Liity verkostomme!

Euroopan parlamentti

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: Mikä se on ja miten se toimii?

Julkaistu

on

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on eurooppalaisten mahdollisuus vaikuttaa EU: n suuntaan. Selvitä mitä odottaa, EU-asiat.

Infografiikka, joka selittää Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia
Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: miten se toimii  

Maailmassa, joka taistelee pandemiaa vastaan ​​ja etsii ratkaisuja pitkän aikavälin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, EU on sitoutunut avoimeen ja demokraattiseen keskusteluun ihmisten kanssa siitä, mihin sen tulisi keskittyä.

Osallistava, demokraattinen prosessi

A Tuoreessa eurobarometritutkimuksessa osoitti, että 92% eurooppalaisista haluaa, että ihmisten ääni "otetaan paremmin huomioon Euroopan tulevaisuutta koskevissa päätöksissä". Konferenssin tavoitteena on toteuttaa tämä.

Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja neuvosto kutsuvat kaikkia eurooppalaisia ​​jakamaan ajatuksensa siitä, miten Euroopan pitäisi kehittyä, mitkä ovat ensisijaiset tavoitteet ja miten valmistautua Covidin jälkeiseen maailmaan. EU: n toimielimet haluavat kuulla mahdollisimman monia ihmisiä keskittyen erityisesti nuoriin.

Konferenssi on enemmän kuin kuunteluharjoitus. Ihmisten tulevina kuukausina tekemät maksut kerätään verkossa ja osallistuu keskusteluihin parlamentin jäsenten, kansallisten parlamenttien jäsenten, hallituksen ja EU: n edustajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Näistä keskusteluista tulee perusta poliittisille ehdotuksille, jotka muutetaan sitten konkreettisiksi EU: n toimiksi. Parlamentille, komissiolle ja neuvostolle ovat sitoutuneet kuuntelemaan ihmisten ehdotuksia ja seurata konferenssin tuloksia.

Kaikki eurooppalaiset ovat tervetulleita osallistumaan prosessiin iästä, sukupuolesta, koulutuksesta tai ammatillisesta taustasta riippumatta. Parlamentti haluaa varmistaa erityisesti nuorten aktiivisen osallistumisen ja käyttää säännöllistä eurooppalaista nuorisotapahtumaansa (EYE) lokakuussa 2021 kokoamaan näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta.

Miten se toimii?

Konferenssin digitaalinen foorumi käynnistettiin 19. huhtikuuta. Sen avulla ihmiset voivat jakaa ideoita ja keskustella niistä verkossa sekä valmistella tapahtumia kaikkialla EU: ssa, missä ja milloin terveysolot sallivat. Nämä tapahtumat ovat toinen muutoksen ideoiden lähde. Jäsenvaltiot järjestävät myös kansalaislähtöisiä tapahtumia.

Kesän jälkeen Euroopan kansalaispaneelit, jotka kokoavat ihmisiä eri elämänaloilta, tarkastelevat esitettyjä ideoita. Kansalaispaneeleissa on neljä 200 jäsentä, joista kukin käsittelee eri aiheita:

  • Eurooppalainen demokratia ja arvot, oikeudet, oikeusvaltio, turvallisuus
  • Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys
  • Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työpaikat, koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu ja digitaalinen ala
    muutos
  • EU maailmassa ja muuttoliike

Kukin paneeli kokoontuu vähintään kolme kertaa ja voi vapaasti määrittää prioriteettinsa. Heidän suosituksensa esitellään konferenssin täysistunnossa.

Konferenssin täysistunnolla on keskeinen rooli konferenssissa, kun EU: n toimielinten, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan edustajat tapaavat siellä kansalaisten kanssa keskustelemaan ja kehittämään muutosehdotuksia. Euroopan parlamentti vaati poliittisesti vahvaa täysistuntoa, jossa oli paljon vaaleilla valittuja edustajia, sekä kansalaisten merkittävää roolia.

Infografiikka, joka selittää konferenssin täysistunnon
Konferenssin täysistunto: kuka osallistuu?  

Perustava täysistunto pidetään 19. kesäkuuta Strasbourgissa etäällä ja fyysisesti. Lisää istuntoja seuraa syksyllä ja talvella keskustellakseen kansalaispaneelien esittämistä ehdotuksista.

Selvitä Euroopan parlamentin edustajat konferenssin täysistunnossa.

Johtokunta vastaa konferenssin toiminnasta. Se koostuu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajista sekä tarkkailijoista.

Mitä konferenssista tulee?

Tulos riippuu ihmisten tekemistä ehdotuksista ja myöhemmistä keskusteluista.

Hallitus laatii loppuraportin konferenssin täysistunnon hyväksymien ehdotusten perusteella. Raportti valmistetaan täysimääräisesti yhteistyössä täysistunnon kanssa, ja sen on saatava sen hyväksyntä. Sen jälkeen se toimitetaan seurantaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Parlamentti on korostanut, että konferenssilla pitäisi olla todellinen vaikutus siihen, miten EU perustetaan ja mitä se tekee varmistaakseen, että ihmisten mielipiteet ja huolet ovat EU: n politiikan ja päätösten keskiössä.

Euroopan parlamentti

Riippumaton eettinen elin: EU: n toimielinten avoimuuden ja eheyden parantaminen

Julkaistu

on

EU: n uusi eettinen elin voisi aloittaa tutkimukset mahdollisista eturistiriidoista tai kääntöovetapauksista komission jäsenille, parlamentin jäsenille ja henkilöstölle, AFCO.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan keskiviikkona (15. heinäkuuta) 18 puolesta, 8 vastaan ​​ja 1 tyhjää hyväksymässä mietinnössä parlamentin jäsenet esittivät näkemyksensä riippumattoman EU: n eettisen elimen perustamisesta.

EU: n uusi eettinen elin ehdottaa eettisiä sääntöjä ja neuvoja komissaareille, parlamentin jäsenille ja osallistuvien laitosten henkilöstölle ennen heidän toimikauttaan tai työsuhteensa aikana ja joissakin tapauksissa sen jälkeen. Tämä uusi elin lisäisi myös tietoisuutta ja antaisi ohjeita eettisistä kysymyksistä, ja sillä olisi vaatimustenmukaisuus- ja neuvoa-antava rooli ja kyky antaa suosituksia, myös eturistiriidoista. Se toimisi yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja muiden toimivaltaisten EU: n elinten ja virastojen, kuten OLAF ja EPPO.

Esittelijä Daniel Freund (Vihreät / EFA, DE) sanoi: "Tämä on tärkeä askel kohti EU: n toimielinten eturistiriitojen poistamista, koska itsesääntely ei ole onnistunut estämään skandaaleja. Riippumaton valvonta voi lopulta auttaa noudattamaan sääntöjä uskottavasti, sulkemaan kiertävät ovet toimielinten ja lobbauksen välillä ja auttavat palauttamaan kansalaisten luottamuksen. Perustamalla EU: n eettisen elimen EU voi oppia Ranskan ja Kanadan esimerkkeistä ja asettaa uuden standardin Euroopalle. "

Siinä sovellettaisiin "eturistiriidan" yhtenäistä määritelmää, joka määritellään julkisen tehtävän (eli ammatillisen ja virallisen vastuun) ja yksityisten etujen välisenä ristiriitana, johon julkisella virkamiehellä tai päätöksentekijällä on yksityisiä etuja, jotka voivat vaikuttaa väärin vastuulla olevien toimintojen ja päätösten suorittaminen.

Parlamentin jäsenet ehdottavat toimielinten välinen sopimus perustaa parlamentin ja komission uusi elin, joka olisi avoin kaikille EU: n toimielimille, virastoille ja elimille.

Tutkimukset

EU: n eettisellä elimellä olisi oltava oikeus aloittaa tutkimus, joka perustuu kolmansilta osapuolilta, kuten toimittajilta, kansalaisjärjestöiltä, ​​väärinkäytösten paljastajilta tai Euroopan oikeusasiamieheltä, saatuihin tietoihin - tarvittaessa käyttämällä nimettömyyttä. Vaikka velvollisuus komission jäsenehdokkaiden eturistiriidoista päättäminen ennen kuulemistilaisuuksia on edelleen EU: n toimivalta Oikeudellisten asioiden valiokuntaEhdotetun eettisen elimen olisi voitava tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin komitean päätöksenteon helpottamiseksi. Elimen työ täydentäisi myös parlamentin työtä tiedusteluoikeus.

koostumus

Elimessä olisi oltava yhdeksän jäsentä, joista kukin on kolme komission ja parlamentin edustajille, ja kolme entisen Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin, entisten tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten EU: n oikeusasiamiesten joukosta. Entisten parlamentin jäsenten ja komission jäsenten ei tulisi olla yli kolmasosa jäsenistä, jotka uusitaan kolmanneksella joka toinen vuosi.

Tausta

Ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja kaikki pääkandidaatit Euroopan komission puheenjohtajan tehtäviin allekirjoittivat lupauksen kaikkien EU: n toimielinten yhteisen riippumattoman eettisen elimen perustamisen puolesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen antoi saman lupauksen ennen vaalejaan ja antoi tehtäväksi varapuheenjohtaja Věra Jourován.

Lisätietoja

Continue Reading

Kiina

Parlamentin jäsenet esittivät näkemyksensä uudesta EU: n strategiasta Kiinaa varten

Julkaistu

on

EU: n olisi jatkettava Kiinan kanssa keskustelua maailmanlaajuisista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja terveyskriiseistä, samalla kun se esittää huolensa systeemisistä ihmisoikeusloukkauksista, DISASTER.

Torstaina (15. heinäkuuta) hyväksytyssä mietinnössä äänin 58 puolesta, XNUMX vastaan ​​ja XNUMX tyhjää Ulkoasiainvaliokunta hahmotellaan kuusi pilaria, joille EU: n tulisi rakentaa uusi strategia Kiinan kanssa: yhteistyö globaaleissa haasteissa, sitoutuminen kansainvälisiin normeihin ja ihmisoikeuksiin, riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen, kumppanuuksien rakentaminen samanmielisten kumppaneiden kanssa, strategisen autonomian edistäminen ja puolustaminen Euroopan edut ja arvot.

Yhteisiin haasteisiin vastaaminen, mukaan lukien uudet pandemiat

Hyväksytyssä tekstissä ehdotetaan EU: n ja Kiinan välisen yhteistyön jatkamista monissa maailmanlaajuisissa haasteissa, kuten ihmisoikeudet, ilmastonmuutos, ydinaseriisunta, maailmanlaajuisten terveyskriisien torjunta ja monenvälisten organisaatioiden uudistaminen.

Parlamentin jäsenet vaativat myös EU: ta ryhtymään yhteistyöhön Kiinan kanssa parantamaan alkuvaiheen valmiuksia tartuntatauteihin, joista voi kehittyä epidemioita tai pandemioita, esimerkiksi riskien kartoitus- ja varhaisvaroitusjärjestelmien avulla. He myös pyytävät Kiinaa sallimaan riippumattoman tutkimuksen COVID-19: n alkuperästä ja leviämisestä.

Kaupan kitkat, EU: n suhteet Taiwaniin

Parlamentin jäsenet painottavat EU: n ja Kiinan välisen suhteen strategista merkitystä, mutta tekevät selväksi, että kattavan investointisopimuksen (CAI) ratifiointiprosessi ei voi alkaa, ennen kuin Kiina nostaa pakotteet Euroopan parlamentin jäseniä ja EU: n toimielimiä vastaan.

Jäsenet toistavat kehotuksensa, että komissio ja neuvosto edistyisivät Taiwanin kanssa tehtävän EU: n investointisopimuksen kanssa.

Vuoropuhelu ja toiminta ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi

Tuomitsemalla järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, parlamentin jäsenet vaativat säännöllistä EU: n ja Kiinan välistä ihmisoikeusvuoropuhelua ja vertailukohtien käyttöönottoa edistymisen mittaamiseksi. Vuoropuhelun tulisi käsitellä muun muassa ihmisoikeusloukkauksia Xinjiangissa, Sisä-Mongoliassa, Tiibetissä ja Hongkongissa.

Lisäksi parlamentin jäsenet pahoittelevat kiinalaisten pakottamista eurooppalaisiin yrityksiin, jotka ovat katkaisseet toimitusketjun siteet Xinjiangiin, huolestuneisuudesta pakkotyövoiman tilanteesta alueella. He vaativat EU: ta tukemaan näitä yrityksiä ja varmistamaan, että EU: n nykyinen lainsäädäntö kieltää tehokkaasti Xinjiangissa väärinkäytöksissä mukana olevat yritykset toimimasta EU: ssa.

5G ja Kiinan disinformaation torjunta

Parlamentin jäsenet korostavat tarvetta kehittää maailmanlaajuiset standardit samanhenkisten kumppaneiden kanssa seuraavan sukupolven tekniikoille, kuten 5G- ja 6G-verkoille. Yritykset, jotka eivät täytä turvallisuusstandardeja, on suljettava pois, he sanovat.

Raportissa pyydetään antamaan Euroopan ulkosuhdehallinnolle toimeksianto ja tarvittavat resurssit puuttumaan Kiinan disinformaatiooperaatioihin, mukaan lukien erityisen Kaukoidän StratCom -työryhmän perustaminen.

"Kiina on kumppani, jonka kanssa pyrimme jatkossakin etsimään vuoropuhelua ja yhteistyötä, mutta geopoliittisena asemassa oleva unioni ei voi vähätellä Kiinan päättäväistä ulkopolitiikkaa ja vaikuttaa operaatioihin kaikkialla maailmassa, eikä sen halveksuntaa ihmisoikeuksiin ja sitoutumista kahden- ja monenvälisiin sopimuksiin. EU: n on korkea aika yhdistää kattava ja päättäväisempi Kiinan politiikka, jonka avulla se voi puolustaa arvojaan ja etujaan hankkimalla Euroopan strategisen autonomian esimerkiksi kaupan, digitaalisen sekä turvallisuuden ja puolustuksen aloilla ", esittelijä Hilde Vautmans (Uusi uusi Eurooppa, Belgia) sanoi äänestyksen jälkeen.

Seuraavat vaiheet

Mietintö toimitetaan nyt äänestykseen koko Euroopan parlamentissa.

Lisätietoja 

Continue Reading

Yhtiöverosäännöissä

EU viivästyttää digitaalimaksua keskittyen maailmanlaajuiseen vähimmäisverosopimukseen

Julkaistu

on

EU on päättänyt lykätä digitaalimaksua syksyyn kahden päivän Venetsiassa pidetyn G20-valtiovarainministerien kokouksen jälkeen, jossa saavutettiin historiallinen sopimus vakaamman ja oikeudenmukaisemman kansainvälisen veroarkkitehtuurin rakentamisesta. kirjoittaa Catherine Feore. 

Suuri osa uudistetun sysäyksen edistymiselle tällä alalla on tullut uudesta Bidenin hallinnosta. Tänään (12. heinäkuuta) Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen (kuvassa) tapasi Euroopan komission talousasioista vastaavan presidentin ja varatoimitusjohtajan sekä talouskomissaari Paolo Gentilonin ja Euroopan keskuspankin presidentin Christine Lagarden ennen osallistumistaan ​​tänään euroryhmän valtiovarainministerien kokoukseen. 

Uusi ehdotus perustuu OECD: n `` peruspuhalluksen ja voitonsiirron '' työhön (BEPS), ja siinä käsitellään tämän työn kahta osaa, nimittäin monikansallisten yritysten voittojen kohdentamista ja todellista maailmanlaajuista vähimmäisverokantaa. Yhdysvallat ehdotti alun perin, että yhteisöveroprosentiksi olisi asetettava 21 prosenttia, mutta siirtyi nopeasti 15 prosenttiin. 

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi tänään euroryhmän kokouksessa, että hänellä oli erinomainen tapaaminen Yhdysvaltain valtiovarainministerin Janet Yellenin kanssa. Gentiloni sanoi, että viikonlopun tärkein saavutus - maailmanlaajuinen verotussopimus - lopettaisi "kilpailun pohjaan" verojen siirtämisestä. Hän sanoi: "Tässä yhteydessä ilmoitin sihteeri Yellenille päätöksestämme keskeyttää ehdotus EU: n digitaalisesta maksusta, jotta voimme keskittyä tämän historiallisen sopimuksen viimeiseen mailiin."

Euroopan komission tiedottaja Daniel Ferrie totesi, että komission on puututtava nopeasti ratkaisemattomiin kysymyksiin ja viimeisteltävä ”erilaiset suunnitteluelementit” sekä yksityiskohtainen täytäntöönpanosuunnitelma lokakuuhun mennessä. Ajatuksena on, että G20-maiden hallitusten päämiehet hyväksyisivät tämän Rooman huippukokouksessa. Ferrie sanoi: "Tästä syystä olemme päättäneet keskeyttää työmme, joka koskee ehdotusta digitaaliseksi maksuksi uudeksi" omaksi resurssiksi "tänä aikana."

Euroopan komissio oli jättänyt ilmoituksen uudesta EU: n digitaalisesta maksusta 14. heinäkuuta, jonka jälkeen se viivästyi 22. heinäkuuta, ja se on nyt viivästynyt tämän sopimuksen jälkeen. Digitaalimaksu suunniteltiin uudeksi omaksi resurssiksi, joka auttaisi EU: ta maksamaan NextGenerationEU-lainaa takaisin. Uudet omat varat on otettava käyttöön 1. tammikuuta 2023 mennessä.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa