Liity verkostomme!

Video

EU käynnistää uuden rasisminvastaisen toimintasuunnitelman

Julkaistu

on

Kuten Euroopan komission puheenjohtaja Von der Leyen lupasi, EU on äskettäisessä Euroopan unionin tilaa koskevassa puheenvuorossaan käynnistänyt uuden rasisminvastaisen toimintasuunnitelman.

Komissio on sitoutunut uudestaan ​​varmistamaan, että EU-maat panevat täysimääräisesti täytäntöön asiaa koskevan EU: n lainsäädännön, ja sanoo, että se vahvistaa tarvittaessa edelleen oikeudellista kehystä. Näin voi käydä erityisesti alueilla, joita syrjimättömyyslainsäädäntö ei vielä kata, kuten lainvalvonnassa.

Arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová sanoi: "Emme välttämättä lujita lainsäädäntöä tarvittaessa. Komissio itse mukauttaa rekrytointipolitiikkaansa vastaamaan paremmin eurooppalaista yhteiskuntaa. "

Tasa-arvoasioista vastaava komissaari Helena Dalli sanoi: "Demokratiayhteiskunnissa ei ole sijaa minkäänlaiselle rotusyrjinnälle ja rasismille. Meidän kaikkien on pyrittävä siihen, että yhteiskunnamme ovat rasisminvastaisia. Tämän toimintasuunnitelman avulla tunnustamme, että rasismi ei ole vain yksilöiden tekemää, vaan se on myös rakenteellista. Siksi käsittelemme muun muassa lainvalvontaa, sosiaalisia asenteita, stereotypioita ja taloudellisia huolenaiheita; ja kannustaa jäsenvaltioita hyväksymään omat rasisminvastaiset toimintasuunnitelmansa. "

EU: n rasismin vastainen toimintasuunnitelma 2020--2025 sisältää joukon toimia rasismin torjumiseksi EU: n lainsäädännön kautta, mutta myös muilla keinoilla - yhteistyössä EU-maiden kanssa, mukaan lukien kansalliset lainvalvontaviranomaiset, tiedotusvälineet ja kansalaisyhteiskunta; käytettävissä olevien ja tulevien EU: n välineiden hyödyntäminen ja tarkastelemme komission omia henkilöresursseja.

Komissio nimittää rasisminvastaisen koordinaattorin ja aloittaa säännöllisen vuoropuhelun sidosryhmien kanssa, jotka kokoontuvat kahdesti vuodessa.

Jäsenvaltioita kannustetaan lisäämään toimia lainvalvontaviranomaisten syrjivien asenteiden estämiseksi ja viharikosten torjuntaa koskevan lainvalvontatyön uskottavuuden lisäämiseksi. EU-maita kannustetaan hyväksymään kansalliset toimintasuunnitelmat rasismin ja rotusyrjinnän torjumiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuoden 2021 loppuun mennessä komissio laatii yhdessä kansallisten asiantuntijoiden kanssa pääperiaatteet tehokkaiden kansallisten toimintasuunnitelmien laatimiseksi ja toteuttaa ensimmäinen edistymiskertomus vuoden 2023 loppuun mennessä.

Euroopan komissio aikoo myös asettaa oman talonsa parantamaan merkittävästi komission henkilöstön edustavuutta rekrytointiin ja valintaan kohdistuvilla toimenpiteillä. Muita EU: n toimielimiä kehotetaan toteuttamaan vastaavia toimia.

Continue Reading

Euroopan komissio

"Emme ole tehneet tarpeeksi romaniväestön tukemiseksi EU: ssa" Jourová

Julkaistu

on

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden 10-vuotisen suunnitelman romaniväestön tukemiseksi EU: ssa. Suunnitelmassa hahmotellaan seitsemän keskeistä painopistealuetta: tasa-arvo, osallisuus, osallistuminen, koulutus, työllisyys, terveys ja asuminen. Kullekin alueelle komissio on esittänyt tavoitteita ja suosituksia niiden saavuttamiseksi. Komissio käyttää niitä seuratakseen edistymistä.
Arvot ja avoimuusjohtaja Věra Jourová sanoi: "Yksinkertaisesti sanottuna emme ole viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneet tarpeeksi romaniväestön tukemiseksi EU: ssa. Tämä on anteeksiantamatonta. Monet kohtaavat edelleen syrjintää ja rasismia. Emme voi hyväksyä sitä. Tänään aloitamme uudelleen pyrkimyksemme tilanteen korjaamiseksi. "
Vaikka EU: ssa on tehty joitain parannuksia - lähinnä koulutuksen alalla - Euroopalla on vielä pitkä tie kuljettavana romanien todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Marginalisaatio jatkuu, ja monet romanit kohtaavat edelleen syrjintää.
Tasa-arvokomissaari Helena Dalli (kuvassa) sanoi: "Jotta Euroopan unionista tulisi todellinen tasa-arvon unioni, on varmistettava, että miljoonia romaneja kohdellaan tasa-arvoisesti, sosiaalisesti mukana ja että he voivat osallistua sosiaaliseen ja poliittiseen elämään poikkeuksetta. Tänään strategisessa kehyksessä asettamiemme tavoitteiden mukaan odotamme edistyvän vuoteen 2030 mennessä kohti Eurooppaa, jossa romaneja juhlitaan osana unionin monimuotoisuutta, osallistutaan yhteiskuntaamme ja meillä on kaikki mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti hyötyä EU: n poliittisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta elämästä. "

Continue Reading

Bulgaria

Komissio valittaa korruption vastaisten tulosten puutteesta #Bulgariassa

Julkaistu

on

Arvot ja avoimuus Varapuheenjohtaja Věra Jourová johti keskusteluja Euroopan parlamentin keskustelussa oikeusvaltiosta Bulgariassa (5. lokakuuta). Jourová sanoi olevansa tietoinen viimeisten kolmen kuukauden aikana järjestetyistä mielenosoituksista ja seuraa tilannetta tarkasti. Jourován mukaan mielenosoitukset osoittavat, että kansalaiset pitävät erittäin tärkeänä riippumatonta oikeuslaitosta ja hyvää hallintotapaa.
Hän sanoi, että komissio ei poista valvontamekanismia (CVM), jolla tarkistetaan Bulgarian edistymistä oikeuslaitoksen uudistamisessa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, ja lisäsi ottavansa huomioon Eurooppa-neuvoston ja parlamentin näkemykset kaikki muut raportit. Korruption torjunta Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi, että Bulgarian rakenteiden ollessa paikallaan niiden on toimittava tehokkaasti.
Reyndersin mukaan tutkimukset osoittavat, että kansalaisten luottamus Bulgarian korruptiontorjuntalaitoksiin on hyvin vähäistä ja että uskotaan, että hallituksella ei ole poliittista tahtoa tehdä tämä käytännössä. Euroopan kansanpuolueen puheenjohtaja Manfred Weber puolusti pääministeri Boyko Borissovin ennätystä ja lisäsi tukevansa oikeusvaltiomekanismia Eurooppa-neuvoston keskusteluissa. Weber myöntää, että oikeusvaltio Bulgariassa "ei ole täydellinen" ja että tehtävää on vielä paljon, mutta sanoi, että hallituksen kohtalo olisi päätettävä ensi vuonna vaaleissa.
Euroopan parlamentin jäsen Ramona Strugariu (Renew Europe Group) osallistui keskustelun voimakkaampiin puheenvuoroihin sanoen, että kun hän esitti mielenosoituksia kylmällä talvella Bukarestissa vuonna 2017 - Romanian korruptiota vastaan ​​- presidentti Junckerin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan tuki Timmermansin tuki sai hänet tuntemaan, että joku kuunteli uudistusta haluavia romanialaisia. Strugariu sanoi: "Olen täällä tänään pyytämässä tätä ääntä komissiolta, neuvostolta ja parlamentilta, koska bulgarialaiset tarvitsevat sitä. Koska sillä on merkitystä heille. Se on heille todella tärkeää. ”
Muille parlamentin jäsenille, jotka kannattivat pääministeri Borissovia, hän kysyi: ”Tiedättekö kenen kannatatte? Koska kannatat ihmisiä, jotka joutuvat vakaviin korruptio-, rahanpesu- ja petosväitteisiin Euroopan rahoilla? Olen nähnyt poliisin ulosvetämiä naisia ​​ja kuvia lapsista, joihin on suihkutettu kyynelkaasua, onko tämä suoja? Oletko varma, että tämä on se, jonka kannattaa? "

Continue Reading

Bulgaria

#Bulgaria - "Emme halua olla mafian ja korruption alaisuudessa" Minekov

Julkaistu

on

Ennen oikeusvaltioperiaatetta Bulgariassa käydyn keskustelun (5. lokakuuta) mielenosoittajat ja parlamentin jäsenet kokoontuivat parlamentin ulkopuolelle vaatiakseen systeemimuutosta ja uusia vaaleja Bulgariassa. EU-toimittaja puhui joillekin asianosaisille. Oligarkin omistaman bulgarialaisen median mukaan professori Vladislav Minekov on merkitty yhdeksi myrkyllisestä triosta. Kysyttäessä, mikä mielenosoittajia pidetään kaduilla 9 päivää ensimmäisen improvisoidun mielenosoituksen jälkeen XNUMX. heinäkuuta, hän sanoi, että bulgarialaiset eivät halua elää mafian alla. Minekov oli tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti kamppaili tämän tärkeän kysymyksen kanssa ja sanoi, että bulgarialaisilla oli vaikutelma, että EU ja maailma jättivät huomiotta Bulgariassa tapahtuvan.

Yksi haastatelluista kuudesta parlamentin jäsenestä, Clare Daly (Irlanti), vertasi Bulgarian nykyistä hallitusta vampyyreihin, jotka ruokkivat EU: n varoja "imemällä Bulgarian yhteiskunnan verenkiertoa", hän sanoi, että erityisesti Euroopan kansanpuolue oli suojellut Borissovin hallitus liian kauan ja että oli aika kohdata räikeä korruptio ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamatta jättäminen. "Bulgaria Brysselille" on järjestänyt viikoittaisia ​​mielenosoituksia Brysselissä mielenosoitusten alkamisesta heinäkuussa.

Yksi järjestäjistä, Elena Bojilova, sanoi, että ulkomaalaiset bulgarialaiset haluavat osoittaa solidaarisuutta maanmiehilleen: "Meillä on ollut ihmisiä liittymässä muihin kaupunkeihin Gentistä, Antwerpenistä." Bojilova selitti, että tätä ilmiötä esiintyi myös monissa muissa maissa, ”Wienissä, Lontoossa, Kanadassa Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan pääkaupungeissa. Se, että emme ole fyysisesti Bulgariassa, ei estä meitä tukemasta maanmiehiemme ponnisteluja, ja tuemme täysin heidän vaatimuksiaan, jotka koskevat hallituksen eroamista, pääsyyttäjän eroamista, oikeusvaltion uudistamista ja periaatteessa siivoamista

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa