Liity verkostomme!

Frontex

Parlamentin valiokunta pyytää jäädyttämään osan Frontexin talousarviosta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Talousarvion valvontavaliokunta suositteli allekirjoittamaan EU: n raja- ja merivartioviraston kulut, mutta pyysi jäädyttämään osan talousarviosta, CONT  LIBE.

Valiokunnan jäsenet suosittelivat ns purkaa Frontexille vuoden 2019 talousarvion hallinnoimiseksi, mutta täysistunto ei vielä hyväksy sitä.

Tunnustaa, että Frontex on ryhtynyt toimiin korjatakseen puutteet, jotka havaittiin ensimmäisessä EP: n vastuuvapauskertomuksessa tämän vuoden keväällä, ja viitaten Euroopan parlamentin päätelmiin Frontexin tarkastustyöryhmä, Mepit korostavat edelleen ratkaisemattomia kysymyksiä. Rekrytoinnissa ja varainhoidossa sekä sen toiminnassa laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa on ratkaisemattomia kysymyksiä, ja parlamentin jäsenet pyytävät lisäparannuksia.

Mainos

Tästä syystä parlamentin jäsenet mietinnössä, joka lopulta hyväksyttiin äänin 27 puolesta, 2 vastaan ​​ja 1 tyhjää, vaativat osan Frontex 2022 -budjetin jäädyttämistä, jotta se olisi käytettävissä vasta, kun virasto on täyttänyt tietyt erityisedellytykset. Näitä ovat muun muassa 20 kadonneen perusoikeusvalvojan ja kolmen varatoimitusjohtajan rekrytointi, jotka ovat riittävän päteviä täyttämään nämä tehtävät, luomaan mekanismin vakavista vaaratilanteista ilmoittamiseksi EU: n ulkorajoilla ja toimiva perusoikeuksien seurantajärjestelmä.

Neuvoston vastuuvapaus

Talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet suosittivat 28 äänellä, 1 vastaan ​​ja 1 tyhjää äänestäessään myös, että vastuuvapautta vuodelle 2019 ei myönnetä Eurooppa -neuvostolle ja neuvostolle. Huomautuksissaan parlamentin jäsenet pahoittelevat, että neuvosto "on edelleen hiljaa" eikä tee yhteistyötä parlamentin kanssa toimittamalla pyydetyt tiedot.

Mainos

Parlamentti on tehnyt kielteisiä päätöksiä neuvoston vastuuvapauden myöntämisestä jokaisena peräkkäisenä vuonna vuodesta 2009 lähtien.

Seuraavat vaiheet

Budjettivaliokunta äänestää tiistaina kannastaan ​​vuoden 2022 talousarvioon. Yksi kompromissitarkistuksista asettaa Frontexin ensi vuoden talousarvioon varaukseen 90,000,000 12 2022 euroa, mikä on noin 757,793,708 prosenttia Frontexin vuoden XNUMX talousarvioesityksestä (XNUMX XNUMX XNUMX euroa).

Parlamentti äänestää siitä täysistunnossa parlamentin 18. – 21. Lokakuuta pidettävässä istunnossa ennen neuvotteluja neuvoston kanssa. Tavoitteena on päästä sopimukseen ensi vuoden EU: n talousarviosta 15. marraskuuta mennessä. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä Frontexille voidaan myös äänestää saman täysistunnon aikana.

Tausta

Huhtikuussa 2021 parlamentti lykkäsi Frontexin vastuuvapauspäätöstä pyytäen lisäselvityksiä ja korjaustoimenpiteitä siitä, miten virasto harjoittaa toimintaansa ja hallinnoi talouttaan, rekrytointi- ja hankintamenettelyjään.

Lisätietoja 

Europolin

Frontex lopettaa salakuljetuksen EU: n koillisrajalla

Julkaistu

on

Vain kymmenen päivän kuluessa lainvalvontaviranomaiset ja tullivirkailijat seitsemästä maasta, EU: n virastoista ja kansainvälisistä järjestöistä onnistuivat häiritsemään useita rikollisia toimintoja EU: n koillismaarajalla Liettuan, Puolan ja Frontexin johtamassa yhteisessä toimintapäivässä Arktos. Euroopan raja- ja merivartiovirasto.

Kesäkuussa tapahtunut operaatio keskittyi valmisteveron alaisten tuotteiden salakuljetuksen havaitsemiseen EU: n ulkorajojen kautta ja kohdistui tupakan salakuljetukseen. Virkailijat havaitsivat myös yli 400 innovatiivista tupakkatuotetta, kuten elektronisia savukkeita ja e-nesteitä.

Takavarikoitujen laittomien tavaroiden joukossa oli 6.7 miljoonaa laitonta savuketta ja 2.6 tonnia raakatupakkaa sekä puolet tonnia laittomia huumeita.

Mainos

15 salakuljettajaa pidätettiin ja yli 200 väärennettyä asiakirjaa havaittiin.

Frontexin asiakirjapetojen torjuntakeskuksen asiantuntijat kutsuivat apua osallistujamaiden lainvalvontaviranomaisille selvittämään, oliko heidän käsissään rajatarkastusten aikana pitämä asiakirja vilpillinen.

Itäinen maaraja on edelleen suosittu tapa rikollisverkostoille salakuljettaa valmisteveron alaisia ​​tavaroita Euroopan unioniin. Rikolliset yrittävät salakuljettaa savukkeita Schengen-alueelle yleisimmin junalla, vaikka tänä vuonna yksi kekseliäs uimari ylitti järven, joka muodostaa Venäjän ja Viron välisen rajan. pieni sähkömoottori.

Mainos

osallistujat

Jäsenvaltiot: Puola, Liettua, Latvia, Ruotsi, Suomi, Viro, Slovakia

Organisaatiot: Europol, Eurojust, OLAF, Interpol

Operaatiota koordinoitiin rikosuhkien torjuntaa koskevan eurooppalaisen monialaisen foorumin (EMPACT) puitteissa, joka on neljän vuoden suunnitelma vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Se kokoaa yhteen EU: n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset, eurooppalaiset virastot ja kansainväliset järjestöt vahvistamaan yhdessä Euroopan rajoja ja sisäistä turvallisuutta. Kerätyt tulokset ja tiedustelutiedot auttavat käynnissä olevissa ja tulevissa tutkimuksissa.

Video.

sosiaalinen media

Työpaikat Yhteystiedot

Continue Reading

EU

Oikeusasiamies tekee ehdotuksia Frontexin työn vastuullisuuden parantamiseksi

Julkaistu

on

Oikeusasiamies on antanut useita ehdotuksia Frontexille sen toiminnan vastuullisuuden parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ihmiset tietävät, että on olemassa valitusmekanismi, jota he voivat käyttää, jos heidän perusoikeuksiaan on loukattu.

Ehdotukset seuraavat kuuden kuukauden oma-aloitteista tutkimusta, jossa arvioidaan, kuinka Frontex on pannut täytäntöön uudet - marraskuusta 2019 lähtien voimassa olleet - säännöt valitusmekanismistaan ​​ja perusoikeusvaltuutetusta.

Tutkimus osoitti, että valitusmekanismissa käsiteltiin hyvin vähän valituksia (22 hyväksyttävää valitusta tammikuuhun 2021 mennessä), koska se perustettiin vuonna 2016, eikä yksikään niistä koskenut Frontexin henkilöstön toimintaa.

Mainos

Oikeusasiamies katsoi, että kantelujen vähäinen määrä johtui tekijöistä, kuten tietoisuuden puutteesta, kielteisten seurausten pelosta tai lähetettyjen Frontexin virkamiesten puutteellisesta osallistumisesta, sillä heillä voisi olla aktiivisempi rooli kantelujen välittämisessä.

Tutkimus dokumentoi myös viivästykset vuonna 2019 tapahtuvien muutosten toteuttamisessa, mukaan lukien 40 perusoikeusvalvojan nimittäminen sekä heikko yhteistyö perusoikeusvaltuutetun ja kansallisten viranomaisten välillä. 

Oikeusasiamies totesi, että vakavien tapausten raportoinnissa (niissä on erillinen monimutkaisempi menettely) perusoikeusvaltuutetun rooli on vähemmän merkittävä kuin silloin, kun se käsittelee kantelumekanismiin jätettyjä valituksia.

Mainos

Oikeusasiamies katsoi, että pääjohtajan olisi toimittava perusoikeusvaltuutetun suositusten perusteella, ja totesi, että pääjohtajan päätökset perusoikeusvaltuutetun toimittamista valituksista voidaan hakea muutosta Euroopan oikeusasiamiehelle.

Vastuullisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi oikeusasiamies ehdotti, että Frontex teki virkamiehilleen selväksi, että heidän olisi hyväksyttävä ja toimitettava kaikki saamansa valitukset ja että Frontexin tiedotusmateriaalien mukaan kantelijoille ei anneta rangaistuksia kantelun lähettämisestä.

Oikeusasiamies pyysi myös Frontexia harkitsemaan nimettömien kantelujen hyväksymistä ja tarkistamaan sääntöjään asettamaan selkeät ja yksiselitteiset vaiheet voimankäyttöä koskevien sääntöjen rikkomista koskevien valitusten käsittelemiseksi.

Frontexia on myös pyydetty parantamaan yleisön saataville asettamia tietoja, mukaan lukien julkaisemaan kaikki perusoikeusvaltuutetun vuosikertomukset, joihin tulevaisuudessa tulisi sisältyä osa Frontexin ja jäsenvaltioiden konkreettisista toimista perustuslain suositusten perusteella Oikeuksien valvoja.

Continue Reading

Rikollisuus

Meren pilaantumisen vastaisessa maailmanlaajuisessa operaatiossa havaittu 1,600 rikosta

Julkaistu

on

1. – 30. Maaliskuuta 2021 300 virastoa 67 maassa yhdisti voimansa meren pilaantumisen torjumiseksi kolmannen maailmanlaajuisen operaation 30 päivää merellä aikana. Europol ja Frontex koordinoivat operaation eurooppalaista osaa osana ympäristörikoksia koskevaa EMPACT-toimintasuunnitelmaa, kun taas INTERPOL koordinoi maailmanlaajuista toimintaa. Toimet johtivat lukuisten rikosten tunnistamiseen laittomasta päästämisestä jätekauppaan ja tuhansien epäiltyjen tutkinnasta ympäri maailmaa.   

Etulinjassa toteutettiin viiden kuukauden tiedustelutietojen kerääminen ja analysointi, jolloin osallistuvat maat pystyivät tunnistamaan kuormittajat ja kohteet.

Maaliskuun samanaikaiset toimet johtivat:

  • 34,000 tarkastukset merellä ja sisävesillä, rannikkoalueilla ja satamissa; 
  • 1,600 meren pilaantumisrikokset havaittu yhteensä;
  • 500 merellä tehdyt laittomat saasteet, mukaan lukien öljypäästöt, laittomat laivanrikkomukset ja alusten rikkipäästöt;
  • 1,000 pilaantumisrikkomukset rannikkoalueilla ja jokissa, mukaan lukien epäpuhtauksien laiton päästäminen;
  • 130 satamien kautta tapahtuvaa jätteiden kauppaa.

Interpolin monipuolisten tietokantojen ja analyyttisten valmiuksien avulla maat pystyivät yhdistämään pilaantumisrikollisuuden muihin vakaviin rikoksiin, kuten petoksiin, korruptioon, veronkiertoon, rahanpesuun, piratismin ja laittomaan kalastukseen. 

Mainos

Rikolliset yrittävät väärinkäyttää pandemiaa myös merellä

Rikolliset ovat nopeasti käyttäneet hyväkseen kasvavia haavoittuvuuksia eri rikollisalueilla, mukaan lukien ympäristörikollisuus, kun monia resursseja on osoitettu uudelleen pandemian torjumiseksi. Tarkastuksissa paljastettiin meren pilaantumisen rikollisuuden tyypillisiä muotoja alusten päästöistä meritse tapahtuvaan jätekauppaan, mutta myös pandemian keskellä kasvaneita rikollisia suuntauksia. Kasvavat trendit sisälsivät kertakäyttöisiä COVID-19-esineitä, kuten naamiot ja käsineet, ja 13 lääketieteellistä jätettä koskevaa tapausta avattiin toimenpiteen seurauksena. 

Paljon paljastui merkittävä rikollisverkosto, joka kuljettaa muovijätettä Euroopan ja Aasian välillä, mikä laukaisi yhteistyön kummankin alueen viranomaisten välillä. Tähän mennessä on pidätetty 22 epäiltyä ja tuhansien tonnien jätteiden kuljettaminen laittomasti Aasiaan on estetty. On erittäin todennäköistä, että jäte olisi todennäköisesti kaatettu sinne, saastuttaen maaperää ja synnyttäen huomattavaa meren roskaa.

Useat maat Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta ilmoittivat väärin ilmoitetuiksi saastuneiden tai sekoitettujen metallijätteiden laittomista siirroista. Yhdessä tapauksessa Italian rannikkovartiosto takavarikoi ja esti 11 000 tonnin metalliromua, johon oli sekoitettu muovia, kumia, mineraaliöljyä ja muita epäpuhtauksia, lastaamasta Turkkiin suuntautuviin irtolastialuksiin. Namibia, Filippiinit ja Kroatia ilmoittivat myös laittomista jätteiden siirroista Euroopasta.

Mainos

Globaali koordinointi meriemme pilaantumisen torjumiseksi

Europol ja FRONTEX (Euroopan raja- ja merivartiovirasto) koordinoivat 30 päivän merellä 3.0 -osan Euroopan osuutta, kun taas Interpolin ympäristöturvallisuusohjelma koordinoi operaatiota maailmanlaajuisesti. 

Europolin pääjohtaja Catherine De Bolle sanoi: ”Merien pilaantuminen on vakava uhka, joka vaarantaa paitsi ympäristön, myös terveyden ja pitkällä tähtäimellä maailmantaloudemme. Rikolliset eivät välitä ympäristöstä; he eivät ajattele huomista, vaan vain kasvattavat voittojaan yhteiskuntamme takana. Yhdistetyt lainvalvontatoimet, kuten 30 päivän merellä -operaatio, ovat kriittisiä näiden rajattomien rikosten torjumiseksi ja ympäristöperintömme suojelemiseksi tuleville sukupolville. "

Interpolin pääsihteeri Jürgen Stock sanoi: "Saasterikollisuuden uhka kehittyy jatkuvasti ja vaarantaa hengitettävän ilman, vedemme ja maaperämme. Vaikka tämä on 30 päivän merellä kolmas painos, se ei ole koskaan sama harjoitus. 
 

Se on maailmanlaajuisen mutta ketterän verkon ansiosta, että tarkastusten määrä on yli kaksinkertaistunut ensimmäisestä painoksesta lähtien: selkeä merkki siitä, että kansainvälinen yhteisö ei kannata rikollisia hyökkäyksiä ympäristömme vastaan. "

"Ympäristörikollisuus on yksi monista rikollisista toimista, joita Frontex kohdistaa osana tehtäväämme Euroopan raja- ja merivartiovirastona. Tämä on panoksemme ympäristön suojeluun. Olen ylpeä siitä, että osana 30 päivää merellä Frontexin ilma- ja merivarastot seurasivat lähes 1 000 alusta. " sanoi Frontexin toimitusjohtaja Fabrice Leggeri.

Kaikki kolme operaation 30 päivää merellä 3.0 -versiota on toteutettu Noradin kehitysyhteistyöviraston (Norad) rahoituksella.

* Osallistuvat maat:

17 EU: n jäsenvaltiota: Bulgaria, Kroatia, Kypros, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Latvia, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Espanja, Ruotsi

50 EU: n ulkopuolista maata: Angola, Argentiina, Australia, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bosnia ja Hertsegovina, Brasilia, Kamerun, Kanada, Chilie, Kiina, Norsunluurannikko, Kongon demokraattinen tasavalta, Ecuador Etiopia, Fidži, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, Intia, Israel, Kenia, Kuwait, Liberia, Malesia, Malediivit, Namibia, Nigeria, Norja, Filippiinit, Qatar, Korean tasavalta, Venäjä, Saudi-Arabia, Senegal, Etelä-Afrikka, Tansania, Thaimaa, Ukraina , Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Uruguay, Zimbabwe, jonka pääkonttori sijaitsee Haagissa, Alankomaissa, tuemme 27 EU: n jäsenvaltiota niiden taistelussa terrorismia, tietoverkkorikollisuutta ja muita vakavia ja järjestäytyneitä rikollisuuden muotoja vastaan. Työskentelemme myös monien EU: n ulkopuolisten kumppanivaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Eri uhka-arvioinneista tiedustelun keräämiseen ja operatiiviseen toimintaan Europolilla on tarvittavat välineet ja resurssit, jotta se voi tehdä oman osansa Euroopan turvallisuuden parantamiseksi.

EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a nelivuotinen toimintaprosessi vakavamman kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan jatkuvuuden parantaminen. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintapoliittista sykliä kaudella 2018-2021. Sen tavoitteena on torjua merkittävimmät järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden aiheuttamat uhat EU: lle. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien yksiköiden, instituutioiden ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja organisaatioiden välillä, mukaan lukien tarvittaessa yksityinen sektori. Ympäristörikollisuus on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa