Liity verkostomme!

Asunnoton

Eurooppalainen foorumi asunnottomuuden torjumiseksi käynnistetään

Julkaistu

on

EY-logoPT-logo

EU: n toimielimet, EU: n hallitukset ja kansalaisyhteiskunta ovat ensimmäistä kertaa sitoutuneet työskentelemään yhdessä kodittomuuden torjumiseksi EU: ssa. Tänään Lissabonissa järjestetyssä korkean tason konferenssissa he käynnistivät asunnottomuuden torjuntaa koskevan eurooppalaisen foorumin käynnistääkseen vuoropuhelun, helpottaakseen keskinäistä oppimista, parantamalla todisteita ja seurantaa sekä lujittamalla yhteistyötä kaikkien asunnottomuuden torjumiseksi pyrkivien toimijoiden välillä.

Kodittomuuden torjunta - sosiaalisen Euroopan prioriteetti

Lissabonissa järjestettävän korkean tason konferenssin järjestävät yhdessä EU: n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali, Euroopan komissio ja Euroopan kodittomien kanssa työskentelevien kansallisten järjestöjen federaatio (FEANTSA). Tapahtumassa kansalliset ministerit sekä EU: n toimielinten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten ja kaupunkien edustajat allekirjoittivatLissabonin julistus asunnottomuuden torjunnan eurooppalaisesta foorumista'alustan käynnistäminen. He kaikki sitoutuivat työskentelemään yhdessä alustan sateenvarjon alla ja toteuttamaan toimia oman toimivaltansa rajoissa.

Portugalin työ-, solidaarisuus- ja sosiaaliturvaministeri Ana Mendes Godinho sanoi: "Meidän on puututtava vakavasti kodittomuuteen ja annettava ihmisoikeudet ihmisille, jotka ovat menettäneet toivon. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että EU: n jäsenvaltiot allekirjoittivat Lissabonin julistuksen asunnottomuuden torjunnan eurooppalaisesta foorumista puheenjohtajakautemme aikana. Uskomme todella, että vahvempi sosiaalinen Eurooppa on Eurooppa, jossa sosiaaliset oikeudet kuuluvat kaikille ja jossa kaikilla on ääni ja elävät ihmisarvoisesti. "

Alustan käynnistäminen on alku prosessille, jolla luodaan yhteinen yhteisymmärrys ja sitoutuminen ja varmistetaan konkreettinen edistyminen jäsenvaltioissa kodittomuuden torjunnassa. Se tarjoaa mahdollisuuden olla yhteydessä paikallisiin toimijoihin, mukaan lukien kaupungit ja palveluntarjoajat. Tämä antaa kaikille toimijoille mahdollisuuden vaihtaa entistä paremmin tietojaan ja käytäntöjään sekä tunnistaa tehokkaat ja innovatiiviset lähestymistavat asunnottomuuden poistamiseksi.

Asunnottomuuden torjunnan hyvän tahdon suurlähettiläs ja uuden foorumin johtokunnan puheenjohtaja Yves Leterme sanoi: "Kodittomuuden torjunta voidaan voittaa vain, jos teemme yhteistyötä: paikallisviranomaiset, alueelliset ja kansalliset hallitukset sekä eurooppalaiset instituutiot. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, yhteisötalouden ja asunnottomuudesta kärsivien ihmisten osallistuminen on myös erittäin tärkeää. Meidän on pyrittävä integroituihin lähestymistapoihin, joissa yhdistyvät ennaltaehkäisy, asumisen saatavuus ja mahdollistavien tukipalvelujen tarjoaminen. Haluamme torjua kodittomuutta, koska asuminen on oikeus jokaiselle naiselle, miehelle ja lapselle. "

Tänään allekirjoitetussa julistuksessa he sopivat seuraavista tavoitteista:

 • Kukaan ei nuku karkeasti esteettömän, turvallisen ja asianmukaisen hätämajoituksen puuttuessa;
 • kukaan ei asu hätä- tai siirtymämajoituksessa kauemmin kuin vaaditaan onnistuneelle siirtymiselle pysyvään asumisratkaisuun;
 • ketään ei päästetä mistä tahansa laitoksesta (esim. vankila, sairaala, hoitolaitos) ilman asianmukaista majoitusta;
 • häätö on estettävä aina kun se on mahdollista, eikä ketään saa häätää ilman apua asianmukaiseen asumisratkaisuun tarvittaessa, ja
 • ketään ei syrjitä heidän kodittomuutensa vuoksi.

EU: n rahoitus on käytettävissä kattavien kodittomuuden torjuntaan tähtäävien poliittisten toimenpiteiden tukemiseksi. Jäsenvaltiot sijoittavat merkittävän osan Euroopan sosiaalirahaston plus (ESR +) -määrärahoistaan ​​sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden vähentämisen tukemiseksi. InvestEU tarjoaa myös mahdollisuuksia tukea investointeja sosiaaliseen infrastruktuuriin, mukaan lukien sosiaaliset asunnot.

Uusi alusta on myös konkreettinen tuote Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma. Se auttaa toteuttamaan EU: n toimielinten, jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten uudistetun sitoumuksen, joka otettiin toukokuussa Porton sosiaalikokouksessa tukemaan vahvaa sosiaalista Eurooppaa ja oikeudenmukaista ja osallistavaa toipumista pandemiasta.

Työ- ja sosiaalioikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi: "Asunnottomuus on sosiaalisen syrjäytymisen äärimmäisin muoto, ja se on kasvanut kaikkialla EU: ssa. Meidän on toimittava nyt. Asunnottomuuden torjunnan eurooppalainen foorumi auttaa kumppaneita jakamaan kokemuksia ja poliittisia toimenpiteitä, jotka ovat toimineet alueillaan ja kaupungeissaan, jotta voimme vähentää radikaalia asunnottomuutta Euroopassa. Asunnottomien asuminen ja auttaminen on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaate 19 - ja se on moraalinen välttämättömyys, jos haluamme vakavasti rakentaa oikeudenmukaisen ja osallistavan yhteiskunnan. "

Kodittomuuspalkinto 2021

Korkean tason konferenssin aikana kolme EU: n jäsenvaltioiden hanketta, joita ovat tukeneet Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja vähävaraisimmille suunnatun Euroopan avun rahasto (FEAD), ovat saaneet Kodittomuuspalkinto 2021. Loppuneen kodittomuuspalkinnon kolmannessa painoksessa tavoitteena oli lisätä tietoisuutta uuden monivuotisen rahoituskehyksen mahdollisuuksista torjua asunnottomuutta tehokkaasti. Kultapalkinnon voittaja on Tšekissä sijaitsevan Moravian ja Sleesian alueen Housing First -hanke, johon sisältyy laaja valikoima palveluita ja aktiviteetteja. Portugalilainen É Uma Mesa -hanke, jolla edistetään kodittomien sosiaalista integraatiota tarjoamalla heille koulutusta, työnhakua ja työllistämistä, on hopeapalkinnon voittaja ja Italia voitti pronssipalkinnon Triest-hankkeella 'Asuminen ensin'.

Tausta

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari määrittelee 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta oikeudenmukaisille ja hyvin toimiville työmarkkinoille ja hyvinvointijärjestelmille 21-luvulla. Periaate 19 "Asunnottomien asuminen ja avustaminen" kattaa sosiaalisen asunnon saannin, asianmukaisen avun ja suojan pakotettua häätöä vastaan ​​sekä riittävän suojan ja palvelut kodittomille heidän sosiaalisen osallisuutensa edistämiseksi.

In Porton julistus, EU: n johtajat sitoutuivat "vähentämään eriarvoisuutta, puolustamaan kohtuullisia palkkoja, torjumaan sosiaalista syrjäytymistä ja torjumaan köyhyyttä, ottamaan tavoitteeksi lasten köyhyyden torjunnan ja puuttumaan erityisen haavoittuvien sosiaaliryhmien, kuten pitkäaikaistyöttömien, vanhusten, syrjäytymisriskeihin. vammaiset ja kodittomat. "

In Porton sosiaalinen sitoutuminen, kumppanit kehottivat kaikkia asiaankuuluvia toimijoita "kehittämään julkista politiikkaa, joka vahvistaa asianmukaisella tasolla sosiaalista yhteenkuuluvuutta, torjuu kaikenlaista syrjintää, myös työelämässä, ja edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia, erityisesti lapsille, jotka ovat vaarassa joutua köyhyys, vanhukset, vammaiset, maahanmuuttajataustaiset, epäedullisessa asemassa olevat ja vähemmistöryhmät sekä kodittomat.

- Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR +) on EU: n tärkein ihmisiin sijoittamisen rahoitusväline, jonka arvo on 99.3 miljardia euroa (käypinä hintoina) vuosina 2021--2027. Kaikki EU: n jäsenvaltiot sijoittavat vähintään 25 prosenttia ESR + -varoistaan ​​sosiaaliseen osallisuuteen ja vähintään 3 prosenttia aineellisen puutteen torjuntaan. Maiden, joissa lasten köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riski on yli EU: n keskiarvon, tulisi käyttää vähintään 5 prosenttia ESR + -varoistaan ​​tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Jäsenvaltiot voivat myös hankkia rahoitusta kohtuuhintaisiin ja sosiaalisiin asuntohankkeisiin Euroopan aluekehitysrahastosta, InvestEU: sta (sen 'Sosiaaliset investoinnit ja taidot -ikkunan kautta') sekä kansallisista elvytys- ja sopeutumissuunnitelmistaan.

Lisätietoja

Lissabonin julistus asunnottomuuden torjunnan eurooppalaisesta foorumista

Kodittomuuspalkinto 2021

Viimeisimmät tiedot Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmasta

EU: n rajojen

Uusi raportti korostaa # syrjäyttäjiä Euroopassa

Julkaistu

on


Euroopan demokratiasäätiö on Brysselissä toimiva poliittinen instituutti, jonka tehtävänä on puolustaa Euroopan perusarvoja - vapautta ja tasa-arvoa sukupuolesta, etnisestä alkuperästä tai uskonnosta riippumatta. Tällä viikolla he julkaisivat raportin "Refugees in Europe - Review of Intergration Practices and Policy".

Raportissa sanotaan: "Yksi XNUMX-luvun Euroopan suurimmista haasteista on joukkojen muuttoliike ja pakolaisten kotouttaminen, jotka ylittävät rajan etsimään turvallisempaa elämää. Tässä raportissa analysoidaan laaja-alaisia ​​kysymyksiä, jotka liittyvät pakolaisten kotouttamiseen seitsemässä Euroopan maassa. ja esittelee tärkeimmät havainnot - sekä hyvien käytäntöjen että huolenaiheiden suhteen - sekä muutossuositukset.

Vaikka vuoden 2015 muuttoliikekriisi on rauhoittunut, monet kriisiin liittyvät kysymykset ovat edelleen haasteita, mikä haastaa Euroopan liberaalidemokraattiset arvot, turvallisuuden ja sosioekonomisen yhteenkuuluvuuden. On yhä ilmeisempää, että nämä ongelmat kestävät ja joissain tapauksissa pahenevat ajan myötä. Tämän vuoksi Euroopan demokratiasäätiö (EFD) aloitti tämän tutkimushankkeen tietoisena siitä, että tapalla, jolla Eurooppa selviytyy pakolaiskriisistä, on pysyvä vaikutus eurooppalaisiin yhteiskuntiin sekä siihen, kuinka onnistuneesti Euroopan unioni (EU) pysyy totta sen määrittelemiin arvoihin ja periaatteisiin. Tämän raportin tarkoituksena on esittää parannustoimia kansallisella ja Euroopan tasolla tarjoamalla makro- ja mikrosuosituksia seitsemässä maassa tehdyn tutkimuksen perusteella. Tutkimuksemme paljastaa, että viivästyminen ei ainoastaan ​​salli nykyisten ongelmien jatkumista, vaan myös osoittautuu kalliimmaksi Euroopalle; Jos päättäjät eivät investoi nyt pitkän aikavälin kotouttamispolitiikkaan, tulevien ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat resurssit ovat huomattavasti suuremmat.

Tämän raportin keskeiset havainnot perustuvat Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa tehtyyn kvalitatiiviseen tutkimukseen. Saadakseen
Yleiskatsaus Euroopan kotouttamismenettelyihin toteutimme haastatteluja ja työpajoja pakolaisten, valtion virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tämä tarjoaa huomattavaa lisäarvoa, koska suurin osa aikaisemmista tätä aihetta koskevista tutkimuksista perustuu toissijaisiin lähteisiin. Tärkein aikataulumme on vuodelta 2015 nykypäivään, vaikka jotkut tilastotiedot ja kotouttamispolitiikat ovat ennen vuotta 2015. Analysoimme jokaiselle tutkitulle maalle olemassa olevia politiikkoja ja hyviä käytäntöjä sekä huonoja käytäntöjä tai käytäntöjä, jotka tuottavat ei-toivottuja tuloksia.

Tärkeimpien havaintojen määrittämisessä analysoimme politiikkoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät: sosio-kulttuuriseen integraatioon liberaalidemokraattisissa puitteissa; sosioekonominen integraatio koulutusalalla / työmarkkinoilla; ja sosiaalinen osallisuus vastaanottavissa yhteisöissä. Näiden tulosten perusteella löysimme yhteisiä käytäntöjä ja asioita, joita esiintyy tutkimusmaissamme. "
Lue koko raportti osoitteessa
http://europeandemocracy.eu/wp-content/uploads/2018/05/2018-Refugees-In-Europe-Full-Version.pdf

Continue Reading

EU

FEANTSA kiinnittää huomiota naisten #homelessnessiin #InternationalWomensDay 

Julkaistu

on

kodittomat-nainen-1024x298Naisten asunnottomuus on kasvussa monissa Euroopan maissa, ja erityisen huomattava kasvu on lisääntynyt Ranskassa, jossa hätämajoitusta hakevien naisten määrä on kasvanut 22%, ja Irlannissa, jossa kodittomia palveluja hakevien naisten 28% -lisäys nousi tammikuun 2016 ja Tammikuu 2017.

Tutkimukset viittaavat siihen, että naisilla on sukupuoleen liittyvä ulottuvuus heidän kokemuksilleen lapsuuden traumaattisuudesta, väkivallasta ja seksuaalisesta väkivallasta. Useimmat tutkimukset tuovat esiin naisten asunnottomuuden monimutkaisuuden ja naisten asunnottomuuden ja muiden tukitarpeiden päällekkäisyydet - esimerkiksi mielenterveysongelmat, perheväkivalta, huumeiden käyttö ja trauma. Kodittomilla naisilla on useita vakavia, toisiinsa liittyviä ja poikkeuksellisen monimutkaisia ​​ongelmia, jotka edistävät heidän kodittomuuttaan ja tekevät toipumisen haasteellisiksi.

Tämä asunnottomuuden ja muiden tukitarpeiden välinen leikkaus korostaa kodittomuuteen kohdistettujen koordinoitujen vastausten merkitystä, jotka ovat herkkiä kodittomuusprosessiin liittyville sukupuolieroille ja asunnottomuuden kokemukselle.

On monia rohkaisevia merkkejä siitä, että asunnottomien sektori on siirtymässä reaktiivisiin lähestymistapoihin, kuten suojan, ruoan ja vaatteiden tarjoamiseen, pitkäaikaisempiin ratkaisuihin, kuten pysyvään asumiseen ja yksilön tarpeiden tukemiseen.

Asunnottomuuden torjumiseksi on syntynyt kaksi uutta lähestymistapaa. Arvioinnit kaikkialla Euroopassa osoittavat, että Asuminen ensin tarjoaa parhaan mallin kodittomuuden ratkaisemiseksi noin 80%: lle kodittomat ihmiset, joilla on monimutkaisia ​​tarpeita. Se on malli, joka tarjoaa alun perin suhteellisen turvallisen vuokran ja yhdistää sen sitten tukeviin hoitopalveluihin mielenterveyden ja fyysisen terveyden, päihteiden väärinkäytön, koulutuksen ja työllisyyden aloilla. Asuminen Ensimmäiset arvioinnit Euroopassa osoittavat, että hankkeiden onnistumisaste ihmisten pitämisessä asumissa on ollut korkea.

Toinen esimerkki tehokkaasta puuttumisesta on psykologisesti tietoisten ympäristöjen (PIE) käyttö, lähestymistapa, joka käsittää uusintapalveluita ratkaistakseen kodittomien tunnistetut emotionaaliset ja psykologiset ongelmat. PIE: t ovat myös saavuttaneet merkittävän positiivisen muutoksen ihmisille, jotka kokevat moninkertaista syrjäytymistä / puutteellisuutta ja joilla on yhdistelmävammoja, parantuneen asumisen tuloksen, parantuneen käyttäytymisen, palveluiden käytön paranemisen ja mielenterveyden paranemisen kannalta. Tätä lähestymistapaa on toistaiseksi sovellettu ensisijaisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa.

Molemmat edellä mainitut innovatiiviset mallit on toteutettu pääosin ilman sukupuoli-objektiivia.

Miksi sukupuolinäkökulma on tärkeää?

FEANTSA: n johtaja Freek Spinnewijn toteaa, että ”on aika tehdä erityisiä suunnitelmia naisten asunnottomuuden lopettamiseksi ja omaksua sukupuolinäkökulma kodittomuuden lopettamiseksi. Meidän on siirryttävä ongelmien ilmaisemisesta toimien toteuttamiseen, tutkimuksen integroimiseen käytäntöön ja politiikkaan. Tarvitsemme myös parempaa ymmärrystä naisten kodittomuuden reiteistä ja siirtymäkohdista kodittomuuden estämiseksi ja lopettamiseksi. On välttämätöntä katkaista väkivallan, traumaten, mielenterveysongelmien ja kodittomuuden kierto, josta niin monet naiset kohtaavat. "

Continue Reading

Alkoholi

EU: n alkoholin strategia on puututtava alkoholiin liittyvien terveyserojen vaikuttavat asunnottomien

Julkaistu

on

140930-alcohol-homeless-10a_aed7b9a8d1b00909416f1d90e685ad01FEANTSA, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen sateenvarjo, jotka osallistuvat tai osallistuvat asunnottomuuden torjuntaan Euroopassa, on suhtautunut myönteisesti Euroopan parlamentin 29. huhtikuuta hyväksymän päätöslauselman kehottaa laatimaan uuden EU: n strategian alkoholiin liittyvien haittojen torjumiseksi Euroopassa ja kehottaa Euroopan komissiota osoittamaan poliittista sitoutumista kehittämällä nopeasti uuden EU: n alkoholistrategian (2016--2022).

Haitallisen alkoholinkäytön ja kodittomuuden välillä on selkeä yhteys. Vaikka henkilö saattaa tulla kodittomaksi useista syistä, tutkimus osoittaa, että kaksi kolmasosaa kodittomista mainitsee alkoholin tärkeimmäksi syyksi asunnottomaksi tulemiseen. On myös selvää näyttöä siitä, että alkoholin käyttö lisääntyy kodittomuuden seurauksena, jota usein käytetään keinona selviytyä asunnottomuuden stressistä. Kodittomien ihmisten kuolleisuus (kadulla elävät ihmiset kuolevat 20 vuotta ennen väestöä) on esimerkki vakavasta terveyserosta ja ongelmallinen alkoholinkäyttö on merkittävä tähän vaikuttava tekijä. Yli kolmasosa kaikista kodittomien ihmisten kuolemista aiheuttaa ongelmallista alkoholinkäyttöä.

Kodittomuus ja ongelmallinen alkoholinkäyttö ovat monimutkaisia ​​kysymyksiä, joihin on puututtava integroidusti. Monialaista lähestymistapaa tarvitaan, jotta kumppanuussuhteet eri terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien välillä voisivat koordinoida tukea paremmin. Vaikka on tärkeää kehittää erilaisia ​​hoitoja kodittomille ihmisille, joilla on ongelmallista alkoholinkäyttöä, on myös kiireellistä tarvetta tarjota heille muita tukipalveluja. Todisteet osoittavat, että vakaa asuminen sekä hoidon aikana että sen jälkeen on avain toipumiseen ja voi vähentää uusiutumisen riskiä.
Lisää todisteita tehokkaasta politiikasta ongelmallisen alkoholinkäytön haitallisten vaikutusten torjumiseksi on ollut saatavilla viimeisen EU: n alkoholistrategian jälkeen. Uuden strategian olisi perustuttava näihin todisteisiin ja varmistettava riittävien rahoitusvälineiden avulla, että alkoholiin liittyviin haittoihin puututaan kattavasti. Toimintaa kehitettäessä tulisi ottaa huomioon väestöryhmät, joilla on vakava haavoittuvuus ja jotka ovat vaarassa joutua ongelmallisen alkoholinkäytön kohteeksi.
EU: n terveysstrategiassa ja Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa "Investoiminen terveyteen" tunnustetaan terveyserojen vähentämisen merkitys. Uuden alkoholistrategian pitäisi myötävaikuttaa tähän tunnustamalla, että ongelmallinen alkoholinkäyttö lisää terveyseroja etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten kodittomien, keskuudessa. Euroopan komission tulisi vastata tähän Euroopan parlamentin vahvaan pyyntöön, jonka jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunta ovat myös ilmaisseet useaan otteeseen. ja ehdottaa uutta ja kunnianhimoista EU: n strategiaa ongelmallisen alkoholinkäytön ja alkoholiin liittyvien haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Euroopassa.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa vaaditaan uutta EU: n alkoholistrategiaa

Euroopan parlamentti (EP) hyväksyi 29. huhtikuuta päätöslauselman, jossa komissiota kehotettiin esittämään uusi EU: n alkoholistrategia terveyshaittojen torjumiseksi vuosiksi 2016--2022. EP: n jäsenten selkeä viesti tulee vain viikko sen jälkeen, kun EU: n terveysministerit Riiassa kutsuivat komissiota (1) ryhtymään toimiin alkoholin terveysvaikutusten torjumiseksi. Sekä parlamentin jäsenet että ministerit ovat arvostelleet komissiota siitä, ettei se ole päivittänyt edellistä, vuonna 2012 päättynyttä EU: n alkoholistrategiaa.

Tämänpäiväisessä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan laatimaan uusi strategia, jossa korostetaan alkoholijuomien, mukaan lukien ainesosat ja ravintotiedot, parempaa merkintää ja painotetaan erityisesti kaloreita, ja tarvetta lisätä tietoisuutta raskauden aikana tapahtuvan juomisen ja rattijuopumuksen vaaroista kaikkialla EU: ssa.

Kansanterveysjärjestöjen koalitio (2) pitää myönteisenä EP: n päätöstä askeleena kohti alkoholin aiheuttamien haittojen vähentämistä Euroopassa. Tämänpäiväinen päätöslauselma - yhdessä EU: n terveysministerien vahvan näkemyksen kanssa - on herätyskutsu Euroopan komissiolle, jotta EU: n uusi alkoholistrategia ja toimet alkoholin aiheuttamien vakavuuden, laajuuden ja valtavien kustannusten vähentämiseksi pikaisesti sairaudet kaikkialla Euroopassa, jotka vaativat EU: ssa vuosittain 120,000 XNUMX ihmishenkiä.

Alkoholin väärinkäyttö on johtava sairauden ja ennenaikaisen kuoleman riskitekijä työikäiselle väestölle (25–59-vuotiaat) Euroopassa (3). Alkoholin käytön yhteiskunnalliset kustannukset Euroopassa ovat yli 155 miljardia euroa vuodessa koko EU: ssa (4).

Alkoholiin liittyvät vahingot maksavat Euroopalle vähintään 2–3% BKT: stä, lähinnä tuottavuuden menetyksestä ja massiivisista terveydenhuoltokustannuksista. ”Alkoholiin liittyvien haittojen ehkäisy on älykäs investointi taloudelle, se vähentää pitkäaikaisia ​​terveydenhuoltomenoja ja samalla aika nostaa työvoiman tuottavuutta ”, sanoi Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar. "Komission on vastattava ministereille ja parlamentille päättäväisellä uudella alkoholistrategialla. Strategian puuttuminen heikentää tällä hetkellä Euroopan pyrkimyksiä luoda työpaikkoja ja kasvua ", jatkoi Skar.

Alkoholiin liittyvien haittojen torjuminen on myös ratkaisevan tärkeää terveyserojen vähentämiseksi, koska alkoholista johtuvien tautien ja kuolemien taakka vaikuttaa suhteettomasti vähävaraisimpiin. Yksi yhteiskunnan kustannustehokkaimmista tavoista alkoholin kulutuksesta aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi on Skotlannin hallituksen ehdottama MUP. Tämä päätöslauselma sisältää myös viittauksen vähimmäisyksikköhintaan (MUP) (5).

Alkoholin väärinkäyttö on tärkeä kansanterveyskysymys jokaisessa EU-maassa, joka vaatii koordinoituja toimia. "Parlamentin äänestyksen ja EU: n terveysministerien kehotuksen pitäisi häpeä komissiota alkoholin torjunnassa. Vuosien EU: n toimettomuus on antanut alkoholiteollisuuden piilottaa juomiensa haitat ja jopa kalorit. Komissiolla on tällä hetkellä parempaa sääntelyä, mutta mikä on parempaa, jos komissio laiminlyö velvollisuutensa suojella kansanterveyttä? "Totesi EPHA: n pääsihteeri Nina Renshaw.

Kuusi tosiasiaa alkoholiin liittyvistä haitoista

 • Alkoholi on 3rd riskitekijä Euroopassa sairauksien ja ei-tarttuvien sairauksien, mukaan lukien jotkut syövät ja sydän- ja verisuonitaudit, hoitoon.
 • Alkoholi on myrkyllinen aine sen suorien ja epäsuorien vaikutusten vuoksi monille kehon elimille ja syyllisille jotkut 60-taudit. Kun otetaan huomioon kaikki maailmanlaajuiset sairaudet ja vammat, alkoholinkäytön kielteiset terveysvaikutukset ovat suuremmat kuin hyödyt 32: 1.
 • 12 miljoonaa ihmistä EU: ssa ovat riippuvaisia ​​alkoholista.
 • Noin 9 miljoonaa lasta EU: ssa asuvat yhden tai molempien alkoholiriippuvaisen vanhemman kanssa.
 • Yksi neljästä tieliikennekuolemasta EU: ssa johtuu alkoholista. Vuonna 2010 melkein 31,000 25 eurooppalaista tapettiin teillä, joista XNUMX% liittyi alkoholiin.
 • Alkoholi on vastuussa Yksi seitsemästä miesten kuolemasta 1–13-vuotiaiden ryhmässä yksi 15 naiskuolemasta, mikä johtaa noin 64 120 ennenaikaiseen kuolemaan.

(1) Riian terveysministerit ovat yhtä mieltä EU: n yhteisen ravitsemus- ja alkoholipolitiikan tarpeesta

(2)Euroopan Alcohol Policy Alliance(Eurocare), Euroopan kansanterveysliitto(EPHA), Euroopan maksan tutkimusyhdistys(EASL), Euroopan maksan potilasyhdistys(ELPA), United European Gastroenterology(UEG) Euroopan syöpäjärjestöjen liitto(ECL) Pysyvä eurooppalaisten lääkäreiden komitea(CPME), Kuninkaallinen lääkäreiden yliopisto, ja British Medical Association(molemmat Yhdistyneestä kuningaskunnasta).

(3)Euroopan alkoholi- ja terveysfoorumin tiederyhmän tieteellinen lausunto (2011)  Alkoholi, työ ja tuottavuus

(4)Rehm, J. et ai (2012) Interventiot alkoholiriippuvuuteen Euroopassa: menetetty mahdollisuus parantaa kansanterveyttä.

(5) [Yhteinen lehdistötiedote] Lääkärit ottavat taistelun "Skotlannin rohkeiden" alkoholin vähimmäisyksikköhinnan politiikan toteuttamiseksi Brusseliin

Alkoholijuomasektori kommentoi parlamentin päätöslauselmaa EU: n alkoholistrategiasta

spiritsEUROPE pani merkille Euroopan parlamentin tulevaa alkoholistrategiaa koskevan päätöslauselman hyväksymisen. Erityisesti parlamentin keskittyminen alkoholihaittojen torjumiseen pikemminkin kuin alkoholin kulutukseen sinänsä on oikein, ja myös parlamentin jäsenet painottavat alkoholin kulutuksen kontekstia ja tapoja.

"Olemme tyytyväisiä parlamentin kiinnostukseen ja suurimpaan osaan heidän tekemistään ehdotuksista", sanoi alkoholijuomien pääosaston johtaja Paul Skehan. "Tuemme parlamentin jäsenten vaatimuksia paremmasta tutkimuksesta, paremmasta tietojen keräämisestä ja todisteiden jakamisesta. Erityisesti väkevien alkoholijuomien ala suosii parlamentin jäsenten vaatimusta asianmukaisista strategioista alkoholin väärentämisen sekä alkoholin laittoman ja mustan pörssin ongelman ratkaisemiseksi. "

Alkoholijuomateollisuus on osallistunut 374 aloitteeseen, joilla pyritään torjumaan alkoholin haitallista käyttöä koko EU: ssa, sen jälkeen kun Euroopan alkoholi- ja terveysfoorumi perustettiin vuonna 2007. Työskentelemme haittojen torjumiseksi paikallistasolla yhteistyössä paikallisen poliisin, lupaviranomaisten, ministeriöiden kanssa terveys ja muut, tuottaa tuloksia.

Skehan totesi lopuksi: "Olemme iloisia, että Euroopan parlamentti kehottaa komissiota jatkamaan viimeisten kahdeksan vuoden aikana tehtyä hyvää työtä, ja jatkamme omamme osaltamme vastuullisen juomisen kulttuurin edistämiseksi Euroopassa".

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa