Liity verkostomme!

Alueiden komitea (AK)

Säännösten laatu riippuu paikallisesta panoksesta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun pitäisi johtaa syvempään ja järjestelmällisempään yhteistyöhön paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, Euroopan alueiden komitea (AK) totesi 1. joulukuuta suosituksissaan, joissa vaadittiin myös kansalaisten suoran kuulemisen lisäämistä. unionin elämästä. AK, joka kokoaa yhteen kuvernöörit, pormestarit ja valtuutetut eri puolilta EU:ta, korosti, että alueellisesta näkökulmasta on tultava standardi ehdottamalla, että aina kun EU päättää olla arvioimatta lainsäädännön vaikutuksia alueisiin, sen pitäisi velvollisuus antaa julkinen selitys.

Suositukset, jotka kattavat koko päätöksentekoprosessin esityslistan asettamisesta täytäntöönpanoon ja arviointiin, hyväksyttiin tunteja sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi Euroopan alueiden komitean jäsenille, että alueet ovat "eurooppalaisen demokratian sykkivä sydän" ja sanoi viitaten paikallishallintoon, että "asioita tekevien on myös muokattava sääntöjä". AK:n suositukset, jotka sisältyivät sekä "parempaa sääntelyä" käsittelevään lausuntoon ja Euroopan komission vuoden 2022 työohjelmaa koskevaan päätöslauselmaan, käsittelevät komitean jo pitkään esittämää vaatimusta, jonka mukaan alueilla ja kaupungeilla on oltava enemmän vaikutusvaltaa politiikkaan, jonka ne ovat velvollisia. toteuttaa.

Suosituksissa esimerkiksi kehotetaan komissiota korostamaan lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia alueisiin ja ottamaan alueelliset parlamentit tiiviimmin mukaan päätöksentekoon, kun ennakkovaroitusjärjestelmä osoittaa alueille erityisiä haasteita. Sääntelyn parantamista käsittelevän AK:n esittelijä Piero Mauro Zanin (IT, PPE), Friuli-Venezia Giulian aluevaltuuston puheenjohtaja, lainsäädäntövaltaa omaava alueparlamentti, sanoi: "Demokraattisesti valituilla paikallis- ja alueviranomaisilla on edelleen rajoitettu vaikutusvalta EU:n lainsäädännön muokkaaminen, jota heidän on pantava täytäntöön: sekä heille että AK:lle on annettava suurempi rooli järjestelmässä, jonka tulisi perustua monitasoiseen hallintoon.

Paikallis- ja alueviranomaisten osallistuminen voi olla ratkaisevassa asemassa luotaessa avoimempaa EU:n lainsäädäntöä, joka pitää hallinnollisen taakan mahdollisimman pienenä. "Parempi sääntely" tarkoittaa korkealaatuista lainsäädäntöä: luomalla lisäarvoa ja suosimalla kansalaisten, yritysten ja sidosryhmien osallistumista prosessiin se voisi olla EU:n elpymisen ja kasvun liikkeellepaneva voima." Zaninin mietinnössä myös kehotettiin EU:ta hyödyntämään paremmin paikallis- ja alueviranomaisten läheisyyttä kansalaisiin, mikä antaa heille "kyvyn vangita, välittää ja välittää kansalaisten huolenaiheita". Esimerkki kansainvälisen sääntelyn saaneesta toimialasta on tuotteiden höyrystys, Lue lisää.

Mainos

EU:n tulisi lisäksi kehittää pysyvä mekanismi, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua EU-asioihin. Osallistuakseen Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin AK on työskennellyt paikallis- ja alueviranomaisten kanssa järjestääkseen kansalaispaneeleita EU:n kannalta keskeisistä asioista. AK:n toive nostaa kansalaispaneelit esiin näkyi selvästi AK:n täysistunnossa, jossa näiden paneelien edustajat osallistuivat Eurooppa-neuvoston entisen puheenjohtajan Herman Van Rompuyn kanssa AK:n jäsenten kanssa käytävään keskusteluun Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Euroopan komissio on viime vuosina sitoutunut vähentämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä sekä lisäämään avoimuutta ja toiminut niiden mukaisesti. AK kannatti Euroopan komission aloitteita ja mainitsi erityisesti Fit for Future -foorumin panoksen, joka on luotu ohjaamaan pyrkimyksiä yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää siihen liittyviä tarpeettomia kustannuksia, sekä toissijaisuus-, suhteellisuus- ja "tehdä vähemmän tehokkaammin" -työryhmän panoksen. Se kannatti myös "älä aiheuta merkittävää haittaa" -lähestymistavan käyttöönottoa politiikanteossa, periaate, joka tukee erityisesti EU:n vihreää sopimusta, jonka tarkoituksena on tehdä EU:sta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Zaninin mietinnössä ja AK:n päätöslauselmassa kuitenkin korostettiin, että tähän mennessä tehdyt ponnistelut eivät ole merkittävästi täytä tarvittavan yhteistyön laatua. Valiokunta moitti Euroopan komissiota siitä, että se ei ottanut riittävästi huomioon tiettyjen alueiden kohtaamia haasteita lainsäädäntöä laatiessaan. Siinä todettiin, että kaikilla "alueellisesti sokeilla" lähestymistavoilla, jotka johtuvat esimerkiksi alueellisten tietojen puuttumisesta ja alueellisen analyysin puutteesta, on vaarana olla "haitallinen ja pysyvä vaikutus koko unioniin, unionin henkeen. alueiden välistä yhteenkuuluvuutta ja yksilöiden elämää."

Mainos

AK on itse pyrkinyt parantamaan päätöksenteon laatua pilotoimalla hanketta EU-lainsäädännöstä palautteen keräämiseksi. Network of Regional Hubs – eli RegHubs –hanke on tähän mennessä tuottanut raportteja rajat ylittävää terveydenhuoltoa, maataloustukea, ilmanlaatua ja julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön ansioista ja puutteista, ja se on nyt olennainen osa EU:n paremman sääntelyn asialistalla ja Fit for Future -alustalla. Zaninin lausunnon mukaan palautemekanismia voitaisiin käyttää laajemmin ja kehittää edelleen. Konkreettisten innovaatioiden joukossa AK toivoi näkevänsä alueiden mahdollisuutta osallistua Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden välisiin neuvotteluihin asioista, jotka vaikuttavat alueisiin eniten.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos
Mainos

Nousussa