Liity verkostomme!

ympäristö

Komissio kehottaa asianomaisia ​​esittämään huomautuksia ehdotetuista ilmasto-, energia- ja ympäristösuuntaviivojen luonnoksista

Julkaistu

on

Euroopan komissio on käynnistänyt a kohdennettu julkinen kuuleminen kehotetaan kaikkia asianomaisia ​​osapuolia kommentoimaan ympäristönsuojeluun ja energiaan myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen ('Energian ja ympäristön valtiontuen suuntaviivat' tai EEAG) tarkistamista. Ilmastonsuojelun lisääntyneen merkityksen huomioon ottamiseksi tarkistetut suuntaviivat nimetään ilmasto-, energia- ja ympäristöalan valtiontuen suuntaviivojen (CEEAG) nimellä. Ehdotetut suuntaviivat sisältävät myös lippulaivojen, kuten puhtaan liikkuvuuden infrastruktuurin ja biologisen monimuotoisuuden, yhteensopivuutta koskevat säännöt sekä resurssitehokkuuden kiertotalouteen siirtymisen tukemiseksi. Asianomaiset osapuolet voivat vastata kuulemiseen kahdeksan viikon ajan 2. elokuuta 2021 asti. Komissio on arvioinut nykyiset suuntaviivat osana Valtiontuen kuntotarkastus.

Arviointi paljasti, että suuntaviivojen nykyiset säännökset toimivat hyvin, ne soveltuvat yleisesti tarkoitukseensa ja ovat tehokas väline EU: n ympäristötavoitteiden ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen tukemisessa ja samalla rajoittavat kohtuuttomia vääristymiä sisämarkkinoilla. Samalla arviointi osoitti, että joitain kohdennettuja mukautuksia, mukaan lukien tiettyjen säännösten yksinkertaistaminen ja päivittäminen sekä suuntaviivojen soveltamisalan laajentaminen kattamaan uudet alat, kuten puhdas liikkuvuus ja hiilestä irtautuminen, saattavat olla tarpeen ja että nykyiset säännöt saattavat olla tarpeen yhdenmukaistaa komission strategiset painopisteet, erityisesti Euroopan vihreä sopimus, ja muiden viimeaikaisten sääntelymuutosten kanssa energia- ja ympäristöalueilla Tässä yhteydessä komissio ehdottaa useita muutoksia nykyisiin sääntöihin. Suuntaviivaluonnos ja kaikki muut tiedot julkisesta kuulemisesta, mukaan lukien lisätietoja ehdotetuista muutoksista, ovat saatavilla verkossa.

Uudet suuntaviivat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 loppuun mennessä. Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager (kuvassa), joka vastaa kilpailupolitiikasta, sanoi: "Eurooppa tarvitsee huomattavan määrän kestäviä investointeja. Vaikka merkittävä osa tulee yksityiseltä sektorilta, julkisella tuella on merkitystä sen varmistamisessa, että vihreä siirtyminen tapahtuu nopeasti. Joten haluamme varmistaa, että ilmastoa, energiaa ja ympäristöä koskevaa valtiontukea koskevat säännöt ovat valmiita ja sopivia vihreään siirtymään. Tarkistettujen sääntöjen avulla jäsenvaltiot voivat saavuttaa EU: n kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, jotka liittyvät Euroopan vihreään sopimukseen pitäen mahdolliset kilpailun vääristymät mahdollisimman pieninä. Kutsumme nyt kaikki kiinnostuneet osapuolet kertomaan näkemyksensä. " Täysi lehdistötiedote on saatavana verkossa.

ympäristö

Komissaari Sinkevičius Ruotsissa keskustelemaan metsistä ja luonnon monimuotoisuudesta

Julkaistu

on

Komissaari Sinkevičius vierailee Ruotsissa tänään (14. kesäkuuta) keskustellakseen ministereiden, Ruotsin parlamentin jäsenten, kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen edustajien sekä muiden toimijoiden kanssa komission tulevasta EU: n metsästrategiasta ja ehdotuksista EU: n ohjaamaksi metsäkadoksi ja metsien huonontumiseksi. Metsästrategia, sellaisena kuin se ilmoitettiin Biologista monimuotoisuutta koskeva strategia 2030, kattaa koko metsäkierron ja edistää metsien monikäyttöistä käyttöä. Tavoitteena on varmistaa terveet ja joustavat metsät, jotka edistävät merkittävästi biologista monimuotoisuutta ja ilmastotavoitteita, vähentävät luonnonkatastrofeja ja reagoivat niihin sekä turvaavat toimeentulon. Avaintuote Euroopan vihreä sopimusBiologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa sitouduttiin myös istuttamaan 3 miljardia puuta vuoteen 2030 mennessä. Komissio pyrkii varmistamaan tänä vuonna COP 15: n biologista monimuotoisuutta käsittelevässä maailmanlaajuisessa kokouksessa kansainvälisen sopimuksen Pariisin ilmastosopimuksen kaltaisen luonnonkriisin ratkaisemiseksi.

Continue Reading

ympäristö

Copernicus: Ensimmäiset automaattiset siitepölynmittaukset mahdollistavat useiden Euroopan maiden ennusteiden tarkistamisen lähes reaaliajassa

Julkaistu

on

Copernicus-ilmakehän seurantapalvelun ja Euroopan Aeroallergen-verkoston välinen kumppanuus on ottanut ensimmäisen askeleen siitepölyennusteiden tarkistamisessa lähes reaaliajassa EUMETNETin automaattisen siitepölyohjelman "Autopollen" avulla.

- Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelu (CAMS) on ilmoittanut ensimmäisestä askeleesta yhdessä Euroopan Aeroallergen-verkoston (EAN) kanssa automatisoidussa siitepölyn seurannassa useissa Euroopan maissa. Euroopan kansallisten meteorologisten palvelujen verkoston (EUMETNET) alaisuudessa erilaiset siitepölynseurantapaikat on varustettu automaattisella havainnointikyvyllä osana Sveitsin meteorologisen palvelun MeteoSwissin johtamaa Autopollen-ohjelmaa. Automaattisen siitepölyn havainnoinnin kohteiden ennusteet voidaan tarkistaa lähes reaaliajassa, kun taas muualla ne voidaan arvioida vasta kauden lopussa.

CAMS, jonka Euroopan keskisuurten sääennusteiden keskus (ECMWF) toteuttaa Euroopan komission puolesta, tarjoaa tällä hetkellä neljän päivän ennusteet viidestä yleisestä siitepölytyypistä. koivu, oliivi, ruoho, ragweed ja leppä hienostuneella tietokonemallinnuksella. Automaattista siitepölynseurantajärjestelmää kokeillaan 20 toimipaikassa Sveitsissä, Baijerissa / Saksassa, Serbiassa, Kroatiassa ja Suomessa, ja suunnitellaan laajentumista muihin Euroopan maihin.

Nämä ovat ensimmäisiä rutiininomaisia ​​automaattisia siitepölyn havaintoja, jotka ovat tulleet julkisesti saataville, mikä tarkoittaa, että jokainen, joka käyttää CAMS-siitepölyn ennusteita, joko sovelluksen tai työkalun kautta tai suoraan verkkosivustolla, voi tarkistaa päivittäiset ennustepäivitykset tuleviin havaintoihin nähden ja arvioida kuinka tarkkoja. he ovat. Vaikka järjestelmä on vielä alkuvaiheessa, tutkijat ennustavat, että se auttaa merkittävästi arvioimaan, kuinka pitkälle ennusteisiin voidaan luottaa. Kauden lopun ennusteiden arvioinnin sijasta tällä hetkellä automaattisilla siitepölyn havainnoilla varustetut kohteet mahdollistavat ristiintarkastuksen lähes reaaliajassa. Projektin linjaa pitkin CAMS ja EAN toivovat parantavansa päivittäisiä ennusteita havaintojen avulla tietojen assimilaatioprosessin avulla. Saapuvat havainnot käsitellään välittömästi päivittäisten ennusteiden lähtökohdan säätämiseksi, kuten tehdään esimerkiksi numeerisessa sääennusteessa. Lisäksi EUMETNETin avulla on tarkoitus ottaa käyttöön koko Eurooppaa kattava maantieteellinen kattavuus.

CAMS on työskennellyt EAN: n kanssa kesäkuusta 2019 lähtien auttaakseen tarkistamaan sen ennusteita havainnointitiedoilla yli mantereen yli 100 maa-asemalta, jotka on valittu edustavuutensa vuoksi. Kumppanuuden kautta ennusteet ovat parantuneet merkittävästi.

Siitepölyallergiat vaikuttavat miljooniin ihmisiin ympäri Eurooppaa, jotka voivat reagoida tiettyihin kasveihin eri vuodenaikoina. Esimerkiksi koivun siitepöly huipentuu huhtikuussa ja sitä vältetään todennäköisemmin Etelä-Euroopassa, kun taas pohjoiseen meneminen heinäkuussa voi tarkoittaa kärsimystä kärsiville, koska ruohot ovat tällä hetkellä täydessä kukassa. Oliivipuu on yleistä Välimeren maissa ja sen siitepöly on yleistä toukokuusta kesäkuuhun. Valitettavasti kärsiville ei tuskin ole "siitepölyä" alueita, koska itiöt kulkeutuvat valtavia matkoja. Siksi CAMS: n neljän päivän ennusteet ovat korvaamaton työkalu allergikoille, jotka voivat seurata milloin ja missä he todennäköisesti kärsivät. Uusista automaattisista siitepölyn havainnoista voi tulla pelinvaihtaja, kun järjestelmää otetaan käyttöön.

Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelun (CAMS) johtaja Vincent-Henri Peuch kommentoi: "EUMETNETin ja EAN: n kehittämä uusi automaattinen siitepölynvalvontakapasiteetti on hyödyllinen kaikille käyttäjille, jotka voivat tarkistaa ennusteiden paikkansapitävyyden. Vaikka tänään on yleistä tarkistaa ilmanlaatuennusteet reaaliajassa, se on todella uraauurtavaa siitepölylle. Tämä nopeuttaa myös ennusteiden jatkuvaa kehittämistä ja keskipitkällä aikavälillä niitä voidaan käyttää myös ennusteiden käsittelyssä. On korvaamatonta tietää, että voit tarkistaa päivän tai viimeisten päivien ennusteen oikein. "

MeteoSwissin biometeorologian johtaja tohtori Bernard Clot sanoi: "EUMETNETin automaattinen siitepölyohjelma" Autopollen "on mielenkiintoinen kehitys Euroopalle, ja tämä on vasta ensimmäinen askel. Vaikka Sveitsissä on tällä hetkellä kuusi toimipistettä, Baijerissa kahdeksan ja koko mantereella 20, koordinoimme verkon laajentamista kattavan eurooppalaisen kattavuuden saavuttamiseksi.

Copernicus on Euroopan unionin lippulaiva maan havainnointiohjelma, joka toimii kuuden temaattisen palvelun kautta: ilmakehä, meri, maa, ilmastonmuutos, turvallisuus ja hätäapu. Se tarjoaa vapaasti saatavilla olevia toimintatietoja ja palveluja, jotka tarjoavat käyttäjille luotettavaa ja ajantasaista tietoa maapallollemme ja sen ympäristöön. Ohjelmaa koordinoi ja hallinnoi Euroopan komissio, ja se toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden, Euroopan avaruusjärjestön (ESA), Euroopan meteorologisten satelliittien hyödyntämisjärjestön (EUMETSAT), Euroopan keskisuurten sääennusteiden keskuksen ( ECMWF), EU: n virastot ja Mercator Océan International.

ECMWF: llä on kaksi palvelua EU: n Copernicus Earth -havainnointiohjelmasta: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ja Copernicus Climate Change Service (C3S). Ne osallistuvat myös Copernicuksen hätätilanteiden hallintapalveluun (CEMS). Euroopan keskisuurten sääennusteiden keskus (ECMWF) on riippumaton hallitustenvälinen järjestö, jota tukee 34 valtiota. Se on sekä tutkimuslaitos että ympärivuorokautinen operatiivinen palvelu, joka tuottaa ja levittää numeerisia sääennusteita jäsenvaltioille. Nämä tiedot ovat täysin jäsenvaltioiden kansallisten säätietojen käytettävissä. ECMWF: n supertietokonetila (ja siihen liittyvä data-arkisto) on yksi tyypiltään suurimmista Euroopassa, ja jäsenvaltiot voivat käyttää 24% kapasiteetistaan ​​omiin tarkoituksiinsa.

ECMWF laajentaa sijaintiaan jäsenvaltioissaan joidenkin toimintojen vuoksi. Isossa-Britanniassa sijaitsevan pääkonttorin ja Italiassa sijaitsevan tietokonekeskuksen lisäksi uudet toimistot, joissa keskitytään EU: n yhteistyössä toteutettavaan toimintaan, kuten Copernicus, sijaitsevat kesästä 2021 Bonnissa, Saksassa.


Copernicus Atmosphere Monitoring Service -sivusto voi olla täältä.

Copernicus Climate Change Service -sivusto voi olla täältä. 

Lisätietoja Copernicuksesta. 

ECMWF: n verkkosivusto voi olla täältä.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Continue Reading

ympäristö

Frans Timmermans ETSK: sta: "Eurooppalainen vihreä sopimus on oikeudenmukainen tai ei vain ole"

Julkaistu

on

Frans Timmermans on ilmoittanut toimenpiteistä haavoittuvimpien suojelemiseksi päästökauppajärjestelmän mahdolliselta laajentamiselta lämmitys- ja liikennepolttoaineille, ja on kuullut ETSK: n ehdotukset yritysten vihreää siirtymistä koskevan päätöksenteon parantamiseksi sosiaalisen vuoropuhelun avulla.

Tervehdyttäessään Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansia ETSK: n täysistunnossa keskiviikkona (9. kesäkuuta), ETSK: n puheenjohtaja Christa Schweng sanoi, että ETSK on ollut komission vankka liittolainen ilmastotoimissaan. Se oli tukenut komission ehdotuksia voimakkaammista päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä kuin alun perin oli suunniteltu. Se oli myös ollut aktiivinen kumppaninsa pyrkimyksissä tukea uutta kiertotaloutta Euroopassa, ja nämä kaksi laitosta käynnistivät vuonna 2017 Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumin, joka on lähde resursseja edelläkävijöille kaikkialla Euroopassa.

Nyt kun Eurooppa pohtii, kuinka rakentaa paremmin takaisin COVID-19-pandemian jälkeen, sosiaalista sopimusta tarvittiin enemmän kuin koskaan oikeudenmukaisen vihreän siirtymän varmistamiseksi.

"Vihreä kauppa on kunnianhimoinen kasvustrategia EU: lle ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä ja taloudellisen sysäyksen antamiseksi", sanoi Schweng, "mutta sosiaalisia, työ-, terveys- ja tasa-arvoulottuvuuksia tulisi vahvistaa, jotta kukaan henkilö, yhteisö, työntekijä , sektori tai alue jää jäljelle. "

Timmermans korosti, että vihreän siirtymän sosiaalinen ulottuvuus oli komission ensisijainen huolenaihe, koska pandemia oli puhaltanut sosiaaliset erot suhteettomasti ja asettanut yhteiskunnan "reunalle". Hän kuvasi 55. heinäkuuta julkaistavan Fit for 14 -paketin pääelementtejä.

Kiinteä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ilmastotoimissa

Paketti "johtaisi sosiaalista oikeudenmukaisuutta uusiin ehdotuksiin", Timmermans sanoi:

· Ilmastotoimien taakan jakaminen oikeudenmukaisesti teollisuuden, hallitusten ja yksilöiden välillä ja

· Otetaan käyttöön sosiaalinen mekanismi, jonka avulla voidaan vähentää toimenpiteiden vaikutuksia heikoimmassa asemassa oleviin, kuten päästökaupan mahdollinen laajentaminen lämmitykseen ja liikennepolttoaineisiin.

"Voit olla varma", sanoi Timmermans, "jos ryhdymme tähän vaiheeseen ja jos kotitalouksille aiheutuu siitä johtuen kasvavia kustannuksia, varmistamme, että käytössä on sosiaalimekanismi, ilmastotoimien sosiaalirahasto, joka voi kompensoida mahdolliset haittavaikutukset. "

"Meidän on suojattava heikossa asemassa olevia kotitalouksia lämmityksen ja liikennepolttoaineiden mahdollisilta hinnankorotuksilta, erityisesti alueilla, joilla puhtaita vaihtoehtoja ei ole helposti saatavilla", Timmermans sanoi. "Joten jos ottaisimme käyttöön näiden polttoaineiden päästökaupan, se tarkoittaa, että meidän on myös otettava sitoumuksemme sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen askel eteenpäin. Kaikkien näiden uusien alojen päästökauppaa koskevien ehdotusten on sisällettävä samalla ehdotus sosiaalisista vaikutuksista. "

Työntekijöiden äänen tuominen yhtälöön

Osana keskustelua Timmermans kuuli ETSK: n panoksen vihreän sopimuksen olennaiseen sosiaaliseen sopimukseen. Esittelijä Norbert Klugen esittämissä ehdotuksissa keskitytään työntekijöiden vahvempaan osallistumiseen yritysten päätöksentekoon ja yritysten sosiaaliseen vastuuseen.

"Sosiaalinen vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta taataan läheinen yhteys Vihreän sopimuksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välillä", Kluge sanoi. "Uskomme, että tuomalla työntekijöiden äänen voimme parantaa niiden taloudellisten päätösten laatua, joita yritykset tekevät siirtyessään vihreään malliin."

"Työntekijöille tiedottaminen, kuuleminen ja johtotason osallistuminen suosivat yleensä pitkän aikavälin lähestymistapaa ja parantavat päätöksenteon laatua talousuudistusohjelmassa." sanoi herra Kluge.

Hans Böckler -säätiön raportissa siitä, miten liike-elämä Euroopassa selviytyi vuosien 2008–2009 finanssikriisistä, todettiin, että yritykset, joissa on henkilöstöä kattavia hallintoneuvostoja, eivät ole vain vahvempia, vaan myös toipuvat nopeammin seurauksistaan. He lomauttivat vähemmän työntekijöitä, pitivät korkeampia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, rekisteröivät suuremmat voitot ja osoittivat vähemmän pääomamarkkinoiden epävakautta. Kaiken kaikkiaan ne suuntautuivat myös enemmän yrityksen pitkäaikaisiin etuihin.

ETSK korostaa kuitenkin, että sosiaalinen sopimus vihreän sopimuksen olennaisena osana ei liity pelkästään työhön. Kyse on tuloista, sosiaaliturvasta ja verotukesta kaikille sitä tarvitseville, myös niille, joilla ei ole lainkaan pääsyä työhön.

Tarvitaan aktiivista työmarkkinapolitiikkaa sekä tehokkaita julkisia työvoimapalveluja, muuttuviin työmarkkinoihin mukautettuja sosiaaliturvajärjestelmiä sekä asianmukaisia ​​turvaverkkoja vähimmäistulojen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien sosiaalipalvelujen kannalta.

Lue koko teksti Timmermansin puhe.

Katso keskustelua Frans Timmermansin kanssa ETSK: n Twitter-tili @EU_EESC

ETSK: n lausunto Ei Green Dealia ilman sosiaalista sopimusta on pian saatavilla ETSK: n verkkosivuilla.

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Mainos

Nousussa