Liity verkostomme!

Digitaalinen talous

Komission yksiköt allekirjoittavat hallinnolliset järjestelyt Ranskan ja Irlannin median sääntelyviranomaisten kanssa digitaalisten palveluiden lain täytäntöönpanon tukemiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Komission yksiköt ovat allekirjoittaneet hallinnolliset järjestelyt Ranskan (Autorité de Regulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) ja Irlannin (Coimisiún na Meán) mediasääntelyviranomaisten kanssa tukeakseen sen digitaalipalvelulain (DSA) mukaisia ​​valvonta- ja täytäntöönpanovaltuuksia. Näillä järjestelyillä pyritään kehittämään asiantuntemusta ja valmiuksia ja noudatetaan niitä Komission suositus jäsenvaltioille, jotta ne koordinoivat toimiaan laittoman sisällön leviämiseen ja lisääntymiseen erittäin suurilla verkkoalustoilla ja erittäin suurilla verkkohakukoneilla ennen määräaikaa, joka jäsenvaltioiden on täytettävä roolinsa DSA:n täytäntöönpanossa.

DSA asettaa tärkeitä sääntöjä turvallisen ja luotettavan verkkoympäristön luomiseksi EU:ssa. Tiiviimmän yhteistyön varmistaminen jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa on tullut entistäkin tärkeämmäksi tämän saavuttamiseksi nykyisessä konfliktin ja epävarmuuden tilanteessa, erityisesti Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ​​ja nyt Hamasin Israeliin kohdistuneiden terrori-iskujen yhteydessä.

Nämä kahdenväliset järjestelyt antavat komission yksiköille ja asiaankuuluville kansallisille viranomaisille mahdollisuuden vaihtaa tietoja, tietoja, hyviä käytäntöjä, menetelmiä, teknisiä järjestelmiä ja välineitä. Tehokas yhteistyö auttaa komissiota arvioimaan järjestelmäriskejä, tunnistamaan esiin nousevat riskit, mukaan lukien laittoman sisällön leviämiseen ja lisääntymiseen liittyvät riskit, sekä muut DSA:n mukaiset järjestelmäriskit, kuten disinformaation levittäminen tai alaikäisten suojelu. . 

Järjestelyt ovat erityisen tärkeitä helmikuussa 2024 valmistuvan digitaalisten palveluiden koordinaattoreiden lautakunnan perustamiseen asti, ja se koostuu jäsenmaiden riippumattomista digitaalisten palveluiden koordinaattoreista. Kun johtokunta on toiminnassa, nämä järjestelyt tarjoavat jatkossakin lisäarvoa komission yksiköiden ja kansallisten viranomaisten välisten käytännön suhteiden järjestämisessä täysin DSA:n mukaisesti.

Seuraavat vaiheet

DSA:n täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanosta vastaava komission yksikkö, viestintäverkkojen, sisällön ja teknologian pääosasto (CNECT) neuvottelee muiden kansallisten sääntelijöiden ja EU:n elinten kanssa samankaltaisten hallinnollisten järjestelyjen allekirjoittamiseksi tukeakseen sitä järjestelmän arvioinnissa. ja DSA:n yhteydessä esiin nousevat ongelmat. Komissio ilmoittaa niistä ajoissa.

Tausta

Mainos

Elokuun 2023 lopussa DSA:sta tuli laillisesti täytäntöönpanokelpoinen nimetyille Very Large Online Platforms ja Very Large Online Search -koneille. DSA:n tavoitteena on vahvistaa ja suojata käyttäjiä verkossa muun muassa vaatimalla nimettyjä palveluita arvioimaan ja vähentämään järjestelmäriskejään sekä tarjoamaan vankat sisällönvalvontatyökalut.

Nimetyt alustat ovat nyt saaneet päätökseen ensimmäisen vuotuisen riskinarvioinnin, jossa tarkastellaan riskejä, kuten sitä, miten laitonta sisältöä saatetaan levittää niiden palveluiden kautta. DSA edellyttää, että Very Large Online Platforms ja Very Large Online Search Engines ottavat käyttöön lieventäviä toimenpiteitä, jotka on räätälöity tunnistettuihin systeemisiin riskeihin. Erittäin suurten verkkoalustojen on arvioitava järjestelmiensä aiheuttamat riskit, mukaan lukien järjestelmäriskit laittomasta sisällöstä ja yleisten etujen suojelemisesta.

Jäsenvaltioiden on nimettävä digitaalisten palveluiden koordinaattorinsa ja muut kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat digitaalipalvelulain valvonnasta ja täytäntöönpanosta 17. helmikuuta 2024 mennessä. Tästä huolimatta komissio valvoo ja valvoo tehokkaasti tätä asetusta nimettyjen henkilöiden osalta. Very Large Online Platforms ja Very Large Online Search Engines tarvitsevat jo nyt useiden asiaankuuluvien kansallisten tahojen apua ja aktiivista yhteistyötä niiden kanssa.

Lisätietoja

Komissio suosittelee jäsenvaltioita nopeuttamaan DSA:n hallintoa

EU:n virallisen lehden teksti DSA:sta

Digitaalisten palveluiden laki Q&A

Digipalvelulain faktasivu

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa