Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Sosiaalinen Eurooppa: Avoimet ja ennustettavammat työolot työntekijöille EU:ssa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Elokuun 1. päivä oli määräaika EU:n jäsenvaltioiden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi tarjoaa laajemmat ja ajantasaistetut työntekijöiden oikeudet ja suojan EU:n 182 miljoonalle työntekijälle.

Uusien sääntöjen myötä työntekijöillä on oikeus työolojensa ennakoitavuuteen esimerkiksi toimeksiantojen ja työajan suhteen. Heillä on myös oikeus saada oikea-aikaista ja kattavampaa tietoa työnsä keskeisistä seikoista, kuten työpaikasta ja palkasta. Tämä on tärkeä askel vahvalle sosiaaliselle Euroopalle ja myötävaikuttaa eurooppalaisen kehityksen kääntämiseen Euroopan Pilari sosiaalisten oikeuksien konkreettiseksi todellisuudeksi ihmisille kaikkialla EU:ssa.

Työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi: "Direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista on suora vastaus työmarkkinoidemme nopeasti muuttuvaan todellisuuteen. Ihmisillä on oikeus saada kattavampi tieto työehdoistaan ​​ja parempaa ennustettavuutta jokapäiväisessä elämässään. Uudet säännöt auttavat takaamaan laadukkaat työpaikat, antamaan työntekijöille vakautta ja antavat heille mahdollisuuden suunnitella elämäänsä.

Työn oikeuksia ja suojelua laajennetaan ja päivitetään uuteen työmaailmaan

Avoimia ja ennakoitavia työoloja koskevan direktiivin myötä EU:n työntekijöillä on oikeus:

  • Täydelliset tiedot työnsä olennaisista näkökohdista, jotka on saatava ajoissa ja kirjallisesti;
  • rajoittaa koeajan pituutta työn alussa kuuteen kuukauteen;
  • ottaa toinen työ toisen työnantajan kanssa; tämän oikeuden kaikki rajoitukset on perusteltava objektiivisin syin;
  • saada kohtuullisen ajan kuluessa etukäteen tiedon siitä, milloin työ on suoritettava – erityisesti työntekijöille, joilla on arvaamattomia työaikatauluja ja tilaustyötä;
  • tehokkaita toimenpiteitä väärinkäytön estämiseksi nollatunnin sopimustyöstä;
  • saavat kirjallinen vastaus siirtopyyntöön toiseen turvallisempaan työhön ja;
  • vastaanottaa maksuton pakollinen koulutus liittyvät työhön, jossa työnantajalla on velvollisuus tarjota tämä.

Arviolta 2–3 miljoonalla lisätyöntekijällä, jotka työskentelevät epävarmoissa ja epätyypillisissä työmuodoissa, mukaan lukien osa-aikatyö, tilapäinen ja tilaustyö, on nyt oikeus saada tietoa työehdoistaan ​​ja uudesta suojasta, kuten oikeus enemmän ennustettavuutta työajassaan. Samaan aikaan direktiivissä kunnioitetaan epätyypillisen työn joustavuutta ja säilytetään siten sen työntekijöille ja työnantajille koituvat edut.

Direktiivi hyödyttää myös työnantajia varmistamalla, että työntekijöiden suojelu pysyy työmarkkinoiden viimeisimmän kehityksen mukaisena, vähentämällä työnantajien hallinnollisia esteitä, esimerkiksi mahdollistamalla tiedon välittämisen sähköisesti ja luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset työnantajille EU:ssa, mikä mahdollistaa oikeudenmukaisen kilpailun samojen työntekijöiden oikeuksien vähimmäistason perusteella.

Mainos

Seuraavat vaiheet

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään tähän päivään mennessä. Seuraavassa vaiheessa komissio arvioi kunkin jäsenvaltion ilmoittamien kansallisten toimenpiteiden täydellisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin.

Tausta

- Euroopan Pilari sosiaalisten oikeuksien Luettelo "varmat ja mukautuvat työsuhteet" ja "tiedot työehdoista ja suojasta irtisanomisten varalta" ovat oikeudenmukaisten työolojen olennaisia ​​periaatteita. Siinä todetaan, että työntekijöillä on oikeus saada työsuhteen alkaessa kirjallisesti tieto heidän työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan, mukaan lukien koeaika.

Uusi direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista (EU/2019/1152) korvaa Kirjallisen lausunnon direktiivi (91/533/ETY), joka oli ollut voimassa vuodesta 1991 ja antoi uudessa työssä aloittaville työntekijöille oikeuden saada kirjallinen ilmoitus työsuhteensa olennaisista seikoista.

Tämän päivän virstanpylvästä seuraa huomenna toinen suuri saavutus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa. The EU:n laajuiset säännöt, joilla parannetaan työ- ja perhe-elämän tasapainoa vanhemmille ja huoltajille Vuonna 2019 hyväksytyt säännökset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 2. elokuuta 2022 mennessä.  

Lisätietoja

Direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista EU:ssa

Verkkosivusto, jossa on kysymyksiä ja vastauksia avoimista ja ennakoitavista työoloista

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Viimeisimmät tiedot Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmasta

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa