Liity verkostomme!

Afrikka

EU: n pakotteet: Komissio julkaisee Syyriaa, Libyaa, Keski-Afrikan tasavaltaa ja Ukrainaa koskevia erityissäännöksiä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on antanut kolme lausuntoa koskien EU: n rajoittavia toimenpiteitä (seuraamuksia) koskevien neuvoston asetusten erityissäännösten soveltamista Libya ja Syyria, The Keski-Afrikan tasavalta ja alueellisen koskemattomuuden heikentävät toimet Ukraina. Ne koskevat 1) muutoksia jäädytettyjen varojen kahteen erityispiirteeseen: niiden luonteeseen (Libyaa koskevat pakotteet) ja niiden sijainti (Syyriaa koskevat pakotteet); 2) jäädytettyjen varojen vapauttaminen rahoitusvakuuden täytäntöönpanon avulla (Keski-Afrikan tasavaltaa koskevat pakotteet) ja; 3) kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja listalle otettujen henkilöiden saataville (Ukrainan alueellista koskemattomuutta koskevat pakotteet). Vaikka komission lausunnot eivät sido toimivaltaisia ​​viranomaisia ​​tai EU: n talouden toimijoita, niiden on tarkoitus tarjota arvokasta ohjausta niille, joiden on sovellettava ja noudatettava EU: n pakotteita. Ne tukevat pakotteiden yhdenmukaista täytäntöönpanoa koko EU: ssa YK: n tiedonannon mukaisesti Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmä: avoimuuden, vahvuuden ja sietokyvyn edistäminen.

Rahoituspalvelujen, rahoitusvakauden ja pääomamarkkinaunionin komissaari Mairead McGuinness sanoi: "EU: n pakotteet on pantava täytäntöön täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti koko unionissa. Komissio on valmis auttamaan kansallisia toimivaltaisia ​​viranomaisia ​​ja EU: n toimijoita näiden seuraamusten soveltamiseen liittyvissä haasteissa. "

EU: n pakotteet ovat ulkopolitiikan väline, joka muun muassa auttaa saavuttamaan EU: n keskeiset tavoitteet, kuten rauhan säilyttäminen, kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen sekä demokratian, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien lujittaminen ja tukeminen. Pakotteet kohdistetaan niihin, joiden toiminta vaarantaa nämä arvot, ja niillä pyritään vähentämään mahdollisimman paljon siviiliväestölle aiheutuvia haittoja.

EU: lla on tällä hetkellä käytössä 40 erilaista pakotusjärjestelmää. Osana komission roolia perussopimusten valvojana, komissio vastaa EU: n taloudellisten ja taloudellisten pakotteiden täytäntöönpanon valvonnasta kaikkialla unionissa sekä varmistaa, että seuraamuksia sovelletaan tavalla, joka ottaa huomioon humanitaaristen toimijoiden tarpeet. Komissio tekee myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että pakotteet pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti koko EU: ssa. Lisätietoja EU: n pakotteista tätä.

Afrikka

EU ja Kenian tasavalta aloittavat strategisen vuoropuhelun ja sitoutuvat Itä-Afrikan yhteisön talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon

Julkaistu

on

Euroopan komissio on suhtautunut myönteisesti strategisen vuoropuhelun käynnistämiseen Euroopan unionin ja Kenian tasavallan välillä sekä EU: n ja Itä-Afrikan yhteisön (EAC) alueen monenvälisen kumppanuuden vahvistamiseen. Kenian tasavallan presidentin Uhuru Kenyattan vierailun yhteydessä varatoimitusjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis tapasivat Itä-Afrikan yhteisön ja aluekehityksen kabinettisihteeri Adan Mohamedin. Molemmat osapuolet sopivat sitoutuvansa kahdenvälisesti Itä-Afrikan yhteisön kanssa tehtävän talouskumppanuussopimuksen kauppaa sekä talous- ja kehitysyhteistyötä koskevien määräysten täytäntöönpanoon.

Varatoimitusjohtaja Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Olen tyytyväinen Kenian ponnisteluihin ja johtajuuteen alueella. Se on yksi EU: n tärkeimmistä kauppakumppaneista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Itä-Afrikan yhteisön puheenjohtaja. EAC: n huippukokouksen äskettäinen päätös antaa EAC: n jäsenille mahdollisuuden toteuttaa alueellinen talouskumppanuussopimus kahdenvälisesti EU: n kanssa "vaihtelevan geometrian" periaatteen pohjalta. EU aikoo nyt tehdä yhteistyötä Kenian kanssa, joka on jo allekirjoittanut ja ratifioinut alueellisen talouskumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Talouskumppanuussopimus on tärkeä kauppa- ja kehitystyökalu, ja sen täytäntöönpano Kenian kanssa olisi rakennuspalikka kohti alueellista taloudellista yhdentymistä. Kannustamme muita Itä-Afrikan yhteisön jäseniä allekirjoittamaan ja ratifioimaan talouskumppanuussopimus. "

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen, joka vaihtoi ulkoministeriön sihteeri Raychelle Omamon kanssa, lisäsi: "Olen tyytyväinen EU: n ja Kenian kahdenvälisten suhteiden uuteen sysäykseen sopimuksella strategisen vuoropuhelun aloittamisesta sekä uudesta yhteistyöstä Itä-Afrikan yhteisön kanssa. Tämä luo vuoropuhelun, jossa keskitytään yhteisiin poliittisiin tavoitteisiin ja todellisiin etuihin kaikille osapuolille. Aloitamme välittömästi suunnitelman strategisen vuoropuhelun toteuttamiseksi. Olemme sitoutuneet seuraamaan maan kunnianhimoista vihreää siirtymistä, työpaikkojen luomista ja digitalisaatiota. Lisäksi investoiminen ihmisiin, koulutukseen tai terveydenhuoltoon on ensiarvoisen tärkeää sietokyvyn lisäämiseksi ja COVID-19-haasteiden ratkaisemiseksi. Työskentelemme intensiivisesti Team Europe -aloitteiden kanssa tukemaan Afrikan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja lääketeollisuutta täydentämään ponnisteluja maan tasolla. "

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa lehdistötiedote.

Continue Reading

Afrikka

Afrikka ja Eurooppa keskustelevat investoinneista väärän valinnan purkamiseksi suojelun ja kehityksen välillä Euroopan kehityspäivillä 2021

Julkaistu

on

Afrikkalainen villieläinten säätiö (AWF) kutsui keskiviikkona 16. kesäkuuta 2021 klo 15 Keski-Euroopassa osaksi Euroopan kehityspäiviä 10 keskustelun Afrikan maisemista ihmisille ja villieläimille: Väärän valinnan purkaminen suojelun ja kehityksen välillä.

Keskustelussa selvitettiin, kuinka ekologisten järjestelmien tarjoamat palvelut tukevat ihmisen olemassaoloa, poliittista vakautta ja taloudellista vaurautta etenkin Afrikassa. Ja kuinka sijoittaminen Afrikkaan ikään kuin suojelu ja kehittäminen ovat kilpailevia tavoitteita, johtaa lajien jatkuvaan menetykseen ja elinympäristön heikkenemiseen. Ratkaisujen osalta istunnossa keskityttiin Afrikan johtajien rooliin kestävämmän polun muokkaamisessa investoimalla villieläintalouteen, joka kannustaa säilyttämistä ja ennallistamista samalla kun huolehtii ihmisistä ja siitä, kuinka tärkeää on suojeluun liityminen ja varmistaa, että rahoitus pääsee sinne, missä sitä tarvitaan mutta myös kuinka vihreän kaupan muotoilu muuttaa sen, miten Eurooppa sijoittaa Afrikan maisemiin. Keskustelu toi esiin älykkäämpiä ja vihreämpiä investointeja Afrikan maisemiin.

Istunnon jälkeen puheessaan AWF: n ulkoasioiden varapuheenjohtaja Frederick Kumah sanoi: "Olen iloinen, että istunnossa selvitettiin Afrikan johtajien roolia kestävämmän polun muokkaamisessa investoimalla villieläintalouksiin, jotka kannustavat suojeluun ja ennallistamiseen samalla kun ihmiset."

Ecotrust Paulinen pääjohtaja Natongo Kalunda, keskustelupaneeli, selitti: "Globaalissa kulutuksessa ei ole riittävästi ponnisteluja ymmärtääksemme, että luonto on voimavara ja että sen suojelemiseksi ja kasvun tukemiseksi on tehtävä investointeja ... Kestävyys perustuu näihin maisemiin ja jos sijoittajat eivät ymmärrä sitä, kestävyystavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta. "

Ajoissa käydyssä keskustelussa osallistuivat kahden maanosan paneelipuhujat Simon Malete, biologisen monimuotoisuuden valmistelukunnan afrikkalaisten neuvotteluryhmien johtaja, Ecotrustin pääjohtaja Pauline Nantongo Kalunda ja Euroopan parlamentin jäsen Chrysoula Zacharopoulou. Istuntoa moderoi Simangele Msweli, AWF: n nuorisojohtajaohjelman vanhempi johtaja.

Tietoja African Wildlife Foundationista

Afrikan villieläinten säätiö on ensisijainen puolustaja villieläinten ja luonnonvaraisten alueiden suojelussa olennaisena osana nykyaikaista ja vauras Afrikaa. Vuonna 1961 perustettu keskittymään Afrikan suojelutarpeisiin ilmaisemme ainutlaatuisen afrikkalaisen näkemyksen, sillan tieteen ja julkisen politiikan ja osoitamme suojelun edut maanosan villieläinten ja villien alueiden selviytymisen varmistamiseksi.

Continue Reading

Afrikka

Epätäydellisen tiedon maailmassa instituutioiden tulisi heijastaa Afrikan todellisuutta

Julkaistu

on

COVID-19 on upottanut Afrikan mantereen täysin taantumaan. Mukaan Maailmanpankki, pandemia on ajanut jopa 40 miljoonaa ihmistä äärimmäiseen köyhyyteen koko mantereella. Joka kuukauden rokotteen käyttöönottoviiveen viivästymisen arvioidaan maksavan noin 13.8 miljardia dollaria menetettyä BKT: tä, kustannukset lasketaan sekä ihmishenkinä että dollareina, kirjoittaa Lord St John, ristipenkki-ikäisensä ja Afrikan kaikkien puolueiden parlamentaarisen ryhmän jäsen.

Myös suorat ulkomaiset sijoitukset Afrikkaan ovat laskeneet seurauksena, ja heikot talousennusteet heikentävät sijoittajien luottamusta. ESG-investointien nousun, jossa investoinnit arvioidaan useiden eettisten, kestävien ja hallintotapojen perusteella, pitäisi teoriassa kanavoida varoja kelvollisiin projekteihin koko mantereella tämän kuilun poistamiseksi.

Käytännössä sovelletut eettiset sijoitusperiaatteet voivat kuitenkin itse asiassa luoda lisäesteitä, kun ESG-vaatimusten täyttämiseen tarvittavaa näyttöä ei ole saatavilla. Toiminta kehittyvillä ja rajamarkkinoilla tarkoittaa usein epätäydellisen tiedon kanssa työskentelemistä ja tietyn riskin hyväksymistä. Tämä tiedon puute on johtanut siihen, että Afrikan maat ovat saaneet yhden heikoimmista ESG-pisteistä kansainvälisissä rankingissa. Globaali kestävän kehityksen kilpailukykyindeksi Vuonna 2020 27 Afrikan valtiota sisältyi kestävän kilpailukyvyn 40 viimeisen sijan joukkoon.

Minulla, joka on nähnyt omakohtaisesti afrikkalaisten valtioiden yrittäjyyshankkeiden sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt, ei ole minulle mitään järkeä, että oletettavasti 'eettisempi' lähestymistapa sijoittamiseen estäisi investointeja sinne, missä siitä olisi suurin sosiaalinen hyöty. Rahoitusyhteisöllä on edelleen tehtävää kehittää mittareita, joissa otetaan huomioon epävarmat ympäristöt ja epätäydelliset tiedot.

Niissä maissa, jotka tarvitsevat eniten ulkomaisia ​​investointeja, on usein laittomia, jopa moraalisia riskejä sijoittajille. On varmasti ilahduttavaa, että kansainväliset oikeusjärjestelmät pitävät yrityksiä yhä useammin vastuullisena yrityksen käyttäytymisessä Afrikassa.

- Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus "s Päätös siitä, että öljyn saastuttamat nigerialaiset yhteisöt voivat haastaa Shellin oikeuteen Englannin tuomioistuimissa, luo varmasti ennakkotapauksen jatkotapauksille. Tässä kuussa, LSE: n listalla oleva Petra Diamonds saavutti 4.3 miljoonan puntaa ryhmällä kantajia, jotka syyttivät sitä ihmisoikeusloukkauksista sen Williamson-operaatiossa Tansaniassa. RAID (Rights and Accountability in Development) -raportissa väitettiin tapauksia, joissa turvallisuushenkilöstö kuoli vähintään seitsemän ja 41 hyökkäystä Williamsonin kaivoksessa sen jälkeen kun Petra Diamonds osti sen.

Rahoitus ja kauppa eivät saa olla sokeita eettisille huolenaiheille, ja kaikki osallistuminen näissä tapauksissa väitettyihin väärinkäytöksiin on tuomittava jyrkästi. Jos on konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia, länsimaisen pääoman on pysyttävä kaukana. Kun konflikti antaa tien rauhalle, länsimaista pääomaa voidaan kuitenkin käyttää yhteiskunnan rakentamiseen. Tätä varten sijoittajien on luotettava siihen, että he voivat toimia konfliktin jälkeisillä alueilla altistamatta väärille oikeudellisille vaateille.

Johtava kansainvälinen asianajaja Steven Kay QC julkaisi äskettäin laaja puolustus asiakkaansa, Lundin Energyn, joka on kärsinyt laajemmasta koettelemuksesta yleisen mielipiteen tuomioistuimessa, toiminnasta Etelä-Sudanissa vuosina 1997–2003. Lundinia vastaan ​​nostettu tapaus perustuu kansalaisjärjestöjen noin 2001 vuotta sitten esittämiin väitteisiin. Samat väitteet muodostivat perustan kanadalaiselle Talisman Energy -yritykselle vuonna XNUMX nostetulle Yhdysvaltain oikeusjutulle, joka epäonnistui todisteiden puutteen vuoksi.

Kay kuihtelee raportin todisteiden laatua, erityisesti sen "riippumattomuutta ja luotettavuutta", sanomalla, että sitä ei "voida hyväksyä kansainvälisessä rikostutkinnassa tai syytteeseenpanossa". Tärkeintä tässä on kansainvälinen yksimielisyys siitä, että tällaiset väitteet käsittelevät asianmukaiset instituutiot, tässä tapauksessa Kansainvälinen rikostuomioistuin. Tässä tapauksessa yhtiö on joutunut kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden oikeudenkäyntiin, kun taas aktivistien väitetään olevan 'ostoksilla' lainkäyttöalueella, joka hyväksyy tapauksen. Ruotsin syyttäjäviranomainen, joka on tarkastellut tapausta ylimääräisen yksitoista vuoden ajan, päättää pian, jatketaanko syytettä oikeudenkäynnistä kokonaan epätodennäköistä tapausta, jonka mukaan Lundinin puheenjohtaja ja entinen toimitusjohtaja osallistuivat väitettyihin sotarikoksiin vuosina 1997-2003. suljetaan.

En ole missään nimessä kansainvälisen tai todellakin Ruotsin oikeuden asiantuntija, mutta Kayn kuvauksessa tämä on tapaus, jossa julkinen kerronta on kaukana siitä rajallisesta ja epätäydellisestä tiedosta, joka meillä on tosiseikoista. Konfliktien jälkeisillä alueilla toimiville länsimaisille yrityksille asetetaan perustellusti korkeat vaatimukset, ja niiden odotetaan olevan kumppaneita maiden talouskehityksessä. Näin ei yksinkertaisesti tapahdu, jos osa liiketoiminnan kustannuksista näissä maissa on tarkoitus kattaa vuosikymmenien ajan väärillä oikeudellisilla vaatimuksilla.

Afrikalla on synkkä historia kauheista rikoksista, jotka on tehty länsimaisen kapitalismin nimissä, siitä ei voi olla epäilystäkään. Länsimaiden yritysten tulisi muodostaa sosiaaliset ja taloudelliset kumppanuudet isäntämaidensa ja -yhteisöjensä kanssa missä tahansa, pitäen huolta väestöstä ja ympäröivästä ympäristöstä. Emme kuitenkaan voi olettaa, että näiden yritysten olosuhteet ovat samat kuin vakiintuneilla markkinoilla. Kansainvälisten instituutioiden, vakiintuneiden järjestäjien ja kansalaisyhteiskunnan tulisi olla tietoisia Afrikan todellisuudesta, kun he täyttävät oikean ja asianmukaisen tehtävänsä pitää holdingyhtiöitä vastuullisena toiminnassa Afrikassa.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa