Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Digitaalinen itsemääräämisoikeus: Komissio aloittaa puolijohteet ja teolliset pilviteknologiat

Julkaistu

on

Euroopan komissio aloittaa tänään (19. heinäkuuta) kaksi uutta teollisuusliittoa: prosessoreiden ja puolijohdetekniikoiden liitto sekä Euroopan teollisuustietojen, reunojen ja pilvien liittouma.

Kaksi uutta liittoutumaa edistävät seuraavan sukupolven mikrosiruja ja teollisia pilvi- / reunalaskentatekniikoita ja tarjoavat EU: lle valmiudet, joita tarvitaan kriittisten digitaalisten infrastruktuurien, tuotteiden ja palvelujen vahvistamiseen. Liitot kokoavat yhteen yritykset, jäsenvaltioiden edustajat, korkeakoulut, käyttäjät sekä tutkimus- ja teknologiaorganisaatiot.

Digitaalisen aikakauden Eurooppaan sopiva varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Pilvi- ja huipputeknologiat tarjoavat valtavan taloudellisen potentiaalin kansalaisille, yrityksille ja julkishallinnolle esimerkiksi lisääntyneen kilpailukyvyn ja toimialakohtaisten tarpeiden täyttämisen kannalta. Mikrosirut ovat kaikkien nykyisin käyttämiemme laitteiden ydin. Matkapuhelimista passeihimme nämä pienet komponentit tuovat runsaasti mahdollisuuksia teknologiseen kehitykseen. Innovaatioiden tukeminen näillä kriittisillä aloilla on siis ratkaisevan tärkeää ja voi auttaa Eurooppaa etenemään yhdessä samanmielisten kumppaneiden kanssa. "

Teollinen allianssi prosessoreille ja puolijohdetekniikoille

Mikrosirut, myös prosessorit, ovat keskeisiä tekniikoita, jotka käyttävät virtaa kaikkiin nykyisin käyttämiimme elektronisiin laitteisiin ja koneisiin. Pelimerkit tukevat monenlaista taloudellista toimintaa ja määrittävät niiden energiatehokkuuden ja turvallisuuden tason. Suorittimien ja sirujen kehittämisen valmiudet ovat ratkaisevia nykypäivän edistyneimpien talouksien tulevaisuuden kannalta. Prosessoreita ja puolijohdeteknologioita käsittelevä teollisuusliitto on avainasemassa teollisuuden edistämisessä EU: ssa tällä alalla.

Se tunnistaa ja korjaa nykyiset pullonkaulat, tarpeet ja riippuvuudet koko toimialalta. Siinä määritellään tekniset etenemissuunnitelmat, joilla varmistetaan, että Euroopalla on kyky suunnitella ja valmistaa pisimmällä olevia siruja ja vähentää samalla strategista riippuvuuttaan lisäämällä osuuttaan puolijohteiden maailmanlaajuisesta tuotannosta 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Euroopalla on kaikki mitä tarvitaan teknologiakilpailun johtamiseksi. Kaksi liittoutumaa suunnittelee kunnianhimoisia teknisiä etenemissuunnitelmia seuraavan sukupolven tietojenkäsittelytekniikoiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa pilvestä huippuun ja huipputason puolijohteisiin. Pilvi- ja reunaliitto pyrkii kehittämään energiatehokkaita ja erittäin turvattuja eurooppalaisia ​​teollisuuspilviä, jotka eivät ole kolmansien maiden viranomaisten valvonnan alaisia ​​eikä niihin pääsy. Puolijohteiden liitto tasapainottaa maailmanlaajuiset puolijohteiden toimitusketjut varmistamalla, että pystymme suunnittelemaan ja tuottamaan Euroopassa kehittyneimmät sirut kohti 2 nm: n tai sitä pienempiä. "

Tätä tarkoitusta varten allianssi pyrkii luomaan suunnittelun ja valmistuskapasiteetin, joka tarvitaan seuraavan sukupolven luotettavien prosessorien ja elektronisten komponenttien tuottamiseen. Tämä tarkoittaa Euroopan siirtymistä kohti tuotantokapasiteettia 16 nanometristä (nm) 10 nm: n solmuihin tukemaan Euroopan nykyisiä tarpeita sekä alle 5–2 nm: n ja sitä pidempää, jotta voidaan ennakoida tulevaisuuden teknologiatarpeita. Kehittyneimmät puolijohdetyypit ovat suorituskykyisempiä ja niillä on potentiaalia vähentää huomattavasti kaiken puhelimen käyttämää energiaa puhelinkeskuksista.

Euroopan teollisuustietojen, reunojen ja pilvien allianssi

Kuten Euroopan tietostrategiassa korostetaan, tuotettujen tietojen määrä kasvaa huomattavasti, ja merkittävän osan tiedoista odotetaan käsiteltävän reunalla (80 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, nykyisin vain 20 prosenttia), lähempänä käyttäjiä ja missä tiedot syntyvät. Tämä muutos on EU: lle merkittävä tilaisuus vahvistaa omaa pilvi- ja reunakapasiteettiaan ja siten myös teknologista itsemääräämisoikeuttaan. Se edellyttää perusteellisesti uuden tietojenkäsittelytekniikan kehittämistä ja käyttöönottoa, joka kattaa edut ja siirtyy täysin keskitetyistä tietojenkäsittelyinfrastruktuurimalleista.

Euroopan teollisuustietojen, reuna- ja pilvipalvelujen allianssi edistää sellaisten häiriötekevien pilvi- ja huipputeknologioiden syntymistä, jotka ovat erittäin turvallisia, energia- ja resurssitehokkaita ja täysin yhteentoimivia, mikä lisää pilvien käyttäjien luottamusta kaikilla aloilla. Allianssi palvelee EU: n kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin erityistarpeita (myös sotilastarkoituksiin ja turvallisuustarkoituksiin) erittäin arkaluontoisten tietojen käsittelyssä ja parantaa samalla EU: n teollisuuden kilpailukykyä pilvi- ja huipputeknologioissa.

Allianssin työ noudattaa koko elinaikanaan seuraavia keskeisiä periaatteita ja normeja:

  • Korkeimmat standardit yhteentoimivuuden ja siirrettävyyden / käännettävyyden, avoimuuden ja avoimuuden suhteen;
  • korkeimmat standardit tietosuojan, kyberturvallisuuden ja tietojen suvereniteetin suhteen;
  • energiatehokkuuden ja kestävyyden kannalta uusinta tekniikkaa;
  • eurooppalaisten pilvipohjaisten parhaiden käytäntöjen noudattaminen, mukaan lukien asiaankuuluvien standardien, käytännesääntöjen ja sertifiointijärjestelmien noudattaminen.
Osallistuminen alliansseihin

Nämä liittoutumat ovat avoinna kaikille julkisille ja yksityisille tahoille, joilla on laillinen edustaja unionissa ja joilla on asiaankuuluvia toimintoja, jos ne täyttävät toimeksiannossa määritellyt ehdot.

Toiminnan strategisen merkityksen vuoksi kyseisillä aloilla liittoutumien jäsenyys edellyttää useiden ehtojen noudattamista. Asiaankuuluvien sidosryhmien on täytettävä kelpoisuusvaatimukset, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen (kyberturvallisuus mukaan lukien), toimitusvarmuuteen, immateriaalioikeuksien suojaamiseen, tietosuojaan ja tietojen saatavuuteen sekä käytännön hyödyllisyyteen allianssille. Heidän on allekirjoitettava julistukset ja täytettävä hakemuslomake, jonka Euroopan komissio arvioi.

Tausta

Eurooppalainen teollisuusprosessoreiden ja puolijohdetekniikoiden allianssi perustuu komission tavoitteisiin vahvistaa Euroopan mikroelektroniikan ja sulautettujen järjestelmien arvoketjuja ja vahvistaa johtavaa tuotantokapasiteettia. Joulukuussa 2020 jäsenvaltiot sitoutuivat työskentelemään yhdessä vahvistamaan Euroopan puolijohdeteknologian valmiuksia ja tarjoamaan parhaan suorituskyvyn sovelluksille monilla aloilla. Tällä hetkellä 22 jäsenvaltiota on allekirjoittanut tämän aloitteen.

Euroopan verkkokauppa Allianssi teollisuustiedoille, reunoille ja pilvipalveluille perustuu poliittinen tahto, jonka kaikki 27 jäsenvaltiota ilmaisivat lokakuussa 2020, seuraavan julkisen ja yksityisen sektorin seuraavan sukupolven pilvi- ja reunakapasiteetin kehittämisen edistämiseksi. Heidän yhteinen julistusallekirjoittaneet jäsenvaltiot sopivat tekevänsä yhteistyötä joustavan ja kilpailukykyisen pilvi-infrastruktuurin ja -palvelujen käyttöönotossa kaikkialla Euroopassa.

Lisätietoja

Teollinen allianssi prosessoreille ja puolijohdetekniikoille

Yhteinen julistus prosessoreista ja puolijohdetekniikoista

Euroopan teollisuustietojen, reunojen ja pilvien allianssi

Euroopan teollisuusstrategia

Euroopan komissio

EU listaa Unkaria ja Puolaa koskevat oikeusvaltioperiaatteet, jotka ovat keskeisiä COVID-varojen vapauttamisessa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on luetellut vakavia huolenaiheita oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa ja Unkarissa raportissa, joka voi auttaa päättämään, saavatko ne miljardeja euroja EU: n varoja koronaviruspandemian elpymisen helpottamiseksi. kirjoittaa Jan Strupczewski.

Euroopan unionin toimeenpanovalta antoi Puolalle myös 16. elokuuta asti noudattaa EU: n ylimmän oikeuden viime viikolla tekemää, Varsovan huomiotta jättämää päätöstä, jonka mukaan Puolan tuomareiden kurinpitojärjestelmä rikkoi EU: n lakia ja se olisi keskeytettävä. Lue lisää.

Jos Puola ei noudata sääntöjä, komissio pyytää EU: n tuomioistuinta määräämään taloudellisia pakotteita Varsovaan, komission varapuheenjohtaja Vera Jourova kertoi tiedotustilaisuudessa.

Komissio oli jo esittänyt monia huolenaiheita viime vuoden kertomuksessa, mutta niillä voi nyt olla todellisia seurauksia, kun Bryssel on asettanut pääsyn avustusten ja lainojen takaisinperintärahastoon, jonka arvo on yhteensä 800 miljardia euroa, ehtona oikeusvaltion noudattamiselle.

Komission mukaan Puola ja Unkari heikentävät tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja tuomioistuinten riippumattomuutta. Ne ovat ainoat kaksi maata 27-jäsenisessä ryhmässä, jota EU: n virallinen tutkimus koskee oikeusvaltion vaarantamista.

"Komissio voi ottaa huomioon oikeusvaltioraportin ... tunnistaessaan ja arvioidessaan unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksia", komissio totesi lausunnossaan.

Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Muller sanoi Twitterissä, että hallitus analysoi komission asiakirjoja EU: n tuomioistuinten päätösten noudattamisen tarpeesta.

Unkarin oikeusministeri Judit Varga sanoi Facebookissa, että komissio kiristää Unkaria lastensuojelulain takia, joka ei salli "LGBTQ-aktivisteja ja kaikkea seksuaalista propagandaa Unkarin päiväkoteihin ja kouluihin".

EU: n toimeenpanovirasto on jo viivästyttänyt Unkarin 7.2 miljardin euron hyväksymistä yrittäessään saada oikeusvaltio-myönnytyksiä pääministeri Viktor Orbanin hallitukselta, eikä se ole vielä antanut mahdollisuutta myöntää 23 miljardia euroa avustuksia ja 34 miljardia halpoja lainoja Puolalle.

Jourova sanoi, että hän ei voinut ennustaa, milloin Puolalle myönnettävät rahat voidaan hyväksyä, ja totesi, että Varsovan oli ensin vakuutettava komissio, että sillä on uskottava valvonta- ja tarkastusjärjestelmä EU: n varojen käytölle.

Raportin mukaan Unkari ei ole noudattanut komission pyyntöä vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja että sen korruption vastainen strategia on liian rajallinen.

Vuosikymmenen aikana vallassa Orban on osittain käyttänyt miljardeja euroja valtion ja EU: n varoja rakentamaan uskollisen liikeeliitin, johon kuuluu joitain perheenjäseniä ja läheisiä ystäviä.

Komissio mainitsi pysyviä puutteita Unkarin poliittisten puolueiden rahoituksessa sekä asiakaskunnan ja nepotismin riskejä korkean tason julkishallinnossa.

Merkittävä määrä valtion mainontaa menee hallitusta tukevalle tiedotusvälineelle, kun taas riippumattomat myyntipisteet ja toimittajat kohtaavat esteitä ja pelottelua, se totesi.

Raportti ilmaisi myös huolensa Puolan nationalistisen laki ja oikeus -puolueen (PiS) vaikutuksesta oikeusjärjestelmään.

Siinä luetellaan PiS: n laittomasti tekemät nimitykset ja muutokset perustuslakituomioistuimelle ja muille elimille sekä Varsova hylkäsi EU: n tuomioistuinten päätökset, jotka sitovat kaikkia jäsenvaltioita.

Komissio totesi, että valtion korruption jäljittämisestä vastaava syyttäjäviranomainen oli samanaikaisesti Puolan oikeusministeri ja aktiivinen PiS-poliitikko.

Viime vuonna Puolan toimittajien ammatillinen ympäristö on heikentynyt "pelottavien oikeudenkäyntien, toimittajien suojelun lisääntyvän kyvyttömyyden ja väkivaltaisten mielenosoitusten aikana, mukaan lukien poliisivoimien joukossa".

Continue Reading

Euroopan komissio

Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta: Suurempaa sananvaltaa alueille ja työmarkkinaosapuolille

Julkaistu

on

logo

Hallitus päätti jakaa enemmän paikkoja konferenssin täysistunnossa alueellisille ja paikallisille vaaleilla valituille edustajille sekä työmarkkinaosapuolille.

Konferenssin johtokunnan kuudes kokous oli ensimmäinen Slovenian puheenjohtajakaudella.

Hallitus muutti työjärjestystä lisäämällä konferenssin täysistuntoon kuusi valittua edustajaa alueellisista ja kuusi paikallisviranomaisista. He sopivat myös kasvattavansa työmarkkinaosapuolten edustajien määrää neljällä, yhteensä 12: lla.

Lisäksi hallintoneuvosto vaihtoi näkemyksiä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhdessä laatimasta viestintäsuunnitelmasta. Kaikki kolme toimielintä pyrkivät jatkamaan toimintojensa koordinointia kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi monikieliseen digitaaliseen alustaan ​​ja kannustavat muita elimiä, etenkin johtokuntaan ja täysistuntoon osallistuvia, tekemään samoin.

Hallitus sai päivityksen Euroopan kansalaispaneelien organisaatiosta. He keskustelivat myös niiden täysistuntotyöryhmien työskentelytavoista, joihin kyseisten paneelien edustajat osallistuvat.

Tämänpäiväisissä keskusteluissa Euroopan parlamentin yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadt sanoi: "Tämänpäiväiset keskustelut ja sääntömuutokset tarkoittavat, että olemme lähellä konferenssin suunnitteluvaiheen loppua. Odotamme nyt sisältövaihetta, jossa digitaalinen foorumi kerää parhaillaan kansalaisten ideoita yhdessä syyskuussa aloitettavien kansalaispaneelien ehdotusten kanssa. Nämä kaikki syötetään täysistuntoon, jotta voimme toteuttaa tehokkaamman, reagoivamman ja demokraattisemman unionin, jota kansalaisemme vaativat ja ansaitsevat. "

Slovenian EU-asioiden valtiosihteeri ja yhteispuheenjohtaja Gašper Dovžan totesivat EU: n neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta: "Konferenssijärjestelyn tämän päivän päivityksen tarkoituksena on tuoda Eurooppa kauemmas sen pääkaupunkien ulkopuolelle ja antaa paremman äänen. kansalaisille kaikilta elämänaloilta. Jokaisella eurooppalaisella on omat unelmansa ja huolenaiheensa Euroopasta, ja Euroopan on kuunneltava kaikkia niitä keskustellessaan yhteisestä tulevaisuudestamme. Haluamme, että mahdollisimman moni eurooppalainen saisi sanansa, jotta voimme kuulla, millaista Eurooppaa he haluavat elää 30 vuoden kuluttua. "

Euroopan komission varapuheenjohtaja demokratiasta ja demografiasta sekä varapuheenjohtaja Dubravka Šuica sanoi: "Odotamme innolla prosessin seuraavaa vaihetta: Euroopan kansalaispaneelien neuvotteluja, mikä on todella innovatiivinen näkökulma tulevaisuuden konferenssille. Euroopassa. "

Tausta

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi yhdistää verkko- ja offline-, paikalliset, alueelliset, kansalliset ja Euroopan laajuiset tapahtumat, joita järjestävät kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja kansalaiset, EU: n toimielimet sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset. Näiden tapahtumien tulokset ja Euroopan tulevaisuuteen liittyvät ideat julkaistaan ​​monikielisellä digitaalisella alustalla. Ne ovat perusta jatkokeskusteluille neljässä Euroopan kansalaispaneelissa, jotka käsittelevät konferenssin pääaiheita. Noin 800 satunnaisesti valittua kansalaista, jotka heijastavat EU: n sosioekonomista, väestöllistä ja koulutuksellista monimuotoisuutta, osallistuu näiden neljän Euroopan kansalaispaneelin useisiin neuvotteluihin, joissa on 200 kansalaista kutakin paneelia kohti. He esittävät ideoita ja suosituksia, jotka syötetään konferenssin täysistuntoihin ja lopulta konferenssin loppuraporttiin.

Monikielinen digitaalinen foorumi on täysin vuorovaikutteinen: ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja keskustella ehdotuksistaan ​​kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa EU: n 24 virallisella kielellä. Ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja mahdollisimman suuressa määrin kannustetaan osallistumaan alustan kautta tulevaisuuden muokkaamiseen - ja myös mainostamaan alustaa sosiaalisen median kanavissa hashtagilla #TheFutureIsYours.

Seuraavat vaiheet

Syyskuussa järjestetään ensimmäiset Euroopan kansalaisten paneelien istunnot.

Lisätietoja

Monikielinen digitaalinen alusta

Continue Reading

Euroopan komissio

EU tilittää € 250 miljoonaa makrotaloudellinen apu Jordaniaan

Julkaistu

on

Euroopan komissio on EU: n puolesta maksanut 250 miljoonaa euroa makrotaloudellista rahoitusapua Jordanialle. Maksut ovat osittain 3 miljardin euron hätäapupaketti kymmenelle laajentumis- ja naapuruuskumppanille, jonka tarkoituksena on auttaa heitä rajoittamaan COVID-19-pandemian (COVID-19 MFA-ohjelma) ja osittain Jordanian 500 miljoonan euron kolmannen MFA-ohjelman (MFA-III-ohjelma), joka hyväksyttiin vuonna tammikuu 2020. Ensimmäinen 250 miljoonan euron maksu Jordanialle näiden kahden makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelman puitteissa tapahtui marraskuussa 2020.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tämän päivän 250 miljoonan euron maksu osoittaa, että Euroopan unioni jatkaa solidaarisuutta Jordanian kansan kanssa. Nämä varat, jotka vapautetaan sovittujen poliittisten sitoumusten täyttämisen jälkeen, auttavat Jordanian taloutta pääsemään COVID-19-pandemian aiheuttamaan sokkiin. "

Jordania on täyttänyt EU: n kanssa sovitut poliittiset ehdot COVID-250 MFA-ohjelman ja MFA-III-ohjelman 19 miljoonan euron maksun vapauttamiseksi. Näitä olivat tärkeät toimenpiteet julkisen varainhoidon parantamiseksi, vastuuvelvollisuus vesialalla, toimenpiteet työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi ja toimenpiteet hyvän hallintotavan vahvistamiseksi.

Lisäksi Jordania täyttää edelleen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ehdot, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tehokkaita demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien monipuolueinen parlamentaarinen järjestelmä ja oikeusvaltio; sekä tyydyttävä kokemus IMF-ohjelmasta. 

Tämän päivän maksun myötä EU on saattanut onnistuneesti päätökseen 10 3 miljardin euron rahoitusapuohjelmasta 19 miljardin euron COVID-200-makrotalouspaketin. Lisäksi MFA-III-ohjelman kolmas ja viimeinen erä Jordanialle, XNUMX miljoonaa euroa, seuraa, kun Jordania täyttää sovitut sitoumukset.

Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä kaikkien makrotaloudellisen rahoitusavun kumppaneidensa kanssa sovittujen poliittisten ohjelmien oikea-aikaisessa täytäntöönpanossa.

Tausta

Makrotaloudellinen rahoitusapu on osa EU: n laajempaa yhteistyötä naapuri- ja laajentumiskumppaneiden kanssa ja on tarkoitettu poikkeukselliseksi kriisinhallintavälineeksi. Se on laajentumisen ja EU: n naapuruuskumppaneiden käytettävissä, joilla on vakavia maksutaseongelmia. Se osoittaa EU: n solidaarisuuden näille kumppaneille ja tehokkaan politiikan tuen ennennäkemättömän kriisin aikana.

Komissio ehdotti makrotaloudellisen rahoitusavun toimittamista kymmenelle laajentumis- ja naapuruuskumppanille COVID-19-pandemian yhteydessä 22. huhtikuuta 2020, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen 25. toukokuuta 2020.

Makrotaloudellisen rahoitusavun lisäksi EU tukee kumppaneita naapuruuspolitiikassaan ja Länsi-Balkania useilla muilla välineillä, mukaan lukien humanitaarinen apu, budjettituki, temaattiset ohjelmat, tekninen apu, yhdistämisjärjestelyt ja Euroopan kestävän kehityksen rahaston takaukset investointien tukemiseksi. aloilla, joihin koronaviruspandemia eniten vaikuttaa.

EU: n ja Jordanian suhteet

Tämä makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelma on osa EU: n kattavaa pyrkimystä auttaa Jordaniaa lieventämään alueellisten konfliktien ja suuren määrän syyrialaisten pakolaisten läsnäoloa, johon COPID-19-pandemia on sittemmin liittynyt. Tämä sitoutuminen on EU: n ja Jordanian kumppanuusprioriteettien mukainen (parhaillaan päivitettävissä), kuten vahvistettiin Syyrian ja alueen tulevaisuutta käsittelevässä viidennessä Brysselin konferenssissa 29. – 30. Maaliskuuta 2021 ja EU: n ja Jordanian assosiaatiokomiteassa 31. toukokuuta 2021. .

Kaiken kaikkiaan EU käytti yli 3.3 miljardia euroa Jordanialle Syyrian kriisin alusta vuonna 2011. Makrotaloudellisen rahoitusavun lisäksi EU: n rahoitus Syyrian kriisiin on humanitaarista apua sekä pitkäaikaisempaa sietokykyä ja kehitystukea alueilla Syyrialaisille pakolaisille ja jordanialaisille isäntäyhteisöille suunnatun koulutuksen, toimeentulon, veden, sanitaation ja terveyden kaltaiset palvelut.

Lisätietoja

Makrotaloudellinen rahoitusapu 

Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle

COVID-19: Komissio ehdottaa 3 miljardin euron makrotaloudellista rahoitusapupakettia kymmenen naapurimaan tukemiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä laajentumis- ja naapuruuskumppaneille COVID-19-pandemian yhteydessä

EU maksaa 400 miljoonaa euroa Jordanialle, Georgialle ja Moldovalle

Seuraa komissaari Gentilonia Twitterissä: @PaoloGentiloni

Seuraa rahoituksen pääosaston Twitterissä: ecfin

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa