Liity verkostomme!

Talous

Sosiaalisten oikeuksien suojelun tulevaisuus Euroopassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

marianne_eu_tMarianne Thyssen (kuvassa), työllisyydestä, sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava EU: n komission jäsen

Puhe Belgian Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden avajaiskonferenssissa:

Hyvät naiset ja herrat,

Mainos

On ilo puhua tälle yleisölle Belgian puheenjohtajana toimivan Euroopan neuvoston kahden päivän konferenssin alussa.

 Euroopan neuvostolla ja Euroopan unionilla on yhteinen sitoutuminen perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suojeluun Euroopassa.

Meillä molemmilla on pitkä ja vahva kokemus demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisessä ja puolustamisessa.

Mainos

Olemme liittolaisia, teemme tiivistä yhteistyötä ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua sosiaalisten oikeuksien alalla. Sosiaaliset oikeudet ovat yhteiskunnan kulmakivi kaikissa kehittyneissä demokratioissa Euroopassa ja muualla maailmassa.

Kaikki EU: n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolia.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osassa todetaan, että jäsenvaltiot vahvistavat pitävänsä kiinni sosiaalisista perusoikeuksista sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja yhteisön peruskirjassa työntekijöiden sosiaalisista perusoikeuksista.

Ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artiklassa viitataan nimenomaisesti Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan.

Hyvät kollegat, Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrätään myös, että unioni pyrkii "erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen". Henkilökohtaisesti tämä on perinne, jossa olen kasvanut. Ja se on malli, jota olen aina auttanut kehittämään poliitikkona. Olen vakuuttunut siitä, että kilpailukyvyn ja vaurauden yhdistäminen vahvaan sosiaaliseen suojeluun ja korkeaan hyvinvointiin on paras mahdollinen malli.

Tästä on sosiaalisen markkinataloudemme tarkoitus: tietoisuus siitä, että yhteiskuntamme taloudellinen ja sosiaalinen vahvuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja vahvistavat toisiaan.

 Minulle - ja voin vakuuttaa teille koko Junckerin komission puolesta - sosiaalisen markkinatalouden vahvistaminen tarkoittaa kasvua, työpaikkoja, taitoja ja sosiaalista suojelua.

Nämä kulkevat käsi kädessä. Haluan selittää lyhyesti, miten näen tämän:

Kasvua ja työllisyyttä koskeva toimintaohjelma on rakennettu kolmelle akselille: julkisen talouden vastuu, rakenneuudistukset ja investoinnit. 

(i) Verovastuun sanotaan joskus olevan ristiriidassa Euroopan sosiaalisten arvojen kanssa. Olen eri mieltä tästä näkökulmasta. Minulle on kyse siitä, ettei kriisin kustannuksia siirretä seuraavalle sukupolvelle. Kyse on sosiaalisen suojelun järjestelmiemme kestävyydestä myös tuleville sukupolville.

(ii) Mutta finanssipoliittista vastuuta on sovellettava viisaasti - siihen on liitettävä rakenteellisia uudistuksia. Rakenneuudistukset, jotka eivät kyseenalaista mantereellemme niin ominaisia ​​perusarvoja ja perusoikeuksia, mutta jotka kääntävät nämä samat arvot yhteiskunnalliseksi kehykseksi, joka sopii nykypäivän ja huomisen tarpeisiin. Tästä on kyse työmarkkinoiden, sosiaaliturvajärjestelmien ja verosääntöjen rakenteellisissa uudistuksissa, joihin komissio painottaa niin paljon.

(iii) Ja kolmanneksi, olemme tehneet useita aloitteita varojen hankkimiseksi investointeihin. Juncker-suunnitelmaan sisältyy 315 miljardin euron investointi kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi sekä kunnianhimoinen etenemissuunnitelma, jolla Euroopasta tehdään houkuttelevampi investointien kannalta poistamalla sääntelyyn liittyvät ja muut sääntelyyn liittyvät pullonkaulat strategisilla aloilla, kuten digitaalialalla ja energia-alalla.

Työpaikkojen luominen on erittäin tärkeää. Mutta meidän on myös investoitava ihmisiin. Monilla eurooppalaisilla on tuskin tarvittavat taidot nykypäivän työmarkkinoille, huomenna olevista.

Jopa 20%: lla on vain lukutaito ja 25%: lla vain laskutaito. Nämä taidot ovat riittäviä vain noin 11 prosentille työpaikoista vuonna 2025.

Kaksi ryhmää vaatii erityistoimia - pitkäaikaistyöttömät ja nuoret.

Pitkäkestoisen työttömyyden rakenteellisuuden estäminen on ratkaisevan tärkeää.

Ja meidän on tehtävä kaikkemme estääkseen koko nuorten sukupolven masentumista. Euroopan nuorilla on oltava mahdollisuus ansaita elantonsa laadukkaassa työssä itselleen ja perheelleen.

Nuorisotakuu on yksi sitoumus, jonka EU on tehnyt nuorilleen. Juuri viime viikolla komissio ehdotti aloitteellani nuorten työllisyysaloitteen hankkeiden ennakkomaksujen huomattavaa nostamista. Tämä tarkoittaa, että EU: n varoja - melkein miljardi euroa - on käytettävissä nopeammin kentällä nuorten koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja ensimmäisten työpaikkojen kokemuksiin. Kyse ei ole uudesta rahasta, vaan Euroopan unionin varojen rahoista, jotka mobilisoidaan nopeammin, koska nuorten saaminen työpaikoille ei voi odottaa.

Kasvu ja työpaikat yhdistettynä taitojen kehittämiseen, jotta ihmiset olisivat paremmin varustettuja tulevaisuuden työpaikkoja ja yhteiskuntia varten, ovat mielestäni parhaat välineet sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Kokemus on osoittanut, että työttömyys johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Laadukkaat työpaikat päinvastoin mahdollistavat ihmisten seisomaan omilla jaloillaan, osallistua yhteiskuntaan ja puolustaa kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia oikeuksiaan. EU: n työlainsäädäntö ja Euroopan sosiaalinen peruskirja takaavat työntekijöille jo vuosikymmenien ajan korkeat sosiaalisen suojelun tasot, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja suojan syrjinnältä, oikeuden työskennellä turvallisella ja terveellisellä työpaikalla tai oikeuden työskennellä toisessa jäsenvaltio ja sen taustalla oleva sosiaaliturvan koordinointi. Meidän olisi oltava valppaina ja yhdistettävä voimamme Euroopan unionina ja Euroopan neuvostona varmistaaksemme, että näitä sosiaalisia perusoikeuksia kunnioitetaan myös taloudellisissa vaikeuksissa.

Hyvät naiset ja herrat, Euroopan sosiaalisten markkinoiden mallimme pyrkii tuomaan yhteenkuuluvuutta mantereellemme. Taloudellisen lähentymisen lisääminen on tavoitteemme euroalueella, koko Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Sen sijaan näemme valitettavasti päinvastoin.

Kriisi on vaikuttanut suhteettomasti yhteiskuntamme heikoimpiin: heikosti koulutetut, maahanmuuttajataustaiset, naiset, etniset vähemmistöt, vammaiset ... Kriisi on siten syventänyt nykyisiä kuiluja ja luonut uusia. Tämä ei ole ongelma vain niille, jotka ovat jääneet jälkeen. Se on myös todellinen uhka koko yhteiskunnallemme.

Näemme solidaarisuuden pohjan heikentyvän. Ulkomailta tulevien työntekijöiden katsotaan tuovan vilpillistä kilpailua. Heidän oikeuttaan saada sosiaalietuuksia kyseenalaistetaan, vaikka he maksavatkin järjestelmään. Puhumattakaan sosiaaliavusta ei-aktiivisille taloudellisille ihmisille.

Kansalaisoikeuksien suojelu herättää kiivasta keskustelua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Demokraattisiin arvoihin kohdistuu paineita.

Huomautukseni on, että näissä olosuhteissa Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin on enemmän kuin koskaan jatkettava voimiensa yhdistämistä varmistaakseen, että perusoikeudet kansalaisille, poliittisille ja sosiaalisille oikeuksille, jotka olemme taistelleet hankkineet ja jotka luonnehtivat maanosamme, turvataan.

Mutta meidän on myös puututtava ongelman perimmäiseen syyn. Minulle tämä tarkoittaa: kestävän kasvun ja työpaikkojen luomista, ihmisten varustamista tarvitsemilla taidoilla, osallistavien työmarkkinoiden ja korkean sosiaalisen suojelun edistämistä. Nämä hyödyttävät paitsi niitä ihmisiä, joita asia suoraan koskee, mutta myös mielestäni edistävät yhtenäistä, avointa ja demokraattista yhteiskuntaa.

Hyvät naiset ja herrat, Junckerin komissio on päättänyt sitoa sosiaalisen sosiaalisen markkinataloutemme taloudellisen puolen tasapainottamaan taloudelliset vapaudet ja sosiaaliset oikeudet oikeudenmukaisesti. Talouskasvu voi olla kestävää vain, jos se on todella osallistavaa.

Tämä konferenssi voi myötävaikuttaa tähän arvokkaaseen tasapainoon.

Haluan kiittää Euroopan neuvostoa ja puheenjohtajavaltio Belgiaa tämän tapahtuman järjestämisestä.

Jaamme päättäväisyytemme tehdä maailmasta parempi paikka työskennellä ja asua.

Käytän kaikkia tilaisuuksia edetä kohti tätä tavoitetta.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa