Liity verkostomme!

EU

Alueiden komitea laatimaan ehdotuksia parantamiseksi € 315bn EU Investment Plan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Claude GewercKuinka varmistaa, että kaikki EU: n alueet ja kaupungit hyötyvät 315 miljardin euron EU: n investointisuunnitelmasta ja osallistuvat siihen - jonka Euroopan komissio käynnisti viime vuoden marraskuussa - on avainasemassa keskusteluun Euroopan alueiden komitean (AK) huhtikuun täysistunnossa. istunto. AK: n jäsenet haluavat antaa lausuntonsa Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) 16. huhtikuuta, ja alkuperäiseen luonnokseen on tehty yli 140 muutosta, joten komitean jäsenet auttavat valaisemaan suunnitelman mahdollisia alueellisia vaikutuksia. . Täysistuntokeskustelua edeltää edeltävä päivä edeltävä korkean tason konferenssi "Investointisuunnitelma Euroopalle: voimien yhdistäminen", jossa AK: n puheenjohtaja Markku Markkula toivottaa tervetulleeksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen.

Ranskan Picardian alueen presidentin Claude Gewercin (kuvassa) (FR / PES) laatimassa lausunnossa esitetään ESIR-asetuksen parantamista koskevia ehdotuksia, joilla pyritään lisäämään julkisia ja yksityisiä investointeja alueellisella tasolla sekä varmistamaan, että vähemmän kehittyneet alueet voivat hyödyntää uutta rahastoa.

Resurssitehokkuus Euroopan rakennusalalla

Mainos

Osana ponnistelujaan kestävämmän talouden luomiseksi Euroopan komissio pohtii, miten rakennusten energiankäyttöä voitaisiin parantaa. Alueiden komitea aikoo hyväksyä lausuntonsa komission suunnitelmista Csaba Borbolyin (RO / PPE) Hargitan lääninhallituksen puheenjohtajan Romaniassa. Borboly on huolissaan siitä, että "paikallis- ja alueviranomaisten rooli jätetään huomiotta huolimatta siitä, että niillä on merkittävä rooli resurssitehokkuuden edistämisessä ja ympäristövaikutusten vähentämisessä". Sen lisäksi, että jätetään huomiotta uusiutuvan energian käyttö, joka voi merkittävästi edistää rakennuksen kestävyyttä, lausuntoluonnoksessa ehdotetaan, että EU: n tulisi auttaa vähemmän kehittyneitä alueita vastaamaan kestäviin rakennuksiin liittyviin haasteisiin ja helpottamaan vihreän infrastruktuurin laajentamista.

EU: n maitokiintiöjärjestelmän päättyminen

Kun EU: n maitokiintiöjärjestelmä on päättynyt 31. maaliskuuta, AK keskustelee maitotuotannon vaikutuksista EU: n alueilla Ranskan alueen presidentin René Souchonin (FR / PES) johtaman lausuntoluonnoksen perusteella. Auvergne. Esittelijä herättää huolta maidontuotannon vähentämisen tai hylkäämisen huolestuttavista seurauksista epäsuotuisilla tai haavoittuvilla alueilla, joilla maitotuotanto on ratkaisevan tärkeää työllisyyden ylläpitämiseksi ja on tärkeä aluetalouden pilari. Osana suosituksiaan hän kehottaa EU: ta ryhtymään kiireellisiin toimiin kaikkien maitotuottajien tulojen turvaamiseksi ja pyytää nostamaan välittömästi Euroopan komission maidontuottajien turvaverkon tasoa, kunnes uusi mekanismi otetaan käyttöön.

Mainos

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa