Liity verkostomme!

EU: n talousarvio

EU: n petostentorjuntavirasto havaitsee 20% vähemmän petoksia vuonna 2020 kuin vuonna 2019

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU: n talousarvioon kohdistuvien petosten taloudelliset vaikutukset heikkenivät edelleen vuonna 2020, Euroopan komission tänään (20. syyskuuta) hyväksymän vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF -raportti) mukaan. Vuonna 1,056 ilmoitetuilla 2020 petollisella sääntöjenvastaisuudella oli yhteensä 371 miljoonan euron taloudellinen vaikutus, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja jatkanut tasaista laskua viimeisten viiden vuoden aikana. Raportin mukaan muiden kuin petollisten sääntöjenvastaisuuksien määrä pysyi vakaana, mutta niiden arvo laski 6%.

Budjetti- ja hallintokomissaari Johannes Hahn sanoi: ”EU: n ennennäkemätön vastaus pandemiaan antaa yli 2 biljoonaa euroa käytettävissä auttaakseen jäsenvaltioita toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Yhteistyö EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla näiden varojen suojaamiseksi petoksilta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Käsikädessä kaikki EU: n petostentorjuntarakenteen eri osat tarjoavat puolustuksemme petoksia vastaan: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta- ja analyyttinen työ, Euroopan syyttäjänviraston syyttäjävalta (EPPO), Eurojustin koordinoiva rooli, Europolin operatiivinen kapasiteetti ja tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ja niiden välillä. ”

Tämän päivän positiivinen uutinen tulee Brysselissä sijaitsevan EU: n tarkkailijan raportin mukaan, että Euroopan komissio on estänyt Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttämästä talousarviotaan rahoituksen ja tietotekniikan alalla tarvitsemansa erikoishenkilöstön palkkaamiseen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monica Hohlmeier (EPP, DE) näyttää vahvistavan nimettömät väitteet.

Mainos

Vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuoliskolla saavutettua edistystä ovat seuraavat:

• Euroopan syyttäjänviraston toiminnan aloittaminen

• OLAFia koskeva tarkistettu asetus, jolla varmistetaan tehokas yhteistyö EPPOn kanssa ja vahvistetaan tutkintavaltuuksia

Mainos

• Tiukemmat säännöt EU: n talousarviomäärärahojen ehdollisuudesta tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa EU: n taloudellisten etujen suojaan

• Hyvää edistystä komission petostentorjuntastrategian täytäntöönpanossa: kaksi kolmasosaa suunnitelluista toimista on toteutettu ja kolmasosa käynnissä

PIF-raportti tarjoaa myös pohdinnan uusista riskeistä ja haasteista EU: n taloudellisille eduille, jotka nousevat esiin COVID-19-kriisistä, ja keinoista niiden torjumiseksi. Raportin päätelmien mukaan komission ja jäsenvaltioiden ei pitäisi alentaa varautumistaan ​​näiltä riskeiltä ja jatkaa edelleen kovaa työtä sekä petosten ehkäisemisen että havaitsemisen parantamiseksi.

Tänään julkaistu 32. vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta on saatavilla OLAFin verkkosivustolta.

EPPO on jo rekisteröinyt 1,700 300 rikosilmoitusta ja käynnistänyt 4.5 tutkimusta, ja EU: n talousarvion menetykset ovat lähes XNUMX miljardia euroa.

Taustaa:

EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta. Jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat noin kolme neljäsosaa EU: n menoista ja keräävät EU: n perinteiset omat varat. Komissio valvoo molempia aloja, asettaa standardeja ja varmistaa niiden noudattamisen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (325 artiklan 5 kohta) mukaan komission on laadittava vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta (tunnetaan nimellä PIF -raportti), jossa esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan ja Euroopan unionin kansallisella tasolla EU: n talousarvioon vaikuttavien petosten torjumiseksi. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, mukaan lukien havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tiedot. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan arvioida, mitkä alueet ovat eniten vaarassa, ja siten kohdentaa toimet paremmin sekä EU: n että kansallisella tasolla.

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

EU: n talousarvio

EU: n talousarvio 2022: Mepit vaativat, että keskitytään COVID-19-kriisiin

Julkaistu

on

Budjettivaliokunta haluaa vauhdittaa pandemiasta toipumista ja luoda perustan kestävämmälle EU: lle, BUDG.

Budjettivaliokunta hyväksyi tiistaina (28. syyskuuta) äänestyksessä kantansa EU: n vuoden 2022 talousarvioon. Näin he palauttivat määrärahat kaikilta budjettikohdilta, joita neuvosto leikkasi neuvotteluasemassaan (yhteensä 1.43 miljardia euroa) komission alkuperäisen talousarvioesityksen tasolle.

Mepit lisäsivät myös rahoitusta monille ohjelmille ja politiikoille, joiden he katsovat edistävän pandemian jälkeistä toipumista. Näitä ovat mm Horizon Europe tutkimusohjelma (+305 miljoonaa euroa komission talousarvioesityksen yläpuolella), Verkkojen Eurooppa -väline, joka rahoittaa korkealaatuisten ja kestävien Euroopan laajuisten liikenne-, energia- ja digitaalisten verkkojen rakentamista (+207 miljoonaa) sekä ympäristö- ja ilmastotoimia LIFE-ohjelma (+171 miljoonaa).

Mainos

Nuoret ja terveys

Nuorten tuki on edelleen ensisijainen tavoite: Erasmus + on lisätty 137 miljoonalla, mikä vastaa 40,000 liikkuvuusvaihdosta, ja 700 miljoonaa lisättiin talousarvioesitykseen tukemaan Eurooppalainen lapsitakuu. EU4Health Sitä vahvistetaan myös 80 miljoonalla eurolla, jotta voidaan rakentaa vahva Euroopan terveysunioni ja vahvistaa kansallisten terveysjärjestelmien kestävyyttä.

Karlo Ressler (EPP, HR), EU: n talousarvion 2022 yleisesittelijä (pääluokka III - Komissio): ”Ensi vuoden Euroopan talousarvio vaikuttaa kaikkiin Euroopan alueisiin, kaikkiin sektoreihin ja kaikkiin sukupolviin. Olemme työskennelleet useita kuukausia päästäksemme selkeään ja vahvaan asemaan pyrkiäksemme eteenpäin pandemian jälkeisestä toipumisesta. Tällä kannalla meidän on vakuutettava kollegamme neuvostossa siitä, että elpymiseen tehtävillä investoinneilla ei ole vaihtoehtoa ja että nämä ovat kansalaisten odotuksia. ”

Mainos

Humanitaarinen apu, muuttoliike, ulkoinen apu

Budjettivaliokunnan jäsenet lisäsivät rahoitusta humanitaarinen apu 20% ja lisäsi Turvapaikka -, maahanmuutto - ja kotouttamisrahastoerityisesti Afganistanin tilanteen valossa. He myös vahvistivat kovaksia aloite maailmanlaajuisesta tasapuolisesta saatavuudesta COVID-19-rokotteisiin. Turvallisuuden ja puolustuksen alalla parlamentin jäsenet lisäsivät budjettikohtia yli 80 miljoonalla.

Damian Boeselager (Verts/ALE, DE), muiden jaksojen esittelijä: ”Parlamentti korostaa, että varovainen budjettituki EU: n toimielimille on kiireellinen huolenaihe erityisesti silloin, kun näiden toimielinten tehtävät kasvavat nopeasti. esimerkiksi elvytysrahaston satojen miljardien lisävarojen valvonnan yhteydessä. Siksi parlamentin käsittely palauttaa neuvoston leikkaukset lähes kaikkiin budjettikohtiin ja lisää tiettyjä budjettikohtia komission esittämän talousarvioesityksen yläpuolelle. "

Seuraavat vaiheet

Valiokunnan hyväksymät talousarvion luvut ovat saatavilla pian, ja parlamentin jäsenet äänestävät liitteenä olevasta päätöslauselmasta 11. lokakuuta. Koko parlamentti äänestää kannastaan ​​vuoden 2022 talousarvioesitykseen 18. – 22. Lokakuuta pidettävässä täysistunnossa. Tämä käynnistää kolmen viikon neuvotteluneuvottelut neuvoston kanssa, jotta päästäisiin sopimukseen ajoissa, jotta parlamentti äänestää ensi vuoden talousarviosta ja puhemies allekirjoittaa sen marraskuun lopussa.

Tausta

Noin 93% EU: n talousarviosta rahoittaa toimintaa kentällä EU -maissa ja sen ulkopuolella. Se koskee kansalaisia, alueita, kaupunkeja, maanviljelijöitä, tutkijoita, opiskelijoita, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.

EU: n talousarvio on ainutlaatuinen. Toisin kuin kansalliset talousarviot, joita käytetään suurelta osin julkisten palvelujen tarjoamiseen ja sosiaaliturvajärjestelmien rahoittamiseen, EU: n talousarvio on ensisijaisesti investointibudjetti.

Lisätietoja 

Continue Reading

EU: n talousarvio

Kesän 2021 talousennuste: Polttoaineiden elpymisen uudelleen avaaminen

Julkaistu

on

Euroopan talouden ennustetaan elpyvän odotettua nopeammin, koska aktiivisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset ja parantunut terveystilanne sai aikaan pandemian torjuntarajoitusten nopeamman keventämisen toisella vuosineljänneksellä, Liittyvät dokumentit

Nopeampi talouskasvu talouksien avautuessa ja tunteen indikaattorit kirkastuvat

Kesän 2021 väliaikaisen talousennusteen mukaan EU: n ja euroalueen talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna 4.8% ja vuonna 4.5 2022%. Edelliseen kevään ennusteeseen verrattuna vuoden 2021 kasvu on huomattavasti nopeampaa EU: ssa (+0.6 prosenttiyksikköä) ja euroalueella (+0.5 prosenttiyksikköä), kun taas vuonna 2022 se on hieman korkeampi molemmilla alueilla (+0.1 prosenttiyksikköä). BKT: n ennustetaan palaavan kriisiä edeltäneelle tasolleen vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sekä EU: ssa että euroalueella. Euroalueen osalta tämä on neljännes aikaisempi kuin kevään ennusteessa odotettiin.

Mainos

Kasvun odotetaan vahvistuvan useiden tekijöiden vuoksi. Ensinnäkin aktiivisuus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti odotukset. Toiseksi tehokas virusten torjuntastrategia ja rokotusten edistyminen johtivat uusien infektioiden ja sairaalahoitojen vähenemiseen, mikä puolestaan ​​antoi EU: n jäsenvaltioille mahdollisuuden avata taloutensa uudelleen seuraavan vuosineljänneksen aikana. Uudelleen avaaminen hyödytti erityisesti palvelualan yrityksiä. Kuluttajien ja yritysten parhaan kyselyn tulokset sekä tiedonseurannan liikkuvuus viittaavat siihen, että yksityisen kulutuksen voimakas elpyminen on jo käynnissä. Lisäksi on näyttöä EU: n sisäisen matkailutoiminnan elpymisestä, jonka pitäisi hyötyä uuden EU: n digitaalisen COVID-todistuksen käyttöönotosta 1. heinäkuuta alkaen. Yhdessä näiden tekijöiden odotetaan ylittävän tuotantosektorin osiin kohdistuvien väliaikaisten tuotantopula- ja nousevien kustannusten haitalliset vaikutukset.

Yksityisen kulutuksen ja investointien odotetaan olevan tärkeimmät kasvun veturit, ja niitä tukevat työllisyys, jonka odotetaan siirtyvän samanaikaisesti taloudellisen toiminnan kanssa. EU: n tärkeimpien kauppakumppaneiden voimakkaan kasvun pitäisi hyödyttää EU: n tavaravientiä, kun taas palvelujen vienti kärsii edelleen kansainvälisen matkailun rajoituksista.

Elvytys- ja sopeutumiskehyksen (RRF) odotetaan vaikuttavan merkittävästi kasvuun. RRF: n tuottaman kokonaisvarallisuuden ennustejaksolla odotetaan olevan noin 1.2% EU: n vuoden 2019 todellisesta BKT: stä. Kasvun impulssin odotettu koko pysyy suunnilleen ennallaan, koska viime kuukausina virallisesti toimitetut elvytys- ja sopeutumissuunnitelmien tiedot vahvistavat laajalti keväällä tehdyn arvion.

Mainos

Inflaatio on hieman korkeampi, mutta maltillinen vuonna 2022

Myös tämän ja ensi vuoden inflaatioennuste on korjattu korkeammalle. Energian ja hyödykkeiden hintojen nousun, kapasiteettirajoitteista johtuvien tuotannon pullonkaulojen ja joidenkin tuotantopanosten ja raaka-aineiden puutteen sekä vahvan kysynnän sekä kotimaassa että ulkomailla odotetaan aiheuttavan nousupaineita kulutushintoihin tänä vuonna. Vuonna 2022 näiden paineiden tulisi vähetä asteittain, kun tuotantorajoitukset ratkaistaan ​​ja kysyntä ja tarjonta lähestyvät.

Inflaation ennustetaan nyt olevan EU: ssa keskimäärin 2.2% tänä vuonna (+0.3 prosenttiyksikköä verrattuna kevään ennusteeseen) ja 1.6% vuonna 2022 (+0.1 prosenttiyksikköä). Euroalueen inflaation ennustetaan olevan keskimäärin 1.9% vuonna 2021 (+ 0.2 prosenttiyksikköä) ja 1.4% vuonna 2022 (+0.1 prosenttiyksikköä). 

Merkittävät riskit

Kasvunäkymiin liittyvä epävarmuus ja riskit ovat suuria, mutta pysyvät yleensä tasapainossa.

COVID-19-viruksen muunnosten syntymisen ja leviämisen aiheuttamat riskit korostavat rokotuskampanjoiden vauhdittamisen merkitystä. Taloudelliset riskit liittyvät erityisesti kotitalouksien ja yritysten reagointiin rajoitusten muutoksiin.

Inflaatio voi osoittautua ennustettua korkeammaksi, jos tarjonnan rajoitteet ovat pysyvämpiä ja hintapaineet siirtyvät voimakkaammin kuluttajahintoihin.

Kollegion jäsenet sanoivat:

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Euroopan talous on tekemässä vahvaa paluuta, kun kaikki oikeat palaset ovat paikoillaan. Taloutemme ovat pystyneet avautumaan uudelleen odotettua nopeammin tehokkaan suojastrategian ja rokotusten edistymisen ansiosta. Kauppa on pysynyt hyvin, ja myös kotitaloudet ja yritykset ovat osoittautuneet odotettua paremmin sopeutuviksi elämään COVID-19-ohjelmassa. Monien kuukausien rajoitusten jälkeen kuluttajien luottamus ja matkailu ovat nousussa, vaikka uuden vaihtoehdon uhkaa on hallittava huolellisesti, jotta matkustaminen olisi turvallista. Tämä rohkaiseva ennuste johtuu myös siitä, että oikeat poliittiset valinnat on tehty oikeaan aikaan, ja se vaikuttaa siihen merkittävään vauhtiin, jota elvytys- ja sopeutumisväline antaa talouksillemme tulevina kuukausina. Meidän on seurattava tarkasti inflaation nousua, mikä johtuu etenkin kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän kasvusta. Ja kuten aina, meidän on pidettävä mielessä erot: joidenkin jäsenvaltioiden taloudellinen tuotos palautuu kriisiä edeltäneelle tasolleen jo vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle - todellinen menestys -, mutta toisten on odotettava kauemmin. Tukipolitiikkojen on jatkuttava niin kauan kuin tarvitaan, ja maiden olisi vähitellen siirryttävä eriytettyyn finanssipolitiikkaan. Sillä välin eurooppalaisten rokotuskilpailussa ei saa olla päästöjä, jotta voimme pitää vaihtoehdot loitolla. "

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "EU: n talouden odotetaan kasvavan nopeimmin tänä vuonna vuosikymmenien ajan. Syynä ovat vahva kysyntä sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti ja palvelualojen odotettua nopeampi avaaminen keväästä lähtien. Kiitos myös vuoden ensimmäisten kuukausien rajoituksista, jotka ovat vaikuttaneet taloudelliseen toimintaan ennakoitua vähemmän, päivitämme vuoden 2021 kasvuennustettamme 0.6 prosenttiyksikköä. Tämä on korkein ylöspäin tehty tarkistus yli kymmenessä vuodessa, ja se on sopusoinnussa yritysten luottamuksen kanssa, joka on viime kuukausina saavuttanut ennätyksellisen korkean tason. Kun elvytys- ja sopeutumiskehys on käynnissä, Euroopalla on ainutlaatuinen tilaisuus avata uusi luku vahvemmasta, oikeudenmukaisemmasta ja kestävämmästä kasvusta. Elpymisen sujumiseksi on olennaista ylläpitää poliittista tukea niin kauan kuin tarvitaan. Ratkaisevasti meidän on kaksinkertaistettava rokotustyömme viime kuukausien vaikuttavan edistymisen pohjalta: Delta-muunnoksen leviäminen on voimakas muistutus siitä, että emme ole vielä nousseet pandemian varjosta. "

Tausta

Tämä ennuste perustuu joukkoihin teknisiin oletuksiin valuuttakursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, joiden päättymispäivä on 26. kesäkuuta. Kaikissa muissa tulevissa tiedoissa, mukaan lukien oletukset valtion politiikasta, tässä ennusteessa otetaan huomioon tiedot 28. kesäkuuta saakka. Ellei uusista käytännöistä ole luotettavasti ilmoitettu ja määritelty riittävän yksityiskohtaisesti, ennusteissa ei oleteta muutoksia politiikkaan.

Euroopan komissio julkaisee vuosittain kaksi kattavaa ennustetta (kevät ja syksy) ja kaksi välitilannetta (talvi ja kesä). Väliarvioinnit kattavat vuotuisen ja neljännesvuosittaisen BKT: n ja inflaation kuluvalle ja seuraavalle vuodelle kaikkien jäsenvaltioiden osalta sekä EU: n ja euroalueen aggregaatit.

Euroopan komission seuraava talousennuste on syksyn 2021 talousennuste, jonka on tarkoitus julkaista marraskuussa 2021.

Lisätietoja

Koko asiakirja: Kesän 2021 talousennuste

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskis Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Gentilonia Twitterissä: @PaoloGentiloni

Seuraa rahoituksen pääosaston Twitterissä: ecfin

Kesän 2021 talousennuste: Polttoaineiden hyödyntämisen avaaminen englanti (50.824 kB - PDF) Lataa (50.824 kB - PDF)

Continue Reading

EU

NextGenerationEU: 93 miljoonan euron elvytys- ja sopeutumissuunnitelma Luxemburgin mukaisesti

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (18. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Luxemburgin elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 93 miljoonan euron avustuksia elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Se tukee Luxemburgin pyrkimyksiä päästä eroon COVID-19-pandemiasta.

RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Luxemburgin suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Luxemburgin elvytys- ja sietokykysuunnitelmalle. Suunnitelmassa painotetaan voimakkaasti vihreän siirtymän turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mikä osoittaa Luxemburgin sitoutumisen kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. Olen ylpeä siitä, että NextGenerationEU: lla on tärkeä rooli näiden toimien tukemisessa. "

Mainos

Komissio arvioi Luxemburgin suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti, tukevatko Luxemburgin suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisessa ohjausjaksossa määriteltyihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Turvallista Luxemburgin vihreää ja digitaalista siirtymistä  

Komission arvion mukaan Luxemburgin suunnitelmassa 61 prosenttia kokonaismenoista kohdennetaan ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Tähän sisältyy toimenpiteitä uusiutuvan energian toimittamiseksi Neischmelzin asuinaluehankkeeseen, tukijärjestelmä sähköajoneuvojen latauspisteiden käyttöönottoa varten ja Naturpakt-järjestelmä, jolla kannustetaan kuntia suojelemaan luonnonympäristöä ja biologista monimuotoisuutta.

Mainos

Komissio katsoo, että Luxemburgin suunnitelmassa 32 prosenttia kokonaismenoista osoitetaan toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Tähän sisältyy investointeja julkisten palvelujen ja menettelyjen digitalisointiin; terveydenhuollon hankkeiden digitalisointi, kuten online-ratkaisu terveydenhuollon etätarkastuksiin; ja laboratorion perustaminen erittäin turvallisten, kvanttiteknologiaan perustuvien tietoliikenneyhteyksien testaamiseksi. Lisäksi investoinnit kohdennettuihin koulutusohjelmiin antavat työnhakijoille ja lyhytaikaisen työohjelman työntekijöille digitaalitaitoja.

Vahvistetaan Luxemburgin taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Luxemburgin suunnitelman odotetaan myötävaikuttavan tehokkaasti kaikkiin asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa (CSR) yksilöityihin haasteisiin tai merkittävään osaan niistä. Erityisesti se auttaa käsittelemään yritysten yhteiskuntavastuuta työmarkkinapolitiikassa käsittelemällä ammattitaidon epäsuhtaa ja parantamalla ikääntyneiden työntekijöiden työllistettävyyttä. Se myötävaikuttaa myös terveydenhuoltojärjestelmän sietokyvyn parantamiseen, käytettävissä olevien asuntojen, vihreiden ja digitaalisten siirtymien lisäämiseen sekä rahanpesun vastaisen kehyksen täytäntöönpanoon.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Luxemburgin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkiin kuuteen pilariin.

Tukee lippulaiva-investointeja ja uudistushankkeita

Luxemburgin suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita viidellä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, jotka käsittelevät kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille alueilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan vihreän ja digitaalisen siirtymävaiheen toteuttamiseen. Esimerkiksi Luxemburg on ehdottanut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä julkishallinnon palvelujen tehokkuutta lisäämällä digitalisaatiota.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Onnittelut Luxemburgille elvytyssuunnitelman suunnittelusta, jonka painopiste vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen ylittää vähimmäisvaatimukset. Tämä myötävaikuttaa merkittävästi Luxemburgin toipumiseen kriisistä ja lupaa nuorilleen valoisamman tulevaisuuden investoimalla digitaalisiin taito-ohjelmiin, työnhakijoiden ja työttömien kouluttamiseen sekä lisäämällä kohtuuhintaisen ja kestävän asumisen tarjontaa. Nämä investoinnit tekevät Luxemburgin taloudesta sopivan seuraavalle sukupolvelle. On myös hyvä nähdä Luxemburgin suunnitelmat investoida uusiutuvaan energiaan ja digitalisoida julkiset palvelut edelleen - molemmilla alueilla on vankan talouskasvun potentiaalia. "

Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Luxemburgin käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Vaikka Luxemburgin rahoitusosuus on suhteellisen pieni, Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelma on suunniteltu tuottamaan todellisia parannuksia useilla alueilla. Erityisen myönteistä on vahva keskittyminen suurherttuakunnan ilmastomuutoksen tukemiseen tärkeillä toimenpiteillä sähköajoneuvojen käyttöönoton edistämiseksi ja rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi. Kansalaiset hyötyvät myös pyrkimyksestä lisätä julkisia digitaalisia palveluja ja tarjota edullisempaa asumista. Lopuksi, olen tyytyväinen siihen, että suunnitelma sisältää merkittäviä toimia rahanpesun torjunnan puitteiden ja niiden täytäntöönpanon vahvistamiseksi. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 93 miljoonan euron avustusten myöntämisestä Luxemburgille RRF: n nojalla. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 12 miljoonan euron maksamisen Luxemburgille ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Luxemburgille osoitetusta kokonaismäärästä.

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio tukee Luxemburgin 93 miljoonan euron elvytyssuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykokonaisuus: kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu Luxemburgin elvytyssuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa