Liity verkostomme!

EU

Uusi monenvälisyys, joka sopii 21-luvulle: EU: n asialista

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio ja korkea edustaja ovat esittäneet uuden strategian vahvistaakseen EU: n panosta sääntöihin perustuvaan monenvälisyyteen. Yhteisessä tiedonannossa esitetään EU: n odotukset ja tavoitteet monenväliselle järjestelmälle. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa ehdotetaan kaikkien EU: n käytettävissä olevien välineiden, myös sen laajan poliittisen, diplomaattisen ja taloudellisen tuen, käyttöä maailmanlaajuisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden puolustamiseksi sekä monenvälisten ratkaisujen edistämiseksi maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Unionin korkea edustaja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa / Vahvempi Eurooppa maailmassa Varapuheenjohtaja Josep Borrell sanoi: "Monenvälisyys on tärkeää, koska se toimii. Mutta emme voi olla yksin "monenvälisiä". Kasvavan skeptisyyden aikana meidän on osoitettava monenvälisen järjestelmän hyöty ja merkitys. Rakennamme vahvempia, monipuolisempia ja osallistavampia kumppanuuksia johtamaan sen modernisointia ja muokkaamaan globaaleja vastauksia 21-luvun haasteisiin, joista osa uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa. "

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen sanoi: "EU on ollut ja tulee olemaan paras monenvälisyyden ja sen instituutioiden liittolainen. Monimutkaisempi globaali ympäristö kuitenkin kehottaa meitä olemaan yhtenäisempiä, johdonmukaisempia, kohdennetumpia ja paremmin hyödyntämään yhteistä Team Europe vahvuuttamme. Tämä uusi strategia kertoo kunnianhimoistamme osallistavaan monenvälisyyteen, vahvaan sitoutumiseen sen uudistamiseen ja sitä tuetaan erityisillä toimilla. "

Mainos

EU: n prioriteettien ja arvojen määritteleminen ja puolustaminen monenvälisessä järjestelmässä

21-luvun haasteet edellyttävät enemmän tai vähemmän monenvälistä hallintoa ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä. EU on määritellyt selkeät strategiset painopisteet asioissa, joita kukaan maa ei voi kohdata yksin: rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, kestävä kehitys, kansanterveys tai ilmasto. Nyt sen on edistettävä näitä painopisteitä monenvälisesti strategisessa lähestymistavassa turvallisemman maailman ja kestävän, osallistavan maailmanlaajuisen elpymisen varmistamiseksi.

EU: n on tehostettava johtajuuttaan ja "toimitettava yhtenä", jotta "menestyä yhtenä". Tätä varten EU aikoo kehittää tehokkaampia koordinointimekanismeja yhteisten prioriteettien ympärillä ja hyödyntämään paremmin kollektiivista vahvuuttaan, mukaan lukien Team Europe -lähestymistavan pohjalta. Sen demokraattiset ja ainutlaatuiset sääntelyvahvuudet ovat voimavaroja paremman maailman rakentamisessa, kun taas sen turvallisuus- ja puolustusrakenteet tukevat maailmanlaajuisia pyrkimyksiä pitää yllä, ylläpitää ja rakentaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

Mainos

Monenkeskisen järjestelmän nykyaikaistaminen Varmistaakseen, että maailmanlaajuinen monenvälinen järjestelmä on ”tarkoituksenmukainen” vastaamaan nykypäivän haasteisiin, EU tukee edelleen YK: n pääsihteerin uudistustoimia. Se edistää keskeisten laitosten, kuten Maailman terveysjärjestön ja Maailman kauppajärjestön, nykyaikaistamista. Se johtaa myös uusien globaalien normien kehittämistä ja yhteistyöalustojen perustamista esimerkiksi verotuksen, digitaalisen alueen tai tekoälyn aloilla.

Vahvempi Eurooppa kumppanuuden avulla

Monenkeskisen tilanteen muuttamiseksi tarvitsemme uuden sukupolven kumppanuuksia. EU rakentaa uusia liittoutumia kolmansien maiden kanssa, vahvistaa yhteistyötä monenvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa, etenkin niiden kanssa, joiden kanssa sillä on yhteisiä demokraattisia arvoja, ja muiden kanssa pyrkii yhteiseen kysymykseen. Se tukee kumppanimaita osallistumaan tehokkaammin monenväliseen järjestelmään ja varmistaa kumppaneiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten sitoumusten järjestelmällisen seurannan monenvälisten tavoitteiden edistämiseksi. EU pyrkii rakentamaan osallistavamman monenvälisyyden. On tärkeää olla yhteydessä myös kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin, sosiaalisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Seuraavat vaiheet

Komissio ja korkea edustaja kutsuvat Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tukemaan lähestymistapaa ja työskentelemään yhdessä näiden painopisteiden saavuttamiseksi. Taustaa Kansainvälinen yhteisö tarvitsee tehokkaan monenvälisen järjestelmän, joka perustuu yleisiin sääntöihin ja arvoihin voidakseen vastata menestyksekkäästi maailmanlaajuisiin kriiseihin, uhkiin ja haasteisiin. YK on edelleen monenvälisen järjestelmän ydin.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat suurimmat rahoittajat YK-järjestelmälle, Bretton Woodsin instituutioille ja monille muille kansainvälisille foorumeille. Ne tarjoavat lähes neljänneksen kaikista rahoitusosuuksista YK: n rahastoihin ja ohjelmiin, kun taas EU: n jäsenvaltiot tarjoavat myös lähes neljänneksen YK: n säännöllisestä talousarviosta. Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Maailmanpankissa EU: n jäsenvaltioilla on yli neljännes äänivallasta, lähes kolmasosa EU: n ja sen jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista.

EU tekee tiivistä yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, Maailman kauppajärjestön, Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen kanssa. Organisaatio. Lopuksi EU pyrkii tiiviimpään yhteistyöhön muiden alueellisten ja monikansallisten ryhmittymien kuten Afrikan unionin, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön, Kaakkois-Aasian kansojen liiton tai Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön kanssa yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja työskennellä yhdessä kansainvälisellä tasolla.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa