Liity verkostomme!

EU

Muutokset suunnitteilla Euroopan Passenger Name Record (PNR) käsiteltyä parlamentin jäsenten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Timothy KirkhopeUutta tekstiluonnosta matkustajarekisteritietojen (EU) matkustajarekisteritietojen käyttämistä koskevasta EU: n järjestelmästä, jonka esitteli johtava parlamentin jäsen Timothy Kirkhope (kuvassa) (ECR, UK), keskusteltiin kansalaisvapauksien komiteassa torstaina (26 helmikuu) aamu.

 Arvio ehdotuksen oikeasuhteisuudesta nykyisten turvallisuusuhkien varalta, sen laajuudesta (katettujen rikosten luettelo), säilytysajoista, EU: n sisäisten lentojen sisällyttämisestä tai poissulkemisesta, yhteydestä meneillään olevaan tietosuojauudistukseen, kuten samoin kuin EU: n tuomioistuimen tuomion, jolla 2006-tiedon säilyttämisdirektiivi kumottiin, seuraukset olivat parlamentin jäsenten keskusteluissa.

2011-komission ehdotus vaatisi PNR-tietojen järjestelmällisempää keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä matkustajilla, jotka ottavat ”kansainvälisiä” lentoja (EU: n ulkopuolelta saapuvat tai lähtevät EU: n ulkopuolisesta maasta), ja sillä olisi siten vaikutus oikeuksiin yksityisyys ja tietosuoja.

Mainos

Timothy Kirkhopen ehdottamat muutokset sisältävät:

 

  • ehdotuksen soveltamisala on rajattu kattamaan terrorismirikokset ja vakavat "kansainväliset" rikokset (luettelo erityisistä rikoksista sisältää esimerkiksi ihmiskaupan, lapsipornografian, asekaupan, ammukset ja räjähteet);
  • arkaluonteiset tiedot, jotka on poistettava pysyvästi viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet viimeiset tällaisia ​​tietoja sisältävät PNR-tiedot. Muut tiedot peitetään edelleen 30 päivän kuluttua;
  • EU: n sisäisten lentojen sisällyttäminen (komissiota ei alun perin sisällytetty, mutta Euroopan unionin neuvosto kannattaa EU: n sisäisten lentojen sisällyttämistä);
  • 100-prosenttimäärä lennoista (komission tekstissä ehdotetaan, että kansainvälisten lentojen kattavuusaste saadaan asteittain 100-prosenttisesti);
  • pääsy PNR-tietoihin sallitaan edelleen viiden vuoden ajan terrorismin osalta, mutta lyhennetään neljään vuoteen vakavien rikosten osalta;
  • kunkin EU: n jäsenvaltion olisi nimitettävä tietosuojavalvontaviranomainen;
  • turvavalvontaa harjoittavien henkilöiden, jotka saavat tietoja PNR-tiedoista ja analysoivat niitä sekä käyttävät tietolokkeja, on suoritettava turvatarkastus ja turvallisuuskoulutus;
  • tekstissä viitataan EU: n tuomioistuimen tuomioon tietojen säilyttämisestä ja EU: n nykyisiin tietosuojaa koskeviin sääntöihin;
  • Jäsenvaltioiden määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä pidennetään kahdesta kolmeen vuoteen (ottaen huomioon erityiset tekniset ja rakenteelliset vaatimukset EU: n PNR-järjestelmän perustamiselle jokaiselle jäsenvaltiolle).

 

Mainos

Keskustelu live-Twitter-lähetyksen päällekkäin @EP_Justice on käytettävissä tätä.

 

Seuraavat vaiheet

 Määräaika, jonka kuluessa parlamentin jäsenten on esitettävä tarkistuksia Kirkhopen tekstiin, on klo 18 Maaliskuu 25.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa