Liity verkostomme!

Talous

Rahoituksen vapauttaminen Euroopan kasvulle: Euroopan komissio kuulee pääomamarkkinaunionia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Jyrki Katainen 2Euroopan komissio käynnisti tänään merkittävän projektin, jonka tarkoituksena on saada rahoitusta Euroopan yrityksille ja vauhdittaa kasvua EU: n 28 jäsenvaltiossa luomalla todelliset pääoman sisämarkkinat.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on poistaa esteet, jotka estävät rajatylittäviä investointeja EU: ssa ja estävät yrityksiä saamasta rahoitusta. Nykyinen ympäristö on vaikea yrityksille, jotka luottavat edelleen voimakkaasti pankkeihin ja suhteellisen vähemmän pääomamarkkinoihin. Päinvastoin on totta muualla maailmassa. Yksi esimerkki täysin toimivien pääoman sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista: jos EU: n riskipääomamarkkinat olisivat yhtä syviä kuin Yhdysvallat, yrityksille olisi ollut käytettävissä jopa 90 miljardia euroa enemmän varoja vuosina 2008--2013.

CMU: lla komissio haluaa myös poistaa esteet, jotka estävät rahoitusta tarvitsevia ihmisiä tavoittamasta sijoittajia, ja tekemään näiden varojen kanavointijärjestelmästä - sijoitusketjusta - mahdollisimman tehokkaan.

Mainos

Keskiviikkona (18. helmikuuta) komissio käynnisti kolmen kuukauden neuvottelukierroksen, joka tunnetaan vihreänä kirjana. Sen tuloksena muotoillaan toimintasuunnitelma, joka auttaa avaamaan pankkien ulkopuolisen rahoituksen, jotta uudet yritykset voivat menestyä ja suuremmat yritykset voivat laajentaa edelleen. CMU on pitkäaikainen projekti, joka vaatii jatkuvaa työtä monien vuosien ajan, vaikka joillakin aloilla voidaan myös edistyä varhaisessa vaiheessa tulevina kuukausina.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kuvassa) sanoi: "Pääomamarkkinaunioni on ensimmäinen rakenteellinen aloite, jonka komissio esittää investointisuunnitelmassa. Se auttaa varmistamaan, että investointisuunnitelma on enemmän kuin kertaluonteinen painostus ja sillä on pysyvä positiivinen vaikutus Euroopan taloudellisiin olosuhteisiin. "

"Suunta, johon meidän on mentävä, on selkeä: rakennetaan pääoman sisämarkkinat alhaalta ylöspäin, tunnistetaan esteet ja kaadetaan ne yksi kerrallaan. Pääomamarkkinaunionilla pyritään vapauttamaan runsaasti, mutta tällä hetkellä jäädytettyä likviditeettiä ja panemaan se toimimaan Euroopan yritysten ja erityisesti pk-yritysten tueksi ", sanoi EU: n komission jäsen Jonathan Hill, joka vastaa rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista. "Pääoman vapaa virta oli yksi perusperiaatteista, joihin EU rakennettiin. Yli viidenkymmenen vuoden kuluttua Rooman sopimuksesta käyttäkäämme tilaisuutta muuttaa näkemyksemme todellisuudeksi. "

Mainos

Tausta

Pääomamarkkinaunionia koskevan vihreän kirjan tarkoituksena on käynnistää keskustelu koko EU: ssa mahdollisista toimenpiteistä, joita tarvitaan todellisten pääomamarkkinoiden luomiseksi. Kaksi täydentävää kuulemista korkealaatuisesta arvopaperistamisesta ja esitedirektiivistä käynnistetään myös tänään (katso yksityiskohdat jäljempänä).

Komissio pyytää palautetta Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, muilta EU: n toimielimiltä, ​​kansallisilta parlamenteilta, yrityksiltä, ​​rahoitusalalta ja kaikilta kiinnostuneilta. Kaikkia sidosryhmiä ja asianomaisia ​​osapuolia pyydetään toimittamaan mielipiteensä 13. toukokuuta 2015 mennessä (katso linkki kuulemiseen sivulla).

Julkisen kuulemisen jälkeen komissio hyväksyy tänä kesänä toimintasuunnitelman, jossa esitetään sen etenemissuunnitelma ja aikataulu pääomamarkkinaunionin rakennuspalikoiden toteuttamiseksi vuoteen 2019 mennessä.

Tämän kuulemisen tulosten perusteella komissio yksilöi toimet, jotka ovat tarpeen seuraavan tavoitteen saavuttamiseksi tavoitteet:

  • parantaa kaikkien yritysten ja infrastruktuurihankkeiden rahoituksen saatavuutta kaikkialla Euroopassa;
  • auttaa pk-yrityksiä hankkimaan rahoitusta yhtä helposti kuin suuret yritykset;
  • luoda pääomalle yhtenäismarkkinat poistamalla este rajatylittäviltä investoinneilta;
  • monipuolistaa talouden rahoitusta ja vähentää pääoman hankkimisen kustannuksia

Vihreässä kirjassa yksilöidään seuraava avain periaatteet jonka pitäisi tukea pääomamarkkinaunionia:

  • sen pitäisi maksimoida pääomamarkkinoiden hyödyt taloudelle, kasvulle ja työpaikoille;
  • sen pitäisi luoda yhtenäiset pääomamarkkinat kaikille 28 jäsenvaltiolle poistamalla rajatylittävien investointien esteet EU: n sisällä ja edistämällä vahvempia yhteyksiä maailmanlaajuisiin pääomamarkkinoihin;
  • sen olisi perustuttava vakaan taloudellisen vakauden perustaan, ja sillä olisi oltava yksi finanssipalveluja koskeva sääntökirja, jota valvotaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti;
  • sen olisi varmistettava sijoittajien suojan tehokas taso; ja
  • sen pitäisi auttaa houkuttelemaan investointeja kaikkialta maailmasta ja lisäämään EU: n kilpailukykyä.

Komission marraskuussa 2014 antamassa tiedonannossa, an Investointisuunnitelman Euroopalle, jo täsmennetty joitakin toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Näihin kuuluu Euroopan pitkäaikaisten sijoitusrahastojen (ELTIF) asetus, "korkealaatuinen" arvopaperistaminen, pk-yrityksiä koskevat vakioidut luottotiedot, yksityinen sijoitus ja YK: n uudelleentarkastelu Esitedirektiivi. Nämä ovat aloja, joilla edistymisen tarve tunnustetaan laajalti ja joista voi olla hyötyä jo varhaisessa vaiheessa.

Esitedirektiivin tarkistus

Esitteet ovat oikeudellisia asiakirjoja, joita yritykset käyttävät investointien houkuttelemiseen. Ne sisältävät tietoja, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Mutta niiden tuottaminen on yrityksille myös kallista ja hallinnollisesti raskasta, mikä vaatii usein satoja sivuja yksityiskohtaista tietoa. Sijoittajille voi olla monimutkaista kahlata liian yksityiskohtaista tietoa.

Komissio käynnistää esitedirektiivin kuulemisen, jonka tarkoituksena on helpottaa yritysten (myös pk-yritysten) pääoman hankkimista koko EU: ssa ja varmistaa samalla tehokas sijoittajansuoja. Keskeisenä painopisteenä on vähentää hallinnollisia vanteita, joiden kautta yritysten on hyppää. Kuulemisessa tarkastellaan muun muassa tapoja yksinkertaistaa esitteisiin sisältyviä tietoja, tutkitaan, milloin esite on tarpeen ja milloin sitä ei ole, ja miten virtaviivaistaa hyväksymisprosessia.

arvopaperistaminen

Arvopaperistaminen on prosessi, jossa rahoitusväline luodaan yhdistämällä omaisuuseriä: useammat sijoittajat voivat sitten ostaa osuuksia näistä varoista, mikä lisää likviditeettiä ja vapauttaa pääomaa talouskasvua varten. EU: n laajuisen, korkealaatuista arvopaperistamista koskevan aloitteen olisi varmistettava korkeat prosessi-, oikeusvarmuus- ja vertailukelpoisuus arvopaperistamisvälineiden kautta standardoimalla korkeampi tuotteiden taso. Tämä lisäisi avaintietojen avoimuutta, johdonmukaisuutta ja saatavuutta sijoittajille, myös pk-yritysten lainojen alalla, ja edistäisi maksuvalmiutta. Tämän pitäisi helpottaa arvopaperistettujen tuotteiden liikkeeseenlaskua ja antaa institutionaalisten sijoittajien mahdollisuuden huolehtia tuotteista, jotka vastaavat heidän omaisuuden hajauttamisen, tuoton ja keston tarpeita.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet

Vihreässä kirjassa etsitään myös näkemyksiä siitä, miten voittaa muut esteet markkinoiden tehokkaalle toiminnalle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mukaan lukien miten vähentää sijoitusrahastojen perustamisen ja markkinoinnin kustannuksia koko EU: ssa kuinka kehittää edelleen pääomasijoituksia ja pääomasijoituksia; voisivatko kohdennetut toimenpiteet yhtiö-, maksukyvyttömyys- ja arvopaperilakien sekä verotuksen alalla vaikuttaa merkittävästi CMU: han; ja joukkovelkakirjojen käsittelystä vuonna 2015 järjestetyllä erityisellä kuulemisella mahdollisesta EU: n kehyksestä.

Lisätietoja: 

MEMO / 15 / 4434 pääomamarkkinaunionista

vihreä kirja

Verkkosivun CMU: lla

kuuleminen esitedirektiivistä

kuuleminen arvopaperistamisesta

MUISTIO pitkäaikaissijoitusrahastoista

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa