Liity verkostomme!

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos: Uudet säännöt yrityksille, jotka auttavat rajoittamaan maailmanlaajuista metsien häviämistä  

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi parlamentti vaatii yrityksiä varmistamaan, että EU:ssa myytävät tuotteet eivät ole peräisin kadotetulta tai rappeutuneelta maalta. Täysistunto.

Täysistunto hyväksyi tänään kantansa komissiosta ehdotus asetukseksi metsien hävittämättömistä tuotteista Äänestyksessä annettiin 453 ääntä puolesta, 57 vastaan ​​ja 123 tyhjää.

Uusi laki velvoittaisi yrityksiä varmistamaan (ns. "due diligence"), ettei EU:ssa myytäviä tavaroita ole tuotettu hakatulla tai huonontuneella maalla missään päin maailmaa. Tämä takaisi kuluttajille, että heidän ostamansa tuotteet eivät edistä metsien, mukaan lukien korvaamattomien trooppisten metsien, tuhoa, ja siten vähentäisi EU:n osuutta ilmastonmuutoksessa ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisessä.

Mepit haluavat myös yritysten varmistavan, että tavarat tuotetaan kansainvälisen oikeuden ihmisoikeussäännösten mukaisesti ja kunnioittavat alkuperäiskansojen oikeuksia.

Laajentaminen

Komission ehdotus kattaa nautakarjan, kaakaon, kahvin, palmuöljyn, soijan ja puun, mukaan lukien tuotteet, jotka sisältävät näitä hyödykkeitä (kuten nahkaa, suklaata ja huonekaluja), jotka on ruokittu niillä tai on valmistettu niistä. Eduskunta haluaa ottaa mukaan myös sianlihan, lampaan ja vuohen, siipikarjan, maissin ja kumin sekä hiili- ja painopaperituotteet. Mepit vaativat myös, että tuotteita ei saa olla valmistettu maa-alueelta, joka on hakattu metsästä 31. joulukuuta 2019 jälkeen eli vuotta aikaisemmin kuin komissio ehdotti.

Parlamentti haluaa myös, että rahoituslaitoksille asetetaan lisävaatimuksia sen varmistamiseksi, että niiden toiminta ei edistä metsien häviämistä.

Mainos

Due diligence ja valvonta

Vaikka mitään maata tai hyödykettä ei kielletä, tuotteita EU:n markkinoille saattavien yritysten olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta arvioidakseen riskejä toimitusketjussaan. He voivat esimerkiksi käyttää satelliittiseurantatyökaluja, kenttäauditointeja, toimittajien kapasiteetin kehittämistä tai isotooppitestausta tuotteiden alkuperän tarkistamiseen. EU:n viranomaisilla olisi pääsy asiaankuuluviin tietoihin, kuten maantieteellisiin koordinaatteihin. Anonymisoidut tiedot olisivat yleisön saatavilla.

Avoimen arvioinnin perusteella komission olisi luokiteltava maat tai osa niistä alhaisen, normaalin tai korkean riskin luokkaan kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Matalan riskin maiden tuotteisiin kohdistuu vähemmän velvoitteita.

Äänestyksen jälkeen esittelijä Christophe Hansen (EPP, LU) sanoi: "Suhtaudumme vakavasti ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen torjuntaan. Tunnustamme, että EU on vastuussa noin 10 prosentista maailmanlaajuisesta metsäkadosta, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehostaa ponnistelujamme maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi. Jos saavutamme oikean tasapainon kunnianhimoisuuden, sovellettavuuden ja WTO-yhteensopivuuden välillä, tämä uusi työkalu voi tasoittaa tietä metsäkadosta vapaille toimitusketjuille.

Seuraavat vaiheet

Eduskunta on nyt valmis aloittamaan neuvottelut lopullisesta laista EU-maiden kanssa.

Tausta

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) arviot että 420 miljoonaa hehtaaria metsää, joka on EU:ta suurempi alue, menetettiin metsien hävittämisen vuoksi vuosina 1990–2020. EU:n kulutus on noin 10 prosenttia maailmanlaajuisesta metsäkadosta. Palmuöljyn ja soijan osuus on yli kaksi kolmasosaa tästä.

Eduskunta käytti lokakuussa 2020 sitä perustamissopimuksen etuoikeus pyytää komissiota siihen esittää lainsäädäntöä EU:n aiheuttaman maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa