Liity verkostomme!

EU

Komissio ja teollisuus investoivat 22 miljardia euroa uusiin Eurooppa-kumppanuuksiin ratkaisujen löytämiseksi suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt 11 uutta eurooppalaista kumppanuutta yhdessä teollisuuden kanssa voidakseen lisätä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin ja voittaa suuret ilmasto- ja kestävyyshaasteet, jotta Euroopasta tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali talous ja vastaamaan Euroopan vihreä sopimus. Kaksoisvihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden mukaisesti kumppanuudet toteuttavat myös EU: n digitaaliset tavoitteet ensi vuosikymmenelle Euroopan digitaalinen vuosikymmen. He saavat yli 8 miljardia euroa Horizon Europe, uusi EU: n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma vuosiksi 2021--2027. Kokonaissitoumukset, mukaan lukien yksityisten kumppaneiden ja jäsenvaltioiden sitoumukset, ovat noin 22 miljardia euroa.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Nämä kumppanuudet koskevat tutkimus- ja innovaatioresurssien yhdistämistä ja sen varmistamista, että tutkimustuloksista tehdään hyödyllisiä innovaatioita kansalaisille. Horizon Europe -ohjelmassa olemme sitoutuneet poistumaan ilmastokriisistä, tarjoamaan kestäviä ratkaisuja suurimpiin ympäristöhaasteisiin ja nopeuttamaan kestävää elpymistä. Tästä on hyötyä kaikille eurooppalaisille. "

Tämän kriittisen massamäärän avulla kumppanuudet voivat etsiä innovatiivisia ratkaisuja laajamittaisesti esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden ja vaikeasti hiilestä vapautuvien alojen, kuten merenkulun ja teräksen valmistuksen, päästöjen torjumiseksi sekä kehittää ja ottaa käyttöön korkean suorituskyvyn akut, kestävät polttoaineet, tekoälytyökalut, tietotekniikka, robotiikka ja paljon muuta. Ponnistelujen, resurssien ja investointien yhdistäminen yhdessä ja laajamittaisesti kumppanuuksien puitteissa tuottaa myös pitkäaikaisia ​​myönteisiä vaikutuksia, lisää Euroopan kilpailukykyä ja teknologista itsemääräämisoikeutta sekä luo työpaikkoja ja kasvua.

Yksitoista eurooppalaista kumppanuutta ovat:

 1. Eurooppalainen kumppanuus Euroopan avoimen tieteen pilvelle. Sen tavoitteena on ottaa käyttöön ja yhdistää vuoteen 2030 mennessä avoin, luotettava virtuaaliympäristö, jotta arviolta 2 miljoonaa eurooppalaista tutkijaa voisi tallentaa, jakaa ja käyttää uudelleen tutkimustietoja rajojen yli ja tieteenalojen yli.
 2. Eurooppalainen kumppanuus tekoälyä, dataa ja robotiikkaa varten. Tämä kumppanuus tuottaa keinotekoisen älykkyyden (AI), datan ja robotiikan suurimman hyödyn Euroopalle, mikä edistää näiden teknologioiden innovaatioita, hyväksymistä ja käyttöönottoa kansalaisten ja yritysten hyödyksi.
 3. Eurooppalainen fotoniikan kumppanuus (valopohjainen tekniikka). Sen tavoitteena on nopeuttaa fotonisia innovaatioita, turvata Euroopan teknologinen itsemääräämisoikeus, nostaa Euroopan talouden kilpailukykyä ja edistää työpaikkojen luomista pitkällä aikavälillä ja vaurautta.
 4. Eurooppalainen kumppanuus puhtaasta teräksestä - vähähiilinen teräksenvalmistus. Se tukee EU: n johtajuutta terästeollisuuden muuttamisessa hiilineutraaliksi, mikä toimii katalysaattorina muille strategisille aloille.
 5. Eurooppalainen kumppanuus Made in Europe. Se on liikkeellepaneva voima Euroopan johtajuudelle kestävässä valmistuksessa Euroopassa soveltamalla kiertotalouden periaatteita (jätteetön ja muut), digitaalista muutosta ja ilmastoneutraalia tuotantoa.
 6. Eurooppalaiset kumppanuusprosessit4Planet. Sen visio on, että eurooppalaiset prosessiteollisuudet ovat maailmanlaajuisesti johtavia ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä keskittyen voimakkaasti vähähiilisiin tekniikoihin, kiertokulkuihin, kuten kiertokeskuksiin ja kilpailukykyyn.
 7. Eurooppalainen kumppanuus ihmislähtöisessä kestävässä rakennetussa ympäristössä (Built4People). Sen visio on korkealaatuinen, vähähiilinen, energia- ja resurssitehokas rakennettu ympäristö, kuten rakennukset, infrastruktuuri ja muu, jotka edistävät siirtymistä kohti kestävää kehitystä.
 8. Eurooppalainen kumppanuus kohti nollapäästöistä maantieliikennettä (2Zero). Sen tavoitteena on nopeuttaa päästöttömän liikenteen kehittämistä järjestelmällisellä lähestymistavalla, joka tukee ilmastoneutraalia ja puhdasta tieliikennejärjestelmää.
 9. Eurooppalainen kumppanuus yhdistetyn, osuuskunnallisen ja automatisoidun liikkuvuuden hyväksi. Sen tavoitteena on nopeuttaa innovatiivisten, yhdistettyjen, yhteistyöhön perustuvien ja automatisoitujen liikkumisteknologioiden ja -palvelujen toteuttamista.
 10. Eurooppalainen paristokumppanuus: Kohti kilpailukykyistä eurooppalaista teollisuusparistojen arvoketjua. Sen tavoitteena on tukea maailmanluokan paristoja koskevan eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioekosysteemin kehittämistä ja edistää Euroopan teollista johtajuutta paristojen suunnittelussa ja tuotannossa sekä kiinteiden että mobiilisovellusten seuraavalle sukupolvelle.
 11. Eurooppalainen kumppanuus nollapäästöjen vesiliikenteessä. Sen tavoitteena on, että EU johtaa ja nopeuttaa meri- ja sisävesiliikenteen muutosta kaikkien haitallisten ympäristöpäästöjen, mukaan lukien kasvihuonekaasujen, ilman ja veden epäpuhtauksien, poistamiseksi innovatiivisten tekniikoiden ja toiminnan avulla.

Komissio hyväksyi tänään yhteisymmärryspöytäkirjat kumppanuuksien käynnistämiseksi, jotka aloittavat toimintansa välittömästi. Allekirjoitusseremonia yhteisymmärryspöytäkirjoille pidetään Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 23 kesäkuussa.

Digitaalisen aikakauden Eurooppa sopiva johtaja Margrethe Vestager sanoi: "Yhteistyö on avainasemassa Euroopan vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteiden voittamisessa. Digitaalinen tekniikka ajaa tätä siirtymistä ilmastoneutraaliin, kiertotalouteen ja joustavampaan talouteen. Yksitoista kumppanuutta, jotka komissio ja teollisuus ovat tänään ehdottaneet yhdessä, saavat aikaan merkittäviä resursseja, noin 22 miljardia euroa, jotta voimme yhdessä tunnistaa luotettavan tekoälyn, tiedot, robotiikan ja monet muut tekniset välineet ympäristö- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi, puhtaamman ja terveellisemmän tulevaisuuden puolesta. "

Tausta

Yksitoista kumppanuutta, joista tänään on hyväksytty yhteisymmärryspöytäkirjat, ovat ns. "Ohjelmoituja" eurooppalaisia ​​kumppanuuksia - kumppanuuksia komission ja enimmäkseen yksityisten, mutta joskus myös julkisten kumppaneiden välillä. Ne kestävät vuosina 2021--2030, jolloin he voivat antaa panoksensa Euroopan Horisontti -hankkeen viimeisiin hakuihin ja päättää lopulliset toimintansa sen jälkeen.

Yhteisymmärryspöytäkirja on kumppanuusyhteistyön perusta, koska siinä määritetään sen tavoitteet, molempien osapuolten sitoumukset ja hallintorakenne. Kumppanuudet tarjoavat myös komissiolle tietoa Horisontti Eurooppa -ohjelmaan sisällytettävistä aiheista. Täytäntöönpano tapahtuu ennen kaikkea Horisontti Eurooppa -työohjelmien ja niiden ehdotuspyyntöjen kautta. Yksityiset kumppanit kehittävät lisätoimintoja, joita ei rahoiteta Horisontti Euroopasta, mutta jotka sisältyvät kumppanuuden strategisiin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin ja keskittyvät esimerkiksi markkinoiden käyttöönottoon, osaamisen kehittämiseen tai sääntelyyn.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Uusien kumppanuuksien myötä Eurooppa on eturintamassa maailmanlaajuisessa teknologisessa kehityksessä, rakentaen tärkeitä teollisuusvalmiuksia ja nopeuttaen vihreää ja digitaalista kaksivaiheista siirtymistä. Tämä auttaa viemään Euroopan kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä ja kiertotaloutta. Työssään kumppanuudet painottavat myös digitaalisen teknologian kehittämistä, jota tarvitaan Euroopan teollisen johtajuuden tukemiseen. "

Nämä "ohjelmoidut" eurooppalaiset kumppanuudet ovat erilaisia, mutta täydentävät myös monimutkaisempia ns. "Institutionaalisia" eurooppalaisia ​​kumppanuuksia, jotka perustuvat komission lainsäädäntöehdotukseen ja joilla on "oma täytäntöönpanorakenne". Aiemmin tänä vuonna, helmikuussa komissio ehdotettu perustaa 10 uutta ”institutionaalista” eurooppalaista kumppanuutta Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja / tai teollisuuden välille. Lähes 10 miljardin euron investoinnilla, jonka kumppanit vastaavat vähintään vastaavalla määrällä, niiden tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä vihreään, ilmastoneutraaliin ja digitaaliseen Eurooppaan ja tehdä Euroopan teollisuudesta joustavampaa ja kilpailukykyisempää.

Lisätietoja

Eurooppalaiset kumppanuudet

Usein kysytyt kysymykset - Eurooppalaiset kumppanuudet

Factsheet

Infographic

Belgia

Juhli Tokion olympialaisia ​​tyylikkäästi - Wagamamassa

Julkaistu

on

Huolimatta meneillään olevasta pandemiasta ja tyhjistä stadionista, Japanin olympialaiset ovat vihdoin loppuneeter tavalla. Se on joitain kaivattuja hyviä uutisia kaiken myöhään tuomitun ja synkän keskellä.

Ja jos maasi urheilijoiden näkemys erinomaisesta itsestään kaukaisessa Tokiossa on saanut sinut "toivomaan, että olisit siellä", Brysselin ravintolalla voi olla juuri vastaus.

Kyseinen ravintola - Wagamama - voi olla pikemminkin Belgian pääkaupungissa kuin japanilainen vastaava, mutta tarjoaa joitakin makuja ja makuja aivan yhtä hyvin kuin todennäköisesti kohtaat nousevan auringon maassa.

Wagamama on nyt tunnettu kansainvälinen tuotemerkki, joka tarjoaa erinomaista aasialaista, erityisesti japanilaiseen vaikutteeseen vaikuttavaa ruokaa. Lyhyt hypätä lentokoneelle ja lähteä olympialaisille - mikä on tällä hetkellä kaikkien ulottumattomissa paitsi muutama onnekas - tämä paikka on seuraavaksi paras asia näytteille aitoa ja maukasta japanilaista ruokaa.

Monien belgialaisten huudon jälkeen "milloin Wagamama tulee Brysseliin", sivuliike avattiin vihdoin kaupunkiin viime vuoden helmikuussa. Kuten me kaikki myöhemmin huomasimme, tämä ei ollut paras aika avata mitään, kun lamauttava terveyskriisi iski muutaman hetken. viikkoja myöhemmin.

”Uuteen” ravintolaan osui myöhemmin lukkoja, jotka osuivat Belgiaan, kuten muuallakin, mutta enemmän epäonnea, mikä oli ironista, kun otetaan huomioon, että ihmiset täällä olivat odottaneet niin kauan toisen Wagamaman avaamista (siellä oli / on jo yksi Antwerpen, jonka on määrä siirtyä syksyllä toiseen paikkaan 2. kaupunkiin).

Itse asiassa nykyinen Brysselin apulaispäällikkö Katarina Mlynarcikova, joka on kotoisin Slovakiasta, arvioi, että resto on viettänyt enemmän aikaa suljettuna kuin tosiasiallisesti auki sen virallisen käynnistämisen jälkeen vuonna 2020.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että se on nyt jälleen hyvin auki ja sen uskollinen asiakasjoukko parvekkeelle parvekkeelle maistelemaan herkullista aasialaista ruokaa.

Ole valmis vastaamaan valtavaan valikoimaan hienoja ruokia, mukaan lukien Ramen (jota vihollisille tarjoillaan nuudelivarastossa lihan tai vihanneksen kanssa); Donburi (perinteinen ruokalaji - iso kulho riisiä lihalla) ja kuuluisa Teppanyaki (grillattu ja "nopea" tapa valmistaa ruokaa).

Näihin lisätään valikoima curryja ja Kokoro-kulhoja (kevyempi versio currystä).

Yksi parhaiten myydyistä (erityisesti brittiläisille vierailijoille) on Katsu-curry, kun taas muita suosittuja ruokia (ja myös Katarinan suosikkeja) ovat grillattu ankka, pihvi bulgogi, upeasti nimetty bang bang -kukkakaali, mausteinen tonnikalakokoro ja tama-kalmari. vegaaneista huolehditaan esimerkiksi yasain, munakoiso- ja butternut-annoksen kanssa.

On myös syytä korostaa, että valikossa on tällä hetkellä upouusia ruokia, kuten bang bang -katkaravut ja miso-munakoisot - sekä alkupalat että sivut - sekä verkkokortin levyt, mukaan lukien utelias nimetty alasti katsu ja yhtä suussa sulava turska mokutan soba.

Hyvä tietää, että et todennäköisesti lähde täältä puoliksi täynnä, koska annokset ovat enemmän kuin anteliaita, siellä on myös mukava valikoima juomia, mukaan lukien japanilainen olut ja viinit. Kiitos ihanasta ruoanlaitosta on annettava pääkokille Dorjelle, jota Prakash, hänen nepalilaiset, sous-kokki ja heidän ahkera tiiminsä tukevat taitavasti.

Kun otetaan huomioon täällä tarjoiltavan ruoan huippuluokan laatu, hinnat ovat huomattavan halvat, etenkin jostain - erittäin kätevästi - aivan Brysselin sydämessä.

Kun se avattiin ensimmäisen kerran viime vuonna, ihmiset olivat jonossa päästäksesi sisään, kuten oli innokas odotus. Nykyään paikka on yhtä kiireinen, mutta onneksi tilaa on paljon, kun ravintola on jaettu kahteen kerrokseen, ja niille aurinkoisille kesäpäiville on myös mukava terassi, jolla voit katsella maailman menoa.

Sisustus on helppoa silmällä nyt tunnetulla Wagamaman kullanvärisellä tiskillä ja pöydillä (kaikki saman yrityksen suunnittelema).

Omistajan alkuperäinen idea oli tuoda aasialaiset maut Eurooppaan, mutta tekemällä lisäys. Brändin valtavan menestyksen perusteella konsepti on selvästi tuottanut hyvät tulot.

Katarina, joka liittyi yritykseen tarjoilijaksi vuonna 2014 ja on sittemmin työskennellyt läpi riveihinsä, toteaa, että vaikka Brysselin sivukonttori oli kärsinyt onnettomuudesta, se on sittemmin noussut suuresti.

Joten, jos et pääse Tokioon olympialaisiin tänä kesänä, mene lähimpään Wagamamaan (Brysseliin tai Antwerpeniin) saadaksesi maistaa aitoa aasialaista ruokaa.

Wagamama
Bld Anspach 21 Bryssel
Verkkosivu
T. + 32 (0) 2 520 5240

Continue Reading

Tšekin tasavalta

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Tšekin tasavallan 7 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (19. heinäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Tšekin elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 7 miljardin euron avustusta elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Tšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on keskeinen rooli auttaessaan Tšekkiä nousemaan vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Tšekin suunnitelma on osa EU: n ennennäkemättömää koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Tšekin suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen perusteiden perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Tšekin suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Turvataan Tšekin vihreä ja digitaalinen siirtymä  

Komission arvio Tšekin suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 42% kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Suunnitelma sisältää investoinnit uusiutuvaan energiaan, kaukolämmön jakeluverkkojen nykyaikaistamiseen, kivihiilikattiloiden korvaamiseen sekä asuin- ja julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Suunnitelma sisältää myös luonnonsuojelua ja vesihuoltoa koskevia toimenpiteitä sekä investointeja kestävään liikkuvuuteen.

Komission arvio Tšekin suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 22 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Suunnitelmassa määrätään investoinneista digitaaliseen infrastruktuuriin, julkishallinnon digitalisointiin, mukaan lukien terveyden, oikeuden ja rakennuslupien hallinta. Se edistää yritysten digitalisaatiota ja digitaalisia hankkeita kulttuuri- ja luovilla aloilla. Suunnitelma sisältää myös toimenpiteitä digitaalisten taitojen parantamiseksi kaikilla tasoilla osana koulutusjärjestelmää ja erityisten osaamis- ja uudelleenkoulutusohjelmien avulla.

Vahvistetaan Tšekin taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Tšekin tasavallan suunnitelmassa puututaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittävään osaan taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty neuvoston Tšekin tasavallalle Eurooppa-ohjausjaksolla vuonna 2019 ja vuonna 2020 osoittamissa maakohtaisissa suosituksissa.

Suunnitelma sisältää toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, kestävään liikenteeseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin tehtävien investointitarpeiden ratkaisemiseksi. Useilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan tarpeeseen edistää digitaalitaitoja, parantaa koulutuksen laatua ja osallistavuutta sekä lisätä lastenhoitopalvelujen saatavuutta. Suunnitelmassa määrätään myös liiketoimintaympäristön parantamisesta pääasiassa laajojen sähköisen hallinnon toimenpiteiden, rakennuslupien myöntämismenettelyjen uudistamisen ja korruption vastaisten toimenpiteiden avulla. Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteita on parannettava investoinneilla, joilla pyritään vahvistamaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä taloudellista ja muuta tukea innovatiivisille yrityksille.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Tšekin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti kaikkiin kuuteen pilariin, joihin viitataan RRF-asetuksessa.

Lippulaiva-investointien ja uudistusprojektien tukeminen

Tšekin suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kaikille jäsenvaltioille yhteisiä asioita työpaikkoja ja kasvua luomilla aloilla, joita tarvitaan kaksosista siirtymistä varten. Esimerkiksi Tšekki on ehdottanut 1.4 miljardia euroa rakennusten energiatehokkuuden kunnostamiseen ja 500 miljoonaa euroa digitaalisten taitojen parantamiseen kouluttamalla ja investoimalla koko työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin.  

Komission arvioinnissa todetaan, että mikään suunnitelmaan sisältyvä toimenpide ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle RRF-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa ehdotetut järjestelyt valvontajärjestelmien suhteen ovat riittävät varojen käyttöön liittyvän korruption, petosten ja eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Järjestelyjen odotetaan myös välttävän tosiasiallisesti kaksinkertaisen rahoituksen mainitun asetuksen ja muiden unionin ohjelmien nojalla. Näitä valvontajärjestelmiä täydennetään ylimääräisinä tarkastus- ja valvontatoimenpiteinä, jotka sisältyvät komission ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi virstanpylväinä. Nämä välitavoitteet on täytettävä ennen kuin Tšekki esittää ensimmäisen maksupyyntönsä komissiolle.

Presidentti Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmalle. Tällä suunnitelmalla on ratkaiseva merkitys tukemalla siirtymistä kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta Tšekissä. Toimenpiteet, jotka parantavat energiatehokkuutta, digitalisoivat julkishallinnon ja estävät julkisten varojen väärinkäytön, ovat täysin NextGenerationEU: n tavoitteiden mukaisia. Suhtaudun myös myönteisesti siihen, että suunnitelmassa painotetaan voimakkaasti Tšekin terveydenhuoltojärjestelmän sietokyvyn vahvistamista sen valmistelemiseksi tulevia haasteita varten. Seisomme kanssasi joka askeleella varmistaaksemme, että suunnitelma pannaan täysimääräisesti täytäntöön.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelma antaa voimakkaan sysäyksen maan pyrkimyksille nousta jalkoihin pandemian aiheuttaman taloudellisen shokin jälkeen. Seuraavan viiden vuoden aikana Tšekkiin virtaavat 7 miljardin euron suuruiset NextGenerationEU-varat tukevat laaja-alaista uudistus- ja investointiohjelmaa kestävämmän ja kilpailukykyisemmän talouden rakentamiseksi. Ne sisältävät erittäin mittavia investointeja rakennusten kunnostamiseen, puhtaaseen energiaan ja kestävään liikkuvuuteen sekä toimenpiteitä digitaalisen infrastruktuurin ja taitojen parantamiseksi sekä julkisten palvelujen digitalisoimiseksi. Yritysympäristö hyötyy sähköisen hallinnon ja korruption vastaisten toimenpiteiden edistämisestä. Suunnitelma tukee myös terveydenhuollon parantamista, mukaan lukien tehostettu syövän ehkäisy ja kuntoutushoito. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 7 miljardin euron avustusten myöntämisestä Tšekille korkotuen myöntämisen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 910 miljoonan euron maksamisen Tšekille ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Tšekille osoitetusta kokonaismäärästä.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Tämä suunnitelma tuo Tšekin tasavallan elpymisen tielle ja vauhdittaa sen talouskasvua, kun Eurooppa valmistautuu vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tšekki aikoo investoida uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikenteeseen parantaen samalla rakennusten energiatehokkuutta. Sen tavoitteena on lisätä digitaalista liitettävyyttä koko maassa, edistää digitaalista koulutusta ja taitoja sekä digitalisoida monia sen julkisia palveluja. Ja siinä keskitytään myönteisesti liiketoimintaympäristön ja oikeusjärjestelmän parantamiseen korruption torjuntaa ja sähköisen hallinnon edistämistä tukevien toimenpiteiden avulla - kaikki tasapainossa Tšekin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Kun tämä suunnitelma on otettu asianmukaisesti käyttöön, se auttaa asettamaan Tšekin tasavallan vankalle pohjalle tulevaisuutta varten. "

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymykset ja vastaukset: Euroopan komissio tukee Tšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykeskus: Kysymyksiä ja vastauksia

FTšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelma

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Tšekin tasavallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Continue Reading

Belgia

Kuolleiden määrä nousee 170: een Saksan ja Belgian tulvissa

Julkaistu

on

Kuolleiden määrä tuhoisissa tulvissa Länsi-Saksassa ja Belgiassa nousi vähintään 170: een lauantaina (17. heinäkuuta) sen jälkeen, kun joet puhkesivat ja tämän viikon äkilliset tulvat romahtivat talot ja repivät teitä ja voimajohtoja, kirjoittaa Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi Düsseldorfissa, Philip Blenkinsop Brysselissä, Christoph Steitz Frankfurtissa ja Bart Meijer Amsterdamissa.

Noin 143 ihmistä kuoli tulvissa Saksan pahimmassa luonnonkatastrofissa yli puolen vuosisadan ajan. Siihen sisältyi noin 98 Ahrweilerin alueella Kölnin eteläpuolella poliisin mukaan.

Sadat ihmiset olivat edelleen kadonneita tai saavuttamattomia, koska useille alueille ei päässyt korkean vedenpinnan takia, kun taas tietoliikenne oli edelleen poissa.

Asukkaat ja yritysten omistajat kamppaili poimia palat pahoinpidellyissä kaupungeissa.

"Kaikki on tuhoutunut kokonaan. Et voi tunnistaa maisemia", sanoi Michael Lang, viinikaupan omistaja Bad Neuenahr-Ahrweilerin kaupungissa Ahrweilerissä taistellen kyyneleitä vastaan.

Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier vieraili Erftstadtissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, jossa katastrofi tappoi vähintään 45 ihmistä.

"Me suremme niiden kanssa, jotka ovat menettäneet ystäviä, tuttavia, perheenjäseniä", hän sanoi. "Heidän kohtalo on repimässä sydämemme erilleen."

Noin 700 asukasta evakuoitiin perjantaina myöhään sen jälkeen, kun Wassenbergin kaupungissa Kölnin lähellä murtui pato, viranomaisten mukaan.

Mutta Wassenbergin pormestari Marcel Maurer sanoi, että vedenpinta oli vakiintunut yön jälkeen. "On liian aikaista antaa kaikki selkeät, mutta olemme varovaisia ​​optimistisia", hän sanoi.

Steinbachtalin pato Länsi-Saksassa oli kuitenkin edelleen vaarassa rikkoutua, viranomaisten mukaan noin 4,500 ihmisen evakuointi kodeista alavirtaan.

Steinmeier sanoi, että kestää viikkoja, ennen kuin kaikki vahingot, joiden odotetaan vaativan useita miljardeja euroja jälleenrakennusvaroja, voidaan arvioida.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet ja CDU-puolueen ehdokas syyskuun vaaleissa kertoi puhuvansa lähipäivinä valtiovarainministeri Olaf Scholzin kanssa taloudellisesta tuesta.

Kansleri Angela Merkelin odotettiin matkustavan sunnuntaina Rheinland-Pfalziin, osavaltioon, jossa asuu tuhoutunut Schuldin kylä.

Bundeswehrin joukkojen jäsenet, osittain veden alla olevien autojen ympäröimänä, kahlivat tulvaveden läpi voimakkaiden sateiden jälkeen Erftstadt-Blessemissä, Saksassa, 17. heinäkuuta 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Itävallan pelastusryhmän jäsenet käyttävät veneitä kulkiessaan tulvien kärsimän alueen läpi voimakkaiden sateiden jälkeen Pepinsterissä, Belgiassa, 16. heinäkuuta 2021. REUTERS / Yves Herman

Belgiassa kuolonuhrien määrä nousi 27: een kansallisen kriisikeskuksen mukaan, joka koordinoi siellä avustusoperaatiota.

Se lisäsi, että 103 ihmistä oli "kadonnut tai tavoitettavissa". Jotkut olivat todennäköisesti saavuttamattomissa, koska he eivät voineet ladata matkapuhelimia tai olivat sairaalassa ilman henkilöllisyystodistuksia, keskus sanoi.

Viime päivien aikana tulvat, jotka ovat enimmäkseen kohdanneet Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiota, Nordrhein-Westfalenia ja Itä-Belgiaa, ovat sulkeneet kokonaiset yhteisöt vallasta ja viestinnästä.

RWE (RWEG.DE), Saksan suurin sähköntuottaja, ilmoitti lauantaina, että Indenin avomerikaivokseen ja Weisweilerin hiilivoimalaitokseen vaikutti huomattavasti, ja lisäsi, että laitos käy pienemmällä kapasiteetilla tilanteen vakiintumisen jälkeen.

Belgian eteläisissä provinsseissa Luxemburgissa ja Namurissa viranomaiset ryntäsivät toimittamaan juomavettä kotitalouksille.

Tulvat vedenpinnat laskivat hitaimmin Belgian pahimmissa osissa, jolloin asukkaat pystyivät lajittelemaan vahingoittuneen omaisuuden. Pääministeri Alexander De Croo ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailivat joillakin alueilla lauantai-iltapäivällä.

Belgian rautatieverkko-operaattori Infrabel julkaisi linjojen korjaussuunnitelmat, joista osa olisi jälleen käytössä vasta elokuun lopussa.

Alankomaiden hätäpalvelut olivat myös edelleen valppaana, koska ylivuotoiset joet uhkasivat kaupunkeja ja kyliä koko Limburgin eteläisessä maakunnassa.

Kymmenet tuhannet alueen asukkaat on evakuoitu kahden viime päivän aikana sotilaat, palokunnat ja vapaaehtoiset työskentelivät kiihkeästi koko perjantai-iltana (16. heinäkuuta) patojen valvomiseksi ja tulvien estämiseksi.

Hollantilaiset ovat toistaiseksi paenneet katastrofista naapureidensa mittakaavassa, eikä lauantaiaamuna ole ilmoitettu uhreja.

Tutkijat ovat jo pitkään sanoneet, että ilmastonmuutos johtaa rankkasateisiin. Mutta sen roolin määrittäminen näissä säälimättömissä sateissa vie ainakin useita viikkoja tutkimukseen, tutkijat sanoivat perjantaina.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa