Liity verkostomme!

Talous

Valtiontuki: Komissio hyväksyy Yhdistyneen kuningaskunnan tulvien jälleenvakuutusjärjestelmän

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Margrethe vestagerEuroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan jälleenvakuutusjärjestelmän, jonka tarkoituksena on varmistaa kotimaisen vakuutuksen saatavuus kohtuuhintaan tulviin liittyvistä vahingoista. Järjestelmällä ("Flood Re") perustetaan uima-allas, jolla tarjotaan jälleenvakuutus tulvariskiosalle niistä kotitalouksista, joiden tulvariskien katsotaan olevan suuria. Se rahoitetaan osittain toimialakohtaisella maksulla, joka voi antaa taloudellisen edun poolille kilpailijoihin nähden ja sisältää valtiontukea. Komissio on kuitenkin todennut, että järjestelmä on yhteensopiva EU: n valtiontukisääntöjen kanssa, koska tällaista vakuutusturvaa ei ehkä muuten ole riittävästi saatavana yksityisillä markkinoilla, ja järjestelmä korjaa markkinoiden toimintapuutteet vääristämättä tarpeettomasti kilpailua.

Kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestager (kuvassa) sanoi: "Tämänpäiväinen päätös varmistaa, että korkeiden tulvariskien varalta on saatavana vakuutusturva kohtuulliseen hintaan niille Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, jotka sitä eniten tarvitsevat, koska he asuvat tulville alttiilla alueilla. on hieno esimerkki siitä, kuinka komissio ja jäsenvaltiot voivat työskennellä yhdessä suunnitellakseen tehokkaita avustustoimenpiteitä, jotka edistävät tärkeiden julkisen politiikan tavoitteiden saavuttamista. "

Marraskuussa 2014 Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle suunnitelmista perustaa Flood Re, voittoa tavoittelematon tulvariskien jälleenvakuutuspooli, jota ylläpitävät ja rahoittavat vakuutusyhtiöt. Flood Re pyrkii estämään kotimaisen omaisuuden vakuutuksen markkinahäiriöt tietyillä alueilla sallimalla vakuutuksenantajien siirtää korkeimmat tulvariskit uima-altaalle määrätyllä maksulla. Järjestelmän ehtojen mukaan vakuutuksenantajat voivat lisätä riskiä - he maksavat vakuutuksenottajille tavanomaisia ​​korvauksia pooliin siirretyistä tulvariskeistä ja perivät sitten kustannukset järjestelmästä. Samalla se varmistaa kohtuuhinnat vakuutuksenottajalle eli loppukäyttäjälle, koska heidän vakuutusmaksunsa on rajattu järjestelmään osallistuville vakuutuksenantajille. Osallistuminen järjestelmään on vapaaehtoista, ja vakuutuksenantajilla on myös mahdollisuus jälleenvakuuttaa tällaiset riskit yleisillä jälleenvakuutusmarkkinoilla.

Mainos

Poolin rahoittaa kokonaan Ison-Britannian kotimainen omaisuusvakuutusala vakuuttajien siirtämillä vakuutusmaksuilla sekä verolla, joka peritään kaikilta markkinoilla toimivilta vakuutusyhtiöiltä markkinaosuudesta riippuen. Koska Flood Re olisi ainoa tulvien jälleenvakuuttaja, joka hyötyy tästä maksusta, se voisi antaa sille taloudellisen edun kilpailijoihinsa nähden ja siten muodostaa EU: n säännöissä tarkoitetun valtiontuen.

Komissio arvioi, voitaisiinko tällaisen tuen katsoa olevan yhteensopiva EU: n perustamissopimuksen sääntöjen kanssa, jotka sallivat tiettyjen tukimuotojen lisäksi myös yhteisen edun mukaiset tavoitteet edellyttäen, että kilpailun vääristymät ovat vähäisiä. Se totesi, että järjestelmä helpottaa tulvavakuutuksen tarjoamista kohtuuhintaan alueilla, joilla muuten ei olisi saatavissa tai riittämätöntä vakuutusta. Lisäksi se totesi, että tuki on tarkoituksenmukaista ja oikeasuhteista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi järjestelmä on samoin ehdoin avoin kaikille yrityksille, jotka tarjoavat kotimaista omaisuusvakuutusta Isossa-Britanniassa. Tämä varmistaa, että kilpailun vääristymät minimoidaan.

Lopuksi, järjestelmä on siirtymäkauden toimenpide, joka poistetaan käytöstä arviolta 20-25 vuoden kuluttua, jolloin markkinoiden olosuhteiden pitäisi antaa vakuuttajille mahdollisuus hinnoittaa tulvavakuutus riskin mukaan, mutta kohtuullisella tasolla. Jotta tällaisen kotimaisen tulvavakuutuksen riskejä heijastava hinnoittelu olisi kestävää, Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat sitoutuneet tänä aikana investoimaan infrastruktuuriin tulvariskien hallinnan parantamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Esimerkiksi erityinen ohjelma tulvien torjunnan parantamiseksi on suunniteltu vuosina 2015--2016. Lisäksi vakuutuksenantajille toimitetaan vakiomallinen tulvariskiraporttimalli, joka sisältää tietoja toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista vastustuskyvyn ja sietokyvyn kannalta, jotta tulvariskien hallintaa voidaan ottaa huomioon vakuutussopimuksissa.

Mainos

Siksi komissio päätteli, että järjestelmä oli EU: n valtiontukisääntöjen mukainen.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa