Liity verkostomme!

koronavirusantigeenin

Matkailuparlamentaarikot kannattavat yhteisiä kriteerejä turvalliseen ja puhtaaseen matkustamiseen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU: n turvallisen ja puhtaan matkailun kriteerien, mukaan lukien yhteinen rokotustodistus, pitäisi olla osa uutta EU: n kestävän matkailun strategiaa, totesivat parlamentin jäsenet. Päätöslauselmaluonnos EU: n kestävän matkailun strategian laatimisesta, joka hyväksyttiin äänin 47 puolesta ja kaksi vastaan, kehottaa EU-maita sisällyttämään matkailu- ja matkailualat elvytyssuunnitelmiinsa ja harkitsemaan näiden palvelujen arvonlisäveron väliaikaista alentamista.

Turvallinen ja puhdas matkailu

Tekstissä sanotaan, että pandemia muutti matkailijoiden kysyntää "turvalliselle ja puhtaalle" ja kestävämmälle matkailulle. Se kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön turvallisen matkustamisen yhteiset kriteerit, joissa EU: n terveysturvallisuusprotokolla testataan ennen lähtöä ja sovelletaan karanteenivaatimusta viimeisenä keinona.

Mainos

Parlamentin jäsenet haluavat yhteisen rokotustodistuksen, josta voisi tulla vaihtoehto PCR-testeille ja karanteenivaatimuksille, kun on riittävästi näyttöä siitä, että rokotetut henkilöt eivät välitä virusta, tai rokotusmenettelyjen vastavuoroisesta tunnustamisesta. He korostavat myös EU: n matkustajapaikkalomakkeen käyttöönoton ja vapaaehtoisten, yhteentoimivien ja nimettömien seuranta-, jäljitys- ja varoitusohjelmien kehittämisen tärkeyttä.

Päätöslauselmaluonnoksessa kehotetaan komissiota myös ottamaan käyttöön EU: n hygieniasertifikaatti, joka voisi vahvistaa COVID-19-virusten ehkäisyn ja valvonnan vähimmäisvaatimukset ja auttaa palauttamaan kuluttajien luottamuksen matkailu- ja matkailualoille.

Parlamentin jäsenet ovat tyytyväisiä myösAvaa EU uudelleen" ja kehottaa EU-maita lähettämään komissiolle selkeää tietoa vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten soveltamisesta tai poistamisesta.

Mainos

Uusi matkailualan virasto

Parlamentin jäsenet kannattavat tarvetta katsoa pandemian ulkopuolelle ja korvata EU: n matkailua koskeva vuoden 2010 strategia, jotta Euroopan asema pysyy tärkeimpänä kohteena. Lopuksi tekstissä kehotetaan komissiota perustamaan Euroopan matkailuvirasto.

"Kesä on aivan nurkan takana, ja haluamme välttää menneet virheet ja ottaa käyttöön yhtenäiset matkatoimenpiteet, kuten EU: n pöytäkirja testeistä ennen lähtöä, rokotustodistus ja eurooppalainen terveysmerkki. Matkailu on yksi sektoreista, joihin tämä pandemia on kärsinyt eniten. Se on sisällytettävä asianmukaisesti jäsenvaltioiden elvytyssuunnitelmiin ja mekanismiin, joka osoittaa selvästi, hyötyykö se EU: n tuesta ", sanoi Euroopan parlamentin esittelijä. Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).

Seuraavat vaiheet

Parlamentin täysi talo on nyt äänestettävä päätöslauselmasta EU: n kestävän matkailun strategian laatimisesta mahdollisesti maaliskuun II istunnon aikana.

Tausta

COVID-19-taudinpurkaus on lamauttanut EU: n matkailualan, joka työllistää 27 miljoonaa ihmistä (osuus on noin 10% EU: n BKT: sta), ja tällä hetkellä vaarassa on 6 miljoonaa työpaikkaa.

Lisätietoja 

Continue Reading
Mainos

koronavirusantigeenin

HERA: Ensimmäinen askel kohti EU FAB: n luomista, joka on jatkuvasti lämmin tuotantokapasiteetti

Julkaistu

on

Komissio on julkaissut Ennakkoilmoitus, joka tarjoaa rokote- ja lääkevalmistajille alustavia tietoja vuoden 2022 alkupuolella suunnitellusta EU: n FAB-kilpailukilpailusta. EU FAB: n tavoitteena on luoda "aina lämmin" rokotteiden ja lääkkeiden valmistuskapasiteetti, joka voidaan aktivoida tulevien kriisien sattuessa. EU FAB kattaa useita rokote- ja terapeuttisia tekniikoita. Osallistuvien tuotantolaitosten on aina oltava toiminnassa, ja niiden odotetaan varmistavan pätevän henkilöstön saatavuus, selkeät toimintaprosessit ja laadunvalvonta, jotta EU voi valmistautua paremmin ja vastata tuleviin terveysuhkiin. EU FAB pystyy aktivoimaan nopeasti ja helposti tuotantokapasiteettiverkostonsa vastaamaan rokotteiden ja/tai lääkkeiden tarpeita, kunnes markkinat ovat kasvattaneet tuotantokapasiteettiaan. EU: n FAB on keskeinen osa Euroopan terveyshätävalmius- ja reagointiviranomaisen (HERA) teollista ulottuvuutta, kuten tiedonannossa todetaan Esittelyssä HERA, seuraava askel kohti Euroopan terveysunionin toteuttamista, 16. syyskuuta. Ennakkotietoilmoitus EU: n FAB: sta on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 1.8 miljoonan euron Latvian järjestelmän koronavirusepidemiasta kärsineiden karjankasvattajien tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 1.8 miljoonan euron Latvian tukiohjelman, jolla tuetaan koronaviruksen aiheuttaman karjankasvatusalan viljelijöitä. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tukiohjelman mukaan tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpiteellä pyritään lieventämään edunsaajien likviditeettivajetta ja vastaamaan osaan koronavirusepidemian aiheuttamista tappioista sekä Latvian hallituksen toteuttamiin rajoittaviin toimenpiteisiin viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Komissio katsoi, että järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen.

Erityisesti tuki (i) saa olla enintään 225,000 31 euroa tuensaajaa kohti; ja ii) myönnetään viimeistään 2021. joulukuuta 107. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 3 artiklan XNUMX kohdan b alakohdan mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja tilapäisten puitteiden edellytykset. Tämän perusteella komissio hyväksyi järjestelmän EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64541 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa