Liity verkostomme!

Ilmailu / lentoyhtiöt

EU turvatoimet siviili- lentokoneet

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

BerlinMitkä ovat nykyiset säännöt vähimmäismiehistölle vaadittavien ohjaamossa?

On 27 maaliskuussa 2015, EASA (Euroopan lentoturvallisuusvirasto) on antanut suosituksen lentoyhtiöiden tarkkailla "neljän eye-sääntö" ohjaamossa; määrätään, että kun kyseessä on kapteeni tai perämies jättää ohjaamo, joka on miehistön jäsenelle tulee olla läsnä ohjaamossa jäljellä lentäjä.

Euroopan turvallisuusmääräykset edellyttävät, että lentäjät on tämän jälkeen ilma valvonnan ellei poissaolo on välttämätöntä fysiologisia tai käyttöturvallisuus tarpeisiin.

Mainos

Ei ole eurooppalaisen vaatimuksen, että jäsen matkustamohenkilökunnan täytyy syöttää ohjaamoon, jos pilotti on otettava lyhyt tauko tällaisten tarpeiden tyydyttämisen. On kuitenkin vaatimus, että ohjaamon ovi voidaan avata ulkopuolelta hätätilanteessa.

Onko lainsäädäntöä, säännellään lääketieteen ja kuntotarkastukset lentoyhtiöiden lentäjien?

On olemassa eurooppalainen asetus, jonka mukaan lentäjillä on oltava voimassa oleva lääkärintodistus. Tämän todistuksen myöntää hyväksytty ilmailulääketieteen erikoislääkäri, ja sen voimassaoloa jatketaan säännöllisin väliajoin lentäjien uran ajan. Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia koskevissa eurooppalaisissa asetuksissa on psykiatriaan ja psykologiaan liittyviä vaatimuksia.

Mainos

Nämä lääketieteelliset säännöt sitovat kaikkia jäsenvaltioita ja lentoyhtiöitä. Ensimmäisen tutkimuksen aikana kukaan ei voi saada lääketieteellistä todistusta, jolla on sairaushistoria tai kliininen diagnoosi psykiatrisesta tai psykologisesta tilasta, joka todennäköisesti häiritsee ohjaajan toimintojen turvallista harjoittamista. Säännöllisen voimassaolon jatkamisen aikana (vähintään kerran vuodessa) hyväksytyn lääkärintarkastajan on myös arvioitava ohjaajan psykiatrinen ja psykologinen tila ylläpitääkseen tarvittavan psykiatrisen ja psykologisen laadun ammatin harjoittamiseen.

Nämä psykiatriset tai psykologiset testit suorittavat riippumattomat, jäsenvaltioiden hyväksymät ilmailulääketieteen tutkijat. Lentoyhtiöiden on tarkistettava lentäjien lentolääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo ennen kuin heidät määrätään lentotehtäviin. Jokaisen ohjaajan on pidättäydyttävä lentotehtävistä, jos hän tuntee olevansa kykenemätön lentämään.

Koko lentäjän lentoyhtiö ura on tarkastuslentoja tarkistaa pätevyys. Nämä tarkastukset suoritetaan yleensä kaksi kertaa vuodessa simulaattorissa, mukaan lukien tilanteet, joissa ohjaajan kykyä selviytyä stressiä testataan.

Entä pilotin taustatarkastukset?

Euroopan lentoturvallisuusmääräykset edellyttävät, että EU: n lentoliikenteen harjoittajan miehistön jäsenille tehdään taustan tarkistus ennen miehistön henkilökortin saamista. Tällaiset taustatarkastukset sisältävät henkilön rikos- ja työtodistusten tarkistamisen. Tarkastukset on toistettava säännöllisin väliajoin, enintään viiden vuoden välein.

Mitä turvallisuussääntöjä sovelletaan matkustajakoneen ohjaamon oveen?

Eurooppalaiset turvallisuusmääräykset, jotka perustuvat ICAO: n (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) asettamiin maailmanlaajuisiin standardeihin, sisältävät vaatimuksia, joiden mukaan kaikilla kaupallisen lentoliikenteen harjoittajilla, jotka ylittävät tietyn painon, on oltava ohjaamon ovi. Tämä ovi on suunniteltava siten, että se voidaan lukita ja avata ohjaamon kummastakin ohjaajan istuimesta laittoman pääsyn estämiseksi. 24. maaliskuuta 2015 onnettomuudessa osallisena olleeseen ilma-alukseen sovellettiin näitä ohjaamon ovea koskevia eurooppalaisia ​​määräyksiä sekä käyttäjän hyväksymiä turvamenettelyjä.

Lentoyhtiöiden on oltava toimintamenettelyjä suhteessa asetukseen ohjaamossa Door. Näihin menettelyihin kuuluu pääsy ohjaamoon normaaleissa ja hätätilanteissa.

Euroopassa yleinen menettely on, että ohjaamo on seurataan ohjaajan istuimen CCTV valvoa ulkopuolella ohjaamossa. Joissakin tapauksissa on ovisilmä eikä CCTV monitori, on menettely, jolla varmistetaan, että toinen miehistön jäsen olisi tultava ohjaamoon tapauksessa yksi lentäjä lähtee asemalta. Tämä menettely otettiin käyttöön varten seuranta ohjaamon oven siten, että jäljellä lentäjä voi jäädä hänen / hänen istuin ohjaimissa lentokoneen.

Miten tutkimuksia ilman kaatuu EU toteutetaan?

Syyt on perustettava riippumattomalla ja uskottavalla siviilintutkimuksella, joka toteutetaan eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti (asetus 996 / 2010).

Sen jälkeen kohtalokkaan siviili-ilmailun onnettomuuksien, on periaatteessa kahta erillistä tutkimukset, joita on koordinoitava tiiviisti, koska niillä on sama todisteet:

Onnettomuus (tai turvallisuus) tutkinta tehdään kansallisen onnettomuustutkintaviranomaiselle mukaisesti eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti; ja oikeudellinen / aloitetaan rikostutkinta tavoitteenaan jalostettujen uhrien ja rankaisee väärintekijät.

Turvallisuussuositukset onnettomuuden seurauksena olisi pidettävä toimivaltaisen viranomaisen ja tarvittaessa ryhdytään ehkäisemiseksi riittävällä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden siviili-ilmailussa.

Usein tällaiset suositukset on osoitettu Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA), joka ryhtyy tarvittaviin toimiin käsitellä turvallisuuskysymyksiä. Jos tarvitaan kiireellisiä toimia, ryhdytään jo ennen kuin tutkinta on saatettu loppuun.

Kuka on vastuussa tutkimuksen törmäys lennon 4U 9525?

Mukaisesti Euroopan unionin sääntöjen (asetuksen (EU) N: o 996 / 2010 tutkinnasta ja ehkäisemisestä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ilmailun) Ranskan viranomaiset (BEA - Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile) Aloitti turvallisuustutkinta.

Ranskalainen Turvallisuustutkintaviranomaisen (BEA) johtaa tutkimusta, koska vahinko tapahtui Ranskan alueella (Ranskassa on myös tilaa suunnittelun ja valmistaja). Saksa on oikeus osallistua onnettomuuden / vaaratilanteen tutkinnan, koska maan ilma-aluksen rekisteröintivaltiolle ja kotimaan operaattorin. EASA, todentamisviranomaiselle Airbus A320, on mahdollisuus lähettää neuvonantajana avustamaan tutkimuksessa ja on tehnyt niin.

Onko "talousarvion haltijoilla" samaa turvallisuussääntöä kuin muut lentoyhtiöt? 

Lentoyhtiöiden Euroopan taivaalla sovelletaan täsmälleen samat turvallisuussäännöt ja täsmälleen sama valvonta. Lentoyhtiö turvallisuus sääntöjä on sovellettava kaikkiin.

Mikä on Euroopan komission rooli onnettomuustutkinnassa? 

Komissiolla ei ole virallista asemaa onnettomuuksien tutkinta. Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on lähettänyt 2 asiantuntijoita, yksi onnettomuuspaikalle ja yksi BEA pääkonttorin Pariisin ulkopuolella.

Ilmailu / lentoyhtiöt

Teknologia lähtee johtavalle lentoyhtiölle

Julkaistu

on

Johtava lentoyhtiö on edelläkävijä korkean teknologian ratkaisuissa, joilla matkustajat pysyvät turvassa ja terveinä.

Emirates on hyödyntänyt kumppanuuttaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Aviation X-lab -innovaatiohautomo-ohjelman kanssa robottipuhdistuskokeiden pilotoimiseksi.

Nämä ovat tällä hetkellä käytössä Dubain lentokentän allekirjoitusloungeissa. Robotit käyttävät erikoistekniikkaa useimpien virusten poistamiseen ja lentoyhtiön tiedottajan mukaan "varmistavat terveemmän ympäristön".

Mainos

Tiedottaja sanoi: "Kaikki bioturvallisuuskäytäntömme tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti uusimpien lääketieteellisten ohjeiden mukaisesti."

Emirates Belux -maapäällikkö Jean-Pierre Martin esitteli joitakin tiedotustoimia, joita lentoyhtiö on tehnyt vastatakseen meneillään olevaan terveyspandemiaan.

Sen lisäksi, että se oli yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, joka otti käyttöön PPE: t (henkilökohtaiset suojavarusteet) etulinjan työntekijöilleen helmikuussa 2020, kun COVID-19-rokotteet tulivat saataville, yhtiö on myös toteuttanut kampanjan, jolla kannustetaan työntekijöitä suojautumaan ja muut.

Mainos

Tämä on johtanut siihen, että yli 95% kaikista työntekijöistä on täysin rokotettu.

Lentoyhtiö on myös ollut edelläkävijä matkustamisen digitaalisten todentamisratkaisujen käyttöönotossa IATA Travel Passin hyväksymisestä kumppanuuteen Yhdistyneiden arabiemiirikuntien terveysviranomaisten kanssa, jotta COVID-19-matkustusasiakirjat voidaan saumattomasti tarkistaa.

Nämä projektit tarjoavat useita etuja paremmista asiakaskokemuksista paperin käytön vähentämiseen ja matkustusasiakirjojen tarkastusten tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseen.

Emirates oli yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, joka liittyi IATA: n Travel Passiin huhtikuussa, ja tarjoaa tällä hetkellä tämän mukavuuden asiakkaille, jotka lentävät Dubain ja 10 kaupungin välillä.Suunnitelmissa on laajentaa palvelua koko verkossaan, kun IATA jatkaa laajentumistaan ​​ja suojaa palveluntarjoajia markkinoille. Lokakuuhun mennessä lentoyhtiö olisi laajentanut IATA Travel Passin käyttöönottoa asiakkailleen kaikissa kohteissaan.

Tiedottaja lisäsi: "Viimeisen vuoden aikana Emirates on tehnyt tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja sen ilmailukumppaneiden kanssa varmistaakseen kaikkien lentoaseman matkustajien ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden, vaikka terveyskäytännöt kehittyivät jatkuvasti ympäri maailmaa."

”Jo ennen kuin Maailman terveysjärjestö julisti COVID-19: n virallisesti pandemiaksi, olimme jo ottaneet käyttöön parannetut puhdistus- ja desinfiointiprotokollat ​​kaikissa asiakaspisteissämme lentokentällä ja laivalla. Olemme asentaneet lentokentälle suojakilvet kaikkiin lähtöselvityspisteisiin ja toteuttaneet fyysisen etäisyyden kaikilla alueilla. ”

Hän sanoi, että kentällä olevat joukkueet keräävät ja tarkistavat uusimmat pääsyvaatimukset kullekin määränpäälle. Myös yhtiön COVID-19-tietokeskusta päivitetään vähintään kerran päivässä ja lisätään: "Tästä on tullut yksi tärkeimmistä luotettavista tietolähteistä matkailijoille".

Yhtiö hyödyntää tekniikkaa myös muilla aloilla.

Vuonna 2019 yhtiö aloitti biometrisen tekniikan testaamisen ja käyttöönoton eri asiakasmatkan yhteyspisteissä lentokentällä. Kuluneen vuoden aikana lentoyhtiö seurasi biometrisen teknologiansa käyttöönottoa, ja tänään sillä on yli 30 biometristä kameraa aktiivisesti toiminnassa Dubain lentoaseman solmukohdassa, myös lähtöselvitystiskillä, ensimmäisen ja Business-luokan sisäänkäynneillä oleskelutilat ja valitse nousuportit.

Käyttöönoton jälkeen yli 58,000 380,000 asiakasta on käyttänyt tätä kätevää, kontaktitonta ja suojattua todentamismahdollisuutta päästäkseen loungeen, ja yli XNUMX XNUMX asiakasta on käyttänyt biometrisiä portteja lennolle nousemiseen.

Sen uusia itsepalvelupisteiden sisäänkirjautumis- ja laukkukioskeja on käytetty yhä enemmän sen käyttöönoton jälkeen syyskuussa 2020. Pelkästään heinä- ja elokuussa yli 568,000 XNUMX asiakasta käytti tätä palvelua, minkä ansiosta he pystyivät ohittamaan jonotuksen tiskillä.

Yhtiö on myös ottanut käyttöön uutta tekniikkaa, joka helpottaa asiakkaiden ilmoittamista viivästyneistä tai vaurioituneista laukkuista.

Kesämatkakuukausien aikana heinä- ja elokuussa lentoyhtiö käsitteli keskuksessaan lähes 1.2 miljoonaa asiakasta, kun vastaava luku vuonna 402,000 oli 2020 2020 asiakasta. Itse asiassa vuonna 15.8 se oli suurin kansainvälinen lentoyhtiö, joka kuljetti yli 2021 miljoonaa matkustajaa IATA: n viimeisimmän World Air Transport Statistics XNUMX: n mukaan.

Dubain avaamisen jälkeen kansainvälisille vierailijoille Emirates on vähitellen palauttanut verkostonsa ja lentoaikataulunsa vain muutamasta kaupungista heinäkuussa 2020 yli 120 kohteeseen tänään, ja lisää lentoja kerrotaan yli 20 Emirates-reitille lokakuuhun mennessä.

Continue Reading

Ilmailu / lentoyhtiöt

Kazakstan tilaa kaksi raskaan liikenteen lentokoneita Airbusilta

Julkaistu

on

Neuvottelut Kazakstanin tasavallan teollisuus- ja infrastruktuurikehitysministerin Beibut Atamkulovin kanssa AIRBUS -varapresidentin Alberto Gutierrezin kanssa päättyivät sopimuksen allekirjoittamiseen kahden A400M -lentokoneen ostamisesta (Kuvassa) Kazakstanin puolustusministeriön tarpeisiin.

Airbus A400M: n raskaan nostimen sotilaskuljetuslentokone pystyy suorittamaan sotilas-, siviili- ja humanitaarisia ilmakuljetusoperaatioita, ja se on tehokas nopeaan reagointiin hätätilanteissa.

Airbus A400M: n toimitussopimus sisältää joukon palveluja henkilöstön koulutukseen ja tekniseen tukeen.

Mainos

Ensimmäisen lentokoneen toimituksen on määrä tapahtua vuonna 2024. Kazakstanista tulee maailman yhdeksäs maa, joka käyttää tätä tyyppisiä lentokoneita yhdessä Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan, Turkin, Belgian, Malesian ja Luxemburgin kanssa.

Kokouksen osanottajat keskustelivat myös valmistautumisesta AIRBUS -sotilas- ja siviililentokoneiden huolto- ja korjauskeskuksen perustamiseen Kazakstanin ilmailuteollisuuden LLP -tukikohtaan. Neuvottelujen jälkeen osapuolet allekirjoittivat yhteisymmärrys- ja yhteistyöpöytäkirjan.

”Yhteistyö AIRBUSin kanssa ja AIRBUSin tuottaman sotilas- ja siviililentokoneiden sertifioidun huolto- ja korjauskeskuksen luominen Kazakstaniin on laajamittainen ja molempia osapuolia hyödyttävä projekti, jolla on pitkän aikavälin näkymät. Palvelukeskus voi kattaa koko Keski -Aasian alueen ”, Beibut Atamkulov totesi.

Mainos

AIRBUS D&S -asiantuntijoiden odotetaan saapuvan tämän vuoden syyskuussa suorittamaan teknisen tarkastuksen Kazakstanin ilmailuteollisuuden LLP: n valmiuksista.

A400M on nykyään monipuolisin lentokone, joka täyttää maailmanlaajuisten ilmavoimien ja muiden organisaatioiden erilaiset tarpeet 21 -luvulla. Se voi suorittaa kolme hyvin erilaista tehtävää: taktiset ilmakuljetusoperaatiot, strategiset ilmakuljetusoperaatiot ja toimia säiliöaluksena. A400M: ssä on neljä ainutlaatuista Europrop International (EPI) TP400 -potkuriturbiinimoottoria, jotka toimivat vastakkaisiin suuntiin. Se on ihanteellinen lentokone, joka täyttää maiden erilaiset vaatimukset sotilaallisissa ja humanitaarisissa tehtävissä yhteiskunnan hyväksi.

Continue Reading

Ilmailu / lentoyhtiöt

Komissio hyväksyy 800 miljoonan euron Italian järjestelmän korvaamaan lentoasemille ja maahuolinnan harjoittajille koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat vahingot

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti 800 miljoonan euron Italian järjestelmän korvaamaan lentoasemille ja maahuolinnan harjoittajille koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat vahingot ja matkarajoitukset, jotka Italian ja muiden maiden oli pantava täytäntöön rajoittaakseen viruksen leviäminen.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Lentokentät kuuluvat yritysten joukkoon, joita koronaviruksen puhkeaminen on kärsinyt erityisen voimakkaasti. Tämän 800 miljoonan euron järjestelmän avulla Italia voi korvata heille vahingot, jotka ovat aiheutuneet välittömästä matkarajoitukset, jotka Italian ja muiden maiden oli pantava täytäntöön viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Jatkamme läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toimivien ratkaisujen löytämistä koronaviruksen puhkeamisen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi EU: n sääntöjen mukaisesti. "

Italian järjestelmä

Mainos

Italia ilmoitti komissiolle tukitoimenpiteestä lentoasemien ja maahuolinnan harjoittajien korvaamiseksi koronaviruksen puhkeamisen ja voimassa olevien matkarajoitusten vuoksi 1. maaliskuuta - 14. heinäkuuta 2020 välisenä aikana aiheutuneista vahingoista.

Järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikille lentoasemille ja maahuolinnan harjoittajille, joilla on voimassa oleva Italian siviili-ilmailuviranomaisen myöntämä liikennelupa.

Takaisinperintämekanismilla varmistetaan, että kaikki edunsaajien saamat julkiset tuet, jotka ylittävät todelliset vahingot, on maksettava takaisin Italian valtiolle.  

Mainos

Komissio arvioi toimenpiteen kohdassa 107 artiklan 2 kohdan b alakohta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukainen sopimus, jonka nojalla komissio voi hyväksyä jäsenvaltioiden myöntämät valtiontukitoimenpiteet korvaamaan tietyille yrityksille tai tietyille aloille vahingot, jotka suoraan aiheuttavat poikkeukselliset tapahtumat, kuten koronaviruksen puhkeaminen.

Komissio katsoo, että koronaviruksen puhkeamista voidaan pitää poikkeuksellisena tapahtumana, koska se on poikkeuksellinen, ennakoimaton tapahtuma, jolla on merkittävä taloudellinen vaikutus. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden poikkeukselliset toimet tautipesäkkeeseen liittyvien vahinkojen korvaamiseksi ovat perusteltuja. 

Komissio katsoi, että Italian toimenpide korvaa suoraan koronaviruksen puhkeamiseen liittyvät vahingot ja että se on oikeasuhteinen, koska korvaus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen vahingon korvaamiseksi, 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. ) SEUT.

Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla.

Tausta

Terveyspalveluille tai muille julkisille palveluille koronavirustilanteen ratkaisemiseksi myönnetty taloudellinen tuki EU: n tai kansallisista varoista ei kuulu valtiontuen valvonnan piiriin. Sama koskee julkista taloudellista tukea, joka annetaan suoraan kansalaisille. Vastaavasti kaikkien yritysten käytettävissä olevat julkiset tukitoimenpiteet, kuten palkkatuet ja yritys- ja arvonlisäverojen tai sosiaalimaksujen maksujen keskeyttäminen, eivät kuulu valtiontuen valvonnan alaisuuteen eivätkä vaadi komission hyväksyntää EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat toimia välittömästi.

Kun sovelletaan valtiontukisääntöjä, jäsenvaltiot voivat suunnitella runsaasti tukitoimenpiteitä koronaviruksen puhkeamisen seurauksista kärsivien yritysten tai alojen tukemiseksi voimassa olevan EU: n valtiontukikehyksen mukaisesti.

Komissio hyväksyi 13. maaliskuuta 2020 a Tiedonanto koordinoidusta taloudellisesta vastauksesta COVID-19-puhkeamiseen asettamalla nämä mahdollisuudet.

Tässä suhteessa esimerkiksi:

  • Jäsenvaltiot voivat korvata tietyille yrityksille tai tietyille aloille (järjestelmien muodossa) vahingot, jotka ovat aiheutuneet ja aiheutuneet suoraan poikkeuksellisista tapahtumista, kuten koronaviruksen puhkeamisesta. Tätä säädetään SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.
  • SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaan perustuvat valtiontukisäännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden auttaa yrityksiä selviytymään likviditeettivajeista ja tarvitsemaan kiireellistä pelastustukea.
  • Tätä voidaan täydentää erilaisilla lisätoimenpiteillä, kuten vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, jotka myös jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön välittömästi ilman komission osallistumista.

Erityisen vakavissa taloudellisissa tilanteissa, kuten nykyisessä tilanteessa, jossa kaikki jäsenvaltiot kohtaavat koronaviruksen puhkeamisen, EU: n valtiontukisäännöissä sallitaan jäsenvaltioiden myöntää tukea vakavan häiriön korjaamiseksi taloudessa. Tästä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa.

Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020 a Valtiontuen väliaikainen kehys perustuu SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää valtiontukisäännöissä säädettyä täyttä joustavuutta talouden tukemiseksi koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Väliaikainen kehys, sellaisena kuin se on muutettuna 3 huhtikuu, 8 toukokuuta, 29 kesäkuu, 13 lokakuu 2020 ja 28 tammikuu 2021, säädetään seuraavista tuista, joita jäsenvaltiot voivat myöntää: i) suorat avustukset, pääomasijoitukset, valikoivat veroetuudet ja ennakot; (ii) valtion takaukset yritysten ottamista lainoista; (iii) tuetut julkiset lainat yrityksille, mukaan lukien pääomalainat; iv) suojatoimet pankeille, jotka ohjaavat valtiontukea reaalitalouteen; v) julkinen lyhytaikainen vientiluottovakuutus; vi) tuki koronavirukseen liittyvälle tutkimukselle ja kehitykselle (T & K); vii) tuki testauslaitosten rakentamiseen ja parantamiseen; viii) tuki koronaviruksen taudin torjumiseksi merkityksellisten tuotteiden tuotannolle; ix) kohdennettu tuki veromaksujen lykkäämisen ja / tai sosiaaliturvamaksujen keskeyttämisen muodossa; (x) kohdennettu tuki työntekijöiden palkkatuen muodossa; (xi) kohdennettu tuki oman pääoman ja / tai hybridipääomainstrumenttien muodossa; (xii) Tuki kattamattomille kiinteille kustannuksille yrityksille, jotka kärsivät liikevaihdon laskusta koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä.

Väliaikaiset puitteet ovat voimassa joulukuun 2021 loppuun asti. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi komissio arvioi ennen tätä päivämäärää, onko sitä tarpeen jatkaa.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.63074 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla, kun luottamuksellisuusasiat on ratkaistu. Uudet julkaisut valtiontukipäätöksistä Internetissä ja virallisessa lehdessä on lueteltu Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi, löytyy tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa