Liity verkostomme!

EU

Euroopan terveysunionin "tulisi varmistaa, ettei historia toistu"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

COVID-19 on paljastanut räikeästi kaikki Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien halkeamat ja halkeamat ja osoittanut EU: n olevan valmistautumaton käsittelemään suuria terveyshätätilanteita. Mutta komission äskettäin ehdottamat tulevan Euroopan terveysunionin ensimmäiset rakennuspalikat näyttävät lupaavilta ja saattavat antaa EU: lle oikeat aseet taistelemaan pandemioita vastaan ​​tulevaisuudessa.

Viime marraskuussa julkistettujen Euroopan komission ehdotusten vahvistamiseksi vahvemmalle Euroopan terveysunionille (EHU) pyritään varustamaan EU: n terveydenhuolto vastaamaan tulevia terveyskriisejä tehokkaammin. Tämän pitäisi kulkea käsi kädessä kansanterveysjärjestelmien vahvistamisen kanssa kaikissa jäsenvaltioissa, totesi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) järjestämä kuulemistilaisuus.

Kuulemistilaisuuden esityslista oli kolme ehdotusta, jotka esitettiin komission tiedonannossa Euroopan terveysunionin rakentamisesta. He viittaavat asetukseen vakavista rajat ylittävistä terveysuhkista ja kahteen asetukseen, joiden tarkoituksena on vahvistaa EU: n kahden keskeisen kansanterveysviraston: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkkeiden toimeksiantoa. Virasto (EMA).

Mainos

ETSK järjesti tapahtuman kerätäkseen EU: n toimielinten, terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajia tulevaa lausuntoaan varten, jossa analysoitiin komission ehdotuksia kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että komission aloite oli askel oikeaan suuntaan.

"Pandemia on osoittanut, että EU ei ollut valmis suojelemaan kansalaisiaan. Se paljasti murtumia EU: n terveydenhuoltojärjestelmissä ja niiden arkkitehtuurissa. Olemme havainneet tämän seuraukset: tuhannet menettävät henkensä, monet köyhtyvät ja eriarvoisuus lisääntyy" sanoi kuulemistilaisuuden avannut ETSK: n lausunnon esittelijä Ioannis Vardakastanis.

Mainos

"Euroopan kansalaiset haluavat johdonmukaisen lähestymistavan terveydenhuoltoon. Näiden ehdotusten pitäisi johtaa uuden järjestelmän luomiseen, uuden aseen arsenaalissamme, joka on saatavana sekä EU: ssa että jäsenvaltioissa, mikä antaa meille mahdollisuuden käsitellä haasteita ja riskejä. tulevista pandemioista. "

Komission Giraud Sylvainin ja Ingrid Kellerin kuulemistilaisuudessa esittämiin ehdotuksiin sisältyy EU: n terveystyöryhmän perustaminen, terveydenhuoltohenkilöstön kouluttaminen ja siinä määrätään, että hätätilanne voidaan julistaa pikemminkin EU: n tasolla kuin yksinomaan WHO: n tavoin. on nyt kyse.

Terveyshätätilanteisiin varautumis- ja reagointiviraston (HERA) on tarkoitus perustaa kehittämään ja hankkimaan biolääketieteen ja muita ratkaisuja testauksen ja kontaktien jäljittämisen parantamiseksi. ECDC: n ja EMA: n toimeksiantoa jatketaan, jotta ne voivat suositella toimenpiteitä taudinpurkausten torjumiseksi tai seurata ja neuvoa lääketieteellisten laitteiden toimitusta kriisissä.

"Mielestämme tarvitsemme enemmän ja parempia EU: n toimia. Tarkoituksemme ei ole palata normaaliin toimintaan tämän jälkeen tai jatkaa vain missä olemme, vaan investoida saatuun tietoon ja parantaa EU: n suunnittelua ja valmiutta tuleviin pandemioihin ", Keller sanoi.

ECDC: n johtaja Andrea Ammon sanoi olevansa tyytyväinen roolinsa vahvistamiseen, koska he ovat kohdanneet vaatimuksia, joita he eivät pystyneet täyttämään resurssipulan ja laillisen toimeksiannon puutteen vuoksi.

Ehdotetun EU: n terveysalan työryhmän, joka perustetaan ECDC: hen, pitäisi auttaa virastoa saamaan paremmin tietoa EU: n sisä- ja ulkopuolella olevien maiden tilanteesta.

"Olemme halukkaita viemään tätä eteenpäin. Olemme oppineet yhden erittäin tärkeän oppiaiheen: mikään maa ja mikään alue ei voi selviytyä sellaisen mittakaavan kriisistä yksin. Olemme maailmanlaajuisesti niin yhteydessä toisiinsa, että meidän on tehtävä yhteistyötä maailmanlaajuisesti: vain silloin olemme täysin turvassa ", sanoi Ammon.

EMA: n johtaja Emer Cooke oli myös tyytyväinen virastolleen annettuihin uusiin rooleihin ja vastuisiin: "Tämä laajennettu toimikausi heijastaa useita aloitteita, rakenteita ja prosesseja, jotka olemme itse kouluttaneet vastaamaan lääkepulaan ja lääketieteellisiin tarvikkeisiin. kriisiin. "

Euroopan parlamentin EMA-asetuksen esittelijä Nicolas Gonzalez Casares tuki komission ehdotusta.

Hänen mielestään pandemian alkuaikoina viruksen torjumiseksi pyrkivät hallitusten koordinoimattomat toimet, kuten sisärajavalvonta tai sulkeminen, keskeyttivät toimitusketjut ja keskeyttivät välttämättömien tavaroiden ja palvelujen virran.

"Viime kuukausien aikana olemme nähneet, kuinka virastojen oli keksittävä ja luotava uudet rakenteet vastausten koordinoinnin parantamiseksi. Koko tämän paketin tarkoituksena on muuttaa nämä kokemukset sääntelykehykseksi, joka antaa unionille roolin, jonka kansalaiset ovat päättäneet sen olevan, " hän sanoi.

Tilaa parannuksille

Huolimatta siitä, että puhujat suhtautuivat myönteisesti komission ponnisteluihin tässä asiassa, puhujilla oli ehdotuksia siitä, miten käsiteltävänä olevaa asiaa voitaisiin parantaa, tai he ilmaisivat epäilyksensä joidenkin ehdotusten vaikuttavuudesta.

EuroHealthNetin johtaja Caroline Costongs varoitti, että vahvemmalla ECDC: llä ja HERA: lla on vain vähän vaikutuksia, ellei myöskään jäsenvaltioiden julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä vahvisteta. Kansallisten ja alueellisten valmiuksien rakentamisen tulisi olla alhaalta ylöspäin suuntautuva prosessi, johon paikalliset viranomaiset osallistuvat.

Hän huomautti myös, että EHU: n tulisi rakentaa paketti terveyserojen ympärille keskittymällä enemmän psykososiaalisiin tekijöihin, kuten mielenterveys, sukupuolten tasa-arvo ja digitaalinen terveysosaaminen.

"Ylimääräinen huolemme on, että ehdotukset kehitetään pääasiassa biolääketieteellisestä näkökulmasta, eivätkä ne riitä sisällyttämään psykososiaalisia toimenpiteitä. COVID-19-pandemiaa voidaan pitää" syndemiana ". Tämä tarkoittaa, että COVID-19: n vakavuus on suurentunut olemassa olevilla ei-tarttuvilla taudeilla, kuten diabetes tai liikalihavuus, ja nykyisillä epätasa-arvoisilla muodoilla ", Ms Costongs sanoi.

Viimeaikaiset Alankomaista saadut tiedot osoittavat, että 20% väestöstä sosiaalisen gradientin alaosassa kuolee kolme kertaa todennäköisemmin COVID-19: een kuin korkein 20% väestöstä.

"Tällaisia ​​tietoja tulee olemaan myös muissa jäsenvaltioissa. EHU-paketin pitäisi vastata tähän epäoikeudenmukaisuuteen", hän varoitti.

Zoltan Massay Kosubek Euroopan kansanterveysallianssista (EPHA) sanoi, että ECDC: n toimeksiantoa olisi laajennettava koskemaan myös tartuntatauteja, kun taas HERA: lla pitäisi olla selkeä kansanterveystehtävä. EPHA kannatti terveyttä kaikissa politiikoissa (HiAP) -lähestymistapaa, jolla pyritään sisällyttämään terveys kaikkiin asiaankuuluviin poliittisiin prosesseihin.

Suosionosoitusten aika on ohi

Annabel Seebohm pysyvästä eurooppalaisten lääkäreiden komiteasta (CPME) korosti tarvetta tarkistaa terveydenhuollon työntekijöiden työoloja koskevaa lainsäädäntöä ja politiikkaa, koska nykyisissä ehdotuksissa käsitellään tätä kohtaa vain epäsuorasti. Terveydenhuollon ammattilaisten työehtojen olisi oltava turvallisia ja laillisia, myös hätätilanteissa.

Jan Willem Goudriaanille Euroopan julkisten palvelujen liitosta (EPSU) "vahva EHU riippuu sen toimittavista ihmisistä". Monet työntekijät kokevat kuitenkin usein, ettei heidän työtään arvosteta tarpeeksi. He tarvitsevat ammatillista tunnustusta ja parempia palkkoja ja työoloja.

"Aika, jolloin terveydenhuollon työntekijät voivat elää suosionosoitusten kanssa, on ohi", hän sanoi. Hän varoitti terveydenhuoltoalan budjettileikkauksista ja voittoa tavoittelevien palvelujen käyttöönotosta, sillä ne eivät paranna terveydenhuoltoa eivätkä anna kaikille sen saatavuutta.

"Kansanterveys on yleinen hyödyke, ei hyödyke, jota voit myydä eniten tarjoavalle, herra Goudriaan sanoi.

Marta Branca Euroopan sairaala- ja terveydenhuollon työnantajien yhdistyksestä (HOSPEEM) piti viimeaikaista kriisiä hälytyskellona ja herätyskutsuna terveydenhuollon tunnistamiseksi investointialueeksi eikä pelkästään budjettileikkauksiksi.

"Maan talous on terve, kun sen väestö on terve. Toivotaan, että jäsenvaltiot investoivat terveydenhuoltoon. Se on noidankehä", hän sanoi ja lisäsi, että HOSPEEM haluaisi saada lisää tietoa stressitestistä, tarkastusmenettelyistä ja indikaattorit, jotka osoittavat kansallisten terveydenhuoltosuunnitelmien valmiuden toimia kriisitilanteissa.

HOSPEEMin mukaan terveydenhuollon johtamisen tulisi pysyä jäsenvaltioiden toimivaltaan, kun otetaan huomioon kulttuuriin ja historiaan liittyvien järjestelmien monimuotoisuus.

Alueiden komitean kolme EHU: n esittelijää - Roberto Ciambetti, Birgitta Sacrédeus ja Olgierd Geblewicz - korostivat tarvetta sisällyttää alue- ja paikallisviranomaiset kansallisiin ja EU: n terveysasioihin.

Tausta

Ensisijainen toimivalta terveyden suojelussa ja terveydenhuoltojärjestelmissä kuuluu jäsenvaltioille. EU voi tukea ja täydentää kansallista politiikkaa. 

Uuden Euroopan terveysunionin tulisi varmistaa, että kaikki EU-maat valmistautuvat ja reagoivat yhdessä terveyskriisiin. Sen pitäisi myös parantaa Euroopan terveysjärjestelmien sietokykyä. 

ETSK: n lausunto EHU: sta hyväksytään huhtikuussa.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa