Liity verkostomme!

Euroopan parlamentti

Mepit kannattavat ilmastoneutraalia rakennusalaa vuoteen 2050 mennessä 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eduskunta hyväksyi tiistaina (14. maaliskuuta) toimenpideluonnokset korjausrakentamisen lisäämiseksi sekä energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Täysistunto, ITRE.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta EU:n rakennusalalla vuoteen 2030 mennessä ja tehdä siitä ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Sen tavoitteena on myös lisätä energian korjausrakentamista. -tehottomia rakennuksia ja parantaa tiedonvaihtoa energiatehokkuudesta.

Päästöjen vähentämistavoitteet

Kaikkien uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen, ja viranomaisten käytössä, käytössä tai omistamissa uusissa rakennuksissa on määräaika vuonna 2026. Kaikki uudet rakennukset tulee varustaa aurinkoteknologialla vuoteen 2028 mennessä, jos se on teknisesti sopivaa ja taloudellisesti mahdollista, kun taas asuinrakennukset Peruskorjauksessa on aikaa vuoteen 2032 asti.

Asuinrakennusten olisi saavutettava vähintään energiatehokkuusluokka E vuoteen 2030 mennessä ja D vuoteen 2033 mennessä - asteikolla A:sta G:hen, joka vastaa jäsenmaan kansallisen kannan 15 prosenttia huonoimmin suoriutuvista rakennuksista. osavaltio. Muiden kuin asuinrakennusten ja julkisten rakennusten on saavutettava samat arvosanat vuoteen 2027 ja 2030 mennessä. Energiatehokkuuden parantaminen (joka voi tapahtua eristystöinä tai lämmitysjärjestelmän parantamisena) tapahtuisi, kun rakennus myydään tai sitä remontoidaan laajasti tai, jos se on vuokrattu, kun uusi sopimus allekirjoitetaan.

Jäsenvaltiot vahvistavat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet kansallisissa korjaussuunnitelmissaan.

Tukitoimenpiteitä energiaköyhyyden torjumiseksi

Mainos

Näihin kansallisiin kunnostussuunnitelmiin olisi sisällyttävä tukijärjestelmiä, jotka helpottavat apurahojen ja rahoituksen saamista. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön maksuttomia tietopisteitä ja kustannusneutraaleja korjaussuunnitelmia. Rahoitustoimenpiteiden tulisi tarjota merkittävä palkkio perusteellisille peruskorjauksille, erityisesti huonoimmin suoriutuville rakennuksille, ja kohdennettuja avustuksia ja tukia olisi annettava heikossa asemassa oleville kotitalouksille.

Poikkeukset

Monumentit jätettäisiin uusien sääntöjen ulkopuolelle, kun taas EU-maat voivat päättää jättää ulkopuolelle myös erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioidensa vuoksi suojatut rakennukset, tekniset rakennukset, väliaikaisesti käytetyt rakennukset sekä kirkot ja palvontapaikat. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa verosta myös julkiset sosiaaliset asunnot, joissa korjaukset johtaisivat vuokrankorotuksiin, joita ei voida kompensoida energialaskujen säästöillä.

Mepit haluavat myös antaa jäsenmaille mahdollisuuden mukauttaa uusia tavoitteita rajoitetussa osassa rakennuksia remontin taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden mukaan.

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin esittelijä Ciarán Cuffe (Vihreät/EFA, IE) sanoi: "Energian hintojen huiman nousu on asettanut huomion energiatehokkuuteen ja energiansäästötoimiin. Euroopan rakennusten suorituskyvyn parantaminen vähentää laskuja ja riippuvuuttamme energian tuonnista. Haluamme direktiivin vähentävän energiaköyhyyttä ja päästöjä sekä tarjoavan paremmat sisäympäristöt ihmisten terveydelle. Tämä on Euroopan kasvustrategia, joka tarjoaa satoja tuhansia laadukkaita paikallisia työpaikkoja rakennus-, korjaus- ja uusiutuvan teollisuuden aloille ja samalla parantaa miljoonien Euroopassa asuvien ihmisten hyvinvointia.

Seuraavat vaiheet

Parlamentti hyväksyi kantansa äänin 343 puolesta, 216 vastaan ​​ja 78 tyhjää. Mepit aloittavat nyt neuvottelut neuvoston kanssa sopiakseen lain lopullisesta muodosta.

Tausta

Euroopan komission mukaan rakennukset EU:ssa vastaavat 40 prosentista energiankulutuksestamme ja 36 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopan komissio hyväksyi 15. joulukuuta 2021 lainsäädäntöehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseksi osana niin kutsuttua Fit for 55 -pakettia. Uusi eurooppalainen ilmastolaki (heinäkuu 2021) kirjasi sekä vuoden 2030 että 2050 tavoitteet sitovaksi eurooppalaiksi.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa