Liity verkostomme!

Tšekin tasavalta

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Tšekin tasavallan 7 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on tänään (19. heinäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Tšekin elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 7 miljardin euron avustusta elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Tšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on keskeinen rooli auttaessaan Tšekkiä nousemaan vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Tšekin suunnitelma on osa EU: n ennennäkemättömää koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Tšekin suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen perusteiden perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Tšekin suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Mainos

Turvataan Tšekin vihreä ja digitaalinen siirtymä  

Komission arvio Tšekin suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 42% kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Suunnitelma sisältää investoinnit uusiutuvaan energiaan, kaukolämmön jakeluverkkojen nykyaikaistamiseen, kivihiilikattiloiden korvaamiseen sekä asuin- ja julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Suunnitelma sisältää myös luonnonsuojelua ja vesihuoltoa koskevia toimenpiteitä sekä investointeja kestävään liikkuvuuteen.

Komission arvio Tšekin suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 22 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Suunnitelmassa määrätään investoinneista digitaaliseen infrastruktuuriin, julkishallinnon digitalisointiin, mukaan lukien terveyden, oikeuden ja rakennuslupien hallinta. Se edistää yritysten digitalisaatiota ja digitaalisia hankkeita kulttuuri- ja luovilla aloilla. Suunnitelma sisältää myös toimenpiteitä digitaalisten taitojen parantamiseksi kaikilla tasoilla osana koulutusjärjestelmää ja erityisten osaamis- ja uudelleenkoulutusohjelmien avulla.

Mainos

Vahvistetaan Tšekin taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Tšekin tasavallan suunnitelmassa puututaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittävään osaan taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty neuvoston Tšekin tasavallalle Eurooppa-ohjausjaksolla vuonna 2019 ja vuonna 2020 osoittamissa maakohtaisissa suosituksissa.

Suunnitelma sisältää toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, kestävään liikenteeseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin tehtävien investointitarpeiden ratkaisemiseksi. Useilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan tarpeeseen edistää digitaalitaitoja, parantaa koulutuksen laatua ja osallistavuutta sekä lisätä lastenhoitopalvelujen saatavuutta. Suunnitelmassa määrätään myös liiketoimintaympäristön parantamisesta pääasiassa laajojen sähköisen hallinnon toimenpiteiden, rakennuslupien myöntämismenettelyjen uudistamisen ja korruption vastaisten toimenpiteiden avulla. Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteita on parannettava investoinneilla, joilla pyritään vahvistamaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä taloudellista ja muuta tukea innovatiivisille yrityksille.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Tšekin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti kaikkiin kuuteen pilariin, joihin viitataan RRF-asetuksessa.

Lippulaiva-investointien ja uudistusprojektien tukeminen

Tšekin suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kaikille jäsenvaltioille yhteisiä asioita työpaikkoja ja kasvua luomilla aloilla, joita tarvitaan kaksosista siirtymistä varten. Esimerkiksi Tšekki on ehdottanut 1.4 miljardia euroa rakennusten energiatehokkuuden kunnostamiseen ja 500 miljoonaa euroa digitaalisten taitojen parantamiseen kouluttamalla ja investoimalla koko työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin.  

Komission arvioinnissa todetaan, että mikään suunnitelmaan sisältyvä toimenpide ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle RRF-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa ehdotetut järjestelyt valvontajärjestelmien suhteen ovat riittävät varojen käyttöön liittyvän korruption, petosten ja eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Järjestelyjen odotetaan myös välttävän tosiasiallisesti kaksinkertaisen rahoituksen mainitun asetuksen ja muiden unionin ohjelmien nojalla. Näitä valvontajärjestelmiä täydennetään ylimääräisinä tarkastus- ja valvontatoimenpiteinä, jotka sisältyvät komission ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi virstanpylväinä. Nämä välitavoitteet on täytettävä ennen kuin Tšekki esittää ensimmäisen maksupyyntönsä komissiolle.

Presidentti Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmalle. Tällä suunnitelmalla on ratkaiseva merkitys tukemalla siirtymistä kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta Tšekissä. Toimenpiteet, jotka parantavat energiatehokkuutta, digitalisoivat julkishallinnon ja estävät julkisten varojen väärinkäytön, ovat täysin NextGenerationEU: n tavoitteiden mukaisia. Suhtaudun myös myönteisesti siihen, että suunnitelmassa painotetaan voimakkaasti Tšekin terveydenhuoltojärjestelmän sietokyvyn vahvistamista sen valmistelemiseksi tulevia haasteita varten. Seisomme kanssasi joka askeleella varmistaaksemme, että suunnitelma pannaan täysimääräisesti täytäntöön.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelma antaa voimakkaan sysäyksen maan pyrkimyksille nousta jalkoihin pandemian aiheuttaman taloudellisen shokin jälkeen. Seuraavan viiden vuoden aikana Tšekkiin virtaavat 7 miljardin euron suuruiset NextGenerationEU-varat tukevat laaja-alaista uudistus- ja investointiohjelmaa kestävämmän ja kilpailukykyisemmän talouden rakentamiseksi. Ne sisältävät erittäin mittavia investointeja rakennusten kunnostamiseen, puhtaaseen energiaan ja kestävään liikkuvuuteen sekä toimenpiteitä digitaalisen infrastruktuurin ja taitojen parantamiseksi sekä julkisten palvelujen digitalisoimiseksi. Yritysympäristö hyötyy sähköisen hallinnon ja korruption vastaisten toimenpiteiden edistämisestä. Suunnitelma tukee myös terveydenhuollon parantamista, mukaan lukien tehostettu syövän ehkäisy ja kuntoutushoito. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 7 miljardin euron avustusten myöntämisestä Tšekille korkotuen myöntämisen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 910 miljoonan euron maksamisen Tšekille ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Tšekille osoitetusta kokonaismäärästä.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Tämä suunnitelma tuo Tšekin tasavallan elpymisen tielle ja vauhdittaa sen talouskasvua, kun Eurooppa valmistautuu vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tšekki aikoo investoida uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikenteeseen parantaen samalla rakennusten energiatehokkuutta. Sen tavoitteena on lisätä digitaalista liitettävyyttä koko maassa, edistää digitaalista koulutusta ja taitoja sekä digitalisoida monia sen julkisia palveluja. Ja siinä keskitytään myönteisesti liiketoimintaympäristön ja oikeusjärjestelmän parantamiseen korruption torjuntaa ja sähköisen hallinnon edistämistä tukevien toimenpiteiden avulla - kaikki tasapainossa Tšekin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Kun tämä suunnitelma on otettu asianmukaisesti käyttöön, se auttaa asettamaan Tšekin tasavallan vankalle pohjalle tulevaisuutta varten. "

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymykset ja vastaukset: Euroopan komissio tukee Tšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykeskus: Kysymyksiä ja vastauksia

FTšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelma

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Tšekin tasavallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Tšekin tasavalta

Kaksi kuoli junien törmäyksessä Tšekissä

Julkaistu

on

By

Kaksi ihmistä kuoli, seitsemän oli kriittisessä tilassa ja 31 muuta loukkaantui kahden matkustajajunan törmäyksessä Länsi -Tšekin Domazlice -kaupungin lähellä, tsekkiläinen uutistoimisto CTK raportoi keskiviikkona. kirjoittaa Jan Lopatka, Reuters.

Tšekin liikenneministeri Karel Havlicek sanoi Twitterissä, että yksi junista oli Ex 351, joka Czech Railwaysin verkkosivuston mukaan on nopea juna Münchenistä Prahaan.

Mainos

Continue Reading

Tšekin tasavalta

NextGenerationEU: Tšekin tasavallan presidentti von der Leyen esittämään komission arvion kansallisesta elvytyssuunnitelmasta

Julkaistu

on

Tänään (19. heinäkuuta) komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (Kuvassa) Tšekissä esittävän komission arvion vuoden XNUMX kansallisesta elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta Seuraava sukupolviEU. Maanantai-aamuna presidentti von der Leyen matkustaa Prahaan tapaamaan pääministeri Andrej Babišin yhdessä varapuheenjohtaja Věra Jourován kanssa. Hän vierailee myös Prahan valtionoopperassa ja Valtionoopperassa ja kansallismuseossa ja keskustelee energiatehokkuuteen tehtävistä investoinneista. 

Mainos

Continue Reading

Tšekin tasavalta

Parlamentin äänestys Andrej Babišista osoittaa eturistiriidan uhkan EU: n päätöksenteolle

Julkaistu

on

Tänään (9. kesäkuuta) parlamentin jäsenet äänestävät Tšekin pääministerin Andrej Babišin eturistiriidasta (Kuvassa). Vihreät / EFA-ryhmä vaati äänestystä, jossa sekä komissiota että neuvostoa vaaditaan toimiin Tšekin pääministerin ja hänen Agrofert-yritysryhmänsä ympärillä olevaan eturistiriitaan. Komissio julkaisi äskettäin ensimmäisen tarkastuksensa pääministeri Babišin taloudesta. toinen EU: n maatalousrahastojen ristiriitoja käsittelevä tarkastus on meneillään ja sitä ei ole vielä julkaistu.
Mikuláš Peksa, Merirosvopuolueen Euroopan parlamentin jäsen ja Vihreät / EFA: n talousarvion valvontakomitean koordinaattori totesivat: "Agrofert on kaikkien Euroopan yritysten suurin yhteisen maatalouspolitiikan varojen vastaanottaja, ja sen omistaa istuva EU: n pääministeri Andrej Babiš. Tämä ei ole vain Tšekin tasavallan ongelma, mutta massiivinen ongelma koko Euroopan unionille. Pääministerin eturistiriita heikentää EU: n päätöksentekoa ja heikentää luottamusta toimielimiimme. Tämänpäiväinen äänestys osoittaa, että parlamentti on tietoinen tilanteen vakavuudesta ja kiireellisestä tarpeesta rakentaa systemaattinen lähestymistapa sekä Tšekissä että Brysselissä estääkseen tällaisen vahingollisen tilanteen toistumisen.

"On erittäin tervetullutta, että yksi uuden Euroopan syyttäjäviranomaisen ensimmäisistä toimista oli tutkimuksen aloittaminen pääministeri Babišia vastaan. Erityisesti kun Tšekissä syyttäjän pakotettiin eroamaan poliittisen painostuksen alaisena huolestuttavassa hyökkäyksessä On hyvä nähdä, että Renew-kollegamme tukevat niin täysimääräisesti oikeusvaltiomekanismia tällä viikolla, mutta toivomme, että he tukevat myös tätä aloitetta, jossa vaaditaan eturistiriitaa liittolaisensa Babišin ympärillä.Etiikan, luottamuksen ja demokraattisten periaatteiden on puolustettava puoluetta. politiikka.

"Agrofertin äskettäinen PR-väite väittää, että tämä eturistiriita on vain" poliittinen asia ", mutta todellisuus on paljon vakavampi. Se on vakava asia kaikille Tšekin ja EU: n kansalaisille, kun oikeusvaltio on uhattuna; kun istunto EU: n neuvoston jäsen neuvottelee varoista, joista voi olla hyötyä hänelle henkilökohtaisesti; ja kun veronmaksajien on lopulta maksettava tästä konfliktista, komission on saatettava päätökseen ja julkaistava seuraava Babišin tarkastus ja hahmoteltava, miten se aikoo suojata EU: n varoja ja oikeusvaltiota. laki eteenpäin. "
Vihreät / EFA: n talousarvion valvontavaliokunnan koordinaattori Viola von Cramon sanoi:
 "Pääministeri Babiš on eturistiriidassa, eikä neuvosto tee mitään estääkseen tämän vaikuttamasta korkeimmalla tasolla tehtyihin päätöksiin. Nykyisissä uuden yhteisen maatalouspolitiikan neuvotteluissa herra Babiš vastusti ja vastustaa kaikkia YMP: n merkittäviä uudistuksia. - suurten saajien maataloustuiden yläraja mukaan lukien. Tšekin pääministerin ei pidä enää sallia neuvottelevan varoista ja politiikoista, joista hän voi hyötyä henkilökohtaisesti. EU: n kansalaisten on voitava luottaa siihen, että heidän päätöksentekijänsä toimivat ihmisiä, joita heidän on tarkoitus edustaa, eikä omia taskujaan. Neuvoston on määriteltävä, miten se aikoo suojella monivuotista rahoituskehystä ja EU: n seuraavan sukupolven neuvotteluja tältä jatkuvalta eturistiriidalta.
 
"Kuten olemme todistamassa Unkarissa ja Puolassa, demokraattiset instituutiot ovat hauraita ja ne voidaan nopeasti purkaa. Tämän ei voida antaa tapahtua myös Tšekissä, jossa poliittinen puuttuminen ja tiedotusvälineiden omistaminen luo vaarallisen ennakkotapauksen. Mitä Tšekissä tapahtuu tänään on samanlainen kuin mitä me kutsumme "valtion kaappaukseksi" muissa maissa. Emme saa antaa tämän vaikuttaa EU: n päätöksentekoon. Komissiolla on runsaasti mahdollisuuksia tarkastella uuden oikeusvaltiomekanismin käyttöä, joka perustuu uhkiin sekä eurooppalaisille arvoille että Tšekin ja Euroopan kansalaisten on tiedettävä, että komissio on heidän puolellaan eikä vahva liike-elämän eliitti. "
More:
Tätä päätöslauselmaa edeltävä keskustelu käytiin viime täysistunnossa. Äänestys toimitetaan noin lounasaikaan, ja tuloksia odotetaan tänä iltana. Äänestyksen odotetaan kulkevan enemmistöllä.
Euroopan komissio on osoittanut selvästi, että pääministeri Babiš on rikkonut eturistiriitoja koskevia sääntöjä hallitessaan Agrofert-yritysryhmäänsä liittyviä rahastoja. Kaikki EU: n tuet ja kaikki Tšekin tasavallan talousarviosta hänen yritykselleen Agrofertille helmikuusta 2017 lähtien (kun paikallinen eturistiriita-laki tuli voimaan) myönnetyt varat ovat sääntöjenvastaisia ​​ja ne olisi palautettava. Vihreät / EFA-ryhmä kehotti ensimmäisiä komissiota tutkimaan tätä konfliktia jo syyskuussa 2018.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa