Liity verkostomme!

EU: n talousarvio

Mepit äänestävät energiatoimien sisällyttämisestä kansallisiin elvytyssuunnitelmiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Teksti hyväksyttiin torstaina täysistunnossa äänin 471 puolesta, 90 vastaan ​​ja 53 tyhjää. Siinä todetaan, että jokainen EU-maa, joka toimittaa muutetun kestävyys- ja palautumissuunnitelma Tämän ehdotuksen voimaantulon jälkeen on sisällytettävä toimenpiteitä energian säästämiseksi, puhtaiden ja monipuolisten energialähteiden tuottamiseksi EU:n mukaisesti. REPowerEU suunnitelma.

Lisää itsenäisyyttä ja torju energiaköyhyyttä

Euroopan parlamentin jäsenet muuttivat alkuperäistä komission ehdotusta parantaakseen REPowerEU-lukujen kohdentamista, sillä niiden tarkoituksena oli vähentää EU:n energiahaavoittuvuutta. Uudet säännöt koskevat 20 alkavia toimenpiteitä.

RePowerEU:n luvuissa on toimenpiteitä, jotka asettavat etusijalle investoinnit haavoittuvien kotitalouksien, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja mikroyritysten energiaköyhyyden vähentämiseen.

Rahoitus

Parlamentin jäsenet haluaisivat saada komissiolta 20 miljardin euron lisäavustukset. Tämä on peräisin aikaisemmasta kansallisten päästöoikeuksien huutokaupasta EU: n päästökauppajärjestelmä. Se korvaa EU:n päästöoikeudet Markkinoiden vakausreservi. Mepit pyytävät myös komissiota määrittelemään lisärahoituslähteitä REPowerEU-toiminnan rahoituksen täydentämiseksi, kuten joustavuutta vuosien 2014–2020 budjettisyklin käyttämättä jääneiden varojen käytössä.

Nämä apurahat jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken ottaen huomioon niiden energiariippuvuus, kotitalouksien energiaan liittyvien kustannusten nousu ja fossiilisten polttoaineiden osuus kotimaan energian bruttokäytöstä.

Mainos

Uusia toimenpiteitä toteuttaessaan jäsenmaiden on otettava huomioon alueviranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten panos.

Rajat ylittävät toimenpiteet ja ilmasto

Mepit pyytävät EU-maita varmistamaan, että vähintään 35 prosenttia niiden REPowerEU-luvun menoista kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla on useita maita ulottuvia ulottuvuuksia tai vaikutuksia, vaikka ne toteutettaisiinkin yhden EU:n jäsenvaltion toimesta, ellei komissio myönnä erityistä poikkeusta.

He sopivat, että ei aiheuta merkittävää haittaa -periaate olisi sovellettava REPowerEU-lukuihin, elleivät tietyt ehdot täyty. Tämä koskee vain toimenpiteitä, jotka tulevat voimaan 31 mennessä.

Euroopan parlamentti Presidentti Roberta Metsola sanoi: "Tämänpäiväinen äänestys osoittaa meille, että olemme valmiita käyttämään jokaisen EU-rahastomme euron auttamaan jäsenvaltioita energiakriisin ratkaisemisessa."

Siegfried Muresan, esittelijä, totesi: "Energiakustannukset ovat nousseet jyrkästi, mikä on uskomattoman haitallista haavoittuvimmille kansalaisille. Tämä kriisi on tärkein syy siihen, miksi energiariippumattomuus ja -turvallisuus ovat niin tärkeitä. Tämä tavoite saavutetaan REPowerEU-suunnitelmalla. Eduskunnan kanta on selvä: Haluamme lopettaa luottamuksen venäläisiin fossiilisiin polttoaineisiin ja sen sijaan investoida uusiutuviin ja muihin energialähteisiin. Parlamentti vaatii, että hankkeilla, kuten rajat ylittävillä, on todellista EU:n lisäarvoa.

Haahka GARDIAZABAL ROBIAL (S&D.ES), yhteisesittelijä sanoi: "Auttaaksemme kansalaisia ​​pandemian jälkeen lähetimme selkeän signaalin NextGenerationEU-rahoituksella. Juuri kun luulimme sen olevan ohi, Putin hyökkäsi Ukrainaan aiheuttaen geopoliittisen ja humanitaarisen kriisin sekä energia-, elintarvike- ja inflaatiokriisi, johon meillä oli erilaisia ​​välineitä. REPowerEU on yksi näistä välineistä. Raporttimme paransi komission ehdotusta vahvistamalla energiaköyhyyden torjuntaa ja tukemalla heikoimmassa asemassa olevia kotitalouksia, lisäämällä paikallisviranomaisten roolia ja vahvistamalla "Älä" Merkittävä haitta" -periaate ympäristön suojelemiseksi.

Dragos PISLARU, yhteisesittelijä sanoi: "Tänään annamme kansalaisillemme työkalut selviytyä tästä talvesta. Hankkeilla, jotka vähentävät riippuvuuttamme Venäjän fossiilisista polttoaineista. Investoimme siihen, jotta maanosastamme tulisi kestävämpi ja vihreämpi tuleville sukupolville. Perustimme Recovery and Resilience Fundin kaksi vuotta sitten solidaarisuusperiaatteen ohjaamana. Teemme nyt yhteistyötä REPowerEU:n kanssa auttaaksemme hallituksia parantamaan elvytyssuunnitelmiaan lisäämällä energiatehokkuutta, energiaköyhyyttä ja vihreitä energiaresursseja.

Seuraavat vaiheet

Täysistunnon äänestys on neuvottelumandaatti tuleville neuvotteluille EU-maiden kanssa.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa