteisiin, kuten merilevään. ympäristövaliokunnan äänestys lainsäätäjien tekemän sopimuksen tukemiseksi. Suunnitelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat viljelymaan kasvavasta käytöstä biopolttoainekasveille.

"Se oli erittäin haastava tiedosto, emmekä saavuttaneet kaikkea mitä halusimme saavuttaa. Kehittyneisiin biopolttoaineisiin liittyy hyvin erilaisia ​​kykyjä ja lähestymistapoja jäsenvaltioiden välillä, jotkut ovat valmiita menemään eteenpäin enemmän kuin toiset, samoin kuin erittäin syvällä erimielisyydellä ILUC-tekijöistä ", sanoi johtava parlamentin jäsen Nils Torvalds (ALDE, FI) sen jälkeen, kun valiokunta oli hyväksynyt puheenjohtajavaltion Latvian kanssa käytyjen neuvottelujen tulokset äänin 51 puolesta, 12 vastaan ​​ja 1 tyhjää.

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet valvonnassa

Mainos

Nykyinen lainsäädäntö vaatii EU: n jäsenvaltioita varmistamaan, että uusiutuvan energian osuus on vähintään 10% energiankulutuksesta liikenteen 2020. Kompromissi hyväksyttiin tänään todetaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet (tuotetusta sadosta maatalousmaalla) tulisi kattaa jopa 7% lopullisesta energiankulutuksesta liikenteen 2020.

Polttoainetoimittajat raportoi arvioidun tason aiheuttamista päästöistä vapauttaa enemmän maata kasvattaa ruokaa kasveja tarvitaan maa on kytketty biopolttoaineiden kasvintuotanto, joka tunnetaan epäsuorat maankäytön muutoksen (ILUC) ja EU-maiden ja komission. Komissio raportoi ja julkaista tietoja näistä ILUC liittyvien päästöjen. Myöhemmin, komission odotetaan raportoimaan parlamentille ja neuvostolle, joka perustuu parhaisiin tieteellisiin, laajuudesta sisällyttää ILUC päästökertoimista nykyisten kestävyyskriteerit.

Tehostaminen kehittyneiden biopolttoaineiden

Mainos

EU: n jäsenvaltioiden on asetettava kansallinen tavoite, viimeistään 18 kuukautta direktiivin voimaantulosta pitkälle biopolttoaineiden, esim peräisin tiettyjen jätteiden ja tähteiden ja uusia lähteitä kuten merilevää. Lakiluonnos asetetaan ohjeellinen tavoite 0.5% osuudelle energian tuotetaan kehittyneiden biopolttoaineiden prosentteina energian peräisin uusiutuvista lähteistä kaikissa liikennemuodoissa vuoteen 2020. Jäsenvaltiot voivat asettaa tavoitteeksi tietyin perustein, kuten rajalliset mahdollisuudet tuotantoa, tekniset ja ilmastolliset rajoitteet, tai olemassaolo kansallinen toimintaohjelma, jonka jo jakaa oikeassa rahoitusta kannustimia energiatehokkuuden ja sähköinen kuljetus.

Seuraavat vaiheet

Sopimuksen teksti pannaan äänestää koko talo aikana 27-30 huhtikuun täysistunnossa Strasbourgissa. Jäsenvaltioilla on säätää lainsäädäntöä 2017.

Lisätietoja:

Profiili: Nils Torvalds (ALDE, FI)

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

EbS uutiset: biopolttoaineet

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Ruotsin biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverosta vuodesta 2002 lähtien. Toimenpidettä on jo jatkettu useita kertoja, viimeksi vuonna lokakuu 2020 (SA.55695). Komissio hyväksyy tänään tekemällään päätöksellä verovapautuksen jatkamisen vielä yhdellä vuodella (1. tammikuuta-31. joulukuuta 2022). Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle.

Komissio totesi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisten ja tuontibiopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen stimuloimiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä edistää sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvan energian ja hiilidioksidin tavoitteita. Elintarvikepohjaisille biopolttoaineille annettavan tuen olisi oltava edelleen rajallista Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskeva direktiivi. Lisäksi poikkeus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteerejä, jotka Ruotsi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkistetun uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiosta kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.63198.

Mainos

Continue Reading

Luonnon monimuotoisuus

BIOSWITCH-tutkimus analysoi biopohjaisten tuotteiden irlantilaisia ​​ja hollantilaisia ​​kuluttajanäkymiä

Julkaistu

on

BIOSWITCH, eurooppalainen projekti, jonka tarkoituksena on lisätä tuotemerkkien omistajien tietoisuutta ja kannustaa heitä käyttämään tuotteissaan biopohjaisia ​​fossiilipohjaisten ainesosien sijaan, on tehnyt tutkimusta ymmärtääkseen biopohjaisten tuotteiden kuluttajien käyttäytymistä ja näkökulmia. Tutkimus koostui kvantitatiivisesta tutkimuksesta 18-75-vuotiaiden kuluttajien keskuudessa Irlannissa ja Alankomaissa saadakseen ymmärrystä biopohjaisten tuotteiden kuluttajanäkymistä. Kaikki tulokset analysoitiin, verrattiin ja koottiin vertaisarvioituun artikkeliin, josta voi tutustua tässä linkissä.

"Kuluttajien paremman käsityksen ymmärtäminen biopohjaisista tuotteista on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan edistää fossiilipohjaisesta biopohjaiseen teollisuuteen siirtymistä, tukea Euroopan siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja auttaa saavuttamaan keskeiset kestävän kehityksen tavoitteet ”Sanoi James Gaffey, Munsterin teknillisen yliopiston pyöreän biotalouden tutkimusryhmän johtaja. Jotkut tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista osoittavat, että molempien maiden kuluttajilla on suhteellisen myönteiset näkymät biopohjaisista tuotteista, ja irlantilaiset kuluttajat ja etenkin irlantilaiset naiset osoittavat hieman positiivisemman aseman.

Irlantilaisilla kuluttajilla on myös hieman myönteisempi käsitys siitä, että heidän kuluttajavalintansa voivat olla hyödyllisiä ympäristölle ja ovat yleensä halukkaampia maksamaan ylimääräistä biopohjaisista tuotteista. Molempien maiden kuluttajat ilmoittivat hinnan keskeiseksi tekijäksi, joka vaikuttaa biopohjaisten tuotteiden ostoon, ja noin puolet haastatelluista ei halua maksaa enemmän biopohjaisista tuotteista. Samoin molempien maiden kuluttajat ostavat todennäköisimmin biopohjaisia ​​tuotteita samoista tuoteryhmistä, joista tärkeimmät ovat pakkaustuotteet, kertakäyttötuotteet sekä puhdistus-, hygienia- ja saniteettituotteet.

Mainos

Vihreä palkkio maksetaan todennäköisesti luokista, kuten kertakäyttötuotteet, kosmetiikka ja henkilökohtainen hoito. Molempien maiden kuluttajat pitävät ympäristön kestävyyttä tärkeänä tekijänä valittaessa tuotteita; Biohajoavien ja kompostoitavien kaltaisilla termeillä on kuitenkin suurempi painoarvo kuin biopohjaisilla termeillä kuluttajien keskuudessa, mikä osoittaa, että on tehtävä enemmän työtä kuluttajien tietämyksen ja biopohjaisten tuotteiden ymmärtämisen parantamiseksi. Tästä huolimatta yleinen viite kuluttajien suosimasta biopohjaisista tuotteista fossiilipohjaisiin tuotteisiin oli selvä, koska 93% irlantilaisista vastaajista ja 81% hollantilaisista sanoi haluavansa mieluummin ostaa biopohjaisia ​​tuotteita
Tämä projekti on saanut rahoitusta Bio Based Industries -yritykseltä (JU) Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro 887727 nojalla eikä fossiilisiin tuotteisiin. Lähes puolet heistä oli jopa halukas maksamaan hieman enemmän biopohjaisista vaihtoehdoista.

"Oli hienoa huomata kuluttajien suhtautuminen myönteisesti biopohjaisiin tuotteisiin", sanoi John Vos, vanhempi konsultti ja eurooppalainen projektipäällikkö BTG Biomass Technology Groupissa. "Toivomme, että tämän tutkimuksen tulokset ovat perusta aiheen jatkokäsittelylle ja stimuloivat biopohjaisten tuotteiden markkinoita puuttumalla epävarmuustekijöihin kuluttajien kysynnässä Irlannissa ja Alankomaissa."

Tietoja BIOSWITCHista

Mainos

BIOSWITCH on biopohjaisen teollisuuden yhteisyrityksen (BBI JU) rahoittama aloite Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta, jonka kokonaisbudjetti on miljoona euroa. Hanketta koordinoi suomalainen CLIC Innovation -yksikkö, ja sen muodostaa monialainen konsortio, johon kuuluu kahdeksan kumppania kuudesta eri maasta. Kumppaneiden profiileihin kuuluu neljä teollisuusklusteria: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, Flanderin FOOD ja Food & Bio Cluster Denmark; kaksi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota: Munsterin teknillinen instituutti ja VTT; ja kaksi pk-yritystä: BTG Biomass Technology Group ja Sustainable Innovations.

Continue Reading

Luonnon monimuotoisuus

Euroopan aika: Kuinka ei tuhlata sitä?

Julkaistu

on

Se on historiallinen hetki Euroopalle. Näin Euroopan komissio nimitti luettelon ehdotetuista toimenpiteistä Euroopan unionin talouden palauttamiseksi ennätykselliselle 750 miljardille eurolle, josta 500 miljardia myönnettiin ilmaiseksi avustuksina ja vielä 250 miljardia lainoina. EU: n jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä Euroopan komission suunnitelma "myötävaikuttaa uuden sukupolven parempaan tulevaisuuteen".

Euroopan komission päällikön Ursula von der Leyenin mukaan "Suunnitelman tehokas hyväksyminen on selvä merkki Euroopan yhtenäisyydestä, yhteisvastuullisuudestamme ja yhteisistä painopisteistä". Merkittävä osa elvytystoimenpiteistä on tarkoitettu toteuttamaan "Green Deal", vaiheittainen siirtyminen EU: n maiden ilmastoneutraalisuuteen. Noin 20 miljardia euroa osoitetaan nykyisen InvestEU-ohjelman yhteisrahoitukseen, jonka tavoitteena on tukea kestävän energiateknologian kehittämistä, mukaan lukien hiilen talteenotto- ja varastointihankkeet.

Yksi alan lupaavimmista hankkeista toteutetaan parhaillaan Alankomaissa Rein-Meuse-suistossa, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan ja kansainväliselle merenkululle. Smart Delta Resources -konsortio on käynnistänyt kampanjan arvioidakseen kaikkia hiilen talteenotto- ja varastointijärjestelmien rakentamisen näkökohtia niiden myöhempää käyttöä varten. Konsortion on suunniteltu keräävän miljoona hiilidioksiditonnia vuodessa vuodesta 1 lähtien. Kasvua tapahtuu 2023 miljoonaan tonniin vuonna 6.5, mikä vähentää alueen päästöjen kokonaismäärää 2030 prosentilla.

Yksi konsortion jäsenistä on Zeelandin jalostamo (TOTALin ja LUKOILin yhteisyritys, joka toimii Euroopan suurimman integroidun jalostamon Total Antwerpenin jalostamon kanssa). Tämä hollantilainen tehdas on yksi teollisuuden johtajista ilmastoneutraaliuden suhteen. Digitaalinen optimointijärjestelmä keskitisleiden (mukaan lukien meriliikenteessä käytettävä polttoaine, joka täyttää äskettäin voimaan tulleet IMO 2020: n tiukat vaatimukset) sekä äskettäin päivitetyn ja yhden Euroopan suurimmista hydrokrakkauslaitoksista. tehdas.

LUKOILin strategisesta kehittämisestä vastaavan varatoimitusjohtaja Leonid Fedunin mukaan yritys on eurooppalainen ja tuntee näin ollen velvollisuuden noudattaa nykyisiä suuntauksia, mukaan lukien ilmastosuuntaukset, jotka määrittelevät nykyään markkinat.

Samaan aikaan Fedunin mukaan ilmastoneutraalisuus Euroopassa saavutetaan vasta vuoteen 2065 mennessä, ja sen saavuttamiseksi on tärkeää, että Pariisin sopimuksen kaikkien osapuolten lainsäädännölliset lähestymistavat yhdenmukaistetaan maailmanlaajuisesti.

Euroopan komission ehdottamista toimenpiteistä jäsenvaltioiden talouksien tukemiseksi voi tulla merkittävä askel tällä tiellä, koska sen ensimmäinen vaihe on kunkin jäsenvaltion energia-alan ja talouden tervehdyttämissuunnitelmien kehittäminen ja sisäinen koordinointi.

Olemassa olevien läpimurtohankkeiden käyttäminen ilmastoneutraalisuuden alalla parhaimpana teollisuuskäytäntönä koko alueella voi auttaa lyhentämään tukitoimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavaa aikaa sekä tulla välineeksi vuoropuhelulle ylikansallisissa organisaatioissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa. .

 

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa