Liity verkostomme!

Talous

Winter talousennuste: Näkymät parantuneet, mutta riskejä on edelleen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

LATVIA-EU-EUROEnsimmäisen kerran vuoden 2007 jälkeen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden talouksien odotetaan kasvavan uudelleen tänä vuonna Euroopan komission talviennusteen mukaan. Tänä vuonna taloudellisen toiminnan odotetaan elpyvän maltillisesti EU: ssa ja euroalueella, ennen kuin se kiihtyy edelleen vuonna 2016. Kasvun ennustetaan nousevan 1.7 prosenttiin koko EU: ssa ja 1.3 prosenttiin. euroalueelle. Vuonna 2016 vuotuisen kasvun pitäisi saavuttaa 2.1% ja 1.9% vahvistuneen kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän, erittäin mukautuvan rahapolitiikan ja laajasti neutraalin finanssipolitiikan ansiosta.

Kasvunäkymät Euroopassa yhä rajoittaa heikko investointi-ilmapiiri ja korkea työttömyys. Kuitenkin, koska syksyllä useita keskeisiä kehitys on kirkastunut lähiajan näkymät. Öljyn hinta on laskenut nopeammin kuin ennen, euro on heikentynyt huomattavasti, EKP on ilmoittanut määrällinen keventäminen, ja Euroopan komissio on esittänyt investointisuunnitelmansa Euroopalle. Kaikilla näillä tekijöillä on myönteinen vaikutus kasvuun.

Valdis Dombrovskis (kuvassa), varapuheenjohtaja Euro ja sosiaalinen vuoropuhelusanoi: "Nykyään Eurooppa on kriittisessä tilanteessa. Jatkuvalle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle on olemassa oikeat taloudelliset olosuhteet. Hallitusten kriisin vuoksi tekemien vaikeiden poliittisten valintojen jälkeen uudistusten vaikutukset ovat nousemassa esiin. Meidän on tehostettava uudistuksen vauhti elvyttämisen vahvistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että se muuttuu rahaksi ihmisten taskussa. Komissio toteuttaa sitoumuksensa kolmella pääalueella: investoinnit, rakenneuudistukset ja finanssipoliittinen vastuu. Täytäntöönpano kuuluu nyt jäsenvaltioille. Ja silloin tulokset arvioidaan. "

Mainos

Pierre Moscovici, n talous- ja rahoitusasiat, verotus ja tullisanoi: "Euroopan talousnäkymät ovat tänään hiukan kirkkaampia kuin silloin, kun esitimme viimeisimmät ennusteet. Öljyn hinnan lasku ja euron halpeneminen ovat tervetulleita aseita EU: n taloudelle. Samaan aikaan Euroopan investointisuunnitelma ja EKP: n tärkeät Viimeaikaiset päätökset auttavat luomaan entistä tukevamman taustan uudistuksille ja älykkäälle finanssipolitiikalle. Mutta vielä on paljon kovaa työtä työpaikkojen luomiseksi, jotka ovat edelleen vaikeasti saavutettavissa miljoonille eurooppalaisille.

Talouskasvu laajapohjainen

Vaikka kaikkien jäsenvaltioiden odotetaan kasvavan positiivisesti tänä vuonna ja elpyminen on jatkanut kasvuaan viime vuosineljänneksillä, taloudellisen suorituskyvyn erot jatkuvat todennäköisesti koko EU: ssa. Tämä johtuu osittain siitä, että pankkien, julkisen ja yksityisen sektorin velkaantumisaste on edelleen erilainen eri jäsenvaltioissa. Alhaisen öljyn hinnan positiivinen vaikutus kasvuun vaihtelee myös kunkin maan energialähteiden mukaan. Mukauttavilla rahapoliittisilla olosuhteilla voi olla vahvempi positiivinen vaikutus maissa, joissa rahoitusolot ovat tiukat. Viennin tuki euron heikkenemisestä riippuu kansallisen kaupan suuntautumisesta ja erikoistumismalleista. Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 jäsenvaltioiden kasvuvauhdin odotetaan pysyvän laajana 0.2 prosentista (Kroatia) 3.5 prosenttiin (Irlanti).

Mainos

 Inflaatio laskee edelleen ennen kuin nousu 2016: ssä

Suuntaus alhainen inflaatio on jatkunut. Useimmissa jäsenvaltioissa, inflaatio tilapäisesti muuttui negatiiviseksi joulukuussa, takana jyrkkä lasku energian hintojen. Inflaatio on asetettu säilyvän alhaisena 2015 alhaiset raaka-aineiden hinnat vaimentaa otsikko luku. Inflaatio pitäisi lisätä puolivälistä 2015 ja aikana 2016, koska taloudellinen toiminta vähitellen vahvistaa, palkat nousevat ja taloudellinen löysällä pienenee. EU: ssa, inflaation ennustetaan olevan 0.2% vuonna 2015 ja 1.4% vuonna 2016. Inflaatio euroalueella ennustetaan olevan -0.1% tänä vuonna ennen nousee 1.3% vuonna 2016.

Työpaikkojen luominen kiihtyy mutta työttömyysvähenee hitaasti

Talouskasvun voimistuessa, niin tulee työpaikkojen nettomäärä, joka on kiihtynyt viime vuoden aikana alhaiselta tasolta. Työmarkkinat pitäisi parantaa lopulla ennustejaksolla. Mutta kasvun odotetaan olevan riittämätön merkittävä parannus. Työttömyysaste asetetaan laskevan 9.8% EU: ssa ja 11.2% euroalueella vuonna 2015. Työmarkkinauudistusten viime vuosina tehdyistä odotetaan jatkuvan kantaa hedelmää ja auttaa Työttömyysaste heikkenee edelleen 2016.

 Julkisen talouden alijäämät laskevat edelleen

Väheneminen alijäämien jatkuu, mutta finanssipolitiikka on nyt neutraali. Alijäämä-suhteessa BKT: hen ennustetaan pitää kaatumasta seuraavien kahden vuoden aikana. EU: ssa niiden odotetaan laskevan 2.6% tänä vuonna 3.0% vuonna 2014 ja 2.2% vuonna 2016. Euroalueella, ne pitäisi pudota 2.2% vuonna 2015 ja 1.9% vuonna 2016. EU kokonaisuudessaan velka suhteessa BKT: hen odotetaan olevan huipussaan 88.4% vuonna 2014. Euroalueen olisi huippunsa tänä vuonna 94.4% ja laski.

Epävarmuus on lisääntynyt

Kaiken epävarmuuden nykyisten talousnäkymien on lisääntynyt. Heikkenemisen riskejä ovat lisääntyneet, kun taas uudet positiiviset tekijät ovat nousseet. Tämä johtuu geopoliittiset jännitteet, uudistettu rahoitusmarkkinoiden epävakaus yhteydessä erilaisiin rahapolitiikan poikki suurten talouksien, ja epätäydellinen rakenneuudistusten toteuttamista. Pitkäaikaisesta ja erittäin alhainen tai negatiivinen inflaatio olisi myös haitallista kasvunäkymiä. Myönteistä, tietyt tekijät voivat johtaa vahvempi odotettua vauhtia globaalin ja EU: n kasvu johtuvat alhaiset energian hinnat.

 Lisätietoja:

Klikkaa tästä

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa