Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Komissio hyväksyy 687 miljoonan euron ohjelman energiaintensiivisten yritysten välillisten päästökustannusten korvaamiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti suomalaisen ohjelman, jolla korvataan osittain energiaintensiivisille yrityksille EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) välillisistä päästökustannuksista johtuva sähkön hinnan nousu.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Tämä 687 miljoonan euron järjestelmä tasoittaa tietä Suomelle vähentää hiilivuodon riskiä energiaintensiivisillä teollisuudenaloillaan. Samalla se edistää talouden kustannustehokasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä Green Deal -tavoitteiden mukaisesti ja samalla suojelee kilpailua sisämarkkinoilla.

Suomalainen mitta

Suomen ilmoittama järjestelmä, jonka kokonaisbudjetti on arviolta 687 miljoonaa euroa, kattaa osan vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana syntyneistä korkeammista sähkön hinnoista, jotka johtuvat hiilidioksidin hintojen vaikutuksesta sähköntuotantokustannuksiin (ns. välilliset päästökustannukset). Tukitoimenpiteellä pyritään vähentämään "hiilivuodon" riskiä, ​​jolloin yritykset siirtävät tuotantoaan EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa ilmastopolitiikka on vähemmän kunnianhimoinen, mikä lisää kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti.

Toimenpide hyödyttää yrityksiä, jotka toimivat direktiivin liitteessä I luetelluilla aloilla, joilla on hiilivuodon riski Suuntaviivat tietyistä valtiontukitoimenpiteistä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä vuoden 2021 jälkeen (”päästökauppajärjestelmän valtiontuen suuntaviivat”). Näillä aloilla on huomattavia sähkökustannuksia ja ne ovat erityisen alttiina kansainväliselle kilpailulle.

Korvaus myönnetään tukikelpoisille yrityksille edellisen vuoden välillisten päästöjen kustannusten osittaisena hyvityksenä, ja loppumaksu suoritetaan vuonna 2026. Tuen enimmäismäärä tuensaajaa kohti on 25 % välillisistä päästökustannuksista. aiheutunut. Järjestelmästä myönnettävän tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 150 miljoonaa euroa vuodessa. Tuen määrä lasketaan sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvojen perusteella, joilla varmistetaan, että tuensaajia kannustetaan säästämään energiaa.

Ollakseen oikeutettu korvaukseen kaikkien edunsaajien on joko (i) osoitettava, että heidän laitostensa kasvihuonekaasupäästöt ovat alle EU:n päästökauppajärjestelmässä ilmaisiin päästöoikeuksiin sovellettavan vertailuarvon tai (ii) katettava vähintään 30 prosenttia sähköstään. kulutus hiilivapailla lähteillä (paikan päällä tai lähellä sijaitsevien uusiutuvan energian tuotantolaitosten, hiilivapaan sähkön ostosopimusten tai alkuperätakuiden kautta). Lisäksi kaikkien yritysten on tehtävä lisäinvestointeja siten, että ne investoivat yhteensä vähintään 50 % tukimäärästä hiilineutraaliutta edistäviin toimenpiteisiin, jolloin sovellettavan vertailuarvon alapuolella olleet yritykset vähentävät edelleen päästöjä selvästi alle tason. sovellettava vertailuarvo.

Mainos

Komission arvio

Komissio arvioi toimenpiteen EU:n valtiontukisääntöjen ja erityisesti päästökauppajärjestelmän valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaisesti.

Komissio katsoi, että järjestelmä on tarpeellinen ja asianmukainen, jotta voidaan tukea energiaintensiivisiä yrityksiä selviytymään korkeammista sähkönhinnoista ja välttämään yritysten siirtyminen EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa on vähemmän kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, mikä lisää maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi komissio totesi, että järjestelmä on päästökauppajärjestelmän valtiontukea koskevissa suuntaviivoissa asetettujen energiakatselmuksia ja -hallintajärjestelmiä koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen se tukee EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita sekä sopimuksessa asetettuja tavoitteita Euroopan vihreä sopimus. Lisäksi komissio päätteli, että myönnetty tuki rajoitetaan välttämättömään vähimmäismäärään eikä sillä ole kohtuuttomia kielteisiä vaikutuksia kilpailuun ja kauppaan EU:ssa.

Tämän perusteella komissio hyväksyi järjestelmän EU: n valtiontukisääntöjen nojalla.

Tausta

Euroopan vihreä sopimus, jonka komissio esitti 11. joulukuuta 2019, asettaa tavoitteeksi tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. EU:n päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikan kulmakivi ja keskeinen väline kasvihuonekaasupäästöjen kustannusten hillitsemisessä. tehokkaasti. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 30. kesäkuuta 2021 Euroopan ilmastolaki sitova tavoite vähentää päästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna.

21. syyskuuta 2020 komissio hyväksytty tarkistetut päästökauppajärjestelmän valtiontukiohjeet vuoden 2021 jälkeisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä osana kaikkien EU:n päästökauppajärjestelmään liittyvien hiilivuodon ehkäisyvälineiden, kuten ilmaisten CO2-päästöoikeuksien jakamisen, nykyaikaistamista. Uudistetut päästökauppajärjestelmän valtiontukiohjeet tulivat voimaan 1 uuden EU:n päästökauppajärjestelmän alkaessa. Niitä sovelletaan vuoteen 2021 asti, ja tietyt osatekijät päivitetään puolivälissä vuonna 2030.

Tämän päivän päätöksen ei-luottamuksellinen versio on saatavilla numerolla SA.63581 (asiakirjassa Valtion tuki RekisteröidyKilpailun pääosaston verkkosivuilla. Valtiontukipäätösten uudet julkaisut Internetissä ja virallisessa lehdessä on lueteltu Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa