Liity verkostomme!

EU

EU kehotti auttamaan romaneja

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Roma-GettyEU: ta on kehotettu puuttumaan tekijöihin, jotka "vangitsevat" romaniväestön epäterveellisen "noidankehään".

Neljän organisaation koalitio on lähettänyt pyynnön EU-komissaarille Vĕra Jourován, joka vastaa sekä romanien integraatiosta että syrjinnän vastaisista politiikoista.

Aiheesta keskusteltiin Brysselin konferenssissa, jossa käsiteltiin romanien integraatiota Euroopassa.

Mainos

Tapahtumassa kuultiin, että poliittisten päättäjien ja romaniyhteisön on "suunniteltava tehokkaita ohjelmia" varmistaakseen, että romaniväestön kaikkialla Euroopassa "ei tarvitse kestää" syrjintää koulutuksessa, työssä, asumisessa ja terveydenhuollossa.

Neljän ryhmän kattojärjestö, romanien osallisuuden eurooppalainen foorumi, kehottaa tukemaan romaniväestöä tulemaan "terveellisemmiksi ja tuottavammiksi yhteiskunnan jäseniksi".

Arviolta 10–12 miljoonaa romania EU: ssa sanotaan olevan yksi heikoimmassa asemassa olevista yhteisöistä Euroopassa.

Mainos

Konferenssissa kuultiin, että monet kohtaavat syrjintää ja heillä ei ole pääsyä työhön sekä sosiaalipalveluihin, kuten koulutukseen tai terveydenhoitoon, joissa hallitukset eivät tarjoa perustasoa tai hyviä olosuhteita terveelliselle elämälle.

Sanotaan, että monet romanit elävät epävirallisissa siirtokunnissa, joissa on huono sanitaatio-olosuhteet ja jotka eivät tue hyvää terveyttä.

Tuloksena on, että romanit "kärsivät huonommasta terveydestä ja alhaisemmasta elinajanodotteesta kuin muu väestö".

Konferenssiin osallistunut komission jäsen Jourová kehotettiin työskentelemään yhdessä jäsenvaltioiden ministereiden kanssa päästäkseen sopimukseen jumissa olevasta EU: n syrjinnän vastaisesta direktiivistä.

Ehdotettu vuonna 2008, sitä pidetään välttämättömänä säädöksenä, joka on välttämätön sukupuolten tasa-arvon ja ihmisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

Lainluonnoksessa kiellettäisiin uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kaikilla elämän osa-alueilla, jotka kuuluvat EU: n toimivaltaan (mukaan lukien koulutus, asuminen sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuus).

Hoever, EU: n jäsenvaltiot eivät ole päässeet sopimukseen direktiivistä.

Syrjinnällä ja terveyspalvelujen saatavuuden esteillä sanotaan olevan suhteettomia vaikutuksia romaninaisiin, mikä johtaa hoitamattomiin terveysongelmiin ja lisää sosiaalista syrjäytymistä.

Peggy Maguire, Euroopan kansanterveysalan liittouman puheenjohtaja ja Euroopan naisten terveysinstituutin pääjohtaja, sanoi: "Romaniyhteisöillä ympäri Eurooppaa on valtavia esteitä terveellisen ja tyydyttävän elämän viemiseksi.

"Jos satut olemaan romaninainen, nämä esteet lisääntyvät eksponentiaalisesti. Sukupuolielementtiä romanien syrjäytymisen torjunnassa on vahvistettava EU: n ja jäsenvaltioiden romaniohjelmissa."

Lisäkommentteja antoi Unkarin romaniterveysrahaston puheenjohtaja Bernadett Varga, joka sanoi: "Jotta voidaan lopettaa Euroopan romaniyhteisöjen syrjäyttäminen asianmukaisista terveydenhuoltopalveluista, päättäjien on kiinnitettävä enemmän huomiota ehkäisyyn ja suojeluun tarjota terveydenhuollon ammattilaisille oikeita taitoja ymmärtää paremmin romaneja ja heidän kulttuuriaan. "

Hänen kommenttinsa tukee Kulttuuri-, koulutus- ja viestintäjärjestön johtaja Magdaléna Rothová, joka sanoi: "Ylämäkeen taistelun jälkeen suurin osa maista, jotka estävät EU: n syrjinnän vastaista direktiiviä, näyttävät nyt poistaneen varauksensa sen hyväksymiseksi.

"Nyt on EU: n nykyisten kolmen puheenjohtajavaltion - Latvian ja Luxemburgin - vuoro suostutella loput EU: n jäsenvaltiot, jotka vastustavat edelleen tämän direktiivin hyväksymistä."

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa