Liity verkostomme!

energia

EU lisää humanitaarista apua Syyrian kriisiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kannattajat Syyrian presidentti Bashar al-Assad aalto lippuja aikana rallissa al-Sabaa Bahrat neliö DamaskoksessaKun humanitaarinen tilanne pahenee päivittäin, yhä useammat ihmiset Syyriassa ja pakolaiset naapurimaissa tarvitsevat apua. Euroopan unioni lisää Syyrian kriisin tukemista 136 miljoonalla eurolla humanitaarisella rahoituksella, josta puolet menee Syyrian sisäisiin tarpeisiin naapurimaiden rajatylittävän avun kautta ja toinen puoli Syyrian pakolaisille ja naapurimaiden Turkin isäntäyhteisöille. , Libanon, Jordania ja Irak.

Rahoitus ilmoitettiin humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan komissaarina Christos Stylianides, ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn ovat Libanonissa ja Jordaniassa yhteisellä vierailulla keskustellakseen syyrialaisten pakolaisten kasvavista tarpeista ja naapurimaiden kasvavasta taakasta maat.

"Syyrian kriisin uhrien kärsimysten lievittäminen on ollut ensisijainen prioriteettini toimeksiannon alusta lähtien", sanoi komissaari Christos Stylianides. "Näen omin silmin vaikeudet, joita pakolaiset kohtaavat konfliktista pakenemassa naapurimaihin. solidaarisuus on horjumatonta ja olemme edelleen täysin sitoutuneita jatkamaan avun antamista tämän kriisin kaikkein tarvitsevimmille uhreille - siksi lisäämme apuamme ", komissaari selitti." Saanen ilmaista syvän arvostukseni Libanonin ja Jordania, joka on osoittanut valtavaa solidaarisuutta pakolaisia ​​kohtaan heidän suurimmassa tarvitsemisessa.

Mainos

Komissaari Kukko lisäsi: "EU tukee edelleen Syyrian kansaa sekä Libanonin ja Jordanian yhteisöjä, jotka tarvitsevat kaikkea apua, jota he voivat saada tässä hirvittävässä kriisissä. Tänään ilmoitetun humanitaarisen avun lisäksi haluaisin toistaa EU: n jatkuva sitoutuminen tukemaan Libanonia ja Jordaniaa niiden pyrkimyksissä käsitellä Syyriasta tulevaa kasvavaa pakolaisvirtaa ja varmistaa pääsy välttämättömiin palveluihin, kuten terveydenhuolto ja koulutus. "

Hän totesi myös: "Syyrian kriisin seurausten torjumiseksi tekemiemme ponnistelujen lisäksi EU on edelleen täysin sitoutunut kahdenväliseen yhteistyöhön Jordanian ja Libanonin kanssa ja jatkaa tiivistä yhteistyötä molempien hallitusten kanssa tukeakseen niitä heidän käynnissä olevissa uudistuksissaan kuten uusiutuva energia tai oikeus. "

Tämä Euroopan komission uusi humanitaarinen rahoitus auttaa Syyrian sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä sekä naapurimaiden pakolaisia, jotka asuvat sekä leirien ulkopuolella että sisällä, varmistamaan, että eniten tarvitsevat voivat saada turvakoteja, toimeentuloa ja ihmisarvoisen elämän huolimatta nykyisistä ankarista olosuhteista. Lisärahalla tuetaan humanitaarisia kumppaneita muun muassa elintarvikeavun, ensiapuvälineiden, puhtaan veden, turvakotien ja käteisavun antamiseen.

Mainos

Tausta

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat yksi Syyrian kriisiin kohdistuvan kansainvälisen humanitaarisen avun johtajista, joka on ottanut käyttöön yli 3.12 miljardin euron avun. Pelkästään Euroopan komissio on myöntänyt 676 miljoonaa euroa humanitaarista rahoitusta.

Tästä uudesta humanitaarisesta rahoituksesta puolet menee Syyrian sisäisiin tarpeisiin ja toinen puoli Syyrian pakolaisia ​​vastaanottaviin naapurimaihin. Tähän sisältyy 37 miljoonaa euroa Libanoniin ja 20 miljoonaa euroa Jordaniaan vuonna 2015.

Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston (ECHO) kautta kanavoitu EU: n humanitaarinen apu tukee ensisijaisesti hengenpelastavia lääketieteellisiä hätätilanteita, välttämättömien lääkkeiden, elintarvikkeiden ja ravintotuotteiden, puhtaan veden, puhtaanapidon ja hygienian (WASH) toimittamista, suojaa, muiden kuin elintarviketuotteiden jakaminen ja suojelu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden (sisäisesti siirtymään joutuneet ihmiset, pakolaiset, vastaanottavat yhteisöt) auttamiseksi.

Syyrian kriisin seurausten ratkaisemiseksi on annettu huomattavaa tukea myös Euroopan naapuruusvälineen kautta, mukaan lukien 250 miljoonaa euroa Libanonissa ja 160 miljoonaa euroa Jordaniassa kriisin alkamisen jälkeen. Tämä apu tukee kansallisia ja paikallisia valmiuksia tarjota palveluja kriisistä kärsiville (koulutus, terveys, peruspalvelut, kuten vesi- ja jätehuoltopalvelut, toimeentulotuki jne.)

Tämä tuki täydentää tavanomaista kahdenvälistä yhteistyötä Jordanian (110 miljoonaa euroa vuonna 2014) ja Libanonin (67 miljoonaa euroa vuonna 2014) kanssa Euroopan naapuruusvälineen kautta. EU: n kahdenvälinen yhteistyö Jordanian ja Libanonin kanssa käsittelee monia aloja, jotka vaihtelevat julkisen talouden hallinnasta, oikeusalan uudistamisesta, teknisestä ja ammatillisesta koulutuksesta kestävän ja avoimen energia- ja luonnonvarojen hoidon edistämiseen.

Lisätietoja

Syyrian tietolomake

EU: n kehitysyhteistyö - Syyrian kriisi

EU: n kehitysyhteistyö Jordanian kanssa

EU: n kehitysyhteistyö Libanonin kanssa

 

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Kreikan toimenpiteet PPC: n kilpailijoiden sähkön saatavuuden lisäämiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tehnyt EU: n kilpailusääntöjen nojalla oikeudellisesti sitoviksi Kreikan ehdottamat toimenpiteet, jotka mahdollistavat sen, että Kreikan valtion omistaman sähkön vakiintuneen valtion Power Corporationin (PPC) kilpailijat voivat ostaa enemmän sähköä pidemmällä aikavälillä. Kreikka toimitti nämä toimenpiteet poistaakseen vääristymän, joka johtui PPC: n yksinomaisesta pääsystä ruskohiilellä tuotetulle energialle, jonka komissio ja unionin tuomioistuimet olivat todenneet luovan epätasa-arvoiset mahdollisuudet Kreikan sähkömarkkinoille. Ehdotetut korjaustoimenpiteet raukeavat, kun nykyiset ruskohiililaitokset lakkaavat toimimasta kaupallisesti (mitä odotetaan tällä hetkellä vuoteen 2023 mennessä) tai viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sen maaliskuuta 2008 tehty päätöskomissio totesi, että Kreikka oli rikkonut kilpailusääntöjä antamalla PPC: lle etuoikeutetut ruskohiilen käyttöoikeudet. Komissio kehotti Kreikkaa ehdottamaan toimenpiteitä rikkomisen kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi. Sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tehtyjen valitusten ja aikaisempien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvien vaikeuksien vuoksi tällaisia ​​korjaavia toimenpiteitä ei ole toteutettu toistaiseksi. Kreikka toimitti 1. syyskuuta 2021 muutetun version korjaustoimenpiteistä.

Komissio on tullut siihen tulokseen, että ehdotetuilla toimenpiteillä puututaan täysin komission vuoden 2008 päätöksessä havaitsemaan rikkomukseen, kun otetaan huomioon Kreikan suunnitelma poistaa käytöstä kaikki nykyinen ruskohiilellä tuotettu tuotanto vuoteen 2023 mennessä Kreikan ja EU: n ympäristötavoitteiden mukaisesti. Kilpailupolitiikasta vastaava johtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Päätös ja Kreikan ehdottamat toimenpiteet mahdollistavat PPC: n kilpailijoiden suojautumisen paremmin hintavaihtelulta, mikä on elintärkeää niiden kilpailulle sähkön vähittäismarkkinoilla. tarjota kuluttajille vakaita hintoja. Toimenpiteet toimivat käsi kädessä Kreikan suunnitelman kanssa poistaa käytöstä erittäin saastuttavat ruskohiilivoimalaitoksensa estämällä näiden laitosten käyttöä täysin Euroopan vihreän sopimuksen ja EU: n ilmastotavoitteiden mukaisesti. ”

Mainos

Täydellinen lehdistötiedote on saatavana verkossa.

Mainos
Continue Reading

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Ruotsin biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverosta vuodesta 2002 lähtien. Toimenpidettä on jo jatkettu useita kertoja, viimeksi vuonna lokakuu 2020 (SA.55695). Komissio hyväksyy tänään tekemällään päätöksellä verovapautuksen jatkamisen vielä yhdellä vuodella (1. tammikuuta-31. joulukuuta 2022). Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle.

Komissio totesi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisten ja tuontibiopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen stimuloimiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä edistää sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvan energian ja hiilidioksidin tavoitteita. Elintarvikepohjaisille biopolttoaineille annettavan tuen olisi oltava edelleen rajallista Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskeva direktiivi. Lisäksi poikkeus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteerejä, jotka Ruotsi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkistetun uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiosta kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.63198.

Mainos

Continue Reading

energia

Bidenin hallinto pyrkii leikkaamaan julkisen maan aurinko- ja tuuliprojektien kustannuksia

Julkaistu

on

By

Aurinkopaneelit nähdään Desert Stateline -projektissa lähellä Niptonia, Kalifornia, USA 16. elokuuta 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Aurinkopaneelit näkyvät Desert Stateline -projektissa lähellä Niptonia, Kalifornia, USA 16. elokuuta 2021. Kuva otettu 16. elokuuta 2021. REUTERS/Bridget Bennett

Bidenin hallinto aikoo tehdä liittovaltioista halvempia pääsyä aurinko- ja tuulivoiman kehittäjille sen jälkeen, kun puhdas sähköteollisuus väitti tänä vuonna edunvalvonnassa, että vuokrakorot ja -maksut ovat liian korkeita investointien saamiseksi ja voivat torpedoida presidentin ilmastonmuutosta koskevan esityksen, kirjoittaa Nichola sulhanen että Valerie Volcovici.

Washingtonin päätös tarkistaa liittovaltion maapolitiikkaa uusiutuviin energialähteisiin liittyvissä hankkeissa on osa presidentti Joe Bidenin hallituksen laajempaa pyrkimystä torjua ilmaston lämpenemistä edistämällä puhtaan energian kehittämistä ja estämällä poraus ja hiilikaivos.

"Ymmärrämme, että maailma on muuttunut siitä, kun viimeksi katsoimme tätä, ja päivityksiä on tehtävä", Janea Scott, Yhdysvaltain sisäasiainministeriön maa- ja mineraalivastaavan sihteeri, sanoi Reutersille.

Mainos

Hän sanoi, että hallinto tutkii useita uudistuksia helpottaakseen liittovaltion alueiden kehittämistä aurinko- ja tuulivoimaloille, mutta ei kertonut yksityiskohtia.

Pyrkimys helpottaa pääsyä laajoille liittovaltion alueille korostaa myös uusiutuvan energian teollisuuden kireää tarvetta uudelle viljelyalueelle: Bidenin tavoitteena on hiili -hiili -energian poistaminen vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää Alankomaita suurempaa aluetta pelkästään aurinkoteollisuudelle, tutkimusyhtiön Rystad Energy mukaan.

Kyseessä on liittovaltion aurinko- ja tuulivuokrasopimusten vuokra- ja palkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on pitää hinnat lähellä olevien maatalousmaan arvojen mukaisina.

Mainos

Tämän politiikan mukaisesti, jonka presidentti Barack Obaman hallinto toteutti vuonna 2016, jotkut suuret aurinkoenergiahankkeet maksavat 971 dollaria hehtaarilta vuodessa vuokria ja yli 2,000 XNUMX dollaria vuosittain megawattia tehokapasiteettia kohti.

Hyödyllinen mittakaavahanke, joka kattaa 3,000 hehtaaria ja tuottaa 250 megawattia tehoa, joka on noin 3.5 miljoonan dollarin välilehti vuosittain.

Tuuliprojektien vuokrat ovat yleensä alhaisempia, mutta kapasiteettimaksu on korkeampi kuin 3,800 dollaria liittovaltion maksuaikataulun mukaan.

Uusiutuvan energian teollisuus väittää, että sisäministeriön asettamat maksut ovat ristiriidassa yksityisten maanvuokrien kanssa, jotka voivat olla alle 100 dollaria hehtaarilta, eivätkä ne sisällä maksuja tuotetusta sähköstä.

Ne ovat myös korkeampia kuin liittovaltion vuokrat öljyn ja kaasun porausvuokrauksista, joiden hinta on 1.50 dollaria tai 2 dollaria vuodessa hehtaaria kohden, ennen kuin ne korvataan 12.5 prosentin tuotantomaksuilla, kun öljy alkaa virrata.

"Ennen kuin nämä liian raskaat kustannukset on ratkaistu, kansakuntamme todennäköisesti jää käyttämättä mahdollisuuksiaan toteuttaa kotimaisia ​​puhtaan energian hankkeita julkisilla maillamme - ja työpaikkoja ja taloudellista kehitystä", sanoi Gene Grace, yleinen neuvonantaja puhtaan energian kauppakonsernille American Clean Power Association.

Uusiutuvan energian teollisuus on historiallisesti luottanut yksityiseen pinta -alaan suurten projektien rakentamiseen. Mutta suuret katkeamattoman yksityisen maan alueet ovat vähissä, mikä tekee liittovaltion maista parhaita vaihtoehtoja tulevalle laajentumiselle.

Tähän mennessä sisäministeriö on sallinut alle 10 GW aurinko- ja tuulivoimaa sen yli 245 miljoonan hehtaarin liittovaltion maille, mikä on kolmannes siitä, mitä näiden kahden teollisuuden odotettiin asentavan maanlaajuisesti juuri tänä vuonna, Energy Information Administrationin mukaan .

Aurinkoteollisuus aloitti asiasta lobbauksen huhtikuussa, kun Large Scale Solar Association, joidenkin kansakunnan parhaiden aurinkokehittäjien - mukaan lukien NextEra Energy, Southern Company ja EDF Renewables - koalitio, jätti vetoomuksen Interior's Bureau of Land Managementille alemmat vuokrat yleishyödyllisissä hankkeissa kansakunnan rakkuloisissa aavikoissa.

Ryhmän tiedottaja sanoi, että teollisuus keskittyi alun perin Kaliforniaan, koska siellä asuu joitakin lupaavimmista aurinkoketjuista ja koska maa suurten kaupunkialueiden, kuten Los Angelesin, ympärillä oli paisunut arvioita koko maakunnille, jopa aavikon pinta -alalle, joka ei sovellu maataloudelle.

NextEran virkamiehet (NEE.N), Eteläinen (POIKA)ja EDF ei kommentoinut, kun Reuters otti yhteyttä.

Kesäkuussa Bureau alensi vuokria kolmessa Kalifornian läänissä. Mutta aurinkoenergian edustajat kutsuivat toimenpidettä riittämättömäksi ja väittivät, että alennukset olivat liian pieniä ja että megawattikapasiteetti pysyi voimassa.

Sekä aurinkoyhtiöiden että BLM: n asianajajat ovat keskustelleet asiasta puhelimissa sen jälkeen, ja lisäneuvottelut on määrä järjestää syyskuussa aurinkokonsernia edustavan asianajajan Peter Weinerin mukaan.

"Tiedämme, että BLM: n uusilla ihmisillä on ollut paljon lautasillaan", Weiner sanoi. "Arvostamme todella heidän huomioimistaan."

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa