Liity verkostomme!

Talous

Fuusiot: Komissio hyväksyy Liberty Global osti enemmistöosuuden De Vijver Median ehdoin ehdotetun

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

TelenetSeuraavat perusteellisen tutkimuksen, Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n sulautuma-asetuksen nojalla Liberty Globalin osuuden belgialaisesta mediayhtiöstä De Vijver Media NV: stä (”De Vijver”). Päätökseen sovelletaan sitoumuksia. Komissiolla oli huolta siitä, että kaupan jälkeen De Vijver kieltäytyisi myöntämästä kanaviensa lisenssejä televisio-jakelijoille, jotka kilpailevat Liberty Globalin määräysvallassa olevan kaapeliyhtiön Telenetin kanssa. Sitoumuksissa puututaan näihin huolenaiheisiin velvoittamalla De Vijver myöntämään lisenssinsa kanavilleen - Vier, Vijf ja muille vastaaville kanaville, joita se voi käynnistää - Belgian televisio-jakelijoille oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestager kommentoi: "On tärkeää, että kuluttajat voivat valita televisio-jakelijoiden joukosta, jotka kilpailevat tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Sitoumukset takaavat tämän, koska Telenetin kilpailijat voivat levittää Vier ja Vijf ja tarjota näitä kanavia asiakkailleen. "

Kauppa antaa Liberty Globalille yhteisen määräysvallan De Vijverissä ja siten sen kahdessa televisiokanavassa Vier ja Vijf. De Vijverin kaksi muuta määräysvaltaa käyttävää osakkeenomistajaa ovat Waterman & Waterman ja Corelio Publishing.

Mainos

Komissio totesi, että Flanderin ja Brysselin televisio-jakelijoiden on tarjottava Vier ja Vijf tarjouksessaan kilpailla tasavertaisesti Telenetin kanssa. Lisäksi Telenetille ja De Vijverille olisi kannattavaa pidättää Vier ja Vijf kilpailijoilta, kuten Belgacom ja TV Vlaanderen. Näiden kilpailijoiden olisi vaikeampi houkutella ja pitää asiakkaita ilman Vier ja Vijfä, kun taas uudet toimijat, kuten Mobistar, eivät pääsisi lainkaan markkinoille. Tuloksena olisi vähemmän kilpailua TV-jakelumarkkinoilla ja lopulta korkeampia hintoja ja vähemmän innovaatioita kuluttajille.

Komissio tutki myös, antaako kauppa Telenetille kannustinta poistaa Medialaanin ja VRT: n kanavat kaapelialustaltaan. Medialaan ja VRT ovat kaksi flaamilaista lähetystoiminnan harjoittajaa, jotka kilpailevat suoraan De Vijverin kanssa. Komissio päätteli, että tämä ei olisi kannattava strategia Telenetille, koska se tekisi Telenetin tarjouksesta vähemmän houkuttelevan ja johtaisi tilaajien menetykseen. Lisäksi Telenet on lain mukaan velvollinen kantamaan VRT: n kanavia. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että Telenet saattoi heikentää Medialaanin ja VRT: n kanavia ja ohjelmia hienovaraisemmin, esimerkiksi näyttämällä niiden tilausvideot vähemmän näkyvästi kuin De Vijverin.

Tutkinnan aikana allekirjoitetut sopimukset

Mainos

Komission huolenaiheet poistettiin osittain siitä, että De Vijver ja Telenet tekivät tutkimuksen aikana useita sopimuksia muiden markkinaosapuolten kanssa. Erityisesti De Vijver teki eräiden televisio-jakelijoiden kanssa sopimuksia Vierin ja Vijfin lisensoimisesta ja tarjosi sopimuksen jatkamista muiden kanssa. Telenet muutti sopimusta VRT: n kanssa varmistaakseen, että VRT: n sisältö ei jää haitattomaksi De Vijver Mediaen verrattuna. Telenet tarjoutui muuttamaan sopimusta Medialaanin kanssa samalla tavalla.

Sitoumukset

Vastatakseen komission jäljellä oleviin kilpailuongelmiin osapuolet sitoutuivat tarjoamaan seuraavia oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin kaikille kiinnostuneille televisiotoimittajille Belgiassa:

  • Lisensoida kanavia Vier ja Vijf.
  • Lisensoida kaikki uudet maksutelevisiokanavat, jotka De Vijver voi käynnistää tulevaisuudessa. Maksulliset TV-kanavat ovat niitä, jotka ovat osa Telenetin peruskanavapakettia ja jotka kaikki tai suurin osa tilaajista saa.
  • De Vijverin on myös lisensoitava jakelijoille linkitettyjä palveluja, kuten TV-TV ja PVR (palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa ohjelmia ja katsella niitä myöhemmin).

Sitoumukset ovat voimassa seitsemän vuotta. Ne varmistavat, että Telenetin kilpailijat pystyvät tarjoamaan Vier ja Vijf tilaajilleen eikä heillä ole kilpailuetua Telenetiin nähden.

Lisäksi Telenet sitoutui myös pitämään tarjouksensa muuttaa Medialaanin kanssa tekemää sopimusta vähintään kuuden kuukauden ajan.

Nämä sitoumukset sekä Telenetin ja De Vijver Median tutkimuksen aikana allekirjoittamat sopimukset poistivat komission kilpailuongelmat. Tämän vuoksi komissio hyväksyi kaupan, sellaisena kuin se oli muutettuna sitoumuksilla.

Yritykset

De Vijver on mediayhtiö, jonka kotipaikka on Vilvoorde, Belgia. Se lähettää Vier- ja Vijf-kanavia. Vier on yleiskanava, kun taas Vijf on erityisesti naispuolisille katsojille suunnattu kanava. Molemmat kanavat kohdistuvat Belgian hollanninkieliseen väestöön. De Vijver omistaa myös tv-tuotantotalon Woestijnvis.

Liberty Global on kansainvälinen kaapelioperaattori, jolla on määräysvalta Telenetissä, joka omistaa ja ylläpitää kaapeliverkkoa Flanderissa ja osissa Brysseliä.

Kaupan jälkeen Liberty Global jakaa määräysvallan De Vijverissä kahden muun yrityksen, Waterman & Watermanin ja Corelio Publishingin kanssa, jotka molemmat ovat jo tänään De Vijverin osakkeenomistajia. Waterman & Waterman on Woestijnvisin perustajien Wouter Vandenhaute ja Erik Wattén määräysvallassa oleva yritys. Corelio Publishing julkaisee sanomalehtiä, online-uutisia ja myy mainostilaa.

Yrityskeskittymien valvontaa koskevat säännöt ja menettely

Komissiolla on velvollisuus arvioida yrityskauppojen mukana yritykset, joiden liikevaihto ylittää tietyt raja-arvot (ks 1 sulautuma-asetuksen) ja estää pitoisuuksien, jotka haittaisivat merkittävästi tehokasta kilpailua Euroopan talousalueella tai sen merkittävällä osalla.

Valtaosa ilmoitetuista keskittymistä eivät aiheuta kilpailuongelmia ja tyhjennetään jälkeen rutiini tarkastelun. Siitä hetkestä tapahtuma on ilmoitettu, komissio on yleensä yhteensä 25 työpäivää aikaa päättää myöntää luvan (vaihe I) tai aloittaa perusteellisen tutkimuksen (vaihe II).

Tällä hetkellä käynnissä on kahdeksan vaiheen II sulautumistutkimusta:

 

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa