Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Komissio esittelee finanssipolitiikan ohjeet vuodelle 2023

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt tiedonannon, joka antaa jäsenvaltioille ohjeita finanssipolitiikan harjoittamisesta vuonna 2023. Siinä esitetään keskeiset periaatteet, jotka ohjaavat komission arvioita jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmat. Se tarjoaa myös yleiskatsauksen järjestelmän nykytilasta talouden ohjausjärjestelmän tarkastelu.

Tiedonanto esitetään Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan. Solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan EU on hyväksynyt ennennäkemätön taloudellisten pakotteiden paketti sillä on vakava vaikutus Venäjän talouteen ja poliittiseen eliittiin. Vuoden 2022 talvitalouden ennuste julkaistiin 10. helmikuuta, kaksi viikkoa ennen Ukrainan hyökkäystä. Tämä kehitys vaikuttaa negatiivisesti kasvunäkymiin ja kallistaa riskejä edelleen alaspäin. Se korostaa myös tarvetta talous- ja finanssipolitiikan vahvaan koordinointiin ja finanssipolitiikan mukauttamiseen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Ohjetta mukautetaan tarpeen mukaan talouden kehitykseen.

Ohjeita finanssipolitiikan jatkuvaan koordinointiin

Tiedonannossa esitetään viisi keskeistä periaatetta ja esitetään vaikutukset finanssipoliittisiin suosituksiin, joita komissio esittää jäsenvaltioille toukokuussa 2022 niiden vuoden 2023 talousarviosuunnitelmia varten. Nämä periaatteet ovat:

 • Politiikan koordinointi ja johdonmukainen politiikkojen yhdistelmä olisi varmistettava.
 • velan kestävyys olisi varmistettava asteittaisella ja laadukkaalla julkisen talouden sopeuttamisella ja talouskasvulla;
 • investointeja olisi edistettävä ja kestävää kasvua edistettävä;
 • olisi edistettävä finanssipoliittisia strategioita, jotka ovat johdonmukaisia ​​julkisen talouden sopeuttamisen keskipitkän aikavälin lähestymistavan kanssa ottaen huomioon nopean tason strategian, ja;
 • finanssipoliittiset strategiat olisi eriytettävä ja niissä olisi otettava huomioon euroalueen ulottuvuus.

Jäsenvaltioiden koordinoitu finanssipoliittinen vastaus COVID-19-pandemian aiheuttamaan vakavaan talouden taantumaan, jota on helpottanut yleisen pakolausekkeen aktivointi ja EU-tason toimien tukena, on ollut erittäin onnistunut. Jatkuva vahva finanssipolitiikan koordinointi on avainasemassa nykypäivän epävakaassa ympäristössä ja varmistaa sujuva siirtyminen kohti uutta ja kestävää kasvupolkua ja julkisen talouden kestävyyttä. Vuoden 2022 talven talousennusteen perusteella komissio katsoo, että siirtyminen kokonaisvaltaisesta tukevasta finanssipolitiikan virityksestä vuosina 2020–2022 yleisesti ottaen neutraaliin finanssipolitiikan kokonaisviritteeseen vaikuttaa asianmukaiselta vuonna 2023, vaikka se on valmis reagoimaan muuttuvaan taloustilanteeseen.

Tarvittavat finanssipoliittiset toimet COVID-19-pandemiaan ja tuotannon supistuminen ovat johtaneet valtion velkasuhteiden huomattavaan kasvuun erityisesti joissakin erittäin velkaantuneissa jäsenvaltioissa, vaikkakaan ilman velanhoitokustannusten nousua. Julkisen talouden monivuotinen sopeutus yhdistettynä investointeihin ja uudistuksiin kasvupotentiaalin ylläpitämiseksi on tarpeen velan kestävyyden turvaamiseksi. Komissio katsoo, että asteittaisen julkisen talouden sopeuttamisen aloittaminen korkean julkisen velan vähentämiseksi vuodesta 2023 alkaen on suositeltavaa, kun taas liian äkillinen vakauttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti kasvuun ja sitä kautta velan kestävyyteen.

EU:n talouksien siirtämisen kestävämmälle kasvupolulle ja vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen liittyviin haasteisiin vastaamisen pitäisi olla kaikkien jäsenvaltioiden etusijalla. Samalla kun Palautus- ja sietokykyväline (RRF), joka on NextGenerationEU:n ytimessä ja joka tarjoaa jopa 800 miljardia euroa lisärahoitusta, voi auttaa turvaamaan kaksoissiirtymät. Komissio katsoo, että kansallisesti rahoitettuja korkealaatuisia julkisia investointeja olisi edistettävä ja suojeltava keskipitkällä alueella. rahoitussuunnitelmat.

Mainos

Vakaus- ja lähentymisohjelmien pitäisi osoittaa, kuinka jäsenvaltioiden keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset suunnitelmat varmistavat julkisen velan asteittaisen laskun varovaiselle tasolle ja kestävälle kasvulle asteittaisen vakauttamisen, investointien ja uudistusten avulla.

Kansalliset finanssipoliittiset strategiat olisi eriytettävä asianmukaisesti:

 • Korkeavelkaisten jäsenvaltioiden olisi aloitettava asteittainen velan vähentäminen toteuttamalla julkisen talouden sopeuttaminen vuonna 2023, josta on vähennetty rahaston rahoitusosuudet ja muut EU:n avustukset;
 • Vähä- ja keskivelkaisten jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tarvittavia investointeja vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen pyrkien saavuttamaan yleisesti neutraali poliittinen asenne.

Talouden ohjausjärjestelmän tarkastelun tilanne

Koronaviruskriisi on korostanut monien niiden haasteiden merkitystä ja tärkeyttä, joista komissio pyrki keskustelemaan ja joihin vastaamaan julkisessa keskustelussa talouden ohjausjärjestelmästä. Presidentin perässä von der LeyenEU:n tilaa koskevassa puheessa sitoutuneen yhteisymmärryksen rakentamiseen EU:n talouden ohjausjärjestelmän tulevaisuudesta, komissio käynnisti uudelleen julkisen keskustelun EU:n talouden ohjausjärjestelmän tarkistamisesta lokakuussa 2021.

Käynnissä olevaa keskustelua käydään useilla foorumeilla, mukaan lukien erityiskokoukset, työpajat ja verkkokysely, joka päättyi 31. joulukuuta 2021. Tähän osallistavaan keskusteluun osallistuvat kansalaiset ja laaja joukko sidosryhmiä, erityisesti työmarkkinaosapuolia, korkeakouluja, muita EU:n toimielimiä ja kansalliset hallitukset ja parlamentit. Komissio analysoi parhaillaan vastaanottamiaan huomautuksia ja esittää yhteenvedon maaliskuussa 2022.

Komission näkemyksen mukaan keskustelujen tämänhetkinen tilanne viittaa useisiin keskeisiin kysymyksiin, joissa lisätyöllä ja konkreettisemmalla työllä voitaisiin tasoittaa tietä syntyvälle konsensukselle EU:n tulevasta finanssipolitiikasta:

 • Velan kestävyyden varmistaminen ja kestävän kasvun edistäminen investointien ja uudistusten avulla ovat avainasemassa EU:n finanssipolitiikan menestyksen kannalta.
 • enemmän huomiota keskipitkällä aikavälillä EU:n julkisen talouden valvonta näyttää lupaavalta keinolta;
 • olisi keskusteltava edelleen siitä, mitä näkemyksiä voidaan saada RRF:n suunnittelusta, hallinnosta ja toiminnasta;
 • yksinkertaistaminen, vahvempi kansallinen omavastuu ja parempi täytäntöönpano ovat keskeisiä tavoitteita.

Käynnissä olevan julkisen keskustelun ja jäsenvaltioiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella komissio antaa suuntaviivoja mahdollisista muutoksista talouden ohjauskehykseen tavoitteenaan saavuttaa laaja-alainen yksimielisyys siitä, miten toimia ennen vuotta 2023.

Seuraavat vaiheet

Tässä tiedonannossa esitetään alustavat finanssipolitiikan ohjeet vuodelle 2023, joita päivitetään tarvittaessa ja viimeistään toukokuussa 2022 osana eurooppalaisen ohjausjakson kevätpakettia.

Tulevaisuuden ohjeistus heijastelee jatkossakin globaalia taloustilannetta, kunkin jäsenmaan erityistilannetta ja keskustelua talouden ohjauskehyksestä.

Jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan huomioon nämä ohjeet vakaus- ja lähentymisohjelmissaan.

Talous, joka toimii ihmisille Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: ”Tämä on haastavaa aikaa Euroopan taloudelle ja työntekijöillemme. EU:n vahvan pandemiareaktion jälkeen kohtaamme uutta epävarmuutta Venäjän barbaarisen aggression kanssa Ukrainassa sekä olemassa oleviin haasteisiin, kuten inflaatioon ja korkeisiin energiahintoihin. Pakotteillamme on väistämättä kielteisiä vaikutuksia talouteen. Mutta tämä on hinta, joka kannattaa maksaa demokratian ja rauhan puolustamisesta. Viime vuosina olemme jo vahvistaneet taloudellista joustavuuttamme, ja meidän on nyt pysyttävä raiteilla, säilytettävä yhtenäisyytemme ja varmistettava finanssipolitiikkamme vahva koordinointi. Tämä on avain vakaan ja kestävän kasvun ylläpitämiseen nykypäivän epävakaassa geopoliittisessa ympäristössä.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Seisomme yhtenäisinä Venäjän julman hyökkäyksen edessä Ukrainaa ja kaikkia meille tärkeitä arvoja vastaan. Yhteinen politiikkamme auttoi talouksiamme selviytymään pandemian aiheuttamasta myrskystä, ja tämä uusi kriisi vaatii yhtä vahvaa taloudellisten ja finanssipoliittisten päätöstemme koordinointia. Tänään esittämämme ohjeet perustuvat siihen, mitä tiedämme – talviennusteemme taustalla olevaan analyysiin – sillä varoituksella, että on paljon sellaista, jota emme tänään tiedä. Epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet selvästi, minkä vuoksi ohjeistustamme tulee päivittää tarvittaessa, viimeistään keväällä.”

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio esittelee finanssipolitiikan ohjeet vuodelle 2023

Tiedonanto finanssipolitiikan ohjeista vuodelle 2023

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa