Liity verkostomme!

Politiikka

EU suunnittelee uutta kumppanuutta Persianlahden kanssa vuoteen 2022 mennessä

SHARE:

Julkaistu

on

EU: n korkea edustaja Josep Borrell sanoi, että hänen äskettäisestä vierailustaan ​​Persianlahden valtioihin (Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Saudi -Arabian kuningaskunta) oli selvää) he haluaisivat Euroopan unionin suurempaa läsnäoloa alueella. Tänään (18. joulukuuta) ulkoministerit sopivat, että EU: n olisi perustettava valtuuskunta Qatariin.

Borrell ilmoitti myös, että EU: n Persianlahden yhteistyöneuvosto kokoontuu vuoden 2022 alussa ja että yhteinen tiedonanto kumppanuudesta Persianlahden kanssa on hyväksyttävä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Persianlahden valtioilla on usein keskeinen rooli ulkopoliittisissa kysymyksissä, erityisesti suhteissa Talebaniin. Borrell sanoi lehdistötilaisuudessa: "Jos haluamme tehdä yhteistyötä Afganistanin kanssa, menemme paremmin Qatariin."

"Qatar on maa, jolla on maailman suurimmat tulot henkeä kohti", Borrell sanoi, ja EU voisi osallistua heidän kanssaan luottamuksen rakentamiseen ja maailmanlaajuisen asialistan edistämiseen monissa kysymyksissä, mukaan lukien ilmasto ja digitalisaatio. 

Mainos

Alueen huolestuttavammasta ihmisoikeustilanteesta Borrell sanoi, että tämä on alue, josta voimme olla eri mieltä, mutta jossa EU voi rakentaa vuoropuhelua ja antaa esimerkin Saudi -Arabiasta, jossa ihmisoikeusvuoropuhelu käytiin ensimmäistä kertaa.

Tausta

Euroopan ulkosuhdehallinnon raportin mukaan Persianlahden poliittinen ja turvallisuustilanne on osoittanut paranemisen merkkejä viimeisten XNUMX kuukauden aikana, mutta jännitteitä on edelleen. Samaan aikaan alueen maat ovat nostaneet poliittista ja turvallisuusprofiiliaan EU: n naapurustossa, kun taas EU on lisännyt diplomaattista läsnäoloaan alueella ja institutionaalista sitoutumistaan ​​näihin maihin. 

Mainos

Persianlahden valtiot ovat yhä kiinnostuneempia tiiviistä yhteistyöstä EU: n kanssa maailmanlaajuisissa kysymyksissä ja alueellisessa turvallisuudessa. Ministerien odotetaan keskustelevan tavoista lisätä EU: n sitoutumista alueen kanssa keskittyen erityisesti siihen, mitä EU voi tehdä auttaakseen Persianlahden maita luottamuksen rakentamisessa alueellisesti, erityisesti Bagdadin yhteistyö- ja kumppanuuskonferenssin (28. elokuuta) käynnistämän prosessin osalta. 2021).

EU haluaa myös rakentaa tiiviimmän kumppanuuden EU: n ja Persianlahden maiden välille edistääkseen EU: n maailmanlaajuista toimintaohjelmaa (vihreä siirtyminen/ilmastonmuutos, monipuolistuminen hiilivedyistä aavikoitumisen torjuntaan ja vesivarojen hallintaan, yhteydet, digitaalitalous, pandemioiden torjunta) tai tukea monenvälisyyttä ja tehokasta vastausta kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin).

Jaa tämä artikkeli:

energia

Yhdeksän EU-maata vastustaa energiamarkkinoiden uudistamista vastauksena korkeisiin hintoihin

Julkaistu

on

By

Saksa, Tanska ja seitsemän muuta EU-maata ovat vastustaneet EU:n sähkömarkkinoiden uudistamista vastauksena korkeisiin energiahintoihin, mikä saattaa nostaa uusiutuvan energian lisäämisen kustannuksia pitkällä aikavälillä ennen EU-ministerien kokousta tänään. (2. joulukuuta), kirjoittaa Kate Abnett.

Euroopan unionin 27 jäsenvaltion energiaministerit kokoontuvat torstaina keskustelemaan reaktioistaan ​​energian hintoihin, jotka nousivat ennätystasolle syksyllä, kun tiukat kaasutoimitukset törmäsivät jyrkästi kasvavaan kysyntään COVID-19-pandemiasta toipuvissa talouksissa.

Yhdeksän maata kehottivat yhteisessä lausunnossaan EU:ta pitämään kiinni nykyisestä energiamarkkinasuunnitelmastaan. Heidän mukaansa hintakatot tai erilaiset kansallisten sähköhintojen asettamisjärjestelmät voisivat haitata EU-maiden välistä sähkökauppaa ja heikentää kannustimia lisätä järjestelmään halpaa uusiutuvaa energiaa pitkällä aikavälillä.

"Emme voi tukea mitään toimenpidettä, joka poikkeaisi sähkö- ja kaasumarkkinasuunnittelumme kilpailuperiaatteista", maat sanoivat.

Mainos

"Näistä periaatteista poikkeaminen heikentäisi energiajärjestelmämme kustannustehokasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, vaarantaisi kohtuuhintaisuuden ja vaarantaisi toimitusvarmuuden."

Lausunnon allekirjoittivat Itävalta, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Latvia ja Alankomaat.

EU-maat ovat eri mieltä siitä, kuinka vastata korkeisiin hintoihin, ja Espanja ja Ranska ovat yksi niistä, jotka haluavat uudistaa EU:n energiamääräyksiä. Madrid on vaatinut EU-maita ostamaan kaasua yhdessä muodostaakseen strategisia varantoja.

Mainos

Muut hallitukset ovat varovaisia ​​pitkäaikaisten sääntelyuudistusten suhteen vastatakseen heidän mukaansa lyhytaikaisiin hintapiikkeihin. Monet EU-maat ovat jo ottaneet käyttöön väliaikaisia ​​toimenpiteitä, kuten kotitalouksien tukia ja verohelpotuksia, kuluttajalaskujen alentamiseksi.

Vaikka kaasun hinnat ovat vetäytyneet lokakuun alun ennätyskorkeudelta, ne ovat edelleen suhteellisen korkealla maissa, kuten Alankomaissa, jossa hinnat alkoivat nousta uudelleen viime viikkoina kylmän sään ennusteiden keskellä.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Alueiden komitea (AK)

Säännösten laatu riippuu paikallisesta panoksesta

Julkaistu

on

Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun pitäisi johtaa syvempään ja järjestelmällisempään yhteistyöhön paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, Euroopan alueiden komitea (AK) totesi 1. joulukuuta suosituksissaan, joissa vaadittiin myös kansalaisten suoran kuulemisen lisäämistä. unionin elämästä. AK, joka kokoaa yhteen kuvernöörit, pormestarit ja valtuutetut eri puolilta EU:ta, korosti, että alueellisesta näkökulmasta on tultava standardi ehdottamalla, että aina kun EU päättää olla arvioimatta lainsäädännön vaikutuksia alueisiin, sen pitäisi velvollisuus antaa julkinen selitys.

Suositukset, jotka kattavat koko päätöksentekoprosessin esityslistan asettamisesta täytäntöönpanoon ja arviointiin, hyväksyttiin tunteja sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi Euroopan alueiden komitean jäsenille, että alueet ovat "eurooppalaisen demokratian sykkivä sydän" ja sanoi viitaten paikallishallintoon, että "asioita tekevien on myös muokattava sääntöjä". AK:n suositukset, jotka sisältyivät sekä "parempaa sääntelyä" käsittelevään lausuntoon ja Euroopan komission vuoden 2022 työohjelmaa koskevaan päätöslauselmaan, käsittelevät komitean jo pitkään esittämää vaatimusta, jonka mukaan alueilla ja kaupungeilla on oltava enemmän vaikutusvaltaa politiikkaan, jonka ne ovat velvollisia. toteuttaa.

Suosituksissa esimerkiksi kehotetaan komissiota korostamaan lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia alueisiin ja ottamaan alueelliset parlamentit tiiviimmin mukaan päätöksentekoon, kun ennakkovaroitusjärjestelmä osoittaa alueille erityisiä haasteita. Sääntelyn parantamista käsittelevän AK:n esittelijä Piero Mauro Zanin (IT, PPE), Friuli-Venezia Giulian aluevaltuuston puheenjohtaja, lainsäädäntövaltaa omaava alueparlamentti, sanoi: "Demokraattisesti valituilla paikallis- ja alueviranomaisilla on edelleen rajoitettu vaikutusvalta EU:n lainsäädännön muokkaaminen, jota heidän on pantava täytäntöön: sekä heille että AK:lle on annettava suurempi rooli järjestelmässä, jonka tulisi perustua monitasoiseen hallintoon.

Paikallis- ja alueviranomaisten osallistuminen voi olla ratkaisevassa asemassa luotaessa avoimempaa EU:n lainsäädäntöä, joka pitää hallinnollisen taakan mahdollisimman pienenä. "Parempi sääntely" tarkoittaa korkealaatuista lainsäädäntöä: luomalla lisäarvoa ja suosimalla kansalaisten, yritysten ja sidosryhmien osallistumista prosessiin se voisi olla EU:n elpymisen ja kasvun liikkeellepaneva voima." Zaninin mietinnössä myös kehotettiin EU:ta hyödyntää paremmin paikallis- ja alueviranomaisten läheisyyttä kansalaisiin, mikä antaa heille "kyvyn vangita, välittää ja välittää kansalaisten huolenaiheita".

Mainos

EU:n tulisi lisäksi kehittää pysyvä mekanismi, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua EU-asioihin. Osallistuakseen Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin AK on työskennellyt paikallis- ja alueviranomaisten kanssa järjestääkseen kansalaispaneeleita EU:n kannalta keskeisistä asioista. AK:n toive nostaa kansalaispaneelit esiin näkyi selvästi AK:n täysistunnossa, jossa näiden paneelien edustajat osallistuivat Eurooppa-neuvoston entisen puheenjohtajan Herman Van Rompuyn kanssa AK:n jäsenten kanssa käytävään keskusteluun Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Euroopan komissio on viime vuosina sitoutunut vähentämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä sekä lisäämään avoimuutta ja toiminut niiden mukaisesti. AK kannatti Euroopan komission aloitteita ja mainitsi erityisesti Fit for Future -foorumin panoksen, joka on luotu ohjaamaan pyrkimyksiä yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää siihen liittyviä tarpeettomia kustannuksia, sekä toissijaisuus-, suhteellisuus- ja "tehdä vähemmän tehokkaammin" -työryhmän panoksen. Se kannatti myös "älä aiheuta merkittävää haittaa" -lähestymistavan käyttöönottoa politiikanteossa, periaate, joka tukee erityisesti EU:n vihreää sopimusta, jonka tarkoituksena on tehdä EU:sta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Zaninin mietinnössä ja AK:n päätöslauselmassa kuitenkin korostettiin, että tähän mennessä tehdyt ponnistelut eivät ole merkittävästi täytä tarvittavan yhteistyön laatua. Valiokunta moitti Euroopan komissiota siitä, että se ei ottanut riittävästi huomioon tiettyjen alueiden kohtaamia haasteita lainsäädäntöä laatiessaan. Siinä todettiin, että kaikilla "alueellisesti sokeilla" lähestymistavoilla, jotka johtuvat esimerkiksi alueellisten tietojen puuttumisesta ja alueellisen analyysin puutteesta, on vaarana olla "haitallinen ja pysyvä vaikutus koko unioniin, unionin henkeen. alueiden välistä yhteenkuuluvuutta ja yksilöiden elämää."

Mainos

AK on itse pyrkinyt parantamaan päätöksenteon laatua pilotoimalla hanketta EU-lainsäädännöstä palautteen keräämiseksi. Network of Regional Hubs – eli RegHubs –hanke on tähän mennessä tuottanut raportteja rajat ylittävää terveydenhuoltoa, maataloustukea, ilmanlaatua ja julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön ansioista ja puutteista, ja se on nyt olennainen osa EU:n paremman sääntelyn asialistalla ja Fit for Future -alustalla. Zaninin lausunnon mukaan palautemekanismia voitaisiin käyttää laajemmin ja kehittää edelleen. Konkreettisten innovaatioiden joukossa AK toivoi näkevänsä alueiden mahdollisuutta osallistua Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden välisiin neuvotteluihin asioista, jotka vaikuttavat alueisiin eniten.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Politiikka

EU ryhtyy hätätoimiin vähentääkseen painetta Valko-Venäjän rajalla

Julkaistu

on

Komissio esitti tänään (1. joulukuuta) joukon turvapaikka- ja palauttamistoimenpiteitä auttaakseen Latviaa, Liettuaa ja Puolaa hätätilanteessa EU:n ulkorajalla Valko-Venäjän kanssa. Toimenpiteet ovat väliaikaisia, ja niissä vaaditaan perusoikeuksien kunnioittamista. 

"Poikkeuksellinen ja poikkeuksellinen"

Toimenpiteitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan, ellei niitä pidennetä tai kumoa, ja niitä sovelletaan EU:n ulkopuolisiin kansalaisiin, jotka ovat tulleet EU:hun laittomasti Valko-Venäjältä, ja niihin sisältyy: pidennetty rekisteröintiaika 6–3 päivästä 10 viikkoon. valitusaika 4 viikkoa; vastaanottoolosuhteet, jotka kattavat perustarpeet, mukaan lukien vuodenajan sääolosuhteisiin mukautettu tilapäinen suoja; yksinkertaistettu palautusprosessi. 

Article 78 (3)

Mainos

Toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan: "Jos yksi tai useampi jäsenvaltio kohtaa hätätilanteen, jolle on tyypillistä kolmansien maiden kansalaisten äkillinen maahantulo, neuvosto, voi komission ehdotuksesta toteuttaa väliaikaisia ​​toimenpiteitä asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden eduksi. Se tekee ratkaisunsa Euroopan parlamenttia kuultuaan."

Komission mukaan heidän toimintansa ovat lokakuun Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisia, kun jäsenvaltiot pyysivät sitä esittämään ehdotuksia Valko-Venäjän naapurimaiden auttamiseksi selviytymään EU:n mielestä "valtion tukemana". ihmisten instrumentalisointi”.

'Olemme perhe'

Mainos

Varapresidentti Margaritis Schinas oli vaivautunut kuvailemaan tämänpäiväistä ehdotusta osoituksena eurooppalaisesta solidaarisuudesta: "Euroopan unionin ulkorajojen hallinta ei ole kysymys, joka koskee vain niitä, jotka ovat maantieteellisesti velvollisia suojelemaan sitä, se on yhteinen kollektiivi vastuuta."

Komissaari Johansson korosti, että Euroopan unioni suojelee edelleen perusoikeuksia, mutta Euroopan parlamentin jäsenet - joita vain kuullaan tästä ehdotuksesta - ovat jo tuoneet esiin huolensa. 

Birgit Sippel, S&D:n (sosiaalidemokraattien) oikeus- ja sisäasioiden tiedottaja, sanoi: "Varapresidentti Margaritis Schinas sanoi tänään, että hän haluaa olla periksiantamaton Valko-Venäjää vastaan. Kuitenkin komission ehdottamat hätätoimenpiteet ovat itse asiassa hellittämättömiä suojaa etsiviä haavoittuvia ihmisiä kohtaan. Toimenpiteet ovat myös suoraan niiden hallitusten käsissä, jotka haluavat käyttää haavoittuvien siirtolaisten ahdinkoa levittääkseen ahdistusta ja pelkoa siirtolaiskriisistä EU:n rajoilla.

Tineke Strik, Euroopan parlamentin jäsen, Vihreät/EFA-koordinaattori kansalaisvapauksien valiokunnassa, sanoi: "Komissio on antautunut Puolan hallituksen äärioikeiston painostukseen ja Valko-Venäjän diktaattorin kiristykseen ja heittänyt eurooppalaiset arvot syrjään. EU:n turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanon ja rikkomusmenettelyn aloittamisen sijaan komissio päätti sallia Puolan, Liettuan ja Latvian laittomat käytännöt EU:n rajoilla.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa