Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Strateginen ennakointiraportti 2021: EU: n pitkän aikavälin valmiuksien ja toimintavapauden parantaminen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio on hyväksynyt toisen vuosikertomuksensa Strateginen ennakointiraportti - EU: n toimintakyky ja -vapaus''. Tässä tiedonannossa esitetään tulevaisuuteen suuntautuva ja monialainen näkökulma EU: n avoimeen strategiseen itsenäisyyteen yhä moninapaisemmassa ja kiistanalaisemmassa maailmanlaajuisessa järjestyksessä. Komissio on tunnistanut neljä maailmanlaajuista suuntausta, jotka vaikuttavat EU: n toimintakykyyn ja -vapauteen: ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet; digitaalinen hyperyhteys ja teknologinen muutos; painostusta demokratiaan ja arvoihin; ja muutokset globaalissa järjestyksessä ja väestörakenteessa. Siinä on myös määritelty 10 keskeistä toiminta -aluetta, joilla EU voi tarttua tilaisuuksiin maailmanlaajuiselle johtajuudelleen ja avoimelle strategiselle itsenäisyydelleen. Strateginen ennakointi edistää siten edelleen komission työohjelmia ja prioriteettien asettamista.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Euroopan kansalaiset kokevat lähes päivittäin, että ilmastonmuutoksen ja digitaalisen muutoksen kaltaisilla maailmanlaajuisilla haasteilla on suora vaikutus heidän henkilökohtaiseen elämäänsä. Me kaikki tunnemme, että demokratiamme ja eurooppalaiset arvomme asetetaan kyseenalaiseksi sekä ulkoisesti että sisäisesti tai että Euroopan on mukautettava ulkopolitiikkaansa muuttuvan maailmanlaajuisen järjestyksen vuoksi. Varhainen ja parempi tieto tällaisista suuntauksista auttaa meitä käsittelemään tällaisia ​​tärkeitä asioita ajoissa ja ohjaamaan unioniamme myönteiseen suuntaan. ”

Toimielinten välisistä suhteista ja ennakoinnista vastaava varapresidentti Maroš Šefčovič sanoi: ”Vaikka emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, keskeisten megatrendien, epävarmuustekijöiden ja mahdollisuuksien parempi ymmärtäminen parantaa EU: n pitkän aikavälin valmiuksia ja toimintavapautta. Tässä strategisessa ennakointiraportissa tarkastellaan siksi neljää megatrendiä, joilla on suuri vaikutus EU: hun, ja siinä yksilöidään kymmenen toiminta -alaa avoimen strategisen itsenäisyytemme vahvistamiseksi ja maailmanlaajuisen johtajuutemme vahvistamiseksi kohti vuotta 2050. Pandemia on vain vahvistanut kunnianhimoisten strategisten valintojen aihetta tänään ja tämä raportti auttaa meitä pitämään silmällä palloa. ”

Mainos

Kymmenen strategista toiminta -aluetta

  1. Kestävien ja joustavien terveys- ja elintarvikejärjestelmien varmistaminen
  2. hiilihapottoman ja kohtuuhintaisen energian turvaaminen;
  3. tiedonhallinnan, tekoälyn ja huipputeknologioiden kapasiteetin vahvistaminen
  4. kriittisten raaka -aineiden tarjonnan turvaaminen ja monipuolistaminen;
  5. varmistetaan ensimmäisen askeleen maailmanlaajuinen asema standardiasetuksissa;
  6. kestävien ja tulevaisuuden kestävien talous- ja rahoitusjärjestelmien rakentaminen;
  7. EU: n tavoitteita vastaavien taitojen ja kykyjen kehittäminen ja säilyttäminen
  8. turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien ja avaruuteen pääsyn vahvistaminen;
  9. yhteistyö maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden edistämiseksi kaikille; ja
  10. instituutioiden kestävyyden vahvistaminen.

Seuraavat vaiheet

Komissio jatkaa strategisen ennakointisuunnitelmansa täytäntöönpanoa tälle politiikan syklille ja antaa tietoja ensi vuoden työohjelma -aloitteista. Se järjestää vuosittain 18.-19. Marraskuuta Euroopan strategia- ja poliittisen analyysijärjestelmän (ESPAS) konferenssi keskustella ensi vuoden strategisen ennakointiraportin aiheesta - vihreän ja digitaalisen siirtymän ystävyyskulttuurista eli siitä, miten ne voivat vahvistaa toisiaan, myös käyttämällä uutta teknologiaa. Lisäksi tulevaisuuden ministereiden EU: n laajuinen ennakointiverkosto kaikissa jäsenvaltioissa jatkaa ennakointivalmiuksien kehittämistä EU: n jäsenvaltioiden hallintoelimissä. Myöhemmin tässä kuussa komissio saattaa päätökseen myös julkisen kuulemisen kestävyyden kojelaudat, uusi väline kestävyyden arvioimiseksi kokonaisvaltaisemmin EU: ssa ja sen jäsenvaltioissa. Tämä auttaa mittaamaan sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia ylittämällä BKT: n. A julkisen kuulemisen komission kestävyyden hallintapaneeliluonnoksista on käynnissä 30. syyskuuta asti.

Mainos

Tausta

Strateginen ennakointi tukee komissiota sen tulevaisuuteen suuntautuvalla ja kunnianhimoisella tiellä kohti presidentti von der Leyenin kuutta päätavoitetta. Vuodesta 2020 alkaen laaditaan vuotuiset strategiset ennakointiraportit, jotka perustuvat täysiin ennakointijaksoihin, jotta voidaan tiedottaa unionin tilannetta käsittelevän vuotuisen puheen, komission työohjelman ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun painopisteistä.

Tämän vuoden raportti perustuu vuoden 2020 strategiseen ennakointiraporttiin, joka esitteli sietokyvyn uutena kompassina EU: n päätöksentekoon. Vuoden 2021 strategisessa ennakointiraportissa esitetyt megatrendit ja poliittiset toimet tunnistettiin asiantuntijoiden johtaman, monialaisen ennakoinnin avulla, jonka komission yksiköt suorittivat, ja jäsenvaltioita ja muita EU: n toimielimiä kuultiin laajasti eurooppalaisen strategian puitteissa ja politiikan analysointijärjestelmä (ESPAS). Ennakoinnin tulokset esitetään kohdassa a Yhteisen tutkimuskeskuksen Science for Policy -raportti: EU: n strategisen autonomian muotoilu ja turvaaminen vuoteen 2040 mennessä ja sen jälkeen.

Tukeakseen ennakointivalmiuksien kehittämistä kaikkialla EU: ssa komissio perusti EU: n laajuisen ennakointiverkoston, johon kuuluu 27 tulevaisuuden ministeriä kaikista jäsenvaltioista. Tämä verkosto jakaa parhaita käytäntöjä ja tiedottaa komission strategisesta ennakointiohjelmasta keskustelemalla Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Lisätietoja

Strateginen ennakointiraportti 2021: EU: n kyky ja vapaus toimia

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2021 strategisesta ennakointiraportista

Strategisen ennakoinnin verkkosivusto

JRC Science for Policy -raportti: EU: n strategisen autonomian muotoilu ja turvaaminen vuoteen 2040 mennessä ja sen jälkeen

Belgia

Komissio hyväksyy 45 miljoonan euron Belgian suunnitelman koronavirusepidemiasta kärsineiden yritysten tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 45 miljoonan euron belgialaisen järjestelmän, jolla tuetaan Brysselin pääkaupunkiseudulla toimivia yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronavirusepidemiasta ja Belgian hallituksen toteuttamista rajoittavista toimenpiteistä viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Julkinen tuki hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tukiohjelmassa, jonka nimi on ”la prime Relance”, tuki myönnetään suorina avustuksina. Tukikelpoisia edunsaajia ovat kaikenkokoiset yritykset, jotka toimivat seuraavilla aloilla: yökerhot, ravintolat ja kahvilat ('' ReCa '') sekä jotkut niiden toimittajista, tapahtumista, kulttuurista, matkailusta, urheilusta ja matkustajaliikenteestä. Jotta yritykset olisivat tukikelpoisia, niiden on oltava rekisteröity Keskuspankkiin (la Banque-Carrefour des Enterprises) 31. joulukuuta 2020 mennessä. Komissio katsoi, että Belgian järjestelmä on väliaikaisessa Puitteet. Erityisesti tuki (i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021.

Komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavien häiriöiden korjaamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64775 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

Komissio hyväksyy 120 miljoonan euron espanjalaisen suunnitelman kasvihuoneiden muutoksen ja nykyaikaistamisen tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on havainnut, että elvytys- ja sietokykyrahastosta (RRF) saatavana oleva 120 miljoonan euron espanjalainen järjestelmä, joka tukee vihanneksia, leikkokukkia ja koristekasveja tuottavien kasvihuoneiden kokonaisvaltaista muuttamista tai nykyaikaistamista, on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Ilmoitettu järjestelmä rahoitetaan RRF: stä sen jälkeen, kun komissio on myönteisesti arvioinut Espanjan elvytys- ja selviytymissuunnitelman ja neuvosto on hyväksynyt sen.

Järjestelmän, joka kestää 31. joulukuuta 2023, tavoitteena on parantaa vihannesten, leikkokukkien ja koristekasvien alkutuottajien kilpailukykyä ja kestävyyttä tukemalla niiden ekologista siirtymistä. Ohjelmassa julkinen tuki myönnetään suorina avustuksina, ja se kohdistuu rakenteellisiin ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin. Komissio arvioi tukiohjelmaa EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti maa- ja metsätalouden sekä maaseudun valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaisesti, joiden avulla jäsenvaltiot voivat myöntää tukea elinkelpoisen elintarviketuotannon varmistamiseksi ja elintarvikkeiden tehokkaan ja kestävän käytön edistämiseksi resursseja älykkään ja kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Komissio päätteli, että tuki helpottaa taloudellisen toiminnan kehitystä eikä vaikuta haitallisesti kaupankäynnin olosuhteisiin yhteisen edun vastaisella tavalla. Siksi komissio on todennut, että järjestelmä on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Kaikki investoinnit ja uudistukset, jotka sisältävät valtiontukea ja jotka sisältyvät kansallisen elvytyssuunnitelman yhteydessä esitettyihin kansallisiin elvytyssuunnitelmiin, on ilmoitettava komissiolle etukäteen hyväksyttäväksi, elleivät ne kuulu jonkin valtiontuen ryhmäpoikkeussääntöjen piiriin. Komissio arvioi tällaiset toimenpiteet ensisijaisesti ja on antanut jäsenvaltioille ohjeita ja tukea kansallisten suunnitelmien valmisteluvaiheessa helpottaakseen RRF: n nopeaa käyttöönottoa. Samaan aikaan komissio varmistaa päätöksessään, että sovellettavia valtiontukisääntöjä noudatetaan, jotta voidaan säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja varmistaa, että RRF -varoja käytetään tavalla, joka minimoi kilpailun vääristymät ja älä syrjäytä yksityisiä investointeja.

Mainos

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.64328 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos
Continue Reading

Euroopan komissio

Komission jäsen Kyriakidesin julkilausuma EU: n flunssatietoisuusviikosta

Julkaistu

on

Influenssitietoviikolla tänään (18. lokakuuta) - 22. lokakuuta terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides (Kuvassa) teki seuraavan lausunnon: ”Kun siirrymme syksystä talveen, vuodenaikaan, jolloin hengityselinsairaudet, kuten kausi-influenssa ja tietysti COVID-19, ovat yhä yleisempää, meidän on ryhdyttävä toimiin ja varmistettava, että terveydenhuoltojärjestelmämme eivät ylikuormitu. . Jopa ilman pandemiaa EU: ssa jopa 40,000 19 ihmistä menettää henkensä vuosittain influenssaan liittyvien syiden vuoksi. Kehotan kaikkia ottamaan kausi -influenssa vakavasti ja rokottautumaan sitä vastaan. Pandemian taustalla influenssarokotus on vielä tärkeämpi ja tarpeellisempi kuin koskaan. COVID-19-vaarassa olevat ovat myös alttiimpia flunssalle: terveydenhuollon työntekijät, henkilöt, joilla on erityisiä kroonisia sairauksia, ikääntyneet aikuiset ja raskaana olevat naiset. Olemme kaikki oppineet, kuinka tärkeä ja hengenpelastava rokotus COVID-19-tautia vastaan ​​on: se estää vakavia sairauksia, useimmat sairaalahoidot ja kuolemat. Tänä vuonna meidän on lisättävä influenssarokotuksia ja suljettava jäljellä olevat COVID-19-rokotusaukot varmistaaksemme, että haavoittuvimmat väestömme ovat suojattuja. Molempien virusten leviämisen myötä meidän on estettävä se, mistä mahdollisesti tulee ”kaksoiskateeminen” COVID-XNUMX ja flunssa. Nyt on aika alkaa varata influenssarokote! " Koko lausunto on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa