Liity verkostomme!

Euroopan parlamentti

Tulossa kesän jälkeen: Ilmastotoimet, kansanterveys, Euroopan tulevaisuus

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan parlamentin jäsenet käsittelevät monia tärkeitä kysymyksiä kesäloman jälkeen, mukaan lukien ilmastotoimet, kansanterveys ja digitaaliset palvelut.

EU: n tila

Uusi poliittinen kausi alkaa Euroopan unionin tilannetta koskevalla keskustelulla, jolloin parlamentin jäsenet kyselevät komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenia komission viime vuoden työstä sekä seuraavien 12 kuukauden tärkeimmistä prioriteeteista ja haasteista. Keskustelu käydään Strasbourgissa 15. syyskuuta.

Ilmasto

Heinäkuun puolivälissä Euroopan komissio esitteli eurooppalaiseen vihreään sopimukseen liittyvän aloitepaketin, jonka tavoitteena on mahdollistaa EU: n vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Parlamentti esittää kantansa ehdotuksiin, jotka vaihtelevat toimenpiteistä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämisen nopeuttamiseksi ja uusien tuontituotteet.

Mainos

Valmius terveyskriiseihin

- COVID-19 -pandemia on osoittanut, että kun terveyskriisi iskee, maiden on löydettävä yhdessä ratkaisuja.

Parlamentti on vakiinnuttanut neuvottelukantansa parlamentin toimeksiannon vahvistamisesta Euroopan lääkevirasto ja se on valmis syyskuussa, kun se esittää kantansa kahteen muuhun tiedostoon: Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan ja parantaa valmiutta rajat ylittävät uhat terveydelle. Sitten parlamentin jäsenet neuvottelevat EU: n hallitusten kanssa sopimusten neuvottelemiseksi.

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat aktiivisesti parlamentin työhön Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta, jonka tavoitteena on tehdä konkreettisia ehdotuksia muutoksiksi EU: ssa kansalaisten esittämien ideoiden pohjalta. Yhteensä 108 Mepit ovat konferenssin täysistunnon jäseniä, joka kokoontuu seuraavan kerran 22. – 23. lokakuuta.

Mainos

Maatilapolitiikka

Euroopan parlamentin jäsenet ja EU: n hallitukset pääsivät kesäkuun lopussa sopimukseen Yhteinen maatalouspolitiikka vuosille 2023--2027. EU: n rahoitus edistää ympäristöystävällistä maataloutta, auttaa säilyttämään biologisen monimuotoisuuden ja tukee pientiloja ja nuorempia viljelijöitä. Euroopan parlamentin jäsenten odotetaan äänestävän säännöistä vuoden lopussa.

Digitaaliset palvelut

Parlamentin sisämarkkinavaliokunta työskentelee Digitaalipalvelulaki ja Digitaalisten markkinoiden laki, joiden tarkoituksena on säännellä suuria alustoja ja luoda turvallisempia digitaalisia tiloja, joissa käyttäjien perusoikeudet on suojattu. Euroopan parlamentin jäsenten odotetaan äänestävän asiasta joulukuussa.

Esityslistalla on myös verkkovierailusääntöjen laajentaminen, jotka varmistavat sen loppukäyttäjiltä EU: ssa ei veloiteta lisämaksua kun he soittavat tai selaavat matkapuhelimiaan toisesta EU -maasta, vielä kymmenen vuoden ajan vuodesta 2022. Lisäksi tavoitteena on alentaa hintojen ylärajaa, jota operaattorit veloittavat toisiltaan, kun kuluttajat käyttävät verkkojaan.

Vähimmäispalkka ja palkan läpinäkyvyys

Työllisyyskomitea äänestää syksyllä suunnitelmista varmistaa riittävä minimipalkka kaikkialla EU: ssa.

Asiasta erillinen ehdotus maksaa avoimuutta antaisi työntekijöille oikeuden pyytää anonymisoitua tietoa työnantajaltaan siitä, kuinka paljon muut työntekijät ansaitsevat. Tämän pitäisi vähentää syrjintää työpaikalla ja auttaa kaventamaan syrjintää sukupuolten palkkaero.

Elvytyssuunnitelmien ja oikeusvaltion tarkastelu

Lakisääteisen roolinsa lisäksi parlamentti valvoo edelleen elvytyssuunnitelmaa koskevaa komission työtä ja kokoontuu säännöllisesti varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskisin ja talouskomissaari Paolo Gentilonin kanssa kansallisten elvytyssuunnitelmien edistymisestä.

Parlamentti kiinnittää huomiota myös siihen, miten komissio puolustaa EU: n arvoja ja periaatteita. Se on kehottanut komissiota käyttämään uusi laki, joka yhdistää EU: n talousarvion maksut oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja on sanonut, että jos komissio ei toimi oikeusvaltion loukkauksia vastaan, parlamentti nostaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Erityis- ja tiedekomiteat

Monet Euroopan parlamenttiin tilapäisesti perustetut valiokunnat hyväksyvät suosituksensa vuoden jälkipuoliskolla. Nämä sisältävät:


Saharov-palkinto

Joulukuussa parlamentti jakaa palkinnon Saharov-palkinto sananvapauden, joka erottaa ihmisoikeuksista ja demokratiasta taistelevat aktivistit eri puolilla maailmaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin demokraattinen oppositio Valko -Venäjällä.

Jaa tämä artikkeli:

Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP)

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus saa lopullisen hyväksynnän europarlamentaarikoilta

Julkaistu

on

Eduskunta antoi tiistaina (23. marraskuuta) vihreää valoa EU:n uudelle maatalouspolitiikalle. Tämän uudistetun version tavoitteena on olla vihreämpi, oikeudenmukaisempi, joustavampi ja läpinäkyvämpi, AGRI, Täysistunto.

Lainsäädäntöuudistuspaketista käytyjen neuvottelujen aikana mepit korostivat, että biologisen monimuotoisuuden vahvistaminen sekä EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja -sitoumusten noudattaminen ovat avainasemassa vuonna 2023 voimaan tulevan uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) täytäntöönpanossa. arvioida, ovatko kansalliset YMP:n strategiasuunnitelmat näiden sitoumusten mukaisia, viljelijöiden on noudatettava ilmasto- ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Jäsenvaltiot ovat velvollisia varmistamaan, että vähintään 35 prosenttia maaseudun kehittämisen budjetista ja vähintään 25 prosenttia suorista tuista osoitetaan ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Lisää tukea pienille tiloille ja nuorille viljelijöille

Mepit varmistivat, että suorista tuista vähintään 10 prosenttia käytetään pienten ja keskisuurten tilojen tukemiseen ja vähintään 3 prosenttia YMP:n budjetista menee nuorille viljelijöille. He vaativat myös, että kriisivaraus, jonka vuosibudjetti on 450 miljoonaa euroa (nykyhinnoin), on pysyvästi valmis auttamaan maanviljelijöitä hintojen tai markkinoiden epävakauden vuoksi.

Mainos

Lisää avoimuutta ja parempi työsääntöjen noudattaminen

Parlamentin painostuksen seurauksena EU:n maatalousalan työsääntöjä valvotaan paremmin ja rikkomuksista määrätään seuraamuksia kansallisten työtarkastajien ja YMP:n maksajavirastojen yhteistyön ansiosta.

Tieto EU-tuen lopullisista edunsaajista on läpinäkyvämpää EU:n tiedon louhintatyökalun ansiosta, johon jäsenvaltiot pääsevät ja joka auttaa tunnistamaan petosriskit vertailemalla tietoja julkisista tietokannoista.

Mainos

"Strategisia suunnitelmia koskeva asetus" hyväksyttiin äänin 452 puolesta, 178 vastaan ​​ja 57 tyhjää, "Horisontaalinen asetus" äänin 485 puolesta, 142 vastaan ​​ja 61 tyhjää ja "Yhteistä markkinajärjestelyä koskeva asetus" äänin 487 puolesta, 130 vastaan ​​ja 71 tyhjää.

"Strategisia suunnitelmia koskevan asetuksen" esittelijä Peter Jahr (EPP, DE) "Hyväksymällä YMP:n uudistuksen takaamme suunnittelun turvallisuuden paitsi jäsenmaille, myös ennen kaikkea eurooppalaisille maanviljelijöillemme. Olemme varmistaneet, että tämä YMP on kestävämpi, avoimempi ja ennakoitavampi. Uusi toimitusmalli vähentää maatalouspolitiikan byrokratiaa viljelijöille. Tämänpäiväinen äänestys on osoittanut, että haluamme suojella ja edistää perhetiloja, ihmisiä, jotka ylläpitävät ja säilyttävät kulttuurimaisemaamme."

"Horisontaalisen asetuksen" esittelijä Ulrike Müller (RE, DE) "Tänään on historiallinen päivä uudelle YMP:lle, päivä, jolloin etenemme kohti ympäristön kannalta kunnianhimoisempaa, sosiaalisempaa ja suorituskykyisempää maatalouspolitiikkaa. Uusi toteutusmalli varmistaa, että YMP:n painopiste on enemmän tavoitteidensa saavuttamisessa eikä yksinkertaisesti sääntöjen noudattamisessa. Varmistamme myös, että YMP:n maksut ovat avoimempia ja että EU:n taloudelliset edut suojataan paremmin. Tämä YMP tulee olemaan todella menestys.

"Yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen" esittelijä Eric Andrieu (S&D, Ranska) sanoi: "Ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen YMP:n uudistuksen yhteisen markkinajärjestelyn ansiosta tänään hyväksytyt uudistukset merkitsevät enemmän markkinoiden sääntelyä kuin sääntelyn purkamista. Voimme olla ylpeitä siitä, kuinka pitkälle olemme päässeet, sillä saavutettu edistys on tärkeää viljelijöille, alalle ja kuluttajille. Yhteinen markkinajärjestely on varmasti ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Seuraavat vaiheet

Nykyisiä YMP:n sääntöjä jatkettiin 31. joulukuuta 2020 jälkeen, ja ne korvattiin siirtymäsäännöt vuoden 2022 loppuun asti. Kun neuvosto on hyväksynyt, uusia sääntöjä sovelletaan 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Tekoäly

AI: "Meidän on toimittava nopeasti hyödyntääksemme EU:n mahdollisuudet"

Julkaistu

on

EU voisi asettaa tekoälylle maailmanlaajuiset standardit, mutta sen hyödyn saamiseksi sääntöjen on oltava nopeita ja joustavia, Axel Voss sanoi. (Kuvassa), tekoälyä koskevasta mietinnöstä vastaava Euroopan parlamentin jäsen, yhteiskunta.

"Meidän on oltava tietoisia siitä, että tekoäly on erittäin strategisesti tärkeä", sanoi Axel Voss (EPP, Saksa) Tässä Facebook-live-haastattelu. Euroopan parlamentin jäsen ohjaa raporttia erityiskomitea tekoälystä digitaaliaikana Euroopan parlamentin kautta.

Eduskunta tunnusti teknologian merkityksen ja perusti valiokunnan keskittymään tekoälyyn, selvittämään sen mahdollisia vaikutuksia EU:n talouteen, selvittämään eri maiden lähestymistapoja ja tekemään ehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten.

Raporttiluonnos, esitettiin valiokunnalle 9, EU:n pitäisi keskittyä tekoälyn valtavaan potentiaaliin. Raportin kirjoittaja Voss sanoi, että tällä teknologialla voi olla keskeinen rooli sellaisilla aloilla kuin ilmastonmuutos, terveysala ja EU:n kilpailukyky.

Mainos

Lisätietoja mitä tekoäly on ja miten sitä käytetään.

Voiko EU:sta tulla suurempi tekoälytoimija?

EU on jäämässä jälkeen maailmanlaajuisessa teknologiakilpailussa, ja jos se haluaa pysyä taloudellisena ja globaalina voimana, raportin mukaan siitä pitäisi tulla tekoälyn globaali voima. Jos EU ei toimi ripeästi ja rohkeasti, siitä tulee lopulta Kiinan, Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden "digitaalinen siirtomaa" ja se uhkaa menettää poliittisen vakautensa, sosiaaliturvansa ja yksilönvapaudensa, raportissa sanotaan. Lisäksi nousevat teknologiat voivat johtaa globaaliin vallan siirtymiseen pois länsimaista.

Mainos

Raportin mukaan EU:n epäonnistuminen teknologisten innovaatioiden kaupallistamisessa tarkoittaa, että "parhaat ideamme, lahjakkuutemme ja yrityksemme" ovat menossa muualle. Voss varoitti mahdollisuuksien ikkunan sulkeutumisesta ja sanoi, että EU:n on "keskitettävä, priorisoitava ja investoitava".

Euroopan tulisi keskittyä enemmän liiketoimintamalleihin, jotka mahdollistaisivat tutkimuksen muuntamisen tuotteiksi, varmistaisivat yrityksille kilpailukykyisen ympäristön ja estävät aivovuotoa. Vain kahdeksan 8 suurimmasta digitaaliyrityksestä sijaitsee EU:ssa.

Tietojen merkitys

Data on ratkaisevan tärkeää tekoälyn kehitykselle. "Jos ajattelemme, että voimme kilpailla maailmassa ilman dataa, olemme poissa", Voss sanoi. "Meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen, kuinka voimme toimittaa tietoja, mukaan lukien henkilötiedot."

"Liian monet ihmiset ajattelevat, että emme voi avata GDPR:ää juuri nyt", mikä tarkoittaa EU:n teollisuuden tietojen puutetta, hän sanoi. GDPR asettaa globaalin standardin, Voss sanoi, "mutta ei sillä ajatuksella, että jos olemme saavuttaneet kultaisen standardin, emme voi enää muuttaa sitä: pysyt ensimmäisellä paikalla vain, jos kehität jatkuvasti."

"Suuret tiedonkerääjät ovat Kiinassa tai Yhdysvalloissa. Jos haluamme tehdä asialle jotain, meidän on tehtävä jotain erittäin nopeasti, koska nopeus on tällä alueella kilpailukysymys."

Demokratia ja ihmisoikeudet

EU on "tottunut asettamaan standardeja ja yhdistämään ne perusoikeuksiin ja eurooppalaisiin ydinarvoihin. Tämän voimme saavuttaa, ja sanoisin myös, että tämä on jotain, jota maailma myös tarvitsee", hän sanoi.

Voss uskoo, että EU voi vähentää riskejä, joita tekoäly voi aiheuttaa ihmisoikeuksille ja demokratialle väärinkäytettynä, kuten joissakin autoritaarisissa valtioissa, "jos teemme tämän pragmaattisesti".

Hän varoittaa ideologisesta lähestymistavasta. ”Jos keskitymme yhdistämään tämän teknologian eurooppalaisiin ydinarvoihimme emmekä ylikuormita toimialaamme ja yrityksiämme, meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä."

Lisätietoja mitä parlamentti haluaa tekoälysäännöistä.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Euroopan parlamentti

Euroopan tulevaisuus: Kansalaispaneelit puhuvat

Julkaistu

on

Kansalaispaneelit kokoontuvat tulevina kuukausina keskustelemaan EU: n tulevaisuudesta ja antamaan suosituksia. Lue lisää, EU-asiat.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi asettaa ihmiset keskelle keskustelua siitä, miten EU: n tulisi kehittyä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Kansalaispaneeleilla on tärkeä rooli: he keskustelevat ideoista tapahtumia kaikkialla EU: ssa ja kautta tehdyt ehdotukset Konferenssialusta ja tekee suosituksia, joista keskustellaan EU: n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kuka osallistuu?

Euroopan kansalaispaneeleja on neljä, joista jokaisessa on 200 kansalaista. Paneelin jäsenet on valittu sattumanvaraisesti, mutta tavalla, joka kuvastaa EU: n monimuotoisuutta. Esimerkiksi kussakin paneelissa on sama määrä miehiä ja naisia ​​sekä suhteellinen edustus eurooppalaisista kaupunki- ja maaseutualueilta. 16–25 -vuotiaat nuoret muodostavat kolmanneksen jäsenistä.

Mainos

Mitä keskustellaan?

Jokainen paneeli käsittelee joitain aiheita, joista ihmisiä on kutsuttu esittämään ideoita:

  • Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat/koulutus, kulttuuri, nuoriso, urheilu/digitaalinen muutos;
  • Eurooppalainen demokratia/arvot ja oikeudet, oikeusvaltio, turvallisuus;
  • ilmastonmuutos, ympäristö/terveys ja
  • EU maailmassa/muuttoliike.


Paneelin jäsenet voivat tuoda esiin muita kysymyksiä. Kokouksissa on käytettävissä riippumattomia asiantuntijoita neuvomaan.

Mainos

Milloin kansalaispaneelit kokoontuvat?

Jokainen paneeli kokoontuu kolme kertaa. Ensimmäiset istunnot pidettiin neljänä viikonloppuna 17. syyskuuta ja 17. lokakuuta välisenä aikana parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Toiset istunnot pidetään verkossa marraskuussa ja kolmannet joulukuussa ja tammikuussa EU:n kaupungeissa, mikäli terveystilanne sen sallii.

Neljän kansalaispaneelin aikataulu

PaneeliAiheetEnsimmäinen istuntoToinen istuntoKolmas istunto
1Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat /koulutus, kulttuuri, nuoriso, urheilu /digitaalinen muutos17-19 syyskuu5-7 marraskuu3-5. Joulukuuta (Dublin)
2Eurooppalainen demokratia/arvot ja oikeudet, oikeusvaltio, turvallisuus24-26 syyskuu12-14 marraskuu10.-12. Joulukuuta (Firenze)
3Ilmastonmuutos, ympäristö/ terveys1-3 lokakuu19-21 marraskuu7.-9. Tammikuuta (Varsova)
4EU maailmassa/muuttoliike15-17 lokakuu26-28 marraskuu14.-16. Tammikuuta (Maastricht)

Mikä on lopputulos?

Paneelit laativat suosituksia, joista keskustellaan konferenssin täysistunnossa, joka kokoaa yhteen kansalaiset, EU: n toimielinten ja kansallisten parlamenttien edustajat sekä muut sidosryhmät. Kaksikymmentä edustajaa kustakin paneelista osallistuu konferenssin täysistuntoihin ja esittelee paneelien työn tulokset.

Paneelien suositukset otetaan huomioon konferenssin loppuraportissa, jonka konferenssin johtokunta valmistelee keväällä 2022. Lautakuntaan kuuluu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajia - toimielimiä, joiden on seurattava päätelmiä - sekä tarkkailijoita kaikista konferenssin sidosryhmistä. Raportti laaditaan täydessä yhteistyössä konferenssin täysistunnon kanssa, ja sen on saatava hyväksyntänsä.

Kuinka seurata paneelien työtä?

Paneelin istunnot, joissa kaikki jäsenet tapaavat, lähetetään verkossa. Löydät niistä lisätietoja konferenssialustalta. 

Euron tulevaisuutta käsittelevä konferenssipe

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: mitä se on ja miten se toimii?

Euroopan tulevaisuus: konferenssin täysistunto alkaa muutoksen odotuksista

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: kampanjamateriaalit

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: aika ideoillesi

Euroopan tulevaisuus: ihmisten ajatuksia konferenssin täysistunnossa

Euroopan tulevaisuus: kansalaisten paneelit käyttävät puheenvuoron 

Euroopan tulevaisuus: kansalaiset keskustelevat ulkopolitiikasta ja muuttoliikkeestä

Eurooppalaiset keskustelevat demokratian ja oikeusvaltion vahvistamisesta

Euroopan tulevaisuus: Eurooppalaiset keskustelevat taloudesta, työpaikoista ja koulutuksesta Strasbourgissa

Euroopan tulevaisuus: ilmastonmuutos, ympäristö, terveysLTH

"Aika avautua kansalaisille": Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: tee äänesi kuulluksi

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: monikielisen digitaalisen alustan käynnistäminen

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: valmistelut jatkuvat

Eurooppa -päivä: tutustu Euroopan unioniin 9. toukokuuta 2021

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: kansalaisfoorumin käynnistäminen 19. huhtikuuta

Rakenna huomisen Eurooppaa: EU avaa tietä Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa