Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Järjestämättömät lainat: Sopimus koski EU: n sääntöjä järjestämättömien lainojen myynnistä kolmansille osapuolille

Julkaistu

on

Euroopan parlamentin neuvottelijat sopivat neuvoston kanssa EU: n yhteisistä standardeista, joilla säännellään huonojen lainojen siirtämistä pankeilta toissijaisille ostajille ja samalla suojataan lainaajien oikeuksia.

Neuvottelijat sopivat yhdenmukaistetuista sitovista säännöksistä kaikille jäsenvaltioille. He varmistivat, että lainanottajilla ei ole huonompaa asemaa luottosopimuksensa siirtämisen jälkeen, ja jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä kuluttajien suojelemiseksi.

Järjestämättömien lainojen jälkimarkkinat

Sovitut toimenpiteet edistävät alun perin pankkien liikkeeseen laskemien ja järjestämättömiksi luokiteltujen luottosopimusten ammattimaisten jälkimarkkinoiden kehitystä. Kolmannet osapuolet (luoton ostajat) voisivat ostaa tällaisia ​​järjestämättömiä lainoja kaikkialta EU: sta. Luottojen ostajat (esimerkiksi sijoitusrahastot) eivät luo uutta luottoa, vaan ostavat olemassa olevia järjestämättömiä lainoja omalla vastuullaan. Siksi he eivät tarvitse erityislupaa, mutta heidän on noudatettava lainanottajan suojaa koskevia sääntöjä.

Valvottu perintä

Luottopalvelujen tarjoajat ovat oikeushenkilöitä, jotka toimivat luoton ostajien puolesta ja hoitavat järjestämättömän luottosopimuksen mukaisia ​​oikeuksia ja velvoitteita, kuten maksujen periminen tai sopimuksen ehtojen uudelleen neuvotteleminen. EP: n neuvottelijat varmistivat, että heidän on hankittava lupa ja että he ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että kaikista luottopalvelujen tarjoajista on julkisesti saatavilla oleva ajantasainen luettelo tai kansallinen rekisteri. Kuluttajien suojelemiseksi kaikilla luoton ostajilla on velvollisuus pyytää isäntämaan nimittämää luottopalvelua kuluttajasalkkuihin. Lisäksi kolmansien maiden luotonostajien on myös nimitettävä pk-yritysten salkkuihin luottohenkilöstö yrittäjien suojelemiseksi.

Lainanottajien suojaaminen

Neuvottelujen aikana sovittu yhdenmukainen suoja lainanottajille, jotka eivät pysty maksamaan velkojaan, edellyttää luoton ostajilta ja luottopalvelujen tarjoajilta tarkkoja tietoja, kunnioittamaan ja suojaamaan henkilötietoja ja luotonottajien yksityisyyttä ja pidättäytymään häirinnästä, pakottamisesta tai kohtuuttomasta vaikutuksesta.

Ennen ensimmäistä perintää lainanottajalla on myös oikeus saada selvä ja ymmärrettävä ilmoitus paperilla tai muulla pysyvällä välineellä luotonantajan oikeuksien siirtämisestä. Tietojen tulee sisältää siirtopäivä, henkilöllisyys, yhteystiedot ja uuden luottopalvelun tarjoajan tai luottopalveluntarjoajan valtuutus sekä yksityiskohtaiset tiedot luotonottajan erääntyneistä määristä. Lainanottajalle olisi lisäksi ilmoitettava, missä he voivat tehdä valituksia.

Esther de Lange Yhteisesittelijä (EPP, NL) sanoi: "On suuri helpotus, että voimme vihdoin jatkaa työtä pankkien järjestämättömien lainojen haasteen ratkaisemiseksi. Perjantai-illan sopimus voi auttaa meitä estämään koronakriisin aikana tapahtuneen taloudellisen taantuman muuttumasta uudeksi pankkikriisiksi. Tämä direktiivi luo ongelmallisille lainoille eurooppalaiset jälkimarkkinat ja varmistaa samalla, että näitä lainoja ottaneita ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. "

Parlamentin jäsenet varmistivat, että lainanottajien ei pitäisi olla huonommassa asemassa luottosopimuksensa siirtämisen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten palveluntarjoajien veloittamat palkkiot ja sakot, mukaan lukien siirtokustannukset, eivät voi muuttua eikä periä muita kuin tähän luottosopimukseen liittyviä lisäkustannuksia. Lisäksi luottopalvelujen tarjoajan välistä sopimusta ja velvoitteita luoton ostajalle ei pitäisi muuttaa ulkoistamalla luottopalveluja.

Irene Tinagli ECON: n puheenjohtaja ja apulaisesittelijä (S&D, IT) sanoi: "Tällä direktiivillä tehdään selväksi, että todellisten, tehokkaiden ja hyvin säänneltyjen eurooppalaisten järjestämättömien lainojen jälkimarkkinoiden kehittämisen on tapahduttava yhdessä kaikkien mahdollisten velkojien on saatava luottokelpoisuus uudelleen ja luotonsaajien mahdollisimman korkea suoja. Tämä on entistä tärkeämpää nyt, kun meillä on edelleen COVID-19-pandemian seurauksia; emme voi vaarantaa talouden elpymistä vaarantamalla kotitalouksia ja yrityksiä rankaisevat päätökset. "

Lopuksi neuvottelijat suostuivat ottamaan huomioon lainanottajan yksilölliset olosuhteet, kuten asuntolainaan liittyvän asuntolainan ja kyvyn maksaa laina takaisin, samalla kun ne päättävät toimenpiteistä. Tällaisia ​​toimenpiteitä voivat olla luottosopimuksen osittainen jälleenrahoitus, sopimuksen ehtojen muuttaminen, lainan ehtojen pidentäminen, valuutan muuntaminen ja muut maksut takaisinmaksun helpottamiseksi. Jäsenvaltiot voivat soveltaa toimenpiteitä, jotka soveltuvat parhaiten lainanottajille kansallisten järjestelmien mukaisesti, mutta niillä olisi oltava asianmukainen toimenpidekokonaisuus kansallisella tasolla.

Tausta

Järjestämättömien lainojen mahdollisen tulevan kertymisen käsitteleminen on välttämätöntä pankkiunionin vahvistamiseksi ja kilpailun varmistamiseksi pankkisektorilla sekä rahoitusvakauden ylläpitämiseksi ja pankkien kannustamiseksi luotonantoon työpaikkojen luomiseksi, kasvun stimuloimiseksi ja tukemiseksi. COVID-19: n jälkeinen elpyminen EU: ssa.

Järjestämättömät lainat määritellään yleisesti lainoiksi, joiden eräpäivä on yli 90 päivää tai joita ei todennäköisesti makseta kokonaan takaisin.

Seuraavat vaiheet

Parlamentti, neuvosto ja komissio työskentelevät nyt tekstin teknisten näkökohtien parissa. Sen jälkeen talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja koko parlamentin on hyväksyttävä sopimus.

Euroopan komissio

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: Suurempaa sananvaltaa alueille ja työmarkkinaosapuolille

Julkaistu

on

logo

Hallitus päätti jakaa enemmän paikkoja konferenssin täysistunnossa alueellisille ja paikallisille vaaleilla valituille edustajille sekä työmarkkinaosapuolille.

Konferenssin johtokunnan kuudes kokous oli ensimmäinen Slovenian puheenjohtajakaudella.

Hallitus muutti työjärjestystä lisäämällä konferenssin täysistuntoon kuusi valittua edustajaa alueellisista ja kuusi paikallisviranomaisista. He sopivat myös kasvattavansa työmarkkinaosapuolten edustajien määrää neljällä, yhteensä 12: lla.

Lisäksi hallintoneuvosto vaihtoi näkemyksiä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhdessä laatimasta viestintäsuunnitelmasta. Kaikki kolme toimielintä pyrkivät jatkamaan toimintojensa koordinointia kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi monikieliseen digitaaliseen alustaan ​​ja kannustavat muita elimiä, etenkin johtokuntaan ja täysistuntoon osallistuvia, tekemään samoin.

Hallitus sai päivityksen Euroopan kansalaispaneelien organisaatiosta. He keskustelivat myös niiden täysistuntotyöryhmien työskentelytavoista, joihin kyseisten paneelien edustajat osallistuvat.

Tämänpäiväisissä keskusteluissa Euroopan parlamentin yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadt sanoi: "Tämänpäiväiset keskustelut ja sääntömuutokset tarkoittavat, että olemme lähellä konferenssin suunnitteluvaiheen loppua. Odotamme nyt sisältövaihetta, jossa digitaalinen foorumi kerää parhaillaan kansalaisten ideoita yhdessä syyskuussa aloitettavien kansalaispaneelien ehdotusten kanssa. Nämä kaikki syötetään täysistuntoon, jotta voimme toteuttaa tehokkaamman, reagoivamman ja demokraattisemman unionin, jota kansalaisemme vaativat ja ansaitsevat. "

Slovenian EU-asioiden valtiosihteeri ja yhteispuheenjohtaja Gašper Dovžan totesivat EU: n neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta: "Konferenssijärjestelyn tämän päivän päivityksen tarkoituksena on tuoda Eurooppa kauemmas sen pääkaupunkien ulkopuolelle ja antaa paremman äänen. kansalaisille kaikilta elämänaloilta. Jokaisella eurooppalaisella on omat unelmansa ja huolenaiheensa Euroopasta, ja Euroopan on kuunneltava kaikkia niitä keskustellessaan yhteisestä tulevaisuudestamme. Haluamme, että mahdollisimman moni eurooppalainen saisi sanansa, jotta voimme kuulla, millaista Eurooppaa he haluavat elää 30 vuoden kuluttua. "

Euroopan komission varapuheenjohtaja demokratiasta ja demografiasta sekä varapuheenjohtaja Dubravka Šuica sanoi: "Odotamme innolla prosessin seuraavaa vaihetta: Euroopan kansalaispaneelien neuvotteluja, mikä on todella innovatiivinen näkökulma tulevaisuuden konferenssille. Euroopassa. "

Tausta

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi yhdistää verkko- ja offline-, paikalliset, alueelliset, kansalliset ja Euroopan laajuiset tapahtumat, joita järjestävät kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja kansalaiset, EU: n toimielimet sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset. Näiden tapahtumien tulokset ja Euroopan tulevaisuuteen liittyvät ideat julkaistaan ​​monikielisellä digitaalisella alustalla. Ne ovat perusta jatkokeskusteluille neljässä Euroopan kansalaispaneelissa, jotka käsittelevät konferenssin pääaiheita. Noin 800 satunnaisesti valittua kansalaista, jotka heijastavat EU: n sosioekonomista, väestöllistä ja koulutuksellista monimuotoisuutta, osallistuu näiden neljän Euroopan kansalaispaneelin useisiin neuvotteluihin, joissa on 200 kansalaista kutakin paneelia kohti. He esittävät ideoita ja suosituksia, jotka syötetään konferenssin täysistuntoihin ja lopulta konferenssin loppuraporttiin.

Monikielinen digitaalinen foorumi on täysin vuorovaikutteinen: ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja keskustella ehdotuksistaan ​​kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa EU: n 24 virallisella kielellä. Ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja mahdollisimman suuressa määrin kannustetaan osallistumaan alustan kautta tulevaisuuden muokkaamiseen - ja myös mainostamaan alustaa sosiaalisen median kanavissa hashtagilla #TheFutureIsYours.

Seuraavat vaiheet

Syyskuussa järjestetään ensimmäiset Euroopan kansalaisten paneelien istunnot.

Lisätietoja

Monikielinen digitaalinen alusta

Continue Reading

Euroopan komissio

EU tilittää € 250 miljoonaa makrotaloudellinen apu Jordaniaan

Julkaistu

on

Euroopan komissio on EU: n puolesta maksanut 250 miljoonaa euroa makrotaloudellista rahoitusapua Jordanialle. Maksut ovat osittain 3 miljardin euron hätäapupaketti kymmenelle laajentumis- ja naapuruuskumppanille, jonka tarkoituksena on auttaa heitä rajoittamaan COVID-19-pandemian (COVID-19 MFA-ohjelma) ja osittain Jordanian 500 miljoonan euron kolmannen MFA-ohjelman (MFA-III-ohjelma), joka hyväksyttiin vuonna tammikuu 2020. Ensimmäinen 250 miljoonan euron maksu Jordanialle näiden kahden makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelman puitteissa tapahtui marraskuussa 2020.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tämän päivän 250 miljoonan euron maksu osoittaa, että Euroopan unioni jatkaa solidaarisuutta Jordanian kansan kanssa. Nämä varat, jotka vapautetaan sovittujen poliittisten sitoumusten täyttämisen jälkeen, auttavat Jordanian taloutta pääsemään COVID-19-pandemian aiheuttamaan sokkiin. "

Jordania on täyttänyt EU: n kanssa sovitut poliittiset ehdot COVID-250 MFA-ohjelman ja MFA-III-ohjelman 19 miljoonan euron maksun vapauttamiseksi. Näitä olivat tärkeät toimenpiteet julkisen varainhoidon parantamiseksi, vastuuvelvollisuus vesialalla, toimenpiteet työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi ja toimenpiteet hyvän hallintotavan vahvistamiseksi.

Lisäksi Jordania täyttää edelleen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ehdot, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tehokkaita demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien monipuolueinen parlamentaarinen järjestelmä ja oikeusvaltio; sekä tyydyttävä kokemus IMF-ohjelmasta. 

Tämän päivän maksun myötä EU on saattanut onnistuneesti päätökseen 10 3 miljardin euron rahoitusapuohjelmasta 19 miljardin euron COVID-200-makrotalouspaketin. Lisäksi MFA-III-ohjelman kolmas ja viimeinen erä Jordanialle, XNUMX miljoonaa euroa, seuraa, kun Jordania täyttää sovitut sitoumukset.

Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä kaikkien makrotaloudellisen rahoitusavun kumppaneidensa kanssa sovittujen poliittisten ohjelmien oikea-aikaisessa täytäntöönpanossa.

Tausta

Makrotaloudellinen rahoitusapu on osa EU: n laajempaa yhteistyötä naapuri- ja laajentumiskumppaneiden kanssa ja on tarkoitettu poikkeukselliseksi kriisinhallintavälineeksi. Se on laajentumisen ja EU: n naapuruuskumppaneiden käytettävissä, joilla on vakavia maksutaseongelmia. Se osoittaa EU: n solidaarisuuden näille kumppaneille ja tehokkaan politiikan tuen ennennäkemättömän kriisin aikana.

Komissio ehdotti makrotaloudellisen rahoitusavun toimittamista kymmenelle laajentumis- ja naapuruuskumppanille COVID-19-pandemian yhteydessä 22. huhtikuuta 2020, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen 25. toukokuuta 2020.

Makrotaloudellisen rahoitusavun lisäksi EU tukee kumppaneita naapuruuspolitiikassaan ja Länsi-Balkania useilla muilla välineillä, mukaan lukien humanitaarinen apu, budjettituki, temaattiset ohjelmat, tekninen apu, yhdistämisjärjestelyt ja Euroopan kestävän kehityksen rahaston takaukset investointien tukemiseksi. aloilla, joihin koronaviruspandemia eniten vaikuttaa.

EU: n ja Jordanian suhteet

Tämä makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelma on osa EU: n kattavaa pyrkimystä auttaa Jordaniaa lieventämään alueellisten konfliktien ja suuren määrän syyrialaisten pakolaisten läsnäoloa, johon COPID-19-pandemia on sittemmin liittynyt. Tämä sitoutuminen on EU: n ja Jordanian kumppanuusprioriteettien mukainen (parhaillaan päivitettävissä), kuten vahvistettiin Syyrian ja alueen tulevaisuutta käsittelevässä viidennessä Brysselin konferenssissa 29. – 30. Maaliskuuta 2021 ja EU: n ja Jordanian assosiaatiokomiteassa 31. toukokuuta 2021. .

Kaiken kaikkiaan EU käytti yli 3.3 miljardia euroa Jordanialle Syyrian kriisin alusta vuonna 2011. Makrotaloudellisen rahoitusavun lisäksi EU: n rahoitus Syyrian kriisiin on humanitaarista apua sekä pitkäaikaisempaa sietokykyä ja kehitystukea alueilla Syyrialaisille pakolaisille ja jordanialaisille isäntäyhteisöille suunnatun koulutuksen, toimeentulon, veden, sanitaation ja terveyden kaltaiset palvelut.

Lisätietoja

Makrotaloudellinen rahoitusapu 

Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle

COVID-19: Komissio ehdottaa 3 miljardin euron makrotaloudellista rahoitusapupakettia kymmenen naapurimaan tukemiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä laajentumis- ja naapuruuskumppaneille COVID-19-pandemian yhteydessä

EU maksaa 400 miljoonaa euroa Jordanialle, Georgialle ja Moldovalle

Seuraa komissaari Gentilonia Twitterissä: @PaoloGentiloni

Seuraa rahoituksen pääosaston Twitterissä: ecfin

Continue Reading

Euroopan komissio

Euroopan investointisuunnitelma tukee Kevakan ohitusinfrastruktuurihanketta Baltiassa

Julkaistu

on

Euroopan investointipankki (EIP) on sitoutunut rahoittamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta (PPP), joka suunnittelee, rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää ohitusta moottoritien E67 / A7 osalle, joka tällä hetkellä kulkee Kekavan kunnan läpi Latvia. EIP lainaa 61.1 miljoonaa euroa hankkeelle, joka ohjaa kauttakulkuliikenteen pois tiheästi asutuilta Kekavan alueilta uudelle reitille, joka ohittaa sen lännestä. Tapahtumaa tukee Eurooppalaisen rahaston strategiset sijoitukset, pääpylväs Investointisuunnitelman Euroopalle.

Tämä projekti parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää terveysriskejä paikallisille asukkaille. Se tukee Riian eteläosan A7-moottoritien (osa Via Balticaa) osuuden parantamista, joka yhdistää Latvian pääkaupungin Liettuan rajaan ja on osa Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T). Hanke on ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusrahoitus Latviassa EIP: lle ja se on sinänsä ensimmäinen laajamittainen PPP Baltiassa.

Talous, joka toimii ihmisille Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Olen iloinen siitä, että Euroopan investointisuunnitelma antaa EIP: lle taloudellisen takuun Kekavan ohitustien rakentamiselle, joka on ensimmäinen laajamittainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus Baltiassa. Se varmistaa tehokkaimman tieliikenneyhteyden Latvian pääkaupungin Riian ja Liettuan rajan välillä. Tämä investointi vahvistaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa ja edistää sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. "

- Investointisuunnitelman Euroopalle on tähän mennessä saanut liikkeelle 546.5 miljardin euron investoinnit, joista 1.4 miljardia on Latviassa. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa