Liity verkostomme!

Talous

Kauan odotettu Glencorea koskeva tutkimus väitetystä verojen kiertämisestä osoittaa EU: n pankin avoimuuden puutteen ja alttiuden väärinkäytöksille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EIPEuroopan investointipankki (EIP) on käytännössä voimaton omien varojensa väärinkäytön edessä, EIP: n viime viikolla julkaisema sisäinen tutkimus osoittaa. Mikä vielä pahempaa, on se, että EIP: n uusi avoimuuspolitiikka, joka on tarkoitus hyväksyä lähiviikkoina, antaisi virallisesti pankille mahdollisuuden pitää salaiset varojen väärinkäytöksiä koskevat sisäiset tutkimukset, mikä heikentäisi julkisten varojen julkista valvontaa.

Luonnos avoimuuspolitiikaksi, jota kansalaisyhteiskunta on kritisoinut useita kertoja, sisältää säännön, jonka mukaan EIP voi kieltäytyä luovuttamasta sisäisiin tutkimuksiin, raportteihin ja tarkastuksiin liittyviä asiakirjoja, vaikka ne koskevat yleistä etua koskevia asioita. Säännös on ristiriidassa EU: n lainsäädännön kanssa ja perustuu puolueelliseen tulkintaan EU: n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

Tämän toimintaprosessin rinnalla pankki viime viikolla julkaisi lyhyen yhteenvedon vuoden 2011 tutkimuksestaan ​​väitetystä veropetoksesta kaivosjätti ja entisen edunsaajan Glencoren omistamaan Sambian Mopanin kuparikaivokseen. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen lukuisista pyynnöistä huolimatta pankin johto kieltäytyi julkistamasta tutkimuksen tuloksia yli kolmen vuoden ajan ja laiminlyönyt jopa oman valitustoimistonsa neuvot sen paljastamiseksi. Pankin käyttäytyminen Mopanin tapauksessa osoittaa sen haluttomuuden kohdata julkista valvontaa julkisten varojen hallinnoinnista huolimatta. Vasta Euroopan oikeusasiamiehen suosituksen perusteella EIP luopui viime viikolla ja julkaisi lopulta kaksisivuisen yhteenvedon.

Mainos

Yhteenveto paljasti, että pankki ei koskaan onnistunut saattamaan päätökseen tutkimusta, koska edunsaajat kieltäytyivät yhteistyöstä: "EIP: n arviointiryhmän työ ei ollut ratkaisevaa tapauksen tutkinnassa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi. Koska kaikkia tarvittavia tietoja ei voitu saada, ei ollut mahdollista todistaa kattavasti tai hylätä vuotaneita väitteitä. Mietintöluonnos Mopanin kustannuksista, tuloista, siirtohinnoittelusta, henkilöstökuluista ja yleiskustannuksista. "

Tämän seurauksena EIP päätti Glencoren kanssa sopimuksen maksaa koko laina takaisin vuonna 2012, mutta asianmukaista tutkimusta ei koskaan tehty.

Xavier Sol, Counter Balance -johtaja, sanoi: "Tämä vahvistaa sen, mitä olemme nähneet useaan otteeseen: kun sopimuksesta on sovittu, EIP on käytännössä voimaton varojensa väärinkäytön edessä. Pankin päävaltuutettu on selvästi jättänyt vastuunsa, mutta riittävien johtopäätösten tekemisen sijaan EU-pankki valitsee vesitettyä avoimuuspolitiikkaa, jonka avulla ne voivat pitää vastaavanlaiset väärinkäytökset salaisina tulevaisuudessa. "

Mainos

Anna Roggenbuck, EIP: n koordinaattori CEE Bankwatch Networkissa, sanoi:
"EIP: n avoimuuteen liittyvien sitoumusten vesittäminen on erityisen huolestuttavaa aikana, jolloin pankin vastuuta laajennetaan suunnittelemaan ja hallinnoimaan Junckerin 315 miljardin euron investointisuunnitelmaa. Uusi avoimuuspolitiikka herättää nykyisessä tilanteessa vakavia epäilyksiä EIP: n kyvystä hoitaa EU: n varoja vastuullisesti ja avoimesti. "

Sherpa-johtaja Laetitia Liebert sanoi:
”Näemme tällä hetkellä kansainvälisiä avoimuuden suuntauksia, joissa yritysten, hallitusten ja jopa pankkien vaaditaan yhä enemmän olevan avoimia. Tämä pätee erityisesti EU: n tasolla viime kuukausina annettujen EU: n eri direktiivien kanssa. Minkä viestin pankki lähettää Euroopan kansalaisille vähentämällä politiikan avoimuuden mahdollisuuksia? Muistutamme täällä EIP: tä, että se on julkinen pankki, jonka pitäisi toimia yleisen edun nimissä, ja meillä on kaikki oikeudet tietää, miten sen rahojamme, rahojamme, hoidetaan. "

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa