Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Komissio hyväksyy tiettyjen Suezin jätehuoltoyritysten hankinnan Schwarz-konsernissa tietyin ehdoin

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n sulautuma-asetuksen nojalla tiettyjen Suezin jätehuoltoyhtiöiden ostot Saksassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Puolassa Schwarz-konsernilta. Hyväksyntä edellyttää Suezin kevyiden pakkausten (LWP) lajitteluliiketoiminnan myyntiä Alankomaissa.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Kilpailukykyiset markkinat kierrätysketjun kaikilla tasoilla ovat ratkaiseva vaikutus kiertotalouteen ja välttämättömiä vihreän kaupan tavoitteiden saavuttamiseksi. Suezin lajittelutehtaan myynnin myötä Hollannissa yritysosto voi jatkua samalla kun säilytetään tehokas kilpailu muovijätteiden lajittelumarkkinoilla Alankomaissa. "

Sekä Schwarz-konserni että asianomaiset Suezin jätehuoltoyritykset ovat aktiivisia jätehuoltoketjussa useissa maissa. Nämä kaksi yritystä ovat etenkin Alankomaista peräisin olevien kevyiden pakkausten lajittelussa.

Komission tutkimus

Komissiolla oli huolta siitä, että ehdotettu hankinta, sellaisena kuin se alun perin ilmoitettiin, olisi vähentänyt merkittävästi kilpailun tasoa LWP: n lajittelumarkkinoilla Alankomaissa.

Erityisesti komission tutkimuksessa havaittiin, että sulautuneesta yksiköstä tulisi selvästi markkinoiden suurin toimija, joka omistaa yli puolet kapasiteetista LWP-lajittelua varten Alankomaissa ja väistämätön kauppakumppani hollantilaisille asiakkaille.

Komissio totesi, että Alankomaiden ulkopuolella sijaitsevilla kilpailijoilla on heikompi kilpailupaine, koska asiakkaat haluavat jätteiden lajittelun mahdollisimman lähellä keräyspistettä taloudellisten kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi.2 tieliikenteeseen liittyvät päästöt.

Ehdotetut korjaustoimenpiteet

Vastatakseen komission kilpailuongelmiin Schwarz-ryhmä tarjoutui myymään koko Suezin LWP-lajitteluliiketoiminnan Alankomaissa, mukaan lukien Suezin LWP-lajittelutehdas Rotterdamissa ja kaikki sen toimintaan tarvittavat varat.

Nämä sitoumukset poistavat kokonaan päällekkäisyydet Schwarz-ryhmän ja asianomaisten Suezin jätehuoltoyritysten välillä LWP: n lajittelussa Alankomaissa.

Siksi komissio päätteli, että ehdotettu liiketoimi, sellaisena kuin se on muutettuna sitoumuksilla, ei enää aiheuta kilpailuongelmia. Päätöksen ehtona on sitoumusten täydellinen noudattaminen.

Yritykset ja tuotteet

Saksassa toimiva Schwarz-ryhmä harjoittaa elintarvikkeiden vähittäiskauppaa yli 30 maassa vähittäiskauppaketjujen Lidl ja Kaufland kautta. Se toimii myös integroituna palveluntarjoajana jätehuollon alalla PreZero-liiketoimintaryhmänsä kautta.

Kyseiset Suezin jätehuoltoyritykset, jotka ovat ranskalaisen Suez-konsernin tytäryhtiöitä, keräävät, lajittelevat, käsittelevät, kierrättävät ja hävittävät kotitalousjätettä Saksassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Puolassa.

Yrityskeskittymien valvontaa koskevat säännöt ja menettelyt

Kaupasta ilmoitettiin komissiolle 19 Helmikuu 2021.

Komission velvollisuutena on arvioida yrityskauppojen mukana yritykset, joiden liikevaihto ylittää tietyt raja-arvot (ks 1 of sulautuma-asetuksen) Ja estää pitoisuuksien, jotka haittaisivat merkittävästi tehokasta kilpailua Euroopan talousalueella tai sen merkittävällä osalla.

Suurin osa ilmoitetuista sulautumista ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne selvitetään rutiininomaisen tarkastelun jälkeen. Kaupasta ilmoittamisesta lähtien komissiolla on yleensä yhteensä 25 työpäivää aikaa päättää hyväksynnän myöntämisestä (vaihe I) vai perusteellisen tutkimuksen aloittamisesta (vaihe II). Määräaikaa pidennetään 35 työpäivään tapauksissa, joissa osapuolet esittävät korjaustoimenpiteitä, kuten tässä tapauksessa.

Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivustolla julkinen diaariin numerolla M.10047.

koronavirusantigeenin

Koronavirus: Komissio allekirjoittaa sopimuksen monoklonaalisen kehon vastaisen hoidon hankkimisesta

Julkaistu

on

Komissio allekirjoitti eilen (27. heinäkuuta) yhteishankinnan puitesopimuksen lääkeyhtiön Glaxo Smith Kline -yhtiön kanssa sotrovimabin (VIR-7831) toimittamisesta. Se on osa ensimmäinen viiden lupaavan terapian salkku, jonka komissio ilmoitti kesäkuussa 2021, ja sitä tarkastellaan parhaillaan Euroopan lääkevirastossa. 16 EU: n jäsenvaltiota osallistuu hankintaan, joka koskee enintään 220,000 19 hoidon ostamista. Sotrovimabia voidaan käyttää sellaisten koronaviruspotilaiden hoitoon, joilla on lieviä oireita ja jotka eivät vaadi lisähappea, mutta joilla on suuri riski saada vaikea COVID-XNUMX. Käynnissä olevat tutkimukset viittaavat siihen, että varhainen hoito voi vähentää niiden potilaiden määrää, jotka etenevät vakavampiin muotoihin ja vaativat sairaalahoitoa tai teho -osastoille pääsyä.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Olemme sitoutuneet toimintaan COVID-19-terapiastrategia vähintään kolme uutta lääkettä luvan saamiseksi lokakuuhun mennessä. Toimitamme nyt toisen puitesopimuksen, joka tuo potilaille monoklonaalisia vasta-aineita. Rokotteiden ohella turvallisilla ja tehokkailla lääkkeillä on keskeinen rooli Euroopan palatessa normaaliin tilanteeseen. "

Monoklonaaliset vasta -aineet ovat laboratoriossa kehitettyjä proteiineja, jotka jäljittelevät immuunijärjestelmän kykyä torjua koronavirusta. Ne kiinnittyvät piikkiproteiiniin ja estävät siten viruksen kiinnittymisen ihmissoluihin. Euroopan komissio teki lähes 200 sopimusta erilaisista lääketieteellisistä vastatoimista yli 12 miljardin euron arvosta.

Nykyisen Glaxo Smith Klinen kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaan jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ostaa sotrovimabia (VIR-7831) saatuaan joko hätäkäyttöluvan kyseisessä jäsenvaltiossa tai (ehdollisen) myyntiluvan EU: n tasolla. Euroopan lääkevirasto. Lisätietoja löytyy tätä.

Continue Reading

ympäristö

Vesihuolto: Komissio kuulee päivittääkseen pintavesiin ja pohjaveteen vaikuttavien epäpuhtauksien luettelot

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt julkinen kuuleminen verkossa etsiä näkemyksiä pinta- ja pohjavesissä esiintyvien epäpuhtauksien luetteloiden tulevasta tarkistuksesta sekä vastaavista sääntelystandardeista. Tämä aloite on erityisen tärkeä äskettäin hyväksytyn täytäntöönpanon kannalta Nollan pilaantumista koskeva toimintasuunnitelma osana Euroopan vihreä sopimusja laajemmat ponnistelut veden tehokkaamman ja turvallisemman käytön varmistamiseksi.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Kaikkien eurooppalaisten tulisi hyötyä puhtaasta vedestä. Pinta- ja pohjaveden hyvän laadun varmistaminen Euroopassa on ensiarvoisen tärkeää ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Torjunta-aineiden, ihmisen tekemien kemikaalien tai lääkkeiden jäämistä johtuvaa pilaantumista on vältettävä mahdollisimman paljon. Haluamme kuulla mielipiteesi siitä, miten tämä voidaan parhaiten saavuttaa. "

Viimeaikainen arviointi ('kuntotarkastus') joulukuussa 2019 löydetty EU: n vesilainsäädäntö on laajalti tarkoituksenmukainen. Parannusta tarvitaan kuitenkin esimerkiksi investointien, täytäntöönpanosääntöjen, vesitavoitteiden integroinnin muihin politiikkoihin, hallinnon yksinkertaistamiseen ja digitalisaatioon. Tämän tarkistuksen tarkoituksena on korjata joitain kemialliseen pilaantumiseen liittyviä puutteita ja lakisääteistä velvollisuutta tarkistaa säännöllisesti epäpuhtausluetteloita sekä auttaa nopeuttamaan täytäntöönpanoa. Julkinen kuuleminen on avoinna palautetta varten 1. marraskuuta 2021 asti. Lisätietoja on tässä lehdistötiedote.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

COVID-19-rokotteet: Interaktiivisen kartan käynnistäminen rokotteiden tuotantokapasiteetista EU: ssa

Julkaistu

on

Komissio on julkaissut interaktiivisella kartalla COVID-19-rokotteiden tuotantokapasiteetti EU: ssa koko toimitusketjussa. Kartoitustyökalu perustuu tietoihin, jotka on saatu COVID-19-rokotteen tuotannon teollisen mittakaavan työryhmän työstä, komission maaliskuussa järjestämän matchmaking-tapahtuman aikana kerättyihin tietoihin sekä julkisesti saataviin tietoihin jäsenvaltioiden mukaan. Näitä tietoja täydennetään ja päivitetään, kun lisätietoja tulee saataville.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Breton ja työryhmän johtaja totesivat: "Yli miljardin rokoteannoksen tuotannon myötä teollisuutemme on auttanut EU: ta tulemaan maailman rokotetuimmista mantereista ja johtavista COVID-19-rokotteiden viejistä. Tämä vuorovaikutteinen kartta, joka sisältää satoja EU: ssa sijaitsevia valmistajia, toimittajia ja jakelijoita, näyttää teollisen ekosysteemin laajuuden sekä mahdollisuudet uusille teollisille kumppanuuksille, joilla voidaan edelleen parantaa terveyshätävalmiuttamme. ”

Työryhmä luokitti yritykset päätoimialueensa perusteella, joten yrityksillä voi olla enemmän kapasiteettia kuin kartassa näkyvät. Komissio perusti helmikuussa 19 COVID-2021-rokotteiden tuotannon laajentamista käsittelevän työryhmän lisäämään COVID-19-rokotteiden tuotantokapasiteettia EU: ssa ja toimii keskitetysti tukea hakeville valmistajille. sekä tunnistaa ja korjata tuotantokapasiteetin ja toimitusketjun pullonkaulat. Interaktiivinen kartta on saatavilla tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa