Liity verkostomme!

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos: Nosta maailmanlaajuisia tavoitteita saavuttaaksesi vahvan tuloksen COP26 -konferenssissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Ympäristövaliokunta kehottaa kaikkia maita toteuttamaan vihreää elpymistä ja lisäämään vuoden 2030 ilmastotavoitteitaan Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Glasgow'ssa 26. lokakuuta - 31. marraskuuta 12 pidettävän YK: n COP2021 -ilmastonmuutoskonferenssin edellä tiistaina ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuuskomitea on antanut panoksensa COP26 -kokoukseen äänin 60 puolesta, 15 vastaan ​​ja kolme tyhjää.

Päätöslauselmassaan Euroopan parlamentin jäsenet ilmaisevat huolensa siitä, että Pariisissa vuonna 2015 julkistetut tavoitteet johtavat selvästi yli kolmen asteen lämpenemiseen vuoteen 2100 mennessä verrattuna esiteolliseen tasoon. He sanovat, että EU: n on pysyttävä maailman johtajana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja että Euroopan parlamentin jäsenet pyrkivät varmistamaan, että EU: n ”Sopii 55: lle vuonna 2030” ilmastopaketti on täysin Pariisin sopimuksen mukainen.

Nopeuttaakseen ilmastotoimia Euroopan parlamentin jäsenet haluavat EU: n tukevan viiden vuoden aikataulua kaikille maille nykyisen kymmenvuotisen suunnitelman sijasta. He sanovat myös, että kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet olisi lopetettava EU: ssa vuoteen 2025 mennessä, ja ne kehottavat kaikkia muita maita toteuttamaan vastaavia toimenpiteitä.

Mainos

Parlamentin jäsenet muistuttavat, että biologisella monimuotoisuudella on ratkaiseva rooli ihmisten taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ​​ja siihen sopeutumisessa, ja korostavat, että luontoon perustuvat ratkaisut ovat win-win -ratkaisuja, joihin kuuluu ekosysteemien suojelu, palauttaminen ja kestävä hallinta.

G20: n on näytettävä tietä

Mepit sanovat kaiken G20-maat pitäisi osoittaa maailmanlaajuista johtajuutta ja sitoutua saavuttamaan ilmastoneutraalius viimeistään vuonna 2050. Ne kehottavat myös komissiota perustamaan kansainvälisen ilmaseuran klubin, jossa on muita suuria kasvihuonekaasupäästöjä, tavoitteena asettaa yhteiset standardit ja lisätä kunnianhimoa kaikkialla maailmassa yhteisen hiilirajojen säätömekanismi.

Mainos

He pitävät myönteisenä Yhdysvaltojen paluuta Pariisin sopimukseen ja presidentti Bidenin sitoutumista puolittamaan Yhdysvaltojen kasvihuonekaasupäästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Mepit odottavat konkreettisia poliittisia toimenpiteitä ja rahoitusta tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Vaikka parlamentin jäsenet tunnustavat Kiinan halukkuuden olla rakentava kumppani maailmanlaajuisissa ilmastoneuvotteluissa, se on huolissaan maan riippuvuudesta hiilestä ja korostaa, että Kiinan ilmastotavoitteiden olisi katettava kaikki kasvihuonekaasupäästöt eikä vain hiilidioksidipäästöt.

Lisää taloudellista tukea ilmastomuutoksen torjumiseksi

Euroopan parlamentin jäsenet sanovat, että kehittyneiden maiden on täytettävä lupauksensa kerätä kehitysmaille vähintään 100 miljardia dollaria vuosittain ilmastonmuutosta koskevaa rahoitusta ja korottaa tätä määrää vuodesta 2025 lähtien, jolloin myös kehittyvien talouksien pitäisi alkaa osallistua. Olisi hyväksyttävä etenemissuunnitelma, jossa esitetään kunkin kehittyneen maan oikeudenmukainen panos tähän rahoitussuunnitelmaan. He haluavat myös varmistaa, että kaikki kehitysmaat voivat osallistua COP26-tapahtumaan COVID-19-tilanteesta huolimatta.

Seuraavat vaiheet

Kaikki parlamentin jäsenet äänestävät päätöslauselmasta 18. – 21. Lokakuuta pidettävässä täysistunnossa.

A valtuuskunta johdolla eduskunnalta Pascal Canfin (Renew, FR) on Glasgow'ssa 8.-13. Marraskuuta.

Tausta

Parlamentti on vaatinut kunnianhimoisempaa EU: n ilmasto- ja biologista monimuotoisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja julisti a ilmaston hätätilanne 28. marraskuuta 2019. Kesäkuussa 2021 Euroopan ilmastolaki hyväksyi eduskunta. Se muuttaa Euroopan vihreä sopimuspoliittinen sitoutuminen EU: n ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä EU: n ja jäsenvaltioiden sitovana velvoitteena. Se nostaa myös EU: n tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Komissio esitteli heinäkuussa 2021 "Sopii 55: lle vuonna 2030" -paketti jotta EU voi saavuttaa kunnianhimoisemman vuoden 2030 tavoitteen.

Jaa tämä artikkeli:

Ilmastonmuutos

Ilmastomuutto: Yhteisen tutkimuskeskuksen raportissa korostetaan, että on tärkeää keskittyä paikallisiin sopeutumisratkaisuihin

Julkaistu

on

Komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on julkaissut uuden raportin ilmastonmuutoksen aiheuttamista siirtymistä Afrikassa ja Afrikasta. Raportissa korostetaan tarvetta yhteisiin ponnisteluihin muuttoliikkeen, ilmaston sopeutumisen ja kehityspolitiikan aloilla suojellakseen kärsiviä yhteisöjä, koska ympäristönmuutoksen kielteiset vaikutukset heikentävät edelleen heidän toimeentuloaan.

Komissaari Mariya Gabriel sanoi: "Tietoihin perustuva ja näyttöön perustuva tutkimus on olennaista, jotta voidaan ymmärtää globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia väestöön ja liikkuvuuteen, ja vastata niihin tehokkaasti. JRC:n raportti valaisee tätä hyvin monimutkaista aihetta ja voi auttaa meitä asettamaan prioriteetteja tuleville vuosille.

Raportissa mitataan väestön määrä, joka altistuu ilmastonmuutoksen vaikutuksille tulevaisuudessa, ja yksilöidään ilmastonmuutoksen ja lähimenneisyyden nettomuuton väliset yhteydet. Globaalit ilmastomallit muuttuvat, mikä laukaisee hitaita muutoksia ekosysteemeissä ja maatalouden tuottavuudessa tai äkillisesti alkavia katastrofeja, kuten hurrikaaneja, lämpöaaltoja ja kuivuutta. Ilmastonmuutoksella on syvällinen vaikutus väestödynamiikkaan, mutta tutkimukset osoittavat, että todellisuus on monimutkainen. YTK:n tutkijat analysoivat menneitä suuntauksia ja tulevaisuuden väestöennusteita erilaisten ilmastoskenaarioiden linssien kautta pyrkiessään ymmärtämään, missä määrin muuttoliike voi olla selviytymisstrategia ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsiville yhteisöille.

EU tarjoaa aktiivisesti tukea ja kohdennettua apua ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja sopeutumisstrategioiden edistämiseksi eniten kärsivillä alueilla. Ilmaston hillitsemiseen tähtäävien kunnianhimoisten toimiensa lisäksi ilmastoon sopeutuminen on EU:n ehdoton prioriteetti. Helmikuussa komissio hyväksyi uuden Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva strategia, jossa esitetään tietä valmistautua ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin ja tulla ilmastonsietokykyiseksi vuoteen 2050 mennessä EU:ssa ja kaikkialla maailmassa. Vuonna 2020 lähes 50 prosenttia kehitysmaiden rahoituksesta osoitettiin joko ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai monialaisiin toimiin (ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumisaloitteet). Aiemmin tällä viikolla komissio ilmoitti a uusi 100 miljoonan euron lupaus sopeutumisrahastolle. Löydät lisätietoja osoitteesta raportti että uutinen.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Ilmastonmuutos

Kazakstan sitoutuu COP26:n ilmastonmuutoksen torjuntaan

Julkaistu

on

COP26 Glasgow'ssa on kokoontuminen maailman johtavista talouksista ja siitä, mitä ne aikovat tehdä ratkaistakseen kriisin, jonka jotkut sanovat olevan jopa koronaviruspandemiaa pahempi. Se, mitä Glasgowssa tapahtuu tämän kiireellisimmän ongelman ratkaisemiseksi, vaikuttaa kaikkiin osiin maailmaa, mukaan lukien Kazakstan, maailman suurin sisämaavaltio ja yhdeksänneksi suurin maa.

Euraasian mantereen keskustassa sijaitseva Kazakstan yhdistää strategisesti Kaakkois-Aasian ja Länsi-Euroopan markkinat.

Muuttuvat sademallit lisäävät kuivuuden voimakkuutta ja esiintymistiheyttä. Suurin osa maan topografiasta luokitellaan aroiksi, autiomaaksi tai puoliautiomaaksi, joten ilmastonmuutos asettaa lisätaakkaa maan vesivarojen hallintaan ja lähes 13 prosentin toimeentuloon erittäin kuivuudelle alttiilla alueilla.

Kazakstan on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja julkaisi yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisen lausunnon strategisesta kumppanuudesta ja yhteisistä ponnisteluista ilmastonmuutokseen vastaamiseksi.

Mainos

HE Askar Mamin, Kazakstanin tasavallan pääministeri (kuvassa keskellä), osallistui tällä viikolla (1.-2. marraskuuta) Glasgow'ssa Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) maailmanjohtajien huippukokoukseen.

Puhuessaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa COP26 Glasgow'ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, pääministeri Askar Mamin sanoi: "Yhdessä COP26:ssa tunnustamme, että ilmastonmuutos on keskeinen uhka globaalille turvallisuudelle ja vauraudelle 21-luvulla.

”Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla kotimaisilla toimilla sekä tiiviillä kahden- ja monenvälisellä yhteistyöllä. Ison-Britannian Net Zero -strategia nopeuttaa siirtymistä vihreään energiaan vähentämällä hiilestä sähköntuotantoa vuoteen 2035 mennessä ja saavuttamalla nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Kazakstan on sitoutunut saavuttamaan nettonollan vuoteen 2060 mennessä tulevassa hiilineutraaliusstrategiassaan, joka sisältää suuria uudistuksia kaikilla aloilla. taloudessa, erityisesti energiaan, tuotantoon, maatalouteen, metsätalouteen, liikenteeseen, yleishyödyllisiin palveluihin ja jätehuoltoon.

Mainos

 ”Kazakstanin hallitus asettaa myös keskeisiä keskipitkän aikavälin tavoitteita päivitetyssä kansallisesti määrätyssä panoksessa: uusiutuvien energialähteiden osuuden nostaminen 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää kasvupotentiaalia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ehdoitta 15 % vuoteen 2030 mennessä (verrattuna perusvuoteen). ) ehdollinen tavoite 25 prosenttia (edellyttäen kansainvälistä tukea ja apua). Kazakstan, maailman yhdeksänneksi suurin maa ja arojen ekosysteemin vartija, tukee myös täysin COP-puheenjohtajavaltion julkilausumaa metsistä ja kestävästä maankäytöstä ja sitoutuu istuttamaan 2 miljardia puuta vuoteen 2025 mennessä.

Kun kehitämme ja tehostamme kansallisia suunnitelmiamme, tunnustamme, että UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssi on keskeinen monenvälinen väline saavuttaaksemme kipeästi tarvitsemamme tavoitteet ja toimet. Aiomme ryhtyä entistä rohkeampiin toimiin saavuttaaksemme ja mahdollisuuksien mukaan ylittääksemme tavoitteemme, jotka on asetettu Pariisin sopimuksessamme kansallisesti määritetyissä panoksissa (NDC) ja pitkän aikavälin strategioissamme. Jatkamme myös politiikkamuutosten toteuttamista, jotta voimme täyttää lupauksemme hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tässä yhteydessä olemme myös tyytyväisiä äskettäiseen Keski-Aasian ja Yhdysvaltojen C5+1-julkilausumaan, jossa korostettiin, että COP26 Glasgow'n ilmastohuippukokousta varten on esitettävä kunnianhimoiset kansalliset kehitysehdotukset. Se lupasi, että Keski-Aasian maiden kansalliset tietokeskukset sisältävät erityisiä tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. ja että nämä tavoitteet ja toimet olisivat sopusoinnussa tavoitteen kanssa pitää 1.5 celsiusastetta esiteollisen tason lämpötilarajan yläpuolella. Iso-Britannia ja Kazakstan jatkavat yhteistyötä toteuttaakseen tämän tärkeän sitoumuksen ja auttaakseen nostamaan ilmastotavoitteita Keski-Aasiassa ja laajemminkin.

Lisäksi pyrimme vahvistamaan yhteistyötämme ympäristöasioissa sekä selvittämään vihreään talouteen siirtymisen mahdollisuuksia, jotka voivat hyödyttää molempia maitamme. Varmistamme, että nykyiset ministeritason hallitustenväliset rakenteet - strateginen vuoropuhelu ja hallitustenvälinen kauppa- ja investointikomissio - asettavat yhteistyön etusijalle näillä aloilla. Investoinnit kestävään ja puhtaaseen Covid 19 -pandemiasta toipumiseen luovat työpaikkoja tulevaisuuden teollisuudelle ja varmistavat samalla, että vastaamme niihin liittyviin kansanterveyden, ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden haasteisiin. Tällaisessa yhteistyössä asetetaan etusijalle energiatehokkuus, talouden monipuolistaminen pois fossiilisista polttoaineista ja erityisesti välttämättömyys siirtyä hiilen käytöstä sähköntuotannossa sekä Kazakstanin huomattavan uusiutuvan potentiaalin kehittäminen. Se pyrkii myös kehittämään maidemme vihreää rahoitusta tukemaan tätä siirtymää.

Pyrimme myös tehostamaan yhteistyötä muilla ilmastonmuutoksen hillitsemisen, sopeutumisen ja ympäristönsuojelun keskeisillä näkökohdilla, mukaan lukien parhaiden käytäntöjen vaihtaminen laajemman talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, jätehuollon, kestävän metsän ja maankäytön sekä ilmanlaadun parantamisen alalla. laatu, biologinen monimuotoisuus, kestävä ja vihreä rahoitus, ympäristötutkimus ja yleisen tietoisuuden lisääminen.

Korostamme sitoutumistamme saavuttaa kunnianhimoinen ja tasapainoinen neuvottelutulos COP26:ssa. Sovimme myös jatkavamme tiivistä yhteistyötä COP26:n jälkeen, mukaan lukien poliittiset keskustelut laajemmista ilmastonmuutoskysymyksistä ja tietojen vaihto päästöjen vähentämistavoitteista kaikissa asianmukaisissa tulevissa korkean tason vuoropuheluissa.

Kolmenkymmenen vuoden aikana Kazakstanin itsenäistymisestä ja diplomaattisuhteidemme solmimisesta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kazakstanin suhteesta on tullut vahva kumppanuus, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja tehokkaaseen yhteistyöhön – kuten tulevassa Ison-Britannian ja Kazakstanin strategisessa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa näkyy. . Kun juhlimme tätä merkittävää vuosipäivää, olemme päättäneet jatkaa ja syventää yhteistyötämme molemmille maille tärkeimmissä asioissa.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Ilmastonmuutos

Komissio, Breakthrough Energy Catalyst ja Euroopan investointipankki edistävät kumppanuutta ilmastoteknologian alalla

Julkaistu

on

At Yhdistyneiden kansakuntien osapuolten ilmastonmuutoskonferenssi (COP26) Glasgow'ssa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Breakthrough Energyn perustaja Bill Gates ovat yhdessä Euroopan investointipankin pääjohtajan Werner Hoyerin kanssa solmineet virallisesti uraauurtavan kumppanuuden, joka lisää investointeja kriittisiin ilmastoteknologioihin. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen seuraa alkuperäistä ilmoitus tehty tämän vuoden kesäkuussa klo Innovaatio-tehtävä Ministerikonferenssi.  

Kumppanuus komission, Euroopan investointipankin ja Läpimurtoenergia-katalysaattori mobilisoi jopa 820 miljoonaa euroa (1 miljardi dollaria) vuosina 2022–2026 nopeuttaakseen käyttöönottoa ja kaupallistaakseen nopeasti innovatiivisia teknologioita, jotka auttavat Euroopan vihreä sopimus tavoitteet ja EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteet. Jokaisen julkisen rahoituksen eurolla odotetaan olevan kolme euroa yksityisiä varoja. Investoinnit suunnataan joukkoon EU-pohjaisia ​​hankkeita, joilla on suuri potentiaali neljällä alalla:

  • Puhdas vety;
  • kestävät lentopolttoaineet;
  • suora ilman talteenotto, ja;
  • pitkäkestoinen energian varastointi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Nyt on aika toimia. Ilmastohaaste edellyttää, että investoimme riskialttiisiin innovaatioihin ja poistamme uusien teknologioiden kaupallistamiseen liittyvän "vihreän palkkion". En malta odottaa teknologian tulevaa markkinoille. EU-Catalyst-kumppanuus on uusi askel kohti Euroopasta ensimmäistä ilmastoneutraalia ja ilmastoinnovaatioiden maanosaa. Odotan jäsenvaltioiden, teollisuuden ja muiden osallistuvan ilmastoinnovaatiokilpailuun.

Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer sanoi: "Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme maailmanlaajuisen teknologisen vallankumouksen ja massiivisia investointeja pelin muuttaviin innovaatioihin. Euroopan investointipankilla on vahva kokemus varhaisen vaiheen teknologioiden rahoittamisesta, mikä auttaa skaalaamaan niitä edullisemmiksi. Nykyään käytämme tätä asiantuntemusta saavuttaaksemme EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Olen iloinen, että voimme ilmoittaa tänään uudesta kumppanuudesta Euroopan komission ja Breakthrough Energy Catalystin kanssa, jotta voimme tukea huomisen vihreitä ratkaisuja ja rakentaa vihreää tulevaisuutta meille kaikille.

Mainos

Bill Gates, Breakthrough Energyn perustaja, sanoi: "Netonollan saavuttaminen on yksi vaikeimmista asioista, joita ihmiskunta on koskaan tehnyt. Se vaatii uutta teknologiaa, uusia politiikkoja ja uusia kumppanuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välillä sellaisessa mittakaavassa, jota emme ole koskaan ennen nähneet. Tämä kumppanuus Euroopan komission ja Euroopan investointipankin kanssa auttaa nopeuttamaan ilmastoratkaisujen laajaa käyttöönottoa, mikä rakentaa puhdasta teollisuutta ja luo työmahdollisuuksia kaikkialla Euroopassa tuleville sukupolville. 

EU:n ja Catalyst-kumppanuuden kohteena on teknologioita, joilla on tunnustettu potentiaali vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mutta jotka ovat tällä hetkellä liian kalliita saada mittakaavaa ja kilpailla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien teknologioiden kanssa. Se tuo yhteen julkisen ja yksityisen sektorin investoimaan suuriin demonstraatiohankkeisiin.

Sekä Euroopan investointipankki (käyttämällä komission resursseja) että Breakthrough Energy Catalyst myöntävät hankkeisiin vastaavan määrän avustuksia ja taloudellisia investointeja. Osana panostaan ​​Breakthrough Energy Catalyst mobilisoituu kumppani investoimaan projekteihin ja/tai ostamaan tuloksena olevia vihreitä tuotteita.  

Mainos

Tukemalla näitä teknologioita demonstrointiprosessin tässä vaiheessa ja luomalla markkinat näille vihreille tuotteille EU:n ja Catalyst-kumppanuus alentaa niiden "vihreää palkkiota" eli alentaa niiden kustannuksia tasolle, joka on lopulta kilpailukykyinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien tuotteiden kanssa. vaihtoehtoja. Tämä auttaa nopeuttamaan niiden maailmanlaajuista käyttöönottoa ja johtaa riippumattomuuteen julkisista tukijärjestelmistä. 

EU-rahoitus kumppanuuteen haetaan Horizon Europe ja Innovaatiorahasto, ja sitä hallinnoidaan alla InvestEU vakiintuneiden hallintomenettelyjen mukaisesti. Breakthrough Energy Catalyst hyödyntää vastaavaa yksityistä pääomaa ja hyväntekeväisyyttä tukevia keskeisiä ilmastoälykkäitä teknologioita nopeuttaakseen siirtymistä kohti kestäviä teollisia ekosysteemejä Euroopassa. EU-Catalyst-kumppanuus on avoin EU:n jäsenvaltioiden kansallisille investoinneille InvestEU:n kautta tai hanketasolla. Ensimmäiset hankkeet on tarkoitus valita vuonna 2022.

Euroopan komissio

Euroopan komissiolla on useita politiikkoja ja ohjelmia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Heinäkuussa 55 hyväksyttiin eurooppalaisen vihreän sopimuksen mukaisesti Fit for 2021 -paketti, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

EU-rahoitus Commission-Catalyst-kumppanuuden puitteissa tuettaville hankkeille kanavoidaan InvestEU-ohjelman kautta, ja sen toteuttavat Euroopan investointipankki ja muut kiinnostuneet rahoituslaitokset.

Tätä kumppanuutta varten InvestEU-rahoituksen takaavat Innovation Fund ja Horizon Europe, Euroopan tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma 95.5 miljardilla eurolla (2021-2027). Horisontti Eurooppa käyttää 35 prosenttia budjetistaan ​​ilmastotoimiin, ja ohjelma tukee myös useita kumppanuuksia, jotka mobilisoivat yksityistä rahoitusta kiireellisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi ja teollisuuden nykyaikaistamiseksi tutkimuksen ja innovoinnin avulla.

Innovaatiorahasto on uusi rahoitusväline, jolla täytetään Pariisin sopimuksen ja sen ilmastotavoitteiden mukaiset EU:n talouden laajuiset sitoumukset tukemalla innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden demonstrointia.

Komissio tukee yhdessä Breakthrough Energy Catalystin kanssa sopimuksen toista vaihetta Innovaatio-tehtävä tuoda mukanaan noin vuosikymmenen toimintaa ja investointeja tutkimukseen, kehittämiseen ja demonstrointiin, jotta puhtaasta energiasta tulisi edullinen, houkutteleva ja kaikkien saatavilla.

Euroopan investointipankki

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin pitkäaikaista lainaa myöntävä laitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se tarjoaa pitkän aikavälin rahoitusta järkeville investoinneille, jotta voidaan edistää EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Euroopan investointipankki toimii noin 160 maassa ja on maailman suurin monenvälinen ilmastohankkeiden lainanantaja.

EIP-ryhmä on äskettäin hyväksynyt ilmastopankin etenemissuunnitelmansa toteuttaakseen kunnianhimoisen ohjelmansa tukea 1 biljoonan euron investointeja ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen vuosikymmenellä 2030 ja toimittaa yli 50 prosenttia EIP:n rahoituksesta ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen. 2025. Lisäksi osana tiekarttaa vuoden 2021 alusta kaikki uudet EIP-ryhmän toiminnot linjataan Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden kanssa.

Läpimurtoenergia

Bill Gatesin perustaja, Läpimurtoenergia on omistettu auttamaan ihmiskuntaa välttämään ilmastokatastrofin. Investointivälineiden, hyväntekeväisyysohjelmien, politiikan edistämisen ja muiden toimien avulla Breakthrough Energy on sitoutunut skaalaamaan teknologioita, joita maailma tarvitsee saavuttaakseen nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Läpimurtoenergia-katalysaattori on ensimmäinen laatuaan malli, joka on suunniteltu nopeuttamaan kriittisiä ilmastoteknologioita, jotka tukevat nollahiilitaloutta. Catalyst pyrkii yhdistämään julkisen ja yksityisen sektorin rahoittamaan kaupallisen vaiheen demonstraatiohankkeita kriittisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Catalyst korjaa näiden teknologioiden varhaisen käyttöönoton rahoitusvajeen ja tarjoaa rakenteen nopeuttaakseen niiden kaupallistamista. Catalyst aloittaa rahoittamalla hankkeita neljällä teknologialla: vihreä vety, kestävä lentopolttoaine, suora ilman talteenotto ja pitkäkestoinen energian varastointi. Tulevaisuudessa Catalyst aikoo laajentaa samaa viitekehystä muihin tarpeellisiin innovaatioihin, kuten vähähiiliseen teräkseen ja sementtiin.

Lisätietoja

Puheenjohtajan puhe puhtaan teknologian innovaatioista (europa.eu)

Kysymyksiä ja vastauksia: EU-Catalyst Partnership

Tietolehti: EU-Catalyst Partnership

Yhteisymmärryspöytäkirjan

COP26

Läpimurtoenergia

Euroopan vihreä sopimus | Euroopan komissio (europa.eu)

Klusteri 5: Ilmasto, energia ja liikkuvuus | Euroopan komissio (europa.eu)

Innovaatiorahasto | Ilmastotoimet (europa.eu)

EU perustaa uusia Eurooppa-kumppanuuksia (europa.eu)

European Clean Hydrogen Alliance | Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset (europa.eu)

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa