Liity verkostomme!

Viro

Komissio ehdottaa, että Virolle myönnetään 230 miljoonaa euroa SURE-ohjelmassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on esittänyt neuvostolle ehdotuksen päätökseksi 230 miljoonan euron taloudellisen tuen myöntämisestä Virolle SURE-välineen avulla. Ehdotus tuo SURE-ohjelmassa ehdotettu yleinen taloudellinen tuki yhteensä 90.6 miljardiin euroon ja kattaa 19 jäsenvaltiota. Kun neuvosto hyväksyy ehdotuksen, taloudellinen tuki myönnetään suotuisin ehdoin myönnettyinä lainoina. Nämä lainat auttavat Viroa kattamaan lyhytaikaiseen työohjelmaan liittyvät kulut ja muut vastaavat toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön koronaviruspandemian vuoksi.

SURE on tärkeä osa EU: n kattavaa strategiaa, jolla suojellaan työpaikkoja ja työntekijöitä sekä lievennetään koronaviruspandemian vakavia kielteisiä sosioekonomisia seurauksia. Komissio on jo maksanut 53.5 miljardia euroa 15 jäsenvaltiolle SURE-ohjelman puitteissa, ja sen odotetaan toteuttavan suurimman osan jäljellä olevista lainanottooperaatioista vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Jäsenvaltiot voivat edelleen esittää virallisia pyyntöjä, mukaan lukien lisäykset vastauksena pandemian toinen aalto, tukea SURE-ohjelmasta, jonka kokonaisvoima on jopa 100 miljardia euroa.

Mainos

Viro

Viro näyttää tietä hapen tuotannossa Marsissa läheisessä yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön kanssa

Julkaistu

on

Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ja kansallinen kemiallisen fysiikan ja biofysiikan instituutti (NICPB) Virossa ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen hiilidioksidin sähkökemiallisen halkeamisen tutkimisesta2 hiilen ja hapen tuotantoon Marsin olosuhteissa. Sopimus tulee jännittävään aikaan, jolloin kilpailu Marsin tutkimuksesta ihmisten välillä on toistaiseksi jaettu maailman johtavien suurvaltojen kesken. Myös Viro, jossa on 1.3 miljoonaa asukasta, on nyt mukana Mars -pelissä.

Viron tiedemiehet NICPB: n Energy Technologies Laboratoryn johdolla ovat ehdottaneet tutkimusta reaktoritekniikan kehittämiseksi, jossa CO2 jaetaan sähkökemiallisesti kiinteäksi hiileksi ja kaasumaiseksi hapeksi, jotka sitten erotetaan ja varastoidaan. Tässä prosessissa käytetty tekniikka on sulan suolan hiilen talteenotto ja sähkökemiallinen muuntaminen (MSCC-ET), jossa CO2 molekyyli hajoaa karbonaattisuolaelektrolyytin kautta. Marsilla se voisi olla ratkaisu kahteen ongelmaan: energian varastointi ja hapen tuotanto. Vielä enemmän, koska olosuhteet ovat täydelliset, koska Marsin ilmakehä koostuu yli 95% hiilidioksidista ja vain noin 0.1% hapesta.

ESA ja NICPB ovat sopineet antavansa osaamisensa ja tilamme toistensa käyttöön MSCC-ET: n elinkelpoisuuden testaamiseksi Marsissa ja kehittämään reaktorin, joka voisi toimia sekä energian varastointi- että hapentuotantolaitteena. "Se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden virolaisille tutkijoille osallistua eurooppalaiseen avaruustutkimukseen ja olla vuorovaikutuksessa avaruusalan asiantuntijoiden kanssa ottaakseen seuraavan askeleen Punaisen planeetan asuttamisessa", sanoi Viron avaruustoimiston johtaja Madis Võõras.

Mainos

Tukeakseen aktiivisesti tutkimusta ESA on sopinut osarahoittavansa tohtori Sander Ratson post-doc -tutkimuksen, joka tekee tutkimustaan ​​24 kuukauden ajan Tallinnan kemiallisen fysiikan ja biofysiikan laitoksessa ja Euroopan avaruustutkimus- ja teknologiakeskus Noordwijkissa, Alankomaissa. "On selvää, että hapen tuotanto ja energian varastointi ovat täysin uusia käyttötapoja tälle ehdotetulle menetelmälle, ja edessämme on monia tuntemattomia", Ratso sanoi. "Voimme kuitenkin olla suuren tieteellisen löydön kynnyksellä ihmiskunnalle", hän jatkoi.

Tohtori Ratso on väitellyt väitöskirjansa polttokennon katodien hiilikatalyytteistä. Hän on saanut useita tunnustuksia ja apurahoja erinomaisesta työstään sähkökemiallisten järjestelmien tutkimisessa. Ratso on myös perustaja virolaiselle startupille UPCatalystille, joka tuottaa kestäviä hiilinanomateriaaleja hiilidioksidista2 ja jätebiomassaa monenlaisiin sovelluksiin biolääketieteestä akutekniikkaan.

Mainos
Continue Reading

Viro

Viron startup-yritys allekirjoitti sopimuksen Euroopan avaruusjärjestön kanssa suljetun katodivetypolttokennon kehittämisestä kuun ja Marsin etsintätehtäviin

Julkaistu

on

Viron cleantech-startup-yritys PowerUP Energy Technologies on allekirjoittanut sopimuksen Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa 1 kW: n nestejäähdytteisen suljetun katodivetypolttoainekennopinon kehittämisestä, jota käytetään kuun rahtialuksissa (Lunar nights Survival) ja mahdollisesti myös rovers. Normaalisti polttokennot ovat avointa katodia, mutta kuun ja Marsin hapen puutteen vuoksi käytetään suljettuja katodipolttokennoja. Robottiautoja ohjataan sitten yleensä etänä ja niillä on tieteellisiä instrumentteja, joiden tarkoituksena on suorittaa kokeellinen tutkimus hajautetulla alueella tähtitieteellisen kohteen pinnalla. Tällainen muotoilu on löytänyt erityisen merkityksen kuun ja Marsin etsinnässä. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty useita tutkimus- ja kehitystöitä avaruussovelluksiin tarkoitettujen regeneratiivisten PEM -polttokennojärjestelmien osalta. Nämä tutkimukset ovat kohdistuneet pääasiassa kahdenlaisiin sovelluksiin: kaupallisiin sovelluksiin ja erityisesti suuriin tietoliikennealustoihin ja tieteellisiin sovelluksiin sekä planeettojen etsintätehtäviin. 

PowerUP Energy Technologiesin toimitusjohtaja, tohtori Ivar Kruusenberg sanoi yhteistyöstä: ”Yleensä polttokennot ovat avointa katodia. Tämä tarkoittaa, että he ottavat happea ympäröivästä ilmasta, mutta Marsin ja Kuun tehtävissä ei ole happea. Tämän ratkaisemiseksi kehitämme ESA: n avulla 1 kW: n suljetun katodin vetypolttokennopinon, joka voisi toimia tällaisissa avaruusoperaatioissa. Tämä pino toimisi lisäenergianlähteenä, joka integroidaan aurinkopaneeleihin ja paristoihin. Tapauksissa, joissa aurinkopaneeleja ei voitu käyttää akkujen lataamiseen, kuten yöllä, silloin meidän pino tulee peliin. Uskon, että polttokennojärjestelmillä on suuri potentiaali avaruustehtävissä Kuuhun tai Marsiin, erityisesti robottikuljettajien ja rahtialusten virtalähteisiin, kuten nykyisessä tapauksessa. Olemme erittäin innoissamme saadessamme kehittää tätä Euroopan avaruusjärjestön ohjauksessa. ”

Mainos

Yksi tämän hankkeen päätavoitteista on vähentää polttokennojärjestelmien monimutkaisuutta ja korvata liitännäisjärjestelmät liikkumattomilla osilla. Vaikka pinon ensimmäisen prototyypin odotetaan valmistuvan vuoteen 2023 mennessä, projekti on alkanut jo tässä kuussa. 

Tietoja PowerUP Energy Technologiesista

PowerUP Energy Technologies on virolainen cleantech-startup-yritys, joka tuottaa luokkansa parhaita vetypolttokennopohjaisia ​​sähkögeneraattoreita ja protoninvaihtomembraanipolttokennoja. PowerUPin tekniikka perustuu heidän perustajiensa 15 vuoden tieteelliseen tutkimukseen polttokennojen ja energiateknologioiden alalla. Niiden generaattoreilla on erilaisia ​​käyttötapoja esimerkiksi teollisuudessa, kuten merenkulussa, televiestinnässä, armeijassa, rakentamisessa, sairaaloissa, verkon ulkopuolella olevissa kodeissa ja pelastusvoimissa. UP® -tuotevalikoima on kestävä, koska se päästää vain vesihöyryä, on kompakti ja kevyt, toimii hiljaa ja vaatii vain vähän huoltoa. Heidän ensimmäinen kaupallinen tuote 400 W kannettava generaattori ja he tuovat pian markkinoille 200 W, 1 kW ja 6 kW generaattorit. PowerUP Energy Technologies toimii kestävänä vaihtoehtona sähköntuotannolle nykymaailmassa ja auttaa sen käyttäjiä eri toimialoilla saavuttamaan maailmanlaajuiset nollatavoitteet. 

Mainos

Continue Reading

Viro

Elpyminen ja sietokyky: Viro toimittaa virallisen elvytys- ja sopeutumissuunnitelman

Julkaistu

on

Komissio on saanut Virolta virallisen elvytyssuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään uudistukset ja julkiset investointihankkeet, jotka Viro aikoo toteuttaa elvytys- ja sopeutumisvälineen (RRF) tuella. RRF on avainväline NextGenerationEU: n, EU: n suunnitelman tulla voimakkaammaksi COVID-19-pandemiasta. Se antaa 672.5 miljardia euroa investointien ja uudistusten tukemiseen (vuoden 2018 hintoina). Tämä jakautuu avustuksiin, joiden arvo on yhteensä 312.5 miljardia euroa ja lainoja 360 miljardia euroa. RRF: llä on ratkaiseva rooli auttaessa Eurooppaa vahvistumaan kriisistä ja turvaamaan vihreät ja digitaaliset siirtymät. Suunnitelman esittely seuraa komission ja Viron viranomaisten välistä intensiivistä vuoropuhelua viime kuukausien aikana.

Komissio arvioi nyt Viron suunnitelman asetuksessa vahvistettujen 24 kriteerin perusteella ja muuttaa niiden sisällön oikeudellisesti sitoviksi säädöksiksi. Komissio on nyt saanut XNUMX elvytys- ja sopeutumissuunnitelmaa Belgiasta, Tšekistä, Tanskasta, Saksasta, Virosta, Kreikasta, Espanjasta, Ranskasta, Kroatiasta, Italiasta, Irlannista, Kyprokselta, Latviasta, Liettuasta, Luxemburgista, Unkarista, Itävallasta, Puolasta, Portugalista, Romaniasta. , Slovenia, Slovakia, Suomi ja Ruotsi. Se jatkaa tiivistä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa auttaakseen heitä toimittamaan laadukkaita suunnitelmia.

A lehdistötiedote ja Q & A ovat saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa