Liity verkostomme!

Euroopan kansalaisuus

Eurobarometri-tutkimus osoittaa tukea EU:n vahvistamiselle yhteisellä puolustuspolitiikalla

SHARE:

Julkaistu

on


Uusin tänään julkaistu Eurobarometri-standardi osoittaa, että eurooppalaiset haluavat nähdä EU:n vahvempana ja itsenäisempänä erityisesti nykyisten maailmanlaajuisten haasteiden edessä, samalla kun he ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen.

Odotukset vahvemmasta, itsenäisemmästä ja kestävämmästä EU:sta

Yli kolme neljäsosaa eurooppalaisista (77 %) kannattaa EU-maiden yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, kun taas yli seitsemän kymmenestä EU:n kansalaisesta (71 %) on samaa mieltä siitä, että EU:n on vahvistettava kykyään tuottaa sotilasvarusteita. Samaan aikaan lähes seitsemän kymmenestä EU:n kansalaisesta (69 %) kannattaa jäsenvaltioiden yhteistä ulkopolitiikkaa. Yli kaksi kolmasosaa kansalaisista on sitä mieltä, että EU on vakauden paikka levottomassa maailmassa (67 %) ja että EU:lla on riittävästi valtaa ja välineitä puolustaa Euroopan taloudellisia etuja globaalissa taloudessa (69 %).

Eurooppalaisten mukaan turvallisuus ja puolustus (34 %) ovat EU:n keskipitkän aikavälin toiminnan painopistealue, jota seuraavat tiiviisti ilmasto ja ympäristö (30 %). Terveys (26 %) tulee kolmanneksi, talous ja maahanmuutto neljänneksi (molemmat 25 %). Samaan aikaan lähes puolet (46 %) kaikista kansalaisista uskoo, että rauhan ja vakauden varmistamisella on suurin myönteinen vaikutus heidän elämäänsä lyhyellä aikavälillä, ja sitä seuraa elintarvikkeiden, terveydenhuollon ja teollisuuden toimitusten turvaaminen EU:ssa (28 %). , uusien työmahdollisuuksien luominen ja muuttoliikkeen hallinta (26 %).

Jatkuva ja huomattava tuki EU:n vastaukselle Ukrainan sotaan

Venäjän Ukrainaa vastaan ​​käymän hyökkäyssodan edessä lähes yhdeksän kymmenestä (87 %) suostuu antamaan humanitaarista tukea sodan uhreille ja yli kahdeksan kymmenestä (83 %) hyväksyy EU:n kansalaisten tervetulleeksi. pakenemassa sotaa. 72 prosenttia EU:n kansalaisista kannattaa taloudellisia pakotteita Venäjän hallitukselle, yrityksille ja yksityishenkilöille ja 70 prosenttia hyväksyy taloudellisen tuen Ukrainalle. Kuusi kymmenestä hyväksyy EU:n myöntävän ehdokasaseman Ukrainalle ja sen, että EU rahoittaa sotatarvikkeiden hankintaa ja toimittamista Ukrainalle.

Viimeisimpien kriisien joukossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut eniten EU:n kansalaisten suhtautumiseen tulevaisuuteen (42 %), jota seuraavat pandemia ja muut terveyskriisit (34 %) sekä talous- ja rahoituskriisi (23 %). ).

Mainos

Ukrainan sotaa pidetään 15:n luettelossa yhtenä kahdesta tärkeimmästä aiheesta EU:ta päin, yhteensä 35 % etuuksista, 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Sitä seuraavat maahanmuutto (24 %), kansainvälinen tilanne (22 %) ja inflaatio (19 %). Inflaatio on edelleen eniten mainittu ongelma päin maata, 38 %, mutta laski kuusi prosenttiyksikköä edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Optimismi talouden suhteen kasvaa

Käsitys Euroopan talouden tilanteesta on parantunut syksyn 2023 jälkeen, ja 47 % vastaajista arvioi sen nyt "hyväksi", korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2019. Monet kansalaiset (45 %) uskovat, että Euroopan taloustilanne pysyy vakaana. seuraavan 12 kuukauden aikana. Positiivista kehitystä heijastaa myös vakaasti korkea kannatus eurolle sekä koko EU:ssa (70 %) että euroalueella (78 %).

Myönteinen käsitys EU:sta ja EU:n kansalaisuudesta

Ennen Euroopan parlamentin vaaleja lähes kolme neljäsosaa vastaajista (74 %) ilmoitti tuntevansa olevansa EU:n kansalaisia, mikä on jälleen korkein taso yli kahteen vuosikymmeneen. Yli kuusi kymmenestä EU:n kansalaisesta (62 %) suhtautuu myös optimistisesti EU:n tulevaisuuteen, mikä merkitsee hieman nousua edelliseen tutkimukseen syksyllä 2023 verrattuna. Heidän luottamusnsa EU:hun on myös kasvanut ja on nyt 49 prosenttia. luottamus kansallisiin hallituksiin on 33 prosenttia.

Lähes kuusi EU-kansalaista kymmenestä on tyytyväisiä demokratian toimintaan EU:ssa (57 %) ja omassa maassaan (58 %). 

Tausta

Standardi Eurobarometri 101 (kevät 2024) suoritettiin 3.–28. huhtikuuta 2024 27 jäsenvaltiossa. 26,399 XNUMX EU-kansalaista haastateltiin kasvokkain.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa