Liity verkostomme!

EU

EU: n pääneuvottelijan mukaan EU: n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus ei koske sääntelyn purkamista, koska kolmas neuvottelukierros päättyy Washingtonissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

iStock_000009920511Small-612x336EU ja Yhdysvallat päättivät tänään (20. joulukuuta) transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) kolmannen viikon neuvottelukierroksen. EU: n pääneuvottelija Ignacio Garcia Bercero korosti jälleen, että kaikki sopimukset noudattavat "korkeimpia kuluttajavaatimuksia". , ympäristö, terveys ja työsuojelu. "

Kommentoidessaan neuvotteluja Garcia Bercero lisäsi: "Luulen, että voimme olla erittäin tyytyväisiä tämän kolmannen neuvottelukierroksen loppuun mennessä. Pysymme tiellä kunnianhimoisen kauppa- ja investointisopimuksen toteuttamiseksi, joka vauhdittaa talouttamme, tuottaa kasvua ja paljon muuta. mikä tärkeintä, luo työpaikkoja sekä eurooppalaisille että amerikkalaisille hetkellä, jolloin heitä eniten tarvitaan. "

Molemmat osapuolet keskustelivat kaikista aiheista, jotka he halusivat nähdä kattavan kattavan kauppasopimuksen. He toivat yhteen tiimejä, joilla on asiantuntemusta monilla kaupan aloilla, sekä sääntelyviranomaisia ​​molemmilta puolilta.

Mainos

EU: n ja Yhdysvaltojen ryhmät viettivät myös yhden viidestä päivästä yhdessä keskustelemassa yli 50 sidosryhmän kanssa ja vastaamalla heidän kysymyksiinsä. Tämä seurasi EU: n ennennäkemättömiä pyrkimyksiä neuvotella mahdollisimman avoimesti ja tavoittaa mahdollisimman laaja etu.

Neuvottelualueet

Neuvottelijat edistyivät TTIP: n kolmessa pääosassa - markkinoille pääsyssä, sääntelyyn liittyvissä näkökohdissa ja säännöissä - ja nämä ovat painopiste maaliskuussa 2014 odotettavissa olevalla neuvottelukierroksella.

Mainos

Markkinoille pääsyn osalta EU toisti päättäväisyytensä pysyä kunnianhimoisena kaikilla kolmella näkökulmalla. Se haluaa vähentää tuontitavaroiden tullitariffeja; antaa kummankin osapuolen yrityksille mahdollisuus tehdä tarjouksia julkisista hankinnoista; avaamaan palvelumarkkinoita ja helpottamaan sijoittamista.

Neuvottelijat keskustelivat myös aineellisista säännöistä, jotka suojaavat ihmisiä terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, taloudelliselle ja tietoturvalle aiheutuvilta riskeiltä. Tutkimukset viittaavat siihen, että jopa 80% EU: n ja Yhdysvaltojen tulevan kauppasopimuksen eduista johtuisi tämän alan parannuksista.

EU: n neuvottelijat odottavat nyt alkavansa työskennellä Yhdysvaltojen kollegoidensa kanssa maaliskuuhun 2014 mennessä niiden säännösten sanamuodon osalta, joiden tarkoituksena on helpottaa toistensa nykyisten sääntöjen noudattamista ja antaa sääntelyviranomaisten mahdollisuuden työskennellä tiiviimmin yhdessä tulevaisuudessa uusia sääntöjä laadittaessa. Tällaisiin säännöksiin sisältyisi elintarvikkeiden turvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä (terveys- ja kasvinsuojelukysymykset) koskevia sääntöjä. Ne kattavat myös tekniset määräykset ja tuotestandardit sekä testaus- ja sertifiointimenettelyt - niin kutsutut kaupan tekniset esteet tai TBT: t.

Neuvottelijat odottavat myös pystyvänsä tunnistamaan etenemissuunnitelman alueista, joilla TTIP voisi tuoda todellisia säästöjä kuluttajille ja yrityksille välttämällä kaksinkertaista maksua kahden säädöksen täyttämiseksi.

Garcia Bercerolla oli kuitenkin vaikeuksia huomauttaa, että: "TTIP ei ole eikä tule olemaan sääntelyn purkamisohjelma." Hänen mukaansa kumpikaan osapuoli ei halunnut alentaa korkeita kuluttaja-, ympäristö-, terveys-, työ- tai tietosuojavaatimuksiaan tai rajoittaa itsenäisyyttä sääntelyssä.

Kolmannen alueen neuvottelijoina keskusteltiin kauppaan liittyvistä säännöistä useilla alueilla, jotka voisivat antaa todellisen sysäyksen EU: n ja Yhdysvaltojen kaupalle. Näihin kuuluu toimenpiteitä, joilla varmistetaan: vapaa ja reilu kilpailu yritysten välillä; energian ja raaka-aineiden saatavuus; ihmisten oikeuksien suojelu työssä ja ympäristö ja vähemmän byrokratiaa tuonnissa tai viennissä (kaupan helpottaminen) - esimerkiksi helpompi pääsy tullimääräyksiä koskeviin tietoihin ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt.

Suurimmalla osalla näistä alueista EU odottaa nyt alkavansa keskustella ehdotusten sanamuodosta maaliskuuhun 2014 mennessä. EU toivoo, että tällaiset säännöt tuovat todellisia ja parempia etuja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), ja aikoo sopimuksen erityinen luku, joka keskittyy pk-yrityksiin.

Seuraavat vaiheet

Tämän kolmannen kierroksen loppu merkitsee neuvottelujen alkuvaiheen päättymistä ja tasoittaa tietä EU: n kauppakomissaarille Karel De Guchtille ja Yhdysvaltain kauppaa edustavan suurlähettilään Michael Fromanille pitämään poliittisen tilannekokouksen vuoden 2014 alussa.

EU: n pääneuvottelija vahvisti myös, että neljäs neuvottelukierros pidetään Brysselissä, ja päivämäärät ilmoitetaan pian.

Tausta

EU: n ja Yhdysvaltojen transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) tavoitteena on avata kauppa ja investoinnit EU: n ja Yhdysvaltojen välille, jotka yhdessä muodostavat 40% maailman taloudellisesta tuotoksesta. TTIP: n odotetaan lisäävän työpaikkoja ja kasvua ja auttavan Eurooppaa poistamaan talouskriisistä.

Lontoon riippumattoman talouspoliittisen tutkimuskeskuksen EU: n tilaaman tutkimuksen mukaan kunnianhimoinen, kattava TTIP voisi tuoda EU: n taloudelliset voitot 120 miljardia euroa vuodessa, kun se on pantu täytäntöön täysimääräisesti. Se voi nähdä EU: n viennin Yhdysvaltoihin kasvavan yli 25%, mikä ansaitsee tavaroiden ja palveluiden viejille ylimääräiset 190 miljardia euroa vuodessa. Myös kuluttajat hyötyvät: sopimuksella tuodaan keskimäärin 545 miljoonaa euroa käytettävissä olevia tuloja vuodessa EU: ssa asuvalle neljän lapsen perheelle (MEMO / 13 / 211).

EU ja Yhdysvallat katsovat muutakin kuin vain jäljellä olevien alhaisen tullin poistamista, joka tällä hetkellä on keskimäärin vain noin 4 prosenttia. Suurimmat kaupan esteet käsittävät niin sanotut "rajan takana" -asetukset, "muut kuin tullien esteet" ja byrokratia. Jopa 80% kauppakaupan voitoista odotetaan johtuvan byrokratian ja sopimusten alhaisemmista kustannuksista sekä palvelukaupan ja julkisten hankintojen avaamisesta (tavaroiden ja palvelujen ostot hallituksilta ja paikallisilta viranomaisilta) viranomaiset).

Avainlause on sääntely-yhteistyö - samanlaisten säännösten luominen alusta alkaen sen sijaan, että jouduttaisiin yrittämään mukauttaa niitä myöhemmin. Integroidummat transatlanttiset markkinat kunnioittavat kummankin osapuolen oikeutta säännellä terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelua sopivaksi katsomallaan tasolla. Mutta yhdenmukaistamalla kotimaiset standardinsa molemmat osapuolet voisivat asettaa vertailukohdan maailmanlaajuisten sääntöjen kehittämiselle - hyödyttävät EU: n ja Yhdysvaltojen viejiä sekä laajempaa maailmanlaajuista kauppajärjestelmää.

Lisätietoja

Kaikki asiakirjat transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) neuvotteluista

TTIP: n sääntelyosa

Riippumaton tutkimus EU: n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen eduista (MEMO / 13 / 211)

Lisätietoja EU: n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteista

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa