Liity verkostomme!

Tanska

NextGenerationEU: Presidentti von der Leyen suuntaa Kreikkaan, Tanskaan ja Luxemburgiin esittämään komission arvion kansallisista elvytyssuunnitelmista

Julkaistu

on

Presidentti Ursula von der Leyen vierailee tänään (17. kesäkuuta) Kreikassa ja Tanskassa sekä huomenna Luxemburgissa. Hän luovuttaa henkilökohtaisesti komission arvioinnin ja suosituksen tulokset neuvostolle kansallisten elvytys- ja sopeutumissuunnitelmien hyväksymisestä Seuraava sukupolviEU, Euroopan elvytyssuunnitelma. Presidentti on huomenna aamulla Ateenassa, jossa hän tapaa pääministeri Kyriakos Mitsotakisin. Presidentti von der Leyen matkustaa sitten Kööpenhaminaan. Siellä hän tapaa pääministeri Mette Frederiksenin ja hänen seuraansa tulee komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager. Perjantaina 18. kesäkuuta presidentti on Luxemburgissa. Aamulla hän tapaa Hänen kuninkaallisen korkeutensa Luxemburgin suurherttua ja myöhemmin hän tapaa pääministeri Xavier Bettelin. Kaikissa maissa presidentti von der Leyen vierailee hankkeissa, joita rahoitetaan elvytys- ja sopeutumisvälineen ansiosta, ja jotka keskittyvät pääasiassa tutkimukseen sekä vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Tanska

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Tanskan 1.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (17. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Tanskan elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel, joka avaa tietä EU: lle 1.5 miljardin euron avustusten maksamisesta elvytys- ja sopeutumisvälineestä vuosina 2021--2026. Tämä rahoitus tukee Tanskan elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen tärkeiden investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on tärkeä rooli, jotta Tanska voi tulla vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta. RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Tanskan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin. Tavoitteena on vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Tanskan suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Tanskan suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä. Tanskan vihreiden ja digitaalisten siirtymien turvaaminen Komission arvio Tanskan suunnitelmasta osoittaa, että 59% kaikista menoista kohdistetaan ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä ovat verouudistukset, energiatehokkuus, kestävä liikenne ja maatalousaloitteet. Niiden kaikkien tavoitteena on nykyaikaistaa Tanskan taloutta, luoda työpaikkoja ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistaa ympäristönsuojelua ja biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Talous, joka toimii ihmisille Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Tanskan elvytyssuunnitelma tarjoaa täydellisen etenemissuunnitelman parannetulle elvytykselle keskittyen voimakkaasti vihreään siirtymään. Yli puolet kokonaisrahoituksesta on osoitettu vihreille tavoitteille, kuten puhtaalle liikenteelle ja vihreälle verouudistukselle, joka auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Suhtaudumme myönteisesti pyrkimykseen varmistaa tulevaisuuden talous tukemalla nopean internetin käyttöönottoa maaseudulle ja digitalisoimalla julkishallinto, suuret ja pienet yritykset sekä terveydenhuolto. Suunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja investointien toteuttaminen auttaa nopeuttamaan Tanskan siirtymistä seuraavan sukupolven talouteen. "

Komission arvio Tanskan suunnitelmasta osoittaa, että se osoittaa 25 prosenttia digitaaliselle siirtymälle aiheutuvista kokonaismenoista. Toimenpiteisiin Tanskan digitaalisen siirtymän tukemiseksi sisältyy uuden kansallisen digitaalistrategian kehittäminen, telelääketieteen käytön lisääminen, laajakaistan käyttöönotto harvaan asutuissa osissa maata ja digitaalisten yritysten investointien edistäminen. Tanskan taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn vahvistaminen Komission arvion mukaan Tanskan suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittäviin osiin taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty Tanskalle osoitetuissa maakohtaisissa suosituksissa. Eurooppa-ohjausjakson aikana vuonna 2019 ja vuonna 2020. Se sisältää toimenpiteitä yksityisten investointien ennakkoon jakamiseksi, kaksosmuutoksen (vihreä ja digitaalinen) tukemiseksi ja tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Tanskan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja edistää siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkia kuutta pilaria. Lippulaiva-investointien ja uudistushankkeiden tukeminen Tanskan suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita useille Euroopan lippulaiva-alueille. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille aloilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan kaksoissiirtymään. Esimerkiksi Tanska myöntää 143 miljoonaa euroa kotitalouksien ja teollisuuden energiatehokkuuden edistämiseen sekä julkisten rakennusten energiaremontteihin. Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tanskan käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Tanskan 1.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmalle. Tanska on jo edelläkävijä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Keskittyessään uudistuksiin ja investointeihin, jotka kiihdyttävät entistä enemmän vihreää siirtymistä, Tanska näyttää voimakkaan esimerkin. Suunnitelmasi osoittaa, että Tanska katsoo tulevaisuuteen kunnianhimoisesti ja luottavaisesti. "

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tanskan elvytys- ja sopeutumissuunnitelma tarjoaa EU: n tukea sen kunnianhimoisen vihreän siirtymän edistämiseksi, jolla maa on jo edelläkävijä. Tämä on oikea prioriteetti Tanskalle. Ottaen huomioon myös suunnitelman lukuisat toimenpiteet digitaalisen siirtymän edistämiseksi, olen erittäin varma, että NextGenerationEU tuottaa todellisia etuja tanskalaisille tulevina vuosina. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 1.5 miljardin euron avustusten myöntämisestä Tanskalle korkotuen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus. Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 200 miljoonan euron maksamisen Tanskalle ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Tanskalle osoitetusta kokonaismäärästä. Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

EU hyväksyi 1.74 miljardin euron korvausjärjestelmän tanskalaisille minkinviljelijöille

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti noin 1.74 miljardin euron (13 miljardia Tanskan kruunua) tanskalaisen järjestelmän korvaamaan minkinviljelijöitä ja minkkiin liittyviä yrityksiä koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä. Tämä seuraa, että Tanska on saanut täydellisen ilmoituksen 30. maaliskuuta 2021.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Tanskan hallitus toteutti kauaskantoisia toimenpiteitä estääkseen uusien koronavirusvaihtoehtojen ja uusien tautipesäkkeiden leviämisen minkkien keskuudessa, mikä muodosti vakavan uhan kansalaisten terveydelle Tanskassa ja muualla. . Tänään (13. huhtikuuta) hyväksytyn 8 kr: n DKK-järjestelmän avulla Tanska voi korvata minkkintuottajille ja niihin liittyville yrityksille tässä yhteydessä aiheutuneet vahingot. Työskentelemme edelleen läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että kansalliset tukitoimenpiteet voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti EU: n sääntöjen mukaisesti. "

Tanskan tukitoimenpiteet

Tanskassa havaittujen ja koronaviruksen useiden muunnettujen varianttien nopean laajenemisen jälkeen Tanskan viranomaiset ilmoittivat marraskuun alussa 2020 aikovansa lopettaa kaikki minkit Tanskassa. Voidakseen välttää samanlaisen tilanteen kehittymisen vuonna 2021 hallitus myös kielsi minkkien pitämisen vuoden 2022 alkuun saakka.

Tanska toimitti 30. maaliskuuta 2021 komissiolle täydellisen ilmoituksen tanskalaisesta järjestelmästä korvauksille minkinviljelijöille ja minkkiin liittyville yrityksille tässä yhteydessä, ottaen huomioon näiden poikkeuksellisten toimenpiteiden aiheuttamat merkittävät taloudelliset vaikutukset ja työpaikkojen menetykset. Ohjelma koostuu kahdesta toimenpiteestä:

  • Ensimmäinen toimenpide, jonka budjetti on noin 1.2 miljardia euroa (9 miljardia Tanskan kruunua), korvaa minkinviljelijöille minkinviljelyn väliaikaisen kiellon.
  • Toinen toimenpide, jonka budjetti on noin 538 miljoonaa euroa (4 miljardia Tanskan kruunua), tukee minkinviljelijöitä ja minkkiin liittyviä yrityksiä, jotka ovat halukkaita luovuttamaan tuotantokapasiteettinsa valtiolle.

Molempien toimenpiteiden mukainen tuki myönnetään suorina avustuksina.

Korvaus minkinviljelijöille väliaikaisesta kiellosta

Suorat avustukset minkinviljelykiellon korvaamiseksi kattavat kaikki kiinteät kustannukset niille minkinviljelijöille, jotka lopettavat väliaikaisesti tuotannon, kunnes minkinviljelykielto poistetaan 1. tammikuuta 2022. Tätä ajanjaksoa voidaan pidentää yhdellä vuodella.

Komissio arvioi toimenpiteen kohdassa 107 artiklan 2 kohdan b alakohta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukainen sopimus, jonka avulla komissio voi hyväksyä jäsenvaltioiden myöntämät valtiontukitoimenpiteet korvaamaan tietyille yrityksille tai tietyille aloille vahingot, jotka aiheutuvat suoraan poikkeuksellisista tapahtumista.

Komissio katsoo, että koronaviruksen taudinpurkausta voidaan pitää tällaisena poikkeuksellisena tapahtumana, koska kyseessä on poikkeuksellinen, ennakoimaton tapahtuma, jolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden poikkeukselliset toimet uusien koronavirusvaihtoehtojen esiintymisen välttämiseksi ja uusien tautipesäkkeiden estämiseksi, kuten minkinviljelyn väliaikainen kielto, ja näihin interventioihin liittyvien vahinkojen korvaaminen ovat perusteltuja.

Komissio totesi, että Tanskan toimenpide korvaa minkkien viljelijöille kärsimät vahingot, jotka liittyvät suoraan koronaviruksen puhkeamiseen, koska minkin pitämistä koskevaa kieltoa vuoden 2022 alkuun voidaan pitää vahingoksi, joka liittyy suoraan poikkeukselliseen tapahtumaan.

Komissio totesi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, koska Tanskan eläinlääkintä- ja elintarvikehallinnon nimittämä riippumaton arviointikomissio, joka raportoi suoraan heille, arvioi tarvittavat kiinteät kustannukset ja ylläpitokustannukset tietyillä tiloilla sulkemisaikana, mukaan lukien tekemällä tarkastuksia paikan päällä. Näin varmistetaan, että korvauksen määrä kattaa vain viljelijöille aiheutuneet todelliset vahingot.

Tuki minkinviljelijöille ja niihin liittyville yrityksille, jotka luovuttavat tuotantokapasiteettinsa valtiolle

Tämä järjestelmä korvaa minkkien viljelijöille, jotka luovuttavat tuotantokapasiteettinsa Tanskan valtiolle pitkällä aikavälillä, jotta voidaan suunnitella uudelleen teollisuus, jolla on taipumus esiintyä uusia koronavirusvaihtoehtoja, jotka voivat uhata pidentää nykyistä kriisiä ja häiriöitä Tanskan taloudelle. Se lasketaan minkinviljelijöiden kahden yleisen tappioerän perusteella: i) heidän menetyksensä kymmenen vuoden budjettikaudella; ja ii) minkinviljelijän pääomakannan (rakennukset, koneet jne.) jäännösarvo.

Minkkiin liittyvät yritykset, jotka luottavat merkittävästi minkin tuotantoon, ovat myös oikeutettuja tämän toimenpiteen tukeen (erikoistuneet rehukeskukset ja -toimittajat, nahkatehtaat, huutokauppias Kopenhagen Fur jne.). Arviointipalkkio arvioi, että ne täyttävät useita ehtoja, nimittäin sitä, että vähintään 50% yritysten liikevaihdosta vuosina 2017--2019 liittyy Tanskan minkkiteollisuuteen ja että yritys ei voi suoraan muuttaa tuotantoa muuhun toimintaan. Tuki on yhtä suuri kuin sen liiketoiminnan osa, joka ei voi suoraan muuttaa tuotantoa muuhun toimintaan.

Edellytys tämän toimenpiteen mukaisen tuen saamiselle on, että valtio ottaa haltuunsa kaikki varat (kaikki tuotantolaitteet, tallit, koneet jne.), Joita ei enää ole viljelijöiden tai vastaavien yritysten saatavilla.

Komissio arvioi toimenpidettä EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla, mikä antaa komissiolle mahdollisuuden hyväksyä jäsenvaltioiden toteuttamat valtiontukitoimenpiteet vakavan häiriön korjaamiseksi niiden taloudessa. Komissio totesi, että Tanskan järjestelmä on EU: n perustamissopimuksen periaatteiden mukainen ja että se on hyvin kohdennettu Tanskan talouden vakavien häiriöiden poistamiseksi.

Komissio totesi, että Tanskan toimenpide tarjoaa tukea, joka liittyy suoraan tarpeeseen korjata vakava häiriö Tanskan taloudessa ja turvata Euroopan ja maailmanlaajuiset pyrkimykset pandemian lopettamiseksi myös tehokkaan rokotteen avulla rakenneuudistuksella. teollisuus, joka on altis uusien koronavirusvaihtoehtojen esiintymiselle. Se totesi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, perustuu selkeään laskentamenetelmään ja takeisiin sen varmistamiseksi, että tuki ei ylitä sitä, mikä on välttämätöntä. Erityisesti tuen laskelmat on räätälöity minkinkasvatussektorille ja siihen liittyville yrityksille edustavien vertailutietojen, yksittäisten arvioiden sekä hyväksyttävien arvostus- ja poistomenetelmien perusteella.

Siksi komissio päätteli, että toimenpide auttaa hallitsemaan koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia Tanskassa. Se on välttämätöntä, asianmukaista ja oikeasuhteista korjata vakava häiriö jäsenvaltion taloudessa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Väliaikainen kehys.

Tämän perusteella komissio päätteli, että Tanskan kaksi toimenpidettä ovat EU: n valtiontukisääntöjen mukaisia.

Tausta

Nämä toimenpiteet täydentävät niitä Tanskan viranomaiset ovat jo ottaneet maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 26 artiklan nojalla huomioon (ABER), jolla myönnetään suoria avustuksia minkkien teurastamiseen kansanterveydellisistä syistä sekä "lisä" bonus heidän nopeasta teurastuksestaan. Katso SA.61782 lisätietoja.

Terveyspalveluille tai muille julkisille palveluille koronavirustilanteen ratkaisemiseksi myönnetty taloudellinen tuki EU: n tai kansallisista varoista ei kuulu valtiontuen valvonnan piiriin. Sama pätee suoraan kansalaisille myönnettyyn julkiseen taloudelliseen tukeen. Vastaavasti kaikkien yritysten käytettävissä olevat julkiset tukitoimenpiteet, kuten palkkatuet ja yritys- ja arvonlisäverojen tai sosiaaliturvamaksujen maksujen keskeyttäminen, eivät kuulu valtiontuen valvonnan alaisuuteen eivätkä vaadi komission hyväksyntää EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat toimia välittömästi. Kun sovelletaan valtiontukisääntöjä, jäsenvaltiot voivat suunnitella runsaasti tukitoimenpiteitä koronaviruksen puhkeamisen seurauksista kärsivien yritysten tai alojen tukemiseksi voimassa olevien EU: n valtiontukikehysten mukaisesti.

Komissio hyväksyi 13. maaliskuuta 2020 a Tiedonanto koordinoidusta taloudellisesta vastauksesta COVID-19-puhkeamiseen asettamalla nämä mahdollisuudet.

Tässä suhteessa esimerkiksi:

  • Jäsenvaltiot voivat korvata tietyille yrityksille tai tietyille aloille (järjestelmien muodossa) vahingot, jotka ovat aiheutuneet ja aiheutuneet suoraan poikkeuksellisista tapahtumista, kuten koronaviruksen puhkeamisesta. Tätä säädetään SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.
  • SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaan perustuvat valtiontukisäännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden auttaa yrityksiä selviytymään likviditeettivajeista ja tarvitsemaan kiireellistä pelastustukea.
  • Tätä voidaan täydentää erilaisilla lisätoimenpiteillä, kuten vähämerkityksisiä tukia koskevien asetusten ja ryhmäpoikkeusasetusten nojalla, jotka myös jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön välittömästi ilman komission osallistumista.

Erityisen vakavissa taloudellisissa tilanteissa, kuten nykyisessä tilanteessa, jossa kaikki jäsenvaltiot kohtaavat koronaviruksen puhkeamisen, EU: n valtiontukisäännöissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus myöntää tukea vakavan taloudellisen häiriön korjaamiseksi. Tästä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa.

Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020 a valtiontuen väliaikainen kehys perustuu SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää valtiontukisäännöissä säädettyä täyttä joustavuutta talouden tukemiseksi koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Väliaikainen kehys, sellaisena kuin se on muutettuna 3 huhtikuu, 8 toukokuuta, 29 kesäkuu13 lokakuu 2020 ja 28 tammikuu 2021, säädetään seuraavista tuista, joita jäsenvaltiot voivat myöntää: i) suorat avustukset, pääomasijoitukset, valikoivat veroetuudet ja ennakot; (ii) valtion takaukset yritysten ottamista lainoista; (iii) Tuetut julkiset lainat yrityksille, mukaan lukien pääomalainat; iv) suojatoimet pankeille, jotka ohjaavat valtiontukea reaalitalouteen; v) julkinen lyhytaikainen vientiluottovakuutus; vi) tuki koronavirukseen liittyvälle tutkimukselle ja kehitykselle (T & K); vii) tuki testauslaitosten rakentamiseen ja parantamiseen; viii) tuki koronaviruksen taudin torjumiseksi merkityksellisten tuotteiden tuotannolle; ix) kohdennettu tuki veromaksujen lykkäämisen ja / tai sosiaaliturvamaksujen keskeyttämisen muodossa; (x) kohdennettu tuki työntekijöiden palkkatuen muodossa; (xi) kohdennettu tuki oman pääoman ja / tai hybridipääomainstrumenttien muodossa; (xii) Tuki kattamattomille kiinteille kustannuksille yrityksille, jotka kärsivät liikevaihdon laskusta koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä.

Väliaikaiset puitteet ovat voimassa joulukuun 2021 loppuun asti. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi komissio arvioi ennen tätä päivämäärää, onko sitä tarpeen jatkaa.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.61945 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla heti kun mahdolliset luottamukselliset kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi, löytyy tätä.

Continue Reading

Bulgaria

Saksa, Italia ja Ranska keskeyttävät AstraZenecan laukaukset turvallisuuspelojen keskellä, mikä häiritsee EU: n rokotuksia

Julkaistu

on

By

Saksa, Ranska ja Italia sanoivat maanantaina (15. maaliskuuta) keskeyttävänsä AstraZeneca COVID-19-laukaukset, kun useat maat ovat ilmoittaneet mahdollisista vakavista sivuvaikutuksista, mutta Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan yhteyttä ei ole todistettu eikä ihmisten pitäisi paniikkia, kirjoittaa Thomas Escritt, Stephanie Nebehay, Panarat Thepgumpanat BANGKOKISSA, Andreas Rinke, Paul Carrel ja Douglas Busvine BERLINISSÄ, Angelo Amante ROOMASSA, Christian Lowe PARIISISSA, Toby Sterling AMSTERDAMISSA, Jacob Gronholt-Pedersen COPENHAGENISSA, Kate Kelland LONDONISSA, Emilio Parathan M Allen MADRID: ssä, Emma Farge GENEVASSA ja Stanley Widianto JAKARTASSA.

Silti Euroopan unionin kolmen suurimman maan päätös laittaa rokotukset laukaistuun AstraZenecaan heitti jo nyt kamppailevan rokotuskampanjan 27 jäsenvaltion EU: ssa epäjärjestykseen.

Tanska ja Norja lopettivat laukauksen viime viikolla ilmoitettuaan yksittäisistä verenvuototapauksista, verihyytymistä ja alhaisesta verihiutaleiden määrästä. Islanti ja Bulgaria seurasivat esimerkkiä, ja Irlanti ja Alankomaat ilmoittivat keskeyttämisestä sunnuntaina.

Espanja lopettaa rokotteen käytön vähintään 15 päivään, Cadena Ser -radio kertoi nimeämättömiin lähteisiin viitaten.

WHO: n huippututkija toisti maanantaina, että COVID-19-rokotteisiin ei ole liittynyt dokumentoituja kuolemia.

"Emme halua ihmisten paniikkia", Soumya Swaminathan sanoi virtuaalisen median tiedotustilaisuudessa ja lisäsi, ettei toistaiseksi ole ollut yhteyttä, joka olisi määritelty joissakin maissa raportoitujen ns. "Tromboembolisten tapahtumien" ja COVID-19-laukausten välillä.

WHO: n päällikkö Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että AstraZenecaa käsittelevä neuvoa-antavan komitean kokous pidetään tiistaina. Myös EU: n lääkevalvontaviranomainen EMA kokoontuu tällä viikolla arvioimaan kerättyjä tietoja siitä, auttoiko AstraZenecan laukaus tromboembolisia tapahtumia inokuloiduilla.

Joidenkin Euroopan suurimpien ja väkirikkaimpien maiden toimet syventävät huolta rokotteiden hitaasta käyttöönotosta alueella, jota on vaivannut rokotteiden, myös AstraZenecan, tuotanto-ongelmista johtuva pula.

Saksa varoitti viime viikolla, että se on edessään kolmannella infektioiden aallolla, Italia on tehostamassa seisokkeja ja Pariisin alueen sairaalat ovat lähellä ylikuormitusta.

Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi, että vaikka veritulppien riski on pieni, sitä ei voida sulkea pois.

"Tämä on ammattimainen päätös, ei poliittinen", Spahn sanoi ja lisäsi noudattavansa Saksan rokotinsäätäjän Paul Ehrlich -instituutin suositusta.

Ranska ilmoitti keskeyttävänsä rokotteen käytön odotettaessa EMA: n arviointia.

"Myös eurooppalaisen politiikkamme mukaisesti tehty päätös on keskeyttää ennalta varautumisesta rokotus AZ-ampumalla toivoen, että voimme jatkaa nopeasti, jos EMA: n ohjeistus sallii", Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi.

EU: n sääntelyviranomainen tapaa torstaina 18. maaliskuuta keskustelemaan AstraZeneca-rokotteesta

Italia sanoi, että sen keskeyttäminen oli "varotoimenpide ja väliaikainen toimenpide" odotettaessa EMA: n päätöstä.

"EMA kokoontuu pian selvittämään epäilyt, jotta AstraZeneca-rokote voidaan jatkaa turvallisesti rokotuskampanjassa mahdollisimman pian", sanoi Italian terveysministeriön ennaltaehkäisyn pääjohtaja Gianni Rezza.

Itävalta ja Espanja ovat lopettaneet tiettyjen erien käytön ja syyttäjät Pohjois-Italian Piemonten alueella takavarikoivat aikaisemmin 393,600 XNUMX annosta miehen kuoleman jälkeen tunteja rokotuksen jälkeen. Se oli toinen alue, joka teki niin Sisilian jälkeen, jossa kaksi ihmistä oli kuollut pian ampumisensa jälkeen.

WHO kehotti maita olemaan keskeyttämättä rokotuksia tautia vastaan, joka on aiheuttanut yli 2.7 miljoonaa kuolemaa maailmanlaajuisesti. WHO: n pääjohtaja Tedros sanoi, että järjestelmät olivat olemassa kansanterveyden suojelemiseksi.

"Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että nämä tapahtumat liittyvät COVID-19-rokotuksiin, mutta niiden tutkiminen on rutiinikäytäntöä, ja se osoittaa, että valvontajärjestelmä toimii ja että tehokkaat valvontatoimet ovat käytössä", hän kertoi tiedotustilaisuudessa tiedotusvälineille.

Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan sillä ei ole huolta, kun taas Puolan mielestä hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit.

EMA on ilmoittanut, että 10. maaliskuuta mennessä lähes 30 miljoonalla veren hyytymistä oli raportoitu lähes viidellä miljoonalla AstraZenecalla ampuneella rokotetulla henkilöllä Euroopan talousalueella, joka yhdistää 5 Euroopan maata.

South Headtonin yliopiston globaalin terveydenhuollon vanhempi tutkija Michael Head sanoi, että Ranskan, Saksan ja muiden päätökset näyttivät hämmentäviltä.

"Meillä olevat tiedot viittaavat siihen, että verihyytymiin liittyvien haittatapahtumien määrä on sama (ja mahdollisesti itse asiassa pienempi) rokotetuissa ryhmissä verrattuna rokottamattomiin populaatioihin", hän sanoi ja lisäsi, että rokotusohjelman keskeyttämisellä oli seurauksia.

"Tämä johtaa viivästyksiin ihmisten suojelemisessa ja lisääntyneeseen rokotteiden epäröintiin potentiaalin seurauksena ihmisistä, jotka ovat nähneet otsikot ja ymmärrettävästi huolestuneita. Ei ole vielä merkkejä tiedoista, jotka todella perusteltaisivat näitä päätöksiä. "

Vanhempi saksalainen tartuntatautilääkäri totesi kuitenkin, että 2–5 tromboosin esiintyvyys miljoonassa vuodessa oli huomattavasti pienempi kuin Saksan terveysministeriön mainitsema seitsemän 7 miljoonasta rokotetusta.

"Tämän pitäisi olla syynä rokotuksen keskeyttämiseen Saksassa, kunnes kaikki tapaukset, mukaan lukien epäillyt tapaukset Saksassa ja Euroopassa, on saatu selvitetty kokonaan", sanoi erittäin tarttuvien hengenvaarallisten infektioiden erityisyksikön johtaja Clemens Wendtner Schwabing-klinikalta Münchenissä.

AstraZenecan laukaus oli yksi ensimmäisistä ja halvimmista kehitetyistä ja lanseeratuista, koska koronavirus tunnistettiin ensimmäisen kerran Keski-Kiinassa vuoden 2019 lopussa, ja sen on tarkoitus olla rokotusohjelmien tukipilari suuressa osassa kehitysmaita.

Thaimaa ilmoitti maanantaina aikovansa jatkaa anglo-ruotsalaisen yrityksen laukausta keskeytettyään sen käytön perjantaina, mutta Indonesia ilmoitti odottavansa WHO: n raporttia.

WHO sanoi, että sen neuvoa-antava paneeli tarkasteli ampumiseen liittyviä raportteja ja julkaisi havainnot mahdollisimman pian. Mutta se sanoi, että on epätodennäköistä, että se muuttaa viime kuussa antamiaan suosituksia laajalle levinneelle käytölle, myös maissa, joissa viruksen eteläafrikkalainen muunnos voi heikentää sen tehokkuutta.

EMA on myös sanonut, ettei rokotuksen aiheuttamista tapahtumista ole viitteitä, eikä raportoitujen veritulppien määrä ollut suurempi kuin väestössä.

Mutta kourallinen ilmoitettuja sivuvaikutuksia Euroopassa on järkyttänyt rokotusohjelmia, jotka jo kompastuvat hitaasta käyttöönotosta ja rokotteiden epäilystä joissakin maissa.

Alankomaat ilmoitti maanantaina nähneensä kymmenen mahdollista huomionarvoista haitallista sivuvaikutusta AstraZeneca-laukauksesta tuntien kuluttua rokotusohjelman pysäyttämisestä muiden maiden mahdollisten sivuvaikutusten raporttien jälkeen.

Viimeaikaiset tiedot osoittavat "hyvin erityisen, harvoin esiintyvän tromboosimuodon, josta jotkut tapaukset näyttävät tapahtuneen pian rokotuksen jälkeen. Tämä on tietysti epäilyttävä asia, ja se on tutkittava ”, kertoi Anke Huckriede, rokotustieteen professori Groningenin yliopistosta Alankomaissa.

Tanska ilmoitti "erittäin epätavallisista" oireista 60-vuotiaalla kansalaisella, joka kuoli veritulppaan rokotteen saamisen jälkeen. Sama lause käytettiin lauantaina Norjassa noin kolmella alle 50-vuotiaalla ihmisellä, joiden mukaan häntä hoidettiin sairaalassa.

Yksi kolmesta Norjassa sairaalassa olleesta terveydenhoitohenkilökunnasta saatuaan AstraZenecan laukauksen kuoli, terveysviranomaiset ilmoittivat maanantaina, mutta rokotteen syynä ei ollut todisteita.

AstraZeneca kertoi aiemmin suorittaneensa tarkastuksen, joka kattoi yli 17 miljoonaa rokotettua henkilöä EU: ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä se ollut osoittanut näyttöä veritulppien lisääntyneestä riskistä.

Itsenäiset tarkkailijat tarkastelevat nyt kauan odotettuja tuloksia AstraZenecan Yhdysvalloissa suorittamasta 30,000 henkilön rokotuskokeesta sen selvittämiseksi, onko laukaus turvallinen ja tehokas, Yhdysvaltain ylin virkamies sanoi maanantaina.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa