Liity verkostomme!

EU rahoituskehyksen

Talouslukutaito: Komissio ja OECD-INFE julkaisevat yhteisen kehyksen parantaakseen yksilöiden taloustaitoja

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio ja OECD:n kansainvälinen talouskasvatuksen verkosto (OECD-INFE) ovat julkaisseet yhteisen EU/OECD-INFE:n taloudellisen osaamisen viitekehyksen aikuisille. Tämä viitekehys pyrkii parantamaan yksilöiden taloudellisia taitoja, jotta he voivat tehdä järkeviä päätöksiä henkilökohtaisen talouden suhteen. Se tukee jäsenvaltioiden, oppilaitosten ja teollisuuden julkisten politiikkojen, talouslukutaito-ohjelmien ja koulutusmateriaalien kehittämistä. Se tukee myös EU:n poliittisten päättäjien ja sidosryhmien välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Parempi rahoituksen ymmärtäminen antaa yksilöille mahdollisuuden hallita omaa talouttaan ja antaa heille mahdollisuuden osallistua rahoitusmarkkinoille turvallisemmin ja varmemmin. Tämän päivän taloudellisen osaamisen viitekehys on jatkoa pääomamarkkinaunionin 2020 toimintasuunnitelmassa ilmoitetut toimenpiteet. Se on tärkeä virstanpylväs komission talouslukutaitoa koskevassa työssä ja on tärkeä jatkotoimi OECD:n/INFE:n talouslukutaitoa koskevalle työlle.

Tänään julkaistu aikuisten yhteinen taloudellisen osaamisen viitekehys: hahmotellaan keskeisiä taitoja, jotka auttavat ihmisiä tekemään järkeviä taloudellisia päätöksiä; ja perustuu G20/OECD:n INFE-ydinosaamiskehyksessä määriteltyihin aikuisten talouslukutaitoon liittyviin taitoihin, mukauttamalla niitä EU-ympäristöön ja integroimalla digitaaliset ja kestävän rahoituksen taidot.

Rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari Mairead McGuinness sanoi: ”Ihmisten tietotaidon antaminen heidän henkilökohtaista talouttaan koskeviin tietoihin perustuvien päätösten tekemiseen edistää taloudellista hyvinvointia ja varmempaa osallistumista rahoitusmarkkinoille. Tämä on sitäkin tärkeämpää rahoituksen digitalisoituessa. Talouslukutaidon nykytaso EU:ssa on valitettavan alhainen, ja se vaikuttaa suhteettoman paljon yhteiskunnan haavoittuvimpiin. Tämänpäiväinen ilmoitus sekä komission ja OECD-INFE:n yhteinen työ ovat merkittävä edistysaskel talouslukutaidon vahvistamisessa EU:ssa tarjoamalla jäsenvaltioille ja muille sidosryhmille työkalut talouslukutaidon politiikkojen ja ohjelmien kehittämiseen. Tämä viitekehys on keskeinen osa CMU-toimintasuunnitelmaamme ja vie meidät lähemmäksi yhtenäismarkkinoiden toteuttamista, jossa kuluttajat voivat navigoida pääomamarkkinoilla turvallisesti.

Seuraavat vaiheet

Komission ja OECD:n ponnistelut keskittyvät nyt siihen, että kansalliset viranomaiset ja toimijat ottavat käyttöön yhteisen EU:n/OECD:n ja INFE:n taloudellisen osaamisen kehyksen aikuisille. Komission yksiköt ja OECD järjestävät ja valvovat vaihtoja jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa vuoden 2022 alusta alkaen.

Samanaikaisesti komissio ja OECD aloittavat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa työskentelyn lasten ja nuorten yhteisen EU:n/OECD-INFE:n taloudellisen osaamisen viitekehyksen luomiseksi, jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2023.

Mainos

Tausta

TalouslukutaitoOECD:n vuoden 2020 talouslukutaitoa koskevan suosituksen mukaan viittaa yhdistelmään taloudellista tietoisuutta, tietoja, taitoja, asenteita ja käyttäytymistä, joita tarvitaan järkevien taloudellisten päätösten tekemiseen ja lopulta yksilön taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Yksilöiden talouslukutaidon taso on kuitenkin edelleen alhainen, joten se on EU:n poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien prioriteetti.

Tästä syystä komissio oli sisällyttänyt asiakirjaan kaksi toimenpidettä Vuoden 2020 pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma joiden tavoitteena on lisätä EU:n kansalaisten talouslukutaitoa:

  • tehdä vuoteen 2 mennessä toteutettavuusarviointi EU:n taloudellisen toimivaltakehyksen kehittämisestä:

Toteutettavuusarvio taloudellisen osaamiskehyksen kehittämisestä EU:ssa julkaistiin huhtikuussa 2021, ja se tuki EU:n laajuisten talousosaamisen viitekehysten luomista yhteistyössä OECD-INFE:n kanssa.

  • Jos vaikutusten arviointi on myönteinen, esittää lainsäädäntöehdotuksen, jossa jäsenvaltioita vaaditaan edistämään toimenpiteitä, joilla tuetaan kuluttajien talousvalistusta:

Tätä toimintaa jalostetaan edelleen vuoden 4 viimeisellä neljänneksellä hyväksytyn vähittäissijoitusaloitteen yhteydessä.

Tämän päivän EU:n/OECD-INFE:n yhteinen taloudellisen osaamisen viitekehys aikuisille komissio ja OECD-INFE ovat kehittäneet koordinoidun työn. Jäsenvaltiot ja asiantuntijat jakoivat näkemyksensä ja huomautuksensa kehyksen kehittämisestä EU:n vähittäisrahoituspalveluja käsittelevän hallituksen asiantuntijaryhmän (GEGRFS) alaryhmän kautta. Lisäksi tekniset asiantuntijat osallistuivat kehyksen käytettävyyteen komission yksiköiden ja OECD:n järjestämässä teknisessä keskustelussa.

Tämän taloudellisen osaamisen viitekehyksen tavoitteena on tarjota yhteinen EU-tason terminologia ja viitekehys talouslukutaitoa koskevien politiikkojen ja ohjelmien kehittämiseen, koulutuksen tarjoamisen puutteiden tunnistamiseen ja arviointivälineiden luomiseen.

Lisätietoja

Taloudellisen osaamisen viitekehys 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa